Byla eAS-347-492/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. U. skundą atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas I. U. 2016 m. sausio 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 2015-467-SPR-75. Pareiškėjas taip pat prašė pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo administracinio akto galiojimą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi, be kita ko, patenkino pareiškėjo I. U. prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 galiojimą iki tol, kol administracinėje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

7Teismas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas motyvuoja tuo, jog tarp „( - )“, gyventojų ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vyksta ginčai dėl nuomos sutarčių nutraukimo, asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimas gali padaryti teismo sprendimo įgyvendinimą sunkiu arba negalimu, jei gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pagrindu būtų atsisakyta su pareiškėju sudaryti nuomos sutartį, ar jį iškeldinti iš gyvenamosios patalpos „( - )“. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra susijusios su kitais teisminiais ginčais, kurių įgyvendinimui reikšmę turi ginčijamo Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 galiojimas. Teismas sutiko su pareiškėju, jog šioje byloje ginčijamo sprendimo galiojimas gali padaryti lemiamos įtakos teismo sprendimo įgyvendinimui, todėl daryta išvada, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu – laikinai sustabdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 galiojimą iki tol, kol administracinėje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

8III.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Direkcija) padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo prašymo dėl šios priemonės taikymo netenkinti.

10Direkcija tvirtina, kad jokio teisminio ginčo, kylančio iš nuomos teisinių santykių, tarp pareiškėjo ir Direkcijos, nėra, o tokių ginčų galimybė ateityje negali daryti realaus neigiamo poveikio ir įtakos pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams. Direkcijos manymu, pareiškėjas nenurodė jokių argumentų, pagrindžiančių teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo tikimybę. Pažymi, kad Direkcija dar 1997 m. gruodžio 8 d. raštu įformintu sprendimu atsisakė sudaryti su pareiškėju nuomos sutartį, todėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimas niekaip negali įtakoti Direkcijos pozicijos šiuo klausimu, sukelti jai teisines pasekmes. Atkreipia dėmesį, kad iškeldinti asmenį iš gyvenamosios patalpos galima tik tuo atveju, jei asmuo realiai joje gyvena, o ne tik deklaruoja gyvenantis. Nurodo, kad pareiškėjas nutyli teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. faktą, kad jo gyvenamoji vieta buvo deklaruota negyvenamojoje patalpoje, pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, jokie butai ar atskiros patalpos jame nėra suformuoti. Taigi gyventi tokiame pastate yra draudžiama ir nėra pagrindo jame deklaruoti gyvenamąją vietą. Direkcijos manymu, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į atskirą skundą, prašydamas jį tenkinti. Nurodo pritariantis atskirojo skundo motyvams.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13IV.

14Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalies, kuria pareiškėjo prašymu taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – ginčijamo sprendimo galiojimo sustabdymas – teisėtumas ir pagrįstumas.

15Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

16Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

17Šioje byloje pareiškėjas teismui pateiktu skundu prašė panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 2015-467-SPR-75. Šiuo sprendimu buvo nuspręsta patenkinti gyvenamosios patalpos, esančios „( - )“, savininko patikėtinio Direkcijos prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo jam priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusiam I. U. ir panaikino šio asmens gyvenamosios vietos duomenis Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje.

18Pareiškėjas prašymą sustabdyti ginčijamo administracinio akto galiojimą grindė argumentu, kad tarp „( - )“, gyventojų ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vyksta ginčai dėl nuomos sutarčių nutraukimo, asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimas gali padaryti teismo sprendimo įgyvendinimą sunkiu arba negalimu, jei gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pagrindu būtų atsisakyta su pareiškėju sudaryti nuomos sutartį, ar jį iškeldinti iš gyvenamosios patalpos „( - )“. Šiuo argumentu grindžiama ir pirmosios instancijos teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ABTĮ 71 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

20Gyvenamosios vietos deklaravimo sampratą įtvirtina Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, pagal kurią gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių ir kitų šiame įstatyme nustatytų duomenų pateikimas gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai. Aptariamo įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad deklaravimo tikslai yra rinkti ir kaupti duomenis apie asmenų gyvenamąją vietą, siekiant vykdyti valstybinius uždavinius, gerinti administravimą, įgyvendinti švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei kitas su asmeniu, jo gyvenamąja vieta bei gerove susijusias programas.

21Pastebėtina, kad gyvenamosios vietos deklaravimas civilinės teisės naudotis gyvenamąja patalpa nei suteikia, nei pakeičia, nei panaikina. Gyvenamosios vietos deklaravimas yra tik administracinė procedūra, kurios metu patvirtinama vieta, kurioje asmuo gyvena. Todėl atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pagrindu gali būti atsisakyta su pareiškėju sudaryti nuomos sutartį, ar jį iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, šios aplinkybės apskritai nėra nagrinėjamos administracinės bylos dalykas. Jokių kitų argumentų, pagrindžiančių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, pareiškėjas ir pirmosios instancijos teismas nenurodė, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijai abejonių dėl būsimo teismo sprendimo vykdymo taip pat nekyla. Jei būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, pareiškėjo teisinė padėtis būtų veiksmingai atkurta ir nesant pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, todėl atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo I. U. prašymas atmestinas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą tenkinti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalį, kuria taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti pareiškėjo I. U. prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 galiojimą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas I. U. 2016 m. sausio 28 d. kreipėsi į... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi, be... 7. Teismas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 8. III.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 10. Direkcija tvirtina, kad jokio teisminio ginčo, kylančio iš nuomos teisinių... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. IV.... 14. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 15. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 16. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos... 17. Šioje byloje pareiškėjas teismui pateiktu skundu prašė panaikinti Trakų... 18. Pareiškėjas prašymą sustabdyti ginčijamo administracinio akto galiojimą... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos... 20. Gyvenamosios vietos deklaravimo sampratą įtvirtina Gyvenamosios vietos... 21. Pastebėtina, kad gyvenamosios vietos deklaravimas civilinės teisės naudotis... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalį,... 25. Nutartis neskundžiama....