Byla II-854-189/2008
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūno nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui S. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal S. A. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūno nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyr. specialistas 2008-02-20 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 019722 S. A.. Pažeidimo esme nurodė tai, kad 2008-02-05 nustatyta, kad UAB „K.D.L.“ yra elektros ir elektroninės įrangos importuotoja. Įmonė importuoja ir išleidžia į LR vidaus rinką IT ir telekomunikacinės įrangos kategorijoje nurodytus prietaisus pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1-ąjį priedą. UAB „K.D.L.“ nepateikė ataskaitos faktinio į LR vidaus rinką išleisto elektros ir elektroninės įrangos kiekio iki 2008-01-31 už 2007 kalendorinius metus. S. A. yra UAB „K.D.L.“ direktorius, todėl privalo vykdyti aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Taip pažeidė LR Aplinkos ministro 2005-11-17 įs. Nr. D1-555 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 24 punktą (b.l. 7).

4Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyr. specialistas 2008-02-25 nutarimu Nr. VR-14.1-59 AM 052523 S. A. už pažeidimo, numatyto LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 5118 str. 4 d. padarymą skyrė 400 Lt baudą (b.l. 6).

5Skunde S. A. prašo nutarimą panaikinti arba pakeisti. Paaiškino, kad UAB „KDL.“ direktoriumi tapo nuo 2008-01-25 ir buvusios direktorės nebuvo informuotas apie ataskaitą, kurioje pildomas elektros ir elektroninės įrangos, išleistos per kalendorinius metus, faktinis kiekis. Tačiau, gavęs elektroninį laišką iš A. P. (UAB „EMP Recycling“) anketą užpildė ir pridavė į Vilniaus regioninį aplinkos apsaugos departamentą 2008-02-15. Paskirta 400 Lt bauda jam yra nepakeliama našta, nes ji siekia pusę jo mėnesinio atlyginimo.

6Skundas tenkintinas.

7Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5118 str. 4 d., elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų – užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

8Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 7), patikrinimo aktas (b.l. 9), paaiškinamasis raštas (b.l. 10) tvirtina, kad UAB „K.D.L.“ yra elektros ir elektroninės įrangos importuotoja. Įmonė importuoja ir išleidžia į LR vidaus rinką IT ir telekomunikacinės įrangos kategorijoje nurodytus prietaisus pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1-ąjį priedą. UAB „K.D.L.“ nepateikė ataskaitos faktinio į LR vidaus rinką išleisto elektros ir elektroninės įrangos kiekio iki 2008-01-31 už 2007 kalendorinius metus. S. A. yra UAB „K.D.L.“ direktorius, todėl ši veika pagrįstai kvalifikuota pagal ATPK 5118 str. 4 d.

9S. A. administracinio teisės pažeidimo protokole išdėstytas aplinkybes neginčija, gailisi dėl susiklosčiusios situacijos. Administracinis nusižengimas yra atsitiktinis ir atsiradęs dėl nežinojimo (asmuo bendrovėje pradėjo dirbti 2008-01-25, o ataskaitą reikėjo pateikti už 2007 m. iki 2008-01-31). Asmuo gyvena su tėvais, mokosi aukštojoje mokykloje (mokslo studijos mokamos), darbo užmokestis minimalus. Esant tokioms aplinkybėms, S. A. 400 Lt baudą sumokėti negali dėl turtinės padėties (ATPK 301 str. 1 d., 31 str. 1 d. 1 p.).

10Paskirtoji administracinė nuobauda atitinka individualios atsakomybės principą ir turi auklėjamąjį poveikį.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 5 p., 128 str.,

Nutarė

12patenkinti skundą.

13Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2008-02-25 nutarimą Nr. VR-14.1-59 AM 052523, kuriuo S. A. (asm. k. (duomenys neskelbtini) nubaustas 400 Lt bauda, pakeisti, skiriant administracinę nuobaudą - 100 Lt baudą.

14Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai