Byla 2A-89-232/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Rodsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas UAB „Rodsta“ kreipėsi į teismą, prašydamas ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 23 096,63 Lt skolos, 4 157,39 Lt delspinigių, 8,75 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimus grindė tuo, kad atsakovas neatsiskaitė už faktiškai atliktus statybos rangos darbus pagal šalių sudarytą sutartį.

52014-02-18 preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinys atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo patenkintas.

6Atsakovas UAB „Jono statyba“ pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su priimtu preliminariu sprendimu nesutinka, kadangi šalys sutartimi susitarė, jog ieškovas savo jėgomis ir rizika atliks Lietuvos olimpinio sporto centro stadiono „Vingis“ Vilniaus mieste modernizavimo darbus. Darbų pradžia 2013-05-27. Atsakovas įsipareigojo per 3 dienas, t.y. ne vėliau kaip iki 2013-05-27 pateikti ieškovui statybos leidimą, projektinę dokumentaciją ir rašytiniu perdavimo-priėmimo aktu perduoti darbų frontą, kur bus vykdomi darbai. Tačiau dėl objektyvių priežasčių ieškovui nepasirašius sutarties priedų, nurodyti dokumentai ieškovui nebuvo perduoti ir darbai negalėjo būti pradėti. Be to, darbai turėjo būti pradėti tik tada, kai ieškovui bus sumokėtas avansas, kurio atsakovas nesumokėjo. 2013-05-28 ieškovas pateikė raštą atsakovui, kad dėl to, jog atsakovas nesumokėjo avanso, darbai yra stabdomi. Nurodė, jog sutinka, kad atsakovas avanso nesumokėjo, bet atsakovui nesuprantama, kuriuo metu ieškovas tariamai spėjo atlikti beveik visus pirmojo etapo darbus, kai sutartis pasirašyta 2013-05-24 penktadienį, kadangi šeštadienį darbai objekte negalėjo būti vykdomi, nes objekte dirbo atsakovo darbuotojai, kurie ieškovo darbuotojų nematė. Ieškovo ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad ieškovas darbus vykdė tinkamai ir juos atsakovui perdavė tinkamai yra nepagrįsta, kadangi darbai turėjo būti perduoti pasirašant darbų etapo užbaigimo aktą. Tuo tarpu joks darbų atlikimo ar kitoks aktas nebuvo pasirašytas ir ieškovas neinformavo atsakovo apie ketinimus perduoti atliktus darbus. Ieškovo į bylą pateiktas 2013-05-27 ranka rašytas dokumentas, pasirašytas A. D. ir A. D., kurie neaišku kokias pareigas užima ir už ką yra atsakingi, neįgalioja šių asmenų pasirašyti dokumentus. Kadangi darbai nebuvo vykdomi, jie negalėjo būti ir priduoti. Prašo panaikinti preliminarų teismo sprendimą ir ieškinį atmesti.

7Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, kad nors sutartyje šalys ir susitarė dėl darbų pradžios datos – 2013-05-27, tačiau ieškovas, pasitikėdamas atsakovu, darbus pradėjo vykdyti anksčiau, t.y. 2013-05-25, kadangi pagal šalių patvirtintą sąmatą – darbų atlikimo grafiką, pirmasis darbų etapas turėjo būti įvykdytas per 5 dienas iki 2013-05-31. Kaip atlikti darbus ieškovas žinojo, o projektinės dokumentacijos neturėjimas darbų pradžioje laikytinas formalia ir teisiškai nereikšminga aplinkybe sprendžiant šalių ginčą dėl atsiskaitymo. 2013-07-22 rašte „Dėl 2013 m. liepos 8 d. rašto „dėl vienašalio darbų perdavimo“ Nr. 28, atsakovas pripažino, kad „darbai buvo pradėti vykdyti savaitgalį (2013 m. gegužės 25 d. – 2013 m. gegužės 26 d.)“, t. y. atsakovui buvo žinoma, kad ieškovas vykdė darbus. Šis darbų atlikimo pripažinimo raštas patvirtina darbų atlikimo faktą. Šį faktą patvirtina ir atsakovo atstovo A. D. parašai ir pastabos 2013-05-27 ranka rašytame atliktų darbų akte, kuriame užfiksuoti konkretūs atliktų darbų kiekiai, jų rūšis. Darbų atlikimo faktą netiesiogiai patvirtina ir UAB „Altimas“ 2013-05-28 ieškovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra AL737, iš kurios matyti, kad ieškovas nuomojosi Iš UAB „Altimas“ statybinę techniką-ekskavatorinį krautuvą, naudotą objekte darbams vykdyti. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu 2014-02-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo buvo tenkintas ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinys, panaikino. Ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl 23 096,63 Lt skolos, 4 157,39 Lt delspinigių, 8,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (27 254,02 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-02-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2 202,20 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atmetė. 2014-02-18 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Jono statyba“ turto areštą, neviršijant 27 254,02 Lt sumos – paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

9Teismas spręsdamas ieškinio pagrįstumą, įvertinęs liudytojų parodymus padarė išvadą, jog nei vienas iš ieškovo kviestų liudytojų nepatvirtino, jog buvo dirbama objekte ieškovo nurodytomis 2013 m. gegužės 25-26 dienomis, savaitgalį. Teismas sprendė, kad ieškovo į bylą pateikta UAB „Altimas“ PVM sąskaita faktūra už statybinės technikos nuomą taip pat neįrodo, jog su šia technika buvo dirbama ginčo objekte. Ieškovo pateiktas 2013-05-27 ranka rašytas raštas apie darbus negali būti laikomas dokumentu, įrodančiu ieškovo atliktus darbus ir jų kiekį objekte, kadangi jame nenurodytas objektas, kuriame atliekami darbai; raštas be jokio pavadinimo; pasirašytas tam neįgaliotų asmenų; liudytojas A. D. neigė pasirašęs šį dokumentą, o liudytojas A. D. nurodė, jog šiame dokumente įrašyti darbų kiekiai neatitinka realiai atliktų. Teismo vertinimu, byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog ieškovas objekte atliko darbus, kurie vienašališkai surašyti ieškovo „2012.05.25 Atliktų darbų akte Nr. 1“. Priešingai, byloje atsakovo pateiktas atliktų darbų aktas už 2013 m. 09 mėn., patvirtina, kad darbus, kuriuos neva atliko ieškovas objekte, iš tikrųjų atliko pats atsakovas. Konstatavus, jog darbų ieškovas pagal šalių pasirašytą sutartį neatliko, atsakovui nekyla pareiga sumokėti už juos, dėl šios priežasties, teismas sprendė, jog teisiškai nereikšminga aplinkybė apie ieškovo atsakovui vienašališkai perduotus darbus, kurių ieškovas neatliko ir dėl šių vienašališkai perduotų darbų aplinkybių nepasisakė. Teismas taip pat sprendė, jog teisiškai nereikšmingos atsakovo 2013-07-22 rašte Nr. 28 nurodytos prielaidos apie galimai ieškovo pradėtus vykdyti darbus, kadangi toks atsakovo raštas darbų atlikimo fakto nepatvirtina. Kadangi ieškovas neįrodė, jog jis atliko darbus objekte pagal šalių pasirašytą sutartį, teismas 2014-02-18 preliminarų sprendimą panaikino ir ieškovo ieškinį atmetė. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

10Apeliantas (ieškovas) UAB „Rodsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ patenkinti.

11Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymus, taip pat įrodymų tyrimą ir vertinimą, kadangi visapusiškai ir objektyviai bei vadovaudamasis įstatymais neišnagrinėjo visų teisingam ginčo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu. To pasėkoje teismas nepagrįstai nusprendė, jog pagal Sutartį numatyti atlikti darbai nebuvo atlikti, todėl atitinkamai negalėjo būti perduoti atsakovui. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog objekte ieškovo nurodytomis dienomis t.y. 2013 m. gegužės 25-26 darbai nebuvo atliekami. Teismas nepagristai ir nemotyvuotai rėmėsi išimtinai vieno iš liudytojų parodymais, kitų bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų parodymus vertindamas klaidinančiai ir neteisingai. Pažymėjo, kad 2 iš 3 apklaustų liudytojų patvirtino, kad šeštadienį darbai buvo atliekami, tačiau teismas šiais parodymais priimdamas sprendimą nesivadovavo. Pažymėjo ir tai, kad visi apklausti liudytojai tikslių datų ir dienų prisiminti negalėjo, tačiau tiek liudytojas A. D., tiek liudytojas E. Š. vieningai tvirtino, kad darbai atliekami apie 2-3 dienas. Teismas visiškai nemotyvavo, kodėl padarydamas išvadą, kad objekte ieškovo nurodytu laikotarpiu darbai nebuvo vykdomi išskirtinai rėmėsi tik vieno iš liudytojų - atsakovų atstovo A. D. parodymais, kai tuo tarpu kitų liudytojų parodymai buvo priešingi ir patvirtino faktą, jog darbai buvo atliekami. Tokiu būdu teismas pažeidė tikimybių pusiausvyros principą, ir liudytojų pateiktas aplinkybes įvertino neobjektyviai, neteisingai ir išskirtinai atsakovo naudai. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, kad darbai pagal šalių pasirašytą sutartį buvo atlikti. Teismas, vertindamas byloje pateiktą UAB „Altimas" PVM sąskaitą faktūrą visiškai neatsižvelgė į tai, kad 2014-07-16 teismo posėdžio metu buvo apklaustas UAB „Altimas" traktoriaus vairuotojas, kuris vienareikšmiškai patvirtino, kad objekte dirbo, nurodė, kokius konkrečiai darbus atliko, t.y. - nurovė seną tvorą, nuiminėjo guminę dangą aplink visą stadioną. Todėl sistemiškai vertinant liudytojo E. Š. parodymus bei byloje pateiktą UAB „Altimas" PVM sąskaitą faktūrą už statybinės technikos nuomą, matyti, kad darbai buvo atliekami. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl 2013-07-22 rašto pažymėdamas, kad jis darbų atlikimo fakto nepatvirtina. Apelianto teigimu nors šis raštas pats savaime nepatvirtina, kad darbai buvo atlikti, tačiau neabejotinai pagrindžia, kad darbai šiomis dienomis buvo vykdomi ir atsakovui apie tai buvo žinoma. Pažymėjo ir tai, jog atliktų darbų aktas už 2013 m. rugsėjo mėn. gali patvirtinti tik tai, kad atsakovas darbus perdavė Jokubausko įmonei „Jonas", tačiau nepatvirtina, kad nurodytus darbus atliko savo jėgomis. 2014-04-30 įvykusio teismo posėdžio metu teismas įpareigojo atsakovą pateikti į bylą objekto statybos darbų žurnalo kopiją. Šio teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdė, todėl apelianto teigimu, šiuose žurnaluose yra kokia nors atsakovo byloje suformuotai pozicijai nenaudinga informacija. Šios neabejotinai svarbios aplinkybės teismas neįvertino, į ją neatsižvelgė priimdamas skundžiamą sprendimą, ir atitinkamai niekaip nemotyvavo atsisakymo remtis šiomis aplinkybėmis. Pažymėjo kad ieškovas tinkamai vienašališkai perdavė darbus atsakovui, o vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Pažymėjo ir tai, kad įrodymų, kuriais grindžiamos atitinkamos teismo išvados, vertinimas skundžiamame sprendime yra visiškai lakoniškas, o argumentai, dėl kurių teismas atmetė tam tikrus byloje esančius įrodymus, nenurodyti.

12Atsakovas UAB „Jono statyba“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-28 preliminarų sprendimą ir ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu teismo sprendimas yra pagrįstas, o ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. Nurodė, jog pagal Sutarties nuostatas darbai objekte turėjo būti pradėti tik tada, kada bus pasirašyti prie Sutarties priedai, ieškovui bus sumokėtas avansas, perduotas darbų frontas ir kiti darbų vykdymui būtini dokumentai. Šiuo nagrinėjamu atveju nebuvo pasirašoma jokių priedų prie Sutarties, atsakovas nesumokėjo ieškovui avanso, neperduotas darbų frontas ir kitų darbų vykdymui būtini dokumentai, todėl ieškovas neaišku kuriuo metu ir kokiu pagrindu tariamai pradėjo vykdyti darbus. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad jis tinkamai perdavė atsakovui atliktus darbus ir dėl to atsakovas privalo su ieškovu atsiskaityti. Joks darbų atlikimo ar kokio darbų etapo atlikimo aktas nėra pasirašytas. Ieškovas neinformavo atsakovo apie ketinimus perduoti atliktus darbus, nes atsakovas net nežinojo, kad ieškovas iš viso kokius nors darbus atlieka. 2013-05-27 surašytas dokumentas, kuriuo ieškovas grindžia argumentus, jog darbus perdavė tinkamai, pasirašytas A. D. ir A. D., tačiau nėra aišku kas šie minėti asmenys yra. Nėra aišku už ką jie yra atsakingi, kokias pareigas užima ir ar jie yra įgalioti pasirašyti dokumentus. Visiškai neaišku, kas per dokumentas yra surašytas ranka, kurio pagrindu, kaip teigia ieškovas, 2013-05-28 buvo parengtas darbų atlikimo aktas. Nėra aišku kokiame objekte atliekami darbai, ar buvo užfiksuotas darbų atlikimo faktas, ar buvo susitarta dėl darbų pradžios. 2013-05-27 raštą galimai pasirašė asmenys, kurie pagal Sutartį tam neturėjo jokių įgaliojimų. Ieškovas nepateikė nei vieno rašytinio įrodymo, kurio pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad darbai buvo atlikti. Atvirkščiai, nurodytos aplinkybės leidžia daryti priešingą išvadą, kad darbai nebuvo vykdomi. Pažymėjo ir tai, kad darbų perdavimo tvarka nebuvo įgyvendinta ir ieškovas jos nesilaikė. Darbų perdavimo aktas perduotas atsakovo personalo tarnybos atstovei E. N.. Tačiau ši darbuotoja nėra statybų teisės specialistė ar kitaip su ranga susijęs asmuo. Vien darbų perdavimo akto palikimas atsakovo buveinėje negali būti laikomas tinkamu vienašaliu darbų perdavimu ir vertinamas kaip galimybės atsakovui įvertinti atliktus darbus sudarymu. Be to ieškovas nepateikė įrodymų, jog būtų pildęs darbų žurnalą ir jį perdavęs atsakovui. Teisinio pagrindo ginčyti vienašališko darbų perdavimo fakto nėra, kadangi darbai, kurie pasak ieškovo buvo atlikti ir vienašališkai perduoti atsakovui, ieškovo iš viso buvo neatlikti. Šiuo atveju buvo paneigtas ieškovo argumentas kad jis atliko darbus, tad natūralu, jog negalima vienašališkai perduoti darbų, kurie nebuvo atlikti, arba juos atliko kiti asmenys. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Iš byloje ieškovo pateiktų rašytiniais įrodymų, nustatyta, kad 2013-05-24 šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/05/24 (toliau tekste sutartis), pagal kurią (b. l. 11-16) ieškovas (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, savo jėgomis ir rizika atlikti sutarties priede Nr. 1 nurodytus statybos darbus objekte Lietuvos olimpinio sporto centro stadione „Vingis“, esančiame Čiurlionio g. 112, Vilniuje (toliau tekste objektas) už 431 001,41 Lt kainą su PVM sudarančią 521 511,70 Lt. Pažymėtina, kad sutarties 3.2.1 punktas numatė jog užsakovas įsipareigoja per 3 dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos pateikti rangovui projektinę dokumentaciją ir rašytiniu perdavimo priėmimo aktu perduoti darbų frontą (ar jo dalį,) kur bus vykdomi darbai (statybos teritoriją). Atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir sumokėti ieškovui už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus. Sutarties 4.1 punktas numatė, kad darbų pradžia yra 2013-05-27, pabaiga 2013 06 17. Be to sutartis numatė papildomą darbų pradžios sąlygą, sutarties 4.1.1 punkte nustatant, kad ieškovas darbus turėjo pradėti kitą dieną nuo 4.10 punkte numatyto avansinio apmokėjimo gavimo. Iš sutarties turinio matyti, kad avansiniai mokėjimai nustatyti sutarties 4.11 punkte, pagal kurį už I etapo darbus buvo numatytas 62 421,02 Lt avansas, turėjo būti sumokėtas 2013 05 27. Sutarties 4.2. punktas numatė, kad darbus rangovas (ieškovas) vykdo pagal darbų kalendorinį grafiką, nustatytą sutarties priede Nr. 2, rangovas pradeda vykdyti darbus tik ieškovui sumokėjus sutarties 4.10. punkte numatytą avansą. Priedo Nr.2 ieškovas prie byloje pateiktos sutarties kopijos nėra pridėjęs, bet yra pateikęs Sąmatą – darbų atlikimo grafiką kaip priedą Nr.1 prie ginčo sutarties (b.l. 17), kuriame I etapo darbų atlikimo laikas numatytas 2013 05 27 – 2013 05 31, per kurį turėjo būti atlikti bordiūro aplink bėgimo takus išardymo ir sportinės dangos demontavimo be išvežimo darbai, įvertinti 1 689,80 Lt ir 12 788 Lt viso šio etapo darbai turėjo būti atlikti už 14 477,80 Lt. Sutarties 4.2. punktas taip pat numatė, kad darbus rangovas pradeda vykdyti tik užsakovui sumokėjus sutarties 4.10 sumokėtą avansą.

16Apeliantas ieškinyje yra nurodęs jog darbus pradėjo anksčiau sutartos datos todėl, kad darbams atlikti buvo nustatytas per trumpas terminas priede Nr. 1 įvardijamiems I etapo darbams atlikti nuo 2013 05 27 iki 2013 05 31. Tačiau toks jo paaiškinimas nelogiškas, nes pagal priedą - sąmatą šiems darbams buvo skirtos keturios dienos tuo tarpu ieškovas teigia darbus atlikęs per 2 dienas, nesulaukęs avanso išmokėjimo, kaip numatė šalių sutartis, be to teigia darbus atlikęs ne darbo dienomis iki sutartyje numatytos darbų pradžios.

17Pirmosios instancijos teismas, remdamasis civilinio kodekso (toliau – CK) 6.687 straipsnio 1 ir dalių nuostatomis, numatančiomis, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka ir kad šalys gali susitarti, jog darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo, pažymėjo kad šiuo atveju buvo susitarta, kad už darbus bus apmokama etapais, o darbų etapai bus laikomi įvykdytais įgaliotiems asmenims pasirašius darbų etapo užbaigimo aktus (sutarties 4.6 punktas).

18Pirmosios instancijos teismas remdamasis būtent liudytojų parodymais laikė neįrodytu ieškovo teiginį, kad žodiniu šalių susitarimu darbai buvo pradėti vykdyti jau kitą dieną (šeštadienį) po sutarties pasirašymo, anksčiau sutartyje numatyto termino. Teismas nurodė jog šiems teiginiams pagrįsti buvo apklausti liudytojais UAB „Rodsta“ buvęs statybų vadovas A. D., UAB „Jono statyba“ darbų vadovas A. D. ir UAB „Altimas“ traktoriaus vairuotojas E. Š.. Pastarasis paaiškino, jog 2013 m. gegužės mėnesį 2 ar 3 dienas dirbo su ekskavatoriumi objekte „Vingis“, nuiminėjo bėgimo takų guminę dangą, tačiau darbų nepabaigė, kadangi už atliktus darbus nebuvo mokami pinigai. Liudytojas patvirtino, jog nei šeštadienį, nei sekmadienį objekte nedirbo. Liudytojas A. D. paaiškino, kad 2013 m. gegužės mėnesį kelias dienas dirbo objekte Vingio parke, kur reikėjo nuimti guminę dangą, paruošti ją asfaltavimui ir kitos dangos padengimui, tačiau darbai iki galo nebuvo padaryti, buvo padaryta tik apie 20 procentų viso darbo. Nurodė, jog jis pasirašė 2013-05-27 dokumente dėl darbų atlikimo, tačiau šiame dokumente prirašė daugiau darbų, nei buvo realiai atlikta, kadangi visi darbų vadovai taip daro, kad gauti pinigus. Liudytojas A. D. neigė jis pasirašęs 2013-05-27 ranka rašytą dokumentą (b. l. 18), kuriuo ieškovas įrodinėja darbų atlikimo faktą, bei nurodė nuo 2013-04-25 iki 2013-08-09 nedirbęs dėl lūžusios dešinės rankos nes turėjo nedarbingumo pažymėjimą, be to teigė ir neturėjęs įgaliojimų pasirašinėti bendrovės dokumentų. A. D. nurodytas aplinkybes patvirtina į bylą pateikta pažyma iš SODROS patvirtinanti, kad nuo 2013 04 25 iki 2013 08 09 A. D. buvo tęsiamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumo priežastimi nurodytas nelaimingas atsitikimas buityje (b. l. 93-94). Apibendrindamas liudytojų parodymus pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados jog nei vienas iš ieškovo kviestų liudytojų nepatvirtino, jog dirbo objekte ieškovo nurodytomis 2013 m. gegužės 25-26 dienomis, t. y. savaitgaly.

