Byla Iv-2746-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su V. K. skundu,

Nustatė

3teisme 2010-06-21 gautas V. K. skundas, kuriame ji prašo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010-05-26 sprendimą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio Nr. (11.1) I-3098 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2010-01-28 sprendimą Nr. 8.54-638; įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių vykdyti 2009-07-15 sprendimą Nr. 8.36-7459 jame nustatytomis sąlygomis nuo skundžiamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2010-01-28 sprendimo Nr. 8.54-638 priėmimo iki motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo pareiškėjai pabaigos, t.y. 2011-04-11.

4Pareiškėjos skundą atsisakytina priimti.

5Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsniu skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Iš skundo ir prie jo pridėtų dokumentų turinio matyti, kad pareiškėjai tiesiogines teisines pasekmes sukelia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2010-01-28 sprendimas Nr. 8.54-638. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundžiamą 2010-05-26 sprendimą Nr. (11.1) I-3098 priėmė kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 3 dalį apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Taigi, atsakovu byloje laikytinas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius. Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus buveinė yra A. Mickevičiaus g. 42, Kaune, todėl skundo nagrinėjimas priskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

10atsisakyti priimti V. K. skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

11Išaiškinti pareiškėjai teisę skundą paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus buveinė.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-05-31 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai V. K.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai