Byla 2-2014/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelio“ transportas bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelias“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelio“ transportas bankroto byloje,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Kelio“ transportas kreditorius UAB ,,Kelias“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2013 m. balandžio 24 d. vykusio BUAB „Kelio transportas“ kreditorių susirinkimo pakoreguotą protokolą, kuriame nurodoma, kad nutarimas pirmuoju dienotvarkės klausimu nepriimtas bei laikyti šį nutarimą priimtu.

5Nurodė, kad 2013 m. balandžio 24 d. įvykęs BUAB „Kelio“ transportas kreditorių susirinkimas svarstė UAB „Kelias“ pateiktą taikos sutarties civilinėje byloje patvirtinimo klausimą ir nutarė įpareigoti administratorių sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-163-544/2013 pagal UAB „Kelias“ pateiktą pasiūlymą. Kreditoriaus teigimu, 2013 m. gegužės 9 d. elektroniniu paštu jis gavo pakoreguotą kreditorių susirinkimo nutarimo protokolą, iš kurio matyti, jog skaičiuojant balsus įsivėlusi klaida ir nutarimas pirmuoju klausimu nepriimtas.

6Pasak kreditoriaus, pakoreguotame protokole nurodyti balsavimo rezultatai neatitinka tikrosios kreditorių valios, kreditoriaus UAB „Kelias“ balsai priskaičiuoti prie balsavusių prieš taikos sutarties sudarymą, be to, minėto kreditorių susirinkimo metu nebuvo pateiktas joks alternatyvus taikos sutarties pasiūlymas, todėl minėtas protokolas yra neteisėtas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 12 d. nutartimi atnaujino terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti ir skundą tenkino iš dalies – nurodė ištaisyti patikslintame BUAB „Kelio“ transportas 2013 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo protokole padarytas skaičiavimo klaidas balsuojant pirmu susirinkimo dienotvarkės klausimu, nurodant, kad svarstant taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-163-544/2013 sudarymo klausimą pagal pirminį UAB „Kelias“ pateiktą taikos sutarties projektą „už“ balsavo 214 304,33 balsai (30,63 proc. nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos); “prieš“ – 304 713,79 balsai (43,56 proc. nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos); balsuojant už pasiūlymą, kuriuo UAB „Kelias“ įsipareigoja per 60 dienų nuo taikos sutarties sudarymo bankrutavusiai įmonei sumokėti 100 000 Lt – „už“ balsavo 277 087,39 balsai (39,61 proc. nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos); ,,prieš“ – 275 776,73 balsai (39,42 proc. nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos).

9Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo protokolas pagrįstai buvo tikslinamas, nes rašymo ir skaičiavimo klaidų ištaisymas nėra draudžiamas. Tačiau pažymėjo, kad tiek pirminiame, tiek ir pataisytame protokole, skaičiuojant balsus bei konstatuojant rezultatus, yra padarytos aiškios klaidos, todėl minėtas klaidas ištaisė.

10Atsižvelgęs į tai, kad BUAB „Kelio“ transportas kreditorių susirinkime buvo kvorumas, priimtų sprendimų rezultatai svarstomais klausimais administratoriui yra tik rekomendaciniai, o klausimas dėl taikos sutarties patvirtinimo yra teismo prerogatyva, be to, civilinėje byloje Nr. 2-163-544/2013 jau yra priimtas sprendimas, teismas sprendė esant pagrindui ištaisyti patikslinto kreditorių susirinkimo nutarimo pirmu klausimu dėl taikos sutarties sudarymo padarytas balsavimo rezultatų klaidas. Atsižvelgęs į tai, kad dėl abiejų UAB „Kelias“ teiktų taikos sutarties pasiūlymų nebuvo pritarta, teismas sprendė, jog nutarimas dėl taikos sutarties patvirtinimo pagrįstai nebuvo priimtas, todėl patikslintą (koreguotą) susirinkimo nutarimą šioje dalyje pripažinti neteisėtu nėra pagrindo (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Kelias“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties dalį, kuria atmestas kreditoriaus skundas ir skundą tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131) Teismas neteisingai nustatė bylos faktines aplinkybes ir dėl to padarė neteisingas išvadas. Kreditorius SIA Creditreform Latvija, balsuodamas raštu, biuletenį atsiuntė elektroninėmis priemonėmis administratoriui, balsavimo biuletenyje nėra jokių prierašų ar pataisymų, kad kreditorius balsuotų už naujai pasiūlytą variantą. Kreditorių darbotvarkės pirmojo klausimo nutarimo projekte nebuvo nurodytos jokios piniginės lėšos, o apie jas kalbama tik taikos sutarties projekte. Tai patvirtina, kad nebuvo pateiktas joks alternatyvus taikos sutarties variantas, o jį išsigalvojo suinteresuoti asmenys suklastodami kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5. Iš pakoreguoto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad pirmuoju klausimu balsavimo rezultatais neatitinka tikrosios kreditorių valios, todėl jis turi būti laikomas neteisėtu ir jame užfiksuoti balsavimo duomenys negali būti laikomi skaičiavimo klaidų taisymu.

142) 2013 m. balandžio 24 d. BUAB ,,Kelio transportas“ kreditorių susirinkimo pakoreguotas protokolas Nr. 5 neatitinka kreditorių tikrosios valios, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, todėl privalėjo būti pripažintas neteisėtu, tačiau teismas neįvertino bylos faktinių aplinkybių ir padarė nepagrįstas išvadas.

15Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir VĮ Valstybės turto fondas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreditorių susirinkime nepakako balsų nei vienam taikos sutarties projektui pritarti.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. balandžio 24 d. vykusio BUAB ,,Kelio“ transportas kreditorių susirinkimo metu pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo numatyta spręsti klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje Nr. 2-163-544/2013. Kreditoriams svarstyti buvo pateiktas nutarimo projektas – įpareigoti BUAB ,,Kelio“ transportas bankroto administratorių sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-163-544/2013 pagal atsakovų siūlymą ir galutinį taikos sutarties variantą teikti tvirtinti kreditorių susirinkimo pirmininkui.

20Iš bylos duomenų matyti, kad buvo priimti du 2013 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo protokolai, kurių turinys pirmuoju darbotvarkės klausimu iš esmės skiriasi; abu protokolai pasirašyti susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus (2 t., b. l. 131-134; 136-140).

21Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė panaikinti pakoreguotą kreditorių susirinkimo protokolą, taip pat nepagrįstai nepripažino, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu yra priimtas.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad tokia situacija, kai to paties kreditorių susirinkimo metu priimami du kreditorių susirinkimo protokolai, kurių turinys iš esmės skiriasi, nėra galima. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš bylos duomenų negalima nustatyti, kuris kreditorių susirinkimo protokolas atspindi tikrąją kreditorių valią pirmuoju darbotvarkės klausimu (CPK 185 str.).

23Kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB ,,Kelio“ transportas kreditoriai 2013 m. balandžio 17 d. pranešimu buvo informuoti apie 2013 m. balandžio 24 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą, kreditoriams pateiktas taikos sutarties projektas (2 t., b. l. 151-152). 2013 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo protokoluose nurodyta, kad svarstant klausimą dėl taikos sutarties projekto, kreditorių susirinkimo metu buvo pateiktas alternatyvus taikos sutarties projektas; šis taikos sutarties projektas kreditorių susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams nebuvo pateiktas.

24Balsavimo raštu biuleteniai patvirtina, kad kreditorius SIA Creditreform Latvija balsavo ,,už“ nutarimo projektą pirmuoju darbotvarkės klausimu (2 t., b. l. 206-207), tačiau balsavimo biuletenyje nenurodyta už kurį taikos sutarties projektą balsavo šis kreditorius. Kreditoriaus SIA Creditreform Latvija, kurio patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 167 477,01 Lt, balsas, sprendžiant klausimą dėl 2013 m. balandžio 24 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmimo, turi esminės reikšmės.

25Kadangi iš bylos duomenų negalima nustatyti, už kurį taikos sutarties projektą balsavo minėtas kreditorius, pirmosios instancijos teismas, nors ir ne tais motyvais, skundžiama nutartimi pagrįstai netenkino apelianto skundo reikalavimo pripažinti, kad 2013 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu yra priimtas (CPK 185 str.).

26Be to, pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas ar komitetas, įgyvendinantis kreditorių teises (ĮBĮ 21 str., 23 str.), neturi įgaliojimų įpareigoti įmonės administratorių sudaryti taikos sutartį. Taip pat negali būti laikomas kaip pagrįstas ir kreditorių susirinkimo įpareigojančio pobūdžio sprendimas administratoriui taikos sutarties tekstą derinti su kreditorių susirinkimo pirmininku, kuriam tokio pobūdžio įgaliojimų ĮBĮ nesuteikia (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 9 p., 21-25 str.). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1379/2012).

27Todėl kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankroto administratorių sudaryti taikos sutartį kitoje civilinėje byloje pagal atsakovų siūlymą ir galutinį taikos sutarties variantą teikti tvirtinti kreditorių susirinkimo pirmininkui, nepriklausomai nuo balsavimo rezultatų, negali būti priimtas, nes kreditoriai neturi kompetencijos priimti tokio pobūdžio sprendimo.

28Be to, pažymėtina, kad ĮBĮ numato galimybę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, o ne kreditorių susirinkimo protokolą (ĮBĮ 24 str. 5 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apelianto prašymo panaikinti skundžiamą 2013 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo protokolą.

29Dėl nurodytų aplinkybių, naikinti ar keisti skundžiamą nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „Kelio“ transportas kreditorius UAB ,,Kelias“ kreipėsi į teismą,... 5. Nurodė, kad 2013 m. balandžio 24 d. įvykęs BUAB „Kelio“ transportas... 6. Pasak kreditoriaus, pakoreguotame protokole nurodyti balsavimo rezultatai... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 12 d. nutartimi atnaujino... 9. Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo protokolas pagrįstai buvo... 10. Atsižvelgęs į tai, kad BUAB „Kelio“ transportas kreditorių susirinkime... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Kelias“ prašo panaikinti Panevėžio... 13. 1) Teismas neteisingai nustatė bylos faktines aplinkybes ir dėl to padarė... 14. 2) 2013 m. balandžio 24 d. BUAB ,,Kelio transportas“ kreditorių susirinkimo... 15. Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys Valstybinio socialinio... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. balandžio 24 d. vykusio BUAB ,,Kelio“... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad buvo priimti du 2013 m. balandžio 24 d.... 21. Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad tokia situacija, kai... 23. Kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB ,,Kelio“ transportas kreditoriai 2013 m.... 24. Balsavimo raštu biuleteniai patvirtina, kad kreditorius SIA Creditreform... 25. Kadangi iš bylos duomenų negalima nustatyti, už kurį taikos sutarties... 26. Be to, pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas ar komitetas, įgyvendinantis... 27. Todėl kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti bankroto administratorių... 28. Be to, pažymėtina, kad ĮBĮ numato galimybę skųsti kreditorių susirinkimo... 29. Dėl nurodytų aplinkybių, naikinti ar keisti skundžiamą nutartį... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 31. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartį palikti...