19Analizuodamas ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus teismas pabrėžė, kad UAB „Altimas“ PVM sąskaita faktūra už statybinės technikos nuomą (b. l. 66) neįrodo, jog su šia technika buvo dirbama ginčo objekte. Teismas nurodė, kad 2013-05-27 ranka rašytas dokumentas (b. l. 18), kurio pagrindu 2012-05-28 ieškovo techninis vadovas surašė atliktų darbų aktą Nr. 1 (b. l. 20), kurį, kartu su 2013-07-08 ieškovo vienašališkai perduodamų darbų pranešimu įteikė atsakovo personalo tarnybos atstovei, negali būti laikomas dokumentu, įrodančiu ieškovo atliktus darbus ir jų kiekį objekte, kadangi jame nenurodytas objektas, kuriame atliekami darbai, raštas be pavadinimo, pasirašytas tam neįgaliotų asmenų, liudytojas A. D. neigė pasirašęs šį dokumentą, o liudytojas A. D. nurodė, jog šiame dokumente įrašyti darbų kiekiai neatitinka realiai atliktų. Remdamasis šiais nustatytais faktais pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados jog ieškovas neatliko pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus bei atsikirtimus kaip tai numato CPK 178 straipsnis, o byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog ieškovas objekte atliko darbus, kurie vienašališkai surašyti ieškovo „2012.05.25 Atliktų darbų akte Nr. 1“ (b. l. 20). Priešingai, byloje atsakovo pateiktas atliktų darbų aktas už 2013 m. 09 mėn. (b. l. 110), patvirtina, kad darbus, kuriuos neva atliko ieškovas, objekte iš tikrųjų atliko pats atsakovas. Priėjęs tokių išvadų teismas turėjo pagrindą konstatuoti jog ieškovas darbų pagal šalių pasirašytą sutartį neatliko, todėl atsakovui nekyla pareiga sumokėti ieškovui už darbus, kurių ieškovas neatliko.

20Įrodymai civilinėje byloje – tai bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įtatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atskirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba, kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl LR CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal LR CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas. Jis reiškia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013). Pagal LR CPK 185 straipsnio 2 dalies nuostatas, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus LR CPK nustatytas išimtis.

21Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus tiek kiekvieną jų atskirai, tiek jų visumą ir padarė pagrįstas, argumentuotas išvadas, o byloje esančių įrodymų visuma patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų teisingumą.

22Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudarantys pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK 325 str., 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas UAB „Rodsta“ kreipėsi į teismą, prašydamas ieškinį... 5. 2014-02-18 preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Rodsta“ ieškinys atsakovui... 6. Atsakovas UAB „Jono statyba“ pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė,... 7. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, kad nors sutartyje šalys ir... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu... 9. Teismas spręsdamas ieškinio pagrįstumą, įvertinęs liudytojų parodymus... 10. Apeliantas (ieškovas) UAB „Rodsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės... 12. Atsakovas UAB „Jono statyba“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 15. Iš byloje ieškovo pateiktų rašytiniais įrodymų, nustatyta, kad 2013-05-24... 16. Apeliantas ieškinyje yra nurodęs jog darbus pradėjo anksčiau sutartos datos... 17. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis civilinio kodekso (toliau – CK)... 18. Pirmosios instancijos teismas remdamasis būtent liudytojų parodymais laikė... 19. Analizuodamas ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus teismas... 20. Įrodymai civilinėje byloje – tai bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 21. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą,... 22. Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti...