Byla e2-14552-947/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gilius ir ko“ ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bajoras“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Gilius ir ko“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Bajoras“

510858,90 Eur skolą, 512,37 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. balandžio 6 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė pardavė atsakovei prekes, išrašydama 20 PVM sąskaitų-faktūrų. Atsakovei neatsiskaičius pagal nustatytus terminus, ieškovė 2018 m. balandžio 19 d. pateikė pretenziją dėl 10858,90 Eur skolos sumokėjimo ir sutarties nutraukimo. Atsakovei laiku nevykdant prievolės, ieškovė skaičiavo sutartyje numatyto 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie šiuo metu sudaro 512,37 Eur.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai yra kilę iš pirkimo – pardavimo sutarties. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdo, todėl, ieškovės prašymu, ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. balandžio 6 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė - priimti prekes ir sumokėti už jas per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Pagal šią sutartį ieškovė nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2018 m. kovo 30 d. išrašė 20 PVM sąskaitų-faktūrų, kurių atsakovė pilnai neapmokėjo ir liko skolinga ieškovei 10858,90 Eur.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). CK 6.344 straipsnio 1 dalis numato, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsniai).

11Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, nesant įrodymų, patvirtinančių atsakovės piniginės prievolės ieškovei visišką įvykdymą, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai, tačiau atsakovė prievolių nevykdė, todėl laikytina, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 10858,90 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.305 straipsnis, 6.344 straipsnis).

12Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal šalių sutarties 7.1 punktą atsakovei laiku nesumokėjus už prekes, ji privalo mokėti delspinigius – po 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos prekių sumos, todėl iš atsakovės ieškovei priteistini 512,37 Eur dydžio delspinigiai, apskaičiuoti nuo neapmokėtų, PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 166,00 Eur žyminio mokesčio ir

15363,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, iš viso 529,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bajoras“, j. a. k. 303246202, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gilius ir ko“, j. a. k. 134506482,

2010858,90 Eur (dešimties tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų 90 ct) skolą, 512,37 Eur (penkis šimtus dvylika eurų 37 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (11371,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 529,00 Eur (penkis šimtus dvidešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

21Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

22Nurodymas atsakovei: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

23Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkė pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

24Informacija atsakovei: jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

25Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

26Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Gilius ir ko“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB... 5. 10858,90 Eur skolą, 512,37 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines... 6. Ieškovė nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. balandžio 6 d. sudarė... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 8. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius... 12. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 166,00 Eur žyminio... 15. 363,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, iš viso 529,00 Eur... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bajoras“, j. a.... 20. 10858,90 Eur (dešimties tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt... 21. Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 22. Nurodymas atsakovei: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 23. Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 24. Informacija atsakovei: jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 25. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos CPK... 26. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....