Byla 2-1547/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių Rymonta“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, civilinėje byloje Nr. B2-162-227/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių Rymonta“ kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimo pripažinimo negaliojančiu, prašydamas pripažinti negaliojančiu nutarimą pavesti turtą vertinti UAB „Ober-Haus“. Nurodė, kad šį vertintoją pasiūlė didžiausias kreditorius UAB SEB bankas, o atsižvelgiant į tai, kad bus vertinamas bankui įkeistas turtas, mano, jog tai gali turėti įtakos vertinant turtą tik banko kreditorinį reikalavimą atitinkančia verte. Trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „Šiaulių Rymonta“ nuomone, pasiūlymas buvo iš anksto derinamas su vertintoju, tai nėra pigiausias pasiūlymas. Pažymėjo, kad beveik visi kreditoriai balsavo už pareiškėjo – kreditoriaus pasiūlytą vertintoją UAB „Lituka ir ko“, kaip pigiausią ir ekonomiškiausią pasiūlymą, be to, pastarasis turto vertintojas savo pasiūlyme nurodė, kad kaina gali kisti – mažėti.

5Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Golden capital“ kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimo pripažinimo negaliojančiu, prašydamas pripažinti negaliojančiu nutarimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“. Nurodė, kad jo siūlomas nutarimas „Turto nevertinti. Parduoti turtą iš varžytynių už 46 170 000 Lt (10 proc. sumažinus kainą po antrųjų varžytynių)“ susirinkime nebuvo priimtas dėl to, kad nepakako turimų balsų. Pažymėjo, kad visus balsavimo rezultatus lemia didžiausio kreditoriaus AB SEB bankas balsas, tokiu būdu priimami bankui naudingi sprendimai ir pažeidžiamos kitų kreditorių teisės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi nutarė atmesti trečiųjų asmenų (kreditorių) UAB „Šiaulių Rymonta“ ir UAB „Golden capital“ skundus BUAB „Inrent“ 2012 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimų.

8Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo pažeista susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka ir teismas tokio pažeidimo nenustatė , nutarimų priėmimą nulėmė tai, jog už ginčijamus nutarimus balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorinių patvirtintų reikalavimų sumos. Teismo teigimu, pareiškėjai nenurodė pagrįstų aplinkybių, išskyrus kainų skirtumus, dėl kurių turėjo būti pasirinktas UAB „Lituka ir ko“, o ne UAB „Ober-Haus“ vertintojas, tačiau teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių abejoti kreditorių daugumos pasirinktu vertintoju.

9Teismas nurodė, kad BUAB „Inrent“ priklausantis ir kreditoriui AB SEB bankui įkeistas turtas – terminalas-sandėlys, esantis Šilagalio k., Panevėžio r., buvo pardavinėjamas dvejose varžytynėse: 2012 m. vasario 21 d. ir 2012 m. kovo 6 d., tačiau varžytynės neįvyko, nes neužsiregistravo nei vienas pirkėjas. Teismas nurodė, kad administratorius 2012 m. balandžio 6 d. pranešimu informavo kreditorius apie 2012 m. balandžio 17 d. 15 val. įvyksiantį BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimą, pranešime nurodė siūlomą susirinkimo dienotvarkę, kurioje buvo vienas iš klausimų „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ ir šiuo klausimu pateikė kreditoriams balsavimo raštu biuletenį su dviem projektais: „1. Turtą nevertinti. Parduoti turtą iš varžytinių už 46 170 000 Lt (10 procentų sumažinus kainą po antrų varžytinių. 2. Užsakyti UAB „Ober-Haus“ turto vertinimą, gavus turto vertinimą šaukti kreditorių susirinkimą pradinei kainai varžytynėse nustatyti“.

10Teismo teigimu, kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 17 d. protokolas Nr. 8 patvirtina, kad kreditorių susirinkimo dienai (2017 m. balandžio 17 d.) bendra teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma buvo 56 877 891,69 Lt, iš kurių kreditoriaus UAB „Golden capital“ kreditorinis reikalavimas sudarė 0,9426 procento, UAB „Šiaulių Rymonta“ – 1,6446 procento, AB SEB banko –52,6669 procento. Teismas pažymėjo, kad dalyvavusių susirinkime finansiniai reikalavimai sudarė 28,9484 procento, balsavusių raštu – 54,6403 procento visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų; posėdyje nedalyvavo ir nebalsavo kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai sudarė 6,4113 procento bendros BUAB „Inrent“ kreditorinio reikalavimo sumos.

11Teismas nurodė, kad iš minėto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog kreditoriai balsavo trečiu dienotvarkės klausimu dėl projekto „Turto nevertinti...“, „už“ pasisakė 1,2276 procento teismo pavirtintų kreditorinių reikalavimų sumos ir „prieš“ – 92,3611 procento, susilaikiusių nebuvo ir kreditoriai priėmė nutarimą „Turtą vertinti. Gavus turto vertimą šaukti kreditorių susirinkimą pradinei kainai varžytinėse nustatyti“. Teismo teigimu, dėl projekto „Užsakyti turto vertinimą“ buvo pasiūlyti 5 turto vertintojai, kurių pasiūlytos kainos už turto vertinimą skyrėsi: 1) UAB „Centro kubas“ pasiūlymo kaina –16 500 Lt, 2) UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ – 15 000 Lt, 3) UAB „Ober Haus“ – 12 100 Lt, 4) UAB „Informacijos ir investicijų centras“ – 10 000 Lt, 5) UAB „Lituka ir ko“ – 6 050 Lt. Teismas nurodė, kad už tai, jog turtą vertintų UAB „Lituka ir ko“ balsavo 38,0058 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ pasisakė 55,5829 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, susilaikiusių nebuvo, todėl nutarimas nepriimtas; už tai, jog turtą vertintų UAB „Ober-Haus“ balsavo 54,3553 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ pasisakė 39,2573 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, susilaikiusių nebuvo, todėl priimtas nutarimas turtą vertinti pavesti UAB „Ober-Haus“.

12Teismas nurodė, iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog nutarimai priimti nepažeidus ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos nutarimo priėmimo tvarkos. Teismo teigimu, vien ta aplinkybė, jog vertintojo UAB „Ober-Haus“ pasiūlyta darbų atlikimo kaina yra didesnė, nei siūlė UAB „Lituka ir ko“, neduoda pagrindo pripažinti, kad buvo parinktas netinkamas vertintojas. Teismas pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog kreditorius UAB SEB bankas yra didžiausias kreditorius ir vien jo balsų pakanka nutarimui priimti neduoda pagrindo pripažinti nutarimus negaliojančiais. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nenurodė kitų aplinkybių, išskyrus minėtus kainų skirtumus, kurie leistų spręsti, jog priimtas nutarimas pavesti turtą vertinti ne UAB „Lituka ir ko“, o UAB „Ober-Haus“, neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas, įvertinęs tai, jog teismo patvirtinta banko kreditorinių reikalavimų suma yra 29 955 834,80 Lt ir bankui įkeisto sandėlio, kurio antrosiose varžytinėse nepavyko parduoti už 51 300 000Lt, darė išvadą, jog banko tikslas, kad kuo brangiau būtų įvertintas ir parduotas turtas, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti jo kreditoriniai reikalavimai, tuo pačiu turtas turi būti įvertintas realiai rinkos verte, kad atsirastų realių pirkėjų. Dėl nurodytų aplinkybių, teismo įsitikinimu, pareiškėjų nepagrįsti įrodymais svarstymai apie galimus banko ir banko pasiūlyto vertintojo susitarimus dėl turto įvertinimo tik bankui naudinga linkme, atmestini kaip nepagrįsti.

13Teismas atkreipė dėmesį, kad šioje byloje kreditoriai, nepagrįstai ginčydami kreditorių susirinkimo nutarimus, trukdo bankroto procedūroms, dėl to padidėja administravimo išlaidos ir daroma žala patiems kreditoriams.

14III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) (kreditorius) UAB „Golden capital“ prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – nutarimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ panaikinti, įpareigojant BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimą šį klausimą spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Tai, kad byloje nėra ginčo dėl susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, taip pat nėra ginčo dėl fakto, kad už nutarimus balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorinių patvirtintų reikalavimų sumos, nėra priežastis palikti galioti neteisėtus nutarimus.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog vertintojo UAB „ Ober-Haus“ pasiūlyta darbų atlikimo kaina yra didesnė nei siūlė UAB ,,Lituka ir ko“, neduoda pagrindo pripažinti, kad buvo parinktas netinkamas vertintojas. Bankroto procese yra ypatingai svarbu laikytis ekonomiškumo principo, taip pat siekio, kad kreditoriams bankroto procese būtų surinkta kuo daugiau lėšų, kad būtų galima kuo labiau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Dėl šios priežasties bankrutuojanti įmonė privalo pasirinkti mažesnę kainą siūlantį paslaugos teikėją.
  3. Didžiausią BUAB „Inrent“ kreditorių AB SEB banką ir vertintoją UAB „ Ober-Haus“ sieja nuolatiniai ir ilgalaikiai verslo santykiai – šie asmenys yra sudarę bendradarbiavimo sutartis dėl turto vertinimo, todėl laikytina, kad paslaugos teikėjas UAB „Ober-Haus“ yra šališkas. Nors kreditoriai kartu su skundais dėl ginčijamo nutarimo nebuvo pateikę į bylą dokumentų, kurių pagrindu galima pagrįstai abejoti vertintojo UAB „Ober Haus“ nešališkumu, tačiau bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas, teismas ex officio privalo ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas privalo būti aktyvus ir gali pats rinkti įrodymus, taip pat reikalauti iš šalių, kad tokie įrodymai būtų patekti į bylą.
  4. Teismas nutartyje nepagrįstai nepasakė dėl skundo argumento, kad, kreditoriaus UAB „Golden capital“ nuomone, turto vertinti nereikia, kadangi tokia pareiga nėra nustatyta įstatyme.

16Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių Rymonta“ prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiu nutarimą pavesti turtą vertinti UAB „Ober-Haus“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, nurodydamas, kad kreditoriai, teikdami skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, trukdo bankroto procedūroms, išreiškė savo nepalankią nuomonę, kuri galėjo daryti įtakos priimant nutartį ir kelia abejonių dėl teismo nešališkumo.
  2. AB SEB bankas, būdamas didžiausiu BUAB „Inrent“ kreditoriumi ir jo balsų dauguma priimant nutarimus, piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi ir blogina visų kitų kreditorių padėtį bei galimybes bankroto byloje.
  3. Priešingai nei nurodo teismas, būtent kainos kriterijus turėjo būti svarbiausias renkant turto vertinimo įmonę. Išrinkus brangesnį nei pigiausias pasiūlymas, buvo nesilaikyta bankrutuojančios įmonės ekonomiškumo principo, pažeidžiami kreditorių interesai iš bankrutuojančios įmonės turimų lėšų bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus. Be to, UAB „Ober-Haus“, kaip galimi turto vertintojai, buvo pasiūlyti pirmiausia, nenurodant pasiūlymo kainos, nepateikiant jokių alternatyvų, todėl tikėtina, kad pasiūlymas iš anksto buvo derinamas su bendrove. Teismas šių aplinkybių neištyrė ir nevertino, todėl atlikto nevisapusišką įrodymų tyrimą.

17Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas nurodo, kad su atskiraisiais skundais nesutinka, mano, kad skundai yra nepagrįsti, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo bei nutarimų priėmimo tvarka nebuvo pažeista, 2012 m. balandžio 17 d. BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo priimti nutarimai yra teisėti, todėl apeliantų skundai nutartimi buvo pagrįstai atmesti. Pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas už jį balsuojant didžiausią balsų skaičių turinčiam kreditoriui, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo, t.y. vien tai, kad bankroto procese tam tikras kreditorius turi balsų daugumą, nereiškia, kad toks kreditorius piktnaudžiauja savo teisėmis.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirieji skundai atmestini, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

20CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

21Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

22Bylos duomenys patvirtina, pirmosios instancijos teismas nustatė ir apeliantai neginčija, kad BUAB „Inrent“ 2012 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tinkamai ir nebuvo pažeista kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka.

23Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių Rymonta“ nesutinka su BUAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimu pavesti turtą vertinti UAB „Ober-Haus“, o trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Golden capital“ prašė pripažinti negaliojančiu nutarimą „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“, kadangi jis siūlė nutarimą „Turto nevertinti. Parduoti turtą iš varžytynių už 46 170 000 Lt (10 proc. sumažinus kainą po antrųjų varžytynių)“.

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu UAB „Golden capital“, kad turto vertinti nereikia, kadangi tokia pareiga nėra nustatyta įstatyme. Pagrindinis bankroto procesui keliamas tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus. Šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio siekiama bankroto procedūromis. Aiškindamas ĮBĮ normų taikymą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu – įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Šiems tikslams įgyvendinti yra naudojami įvairūs teisiniai instrumentai, kuriais kreditoriai siekia išsaugoti bankrutuojančios įmonės turtą ir patenkinti savo reikalavimus. Bankrutavusiai įmonei priklausančio turto pardavimo kainos nustatymas yra priskiriamas kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šio turto pardavimo kaina turėtų būti protinga ir atitikti kreditorių interesus patenkinti finansinius reikalavimus. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus turtą galėtų būti nustatyta parduodamo turto vertė ir kaina, už kurią būtų realu parduoti bankrutavusios įmonės turimą turtą esamomis ekonominėmis sąlygomis, tuo pačiu užtikrinti operatyvų bankroto procesą. Tuo tarpu kreditorių susirinkimui nustačius nepagrįstai didelę parduodamo turto kainą ir dėl neatsiradus pirkėjų, galėtų užtrukti turto pardavimo procedūros, o nustačius nepagrįstai mažą turto vertę, galėtų nukentėti kreditorių interesai patenkinti jų finansinius reikalavimus.

25Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentų, susijusių su turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ pasirinkimu.

26Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto procesui, dalyviai, yra vieni pagrindinių bankroto proceso subjektų, lemiančių bankroto proceso kolektyvinį pobūdį. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip visų kreditorių interesai yra sujungiami ir jiems atstovaujama, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2011).

27Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo, šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 str. 4 d.).

28Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad už tai, jog turtą vertintų UAB „Ober-Haus“ balsavo 54,3553 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ pasisakė 39,2573 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, susilaikiusių nebuvo, todėl priimtas nutarimas turtą vertinti pavesti UAB „Ober-Haus“. Taigi toks kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas kreditorių balsų dauguma ir yra privalomas visiems kreditoriams. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, kad UAB „Ober-Haus“ buvo pasiūlytas didžiausio BUAB „Inrent“ kreditoriaus AB SEB banko, turinčio 52,6669 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad nutarimas yra neteisėtas, be to, už šį nutarimą be UAB SEB banko, atsižvelgiant į procentinę kreditorinių reikalavimų sumą, balsavo ir mažesni kreditoriai. Be to, turto vertinimą pavesti UAB „Lituka ir Ko“ nesutiko kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 55,5829 procento.

29Dėl turto vertinimo kainos teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Ober-Haus“ pasiūlyta turto vertinimo kaina nebuvo pati didžiausia iš pasiūlytų turto vertinimo kainų – UAB „Centro kubas“ pasiūlymo kaina buvo 16 500 Lt, UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ – 15 000 Lt, UAB „Ober Haus“ – 12 100 Lt, UAB „Informacijos ir investicijų centras“ – 10 000 Lt, UAB „Lituka ir ko“ – 6 050 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į visų turto vertintojų pateiktas turto rinkos vertės nustatymo kainas, nėra pagrindo pripažinti, kad pasirinkus turto vertintoju UAB „Ober-Haus“, atsižvelgiant į už paslaugas mokėtiną kainą, būtų iš esmės pažeisti BUAB „Inrent“ kreditorių interesai. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai, kad UAB „Ober-Haus“ atliks turto vertinimą pažeidžiant BUAB „Inrent“ kreditorių interesus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kreditoriai turi teisę pasirinkti turto vertintoją ne tik pagal paslaugų kainą, bet ir pagal suteikiamas paslaugas, paslaugų apimtį bei kokybę.

30Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės klausimo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais neturi.

31Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirieji skundai nepagrįsti ir atmestini, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių Rymonta“ kreipėsi į teismą... 5. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Golden capital“ kreipėsi į teismą su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi nutarė atmesti... 8. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo pažeista... 9. Teismas nurodė, kad BUAB „Inrent“ priklausantis ir kreditoriui AB SEB... 10. Teismo teigimu, kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 17 d. protokolas Nr.... 11. Teismas nurodė, kad iš minėto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog... 12. Teismas nurodė, iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog nutarimai... 13. Teismas atkreipė dėmesį, kad šioje byloje kreditoriai, nepagrįstai... 14. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) (kreditorius) UAB „Golden... 16. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių Rymonta“... 17. Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirieji skundai atmestini, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28... 20. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 21. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 22. Bylos duomenys patvirtina, pirmosios instancijos teismas nustatė ir apeliantai... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu UAB „Golden capital“, kad turto... 25. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentų,... 26. Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto... 27. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 28. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad už tai, jog turtą... 29. Dėl turto vertinimo kainos teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Ober-Haus“... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės... 31. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirieji skundai... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį palikti...