Byla eB2-1533-896/2018
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Technika plius“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Technika plius“ iškėlimo ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2018 m. sausio 31 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Alytaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Technika plius“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. sausio 16 d. sudarė 2 715,51 Eur, iš jų 2 546,00 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų ir 169,51 Eur delspinigių. Įmonėje yra vienas apdraustasis, kuriam įmokos nepriskaičiuojamos nuo 2016 m. gruodžio mėnesio. 2018 m. sausio 15 d. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Technika plius“ vardu registruota transporto priemonė VW TOUAREG. Paskutinis įmonės balansas VĮ Registrų centras buvo teiktas už 2015 metus. Piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, atsakovas neturi. UAB „Technika plius“ negali vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų privalomųjų mokėjimų bei sumokėti skolas kreditoriams, todėl atsakovė yra nemoki.

3Atsakovei UAB „Technika plius“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismo procesiniai dokumentai dėl duomenų apie finansinę įmonės būklę pateikimo siųsti atsakovės buveinės adresu Alytaus m. sav. Alytaus m. Varėnos g. 29-106 grįžo neįteikti. Taigi, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti UAB „Technika plius“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia tirdamas civilinėje byloje ieškovo pateiktus dokumentus ir teismo iniciatyva išreikalautus rašytinius įrodymus (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės skola sudaro 2 715,51 Eur. VSDFV duomenimis įmonėje yra 1 apdraustas asmuo. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu įregistruota 1 transporto priemonė VW TOUAREG, valstybinis Nr. ( - ), kuriai įregistruotas draudimas dalyvauti viešajame eisme. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą teikti už 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį. Viešaisiais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. kovo 8 d. duomenimis UAB „Technika plius“ turi 24,37 Eur deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką. Iš 2018 m. kovo 8 d. išrašo iš antstolių informacinės sistemos registro nustatyta, kad antstolių kontorose iš atsakovės UAB „Technika plius“ vykdomi išieškojimai: vykdomojoje byloje Nr. 0164/18/00157 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai 24,37 Eur; vykdomojoje byloje Nr. 0133/17/01353 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus naudai 365,48 Eur; vykdomojoje byloje Nr. 0133/17/01352 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus naudai 2 303,28 Eur.

9Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Įmonėje yra vienas apdraustasis, kuriam įmokos nepriskaičiuojamos nuo 2016 m. gruodžio mėnesio. Ši aplinkybė duoda pagrindą išvadai, kad tikėtina, jog UAB „Technika plius“ veiklos nevykdo. Atsakovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Technika plius“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Usela“, sąrašo eilės Nr. B-JA362, kuri pateikė sutikimą–deklaraciją administruoti atsakovę.

12Iškėlus UAB „Technika plius“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Technika plius“, juridinio asmens kodas 302845971, buveinės adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Varėnos g. 29-106.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Usela“, kontaktiniai duomenys: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Grybo g. 17-138, el. p. bankrotas@mailas.lt (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA362).

16Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“, juridinio asmens kodas 302845971, buveinės adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Varėnos g. 29-106, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika... 2. Kauno apygardos teisme 2018 m. sausio 31 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio... 3. Atsakovei UAB „Technika plius“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės... 7. Teismo procesiniai dokumentai dėl duomenų apie finansinę įmonės būklę... 8. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės... 9. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad byloje... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 12. Iškėlus UAB „Technika plius“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Technika plius“,... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ bankroto... 16. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“, juridinio asmens... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ kreditoriai... 18. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 19. Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Technika plius“ vadovui, kad... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...