Byla 2A-285-198/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovei advokatei Aivai Dumčaitienei, atsakovo VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atstovei Z. D. S., atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ atstovui advokatui Nerijui Katiliui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“, atsakovų VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-169-452/2011 pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai ir UAB „Tamro vaistinė“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“, sutikslinęs ieškinį (b. l. 101-104), prašė:

5- pripažinti 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84, sudarytos tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Gintarinė vaistinė“, nutraukimą neteisėtu ir įpareigoti atsakovą VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

6- pripažinti 2010-07-14 pavedimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“, negaliojančia;

7- priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad 2007-12-29 su VŠĮ Panevėžio r. savivaldybės poliklinika buvo sudaryta pavedimo sutartis Nr. 2007/84 dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirmines sveikatos priežiūros įstaigas. Sutartis sudaryta 5 metų laikotarpiui tam, kad vaistais būtų aprūpinami 28 medicinos punktai, esantys Panevėžio r. Ieškovas buvo įsipareigojęs per įstaigos sudarytas perįgaliojimo sutartis teikti vaistus ambulatorijos slaugytojoms, kurios, esant poreikiui, tuos vaistus užsakytų ir platintų vaistinius preparatus savo vietovėj. Atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2010-05-19 raštu informavo ieškovą, kad vadovaujantis sutarties 12.2 p., kuris numato galimybę nutraukti sutartį šalių susitarimu, pasiūlė nutraukti sutartį nuo 2010-06-19. Kartu su pranešimu buvo pateikti susitarimo formos 2 egzemplioriai. Ieškovas su pasiūlymu sutartį nutraukti šalių susitarimu nesutiko. 2010-06-10 raštu informavo polikliniką, kad nesutinka nutraukti sutarties ir paprašė ją toliau vykdyti. Atsakovas, nepaisydamas ieškovo pranešimo, 2010-06-22 pranešė ieškovui, kad sutartį nutraukė. Be to, 2010-07-14 VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika dėl tų pačių paslaugų teikimo sudarė pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pasiūlymas sudaryti naują pavedimo sutartį buvo pateiktas dar galiojant sutarčiai su ieškovu, t. y. 2010-04-27. Tokiu būdu buvo pažeistas ieškovo interesas, užkirsta galimybė toliau vykdyti pavedimo sutartį. Buvo pažeistas vienas iš pagrindinių sutarčių teisės principų, t. y. sąžiningumo principas.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84, sudarytos tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Gintarinė vaistinė“, nutraukimą neteisėtu ir įpareigojo atsakovą VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

10Teismas iš į bylą pateikto sutarties nutraukimo pranešimo teksto nustatė, kad Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2007-12-29 pavedimo sutartį nutraukė vadovaudamasi sutarties 12.2 punktu, kuris numato sutarties pasibaigimą šalių sutarimu vienai šaliai apie tai įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Byloje esantis susitarimas dėl sutarties nutraukimo patvirtintas tik vienos šalies – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atstovo. Ieškovas, atsakydamas į kitos šalies pasiūlymą nutraukti sudarytą sutartį, informavo, kad nesutinka su nutraukimu ir prašė vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad sutartis negali būti laikoma nutraukta šalių susitarimu.

11Nustatė, kad ieškovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką aprūpinimo vaistiniais preparatais, medicininės paskirties produktais 28 pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Nusiskundimų dėl pavedimo sutarties vykdymo buvo gauta tik iš 12 slaugytojų. Liudytojų E. B., D. P. nurodytos aplinkybės, kad ne visuomet vaistai buvo atvežami, klaidos užsakymuose, problemos pinigų įnešime, netvarkingi atsiskaitymai, teismo nuomone, negali būti vertinami kaip esminiai sutarties pažeidimai, nes nėra įrodymų, kad tai būtų sukėlę poliklinikai, slaugytojoms ar gyventojų interesams itin neigiamų pasekmių, didelių nuostolių. Atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ paaiškinimus, jog VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika nutraukė pavedimo sutartį todėl, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, teismas vertino kritiškai, kadangi UAB „Tamro vaistinė“ nebuvo šios sutarties šalimi ir jai negalėjo būti žinoma visos šios sutarties vykdymo sąlygos.

12Nurodė, kad sutartis tarp šalių pasirašyta 2007-12-29, tuo tarpu nusiskundimai dėl sutarties gauti 2010-04-15. Todėl teismas darė išvadą, kad iki tol šalys sutartį vykdė tinkamai. Nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, kad poliklinika, turėdama nusiskundimų dėl vaistų tiekimo, atsiskaitymo už juos, būtų informavusi apie tai ieškovą, reikalavusi pašalinti iš sutarties kilusius neaiškumus. Teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių manyti, kad ieškovas ateityje negalėtų tinkamai vykdyti sutarties. Atsižvelgdamas į tai, kad poliklinika, esant galiojančiai 2007-12-29 pavedimo sutarčiai, 2010-04-30 pakvietė kitas vaistines pateikti pasiūlymus dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais, medicininės paskirties produktais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, teismas sprendė, jog sutarties nutraukimą sąlygojo ne ieškovo sutarties pažeidimai, o kiti faktoriai.

13Pirmosios instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ 2010-07-14 pavedimo sutartį negaliojančia, nes ieškovo ir atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai.

14Apeliaciniais skundais atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ prašo apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškovo ieškinys patenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, netinkamai vertino įrodymus, o būtent:

151. Esminė pavedimo sutarties sąlyga – įsipareigojimas užtikrinti greitą ir kokybišką vaistinių preparatų tiekimą į įstaigas kaimo gyvenamosiose vietovėse pagal pateiktą užsakymą. Tačiau ieškovas šio nustatyto įsipareigojimo nesilaikė (pavedimo sutarties 2.1 p.). Teismas nenurodė, kodėl 12 slaugytojų nusiskundimai yra nepakankami nustatyti esminiams sutarties pažeidimams. Tai, kad buvo daromi pažeidimai, patvirtino ir liudytojų E. B., D. P. parodymai, tačiau jų teismas taip pat nevertino.

162. Teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika sutartį nutraukė vadovaudamasis Pavedimo sutarties 12.2 p., kuris numato sutarties pasibaigimą šalių sutarimu, kadangi Pavedimo sutartis akivaizdžiai nutraukta remiantis CK 6.218 str.

173. Priešingai, nei sprendė teismas, Pavedimo sutartis ateityje negali būti vykdoma (CK 6.763 str. 2 d. – sudarius naują pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“). Pavedimo sutarties pagrindu atsiradę šalių santykiai bet kokiu atveju laikytini pasibaigusiais ir negali būti tęsiami. Atsakovas ieškovą apie netinkamą sutarties vykdymą informavo net keletą kartų, tačiau ieškovas nepašalino daromų Pavedimo sutarties pažeidimų.

184. Teismas nepagrįstai teigia, kad Pavedimo sutarties nutraukimą įtakojo ne ieškovo Pavedimo sutarties pažeidimai, o kiti faktoriai. To nepagrindžia jokios faktinės bylos aplinkybės, teismas šios savo išvados nemotyvavo.

195. Teismas, vertindamas ieškovo reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo vykdyti Pavedimo sutartį pagrįstumą, privalėjo įvertinti tai, kad atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2010-07-14 paskyrė naują įgaliotinį tiems patiems veiksmams atlikti, t. y. pasirašė Pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“. Šiuo atveju teismui patenkinus ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovą VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką vykdyti Pavedimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, teismo sprendimo vykdymas šioje dalyje yra neįmanomas.

20Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašo apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškinys atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pripažinti 2010-07-14 pavedimo sutartį, sudarytą tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ negaliojančia.

21Nurodo, kad tarp atsakovų 2010-07-14 sudaryta Pavedimo sutartis dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirmines sveikatos priežiūros įstaigas yra absoliučiai negaliojanti, kadangi ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai (CK 1.80 str.). O būtent – 2007-12-29 pavedimo sutartis su UAB „Gintarinė vaistinė“ buvo nutraukta tam, kad VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika galėtų dėl to paties pavedimo sudaryti sutartį su UAB „Tamro vaistinė“. Tai patvirtina nustatytos aplinkybės: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika pasiūlymus dėl pavedimo sutarties sudarymo pateikė dar galiojant pavedimo sutarčiai su UAB „Gintarinė vaistinė“; pasiūlymas UAB „Gintarinė vaistinė“ nutraukti Pavedimo sutartį buvo pateiktas po to, kai gautas UAB „Tamro vaistinė“ pasiūlymas dėl Pavedimo sutarties sudarymo; VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika Pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“ sudarė po to, kai UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė pranešimą dėl nesutikimo nutraukti sutartį. Taigi VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ nesilaikė sąžiningos dalykinės praktikos principo, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų.

22Apelianto teigimu, 2010-07-14 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymas tik ją sudarius buvo sustabdytas, kadangi 2010-08-05 buvo priimta Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagal kurią uždrausta atsakovui VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai sudaryti Pavedimo sutartį dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirmines sveikatos priežiūros įstaigas su kitomis vaistinėmis. Todėl pripažinus sandorį negaliojančiu, 2010-07-14 pavedimo sutartis tarp UAB „Tamro vaistinė“ ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos nebūtų pradėta vykdyti.

23Atsiliepimais į atsakovo VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką apeliacinį skundą ir ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Tamro vaistinė“ prašo atsakovo VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos apeliacinį skundą tenkinti, o ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

24Atsiliepimais į atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ apeliacinį skundą ir ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika prašo atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ apeliacinį skundą tenkinti, o ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą atmesti.

25Atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ nurodo, kad VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, sudarydama naują pavedimo sutartį, veikė sąžiningai ir protingai. Nutraukus sutartį su UAB „Gintarinė vaistinė“, atsižvelgiant į Pavedimo sutarties specifiką, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika privalėjo užtikrinti savivaldybės gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais ir medicininės paskirties produktais, t. y. tenkinti viešuosius poreikius. Kadangi pavedimo sutartis buvo sudaryta tik 2010-07-14, t. y. praėjus beveik mėnesiui nuo to, kai buvo nutraukta Pavedimo sutartis su UAB „Gintarinė vaistinė“, todėl ieškovas be pagrindo teigia, kad 2010-07-14 sutartis sudaryta dėl nesąžiningų šalies veiksmų. Šiuo atveju atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika nepažeidė nei CK 6.158 str. 1 d. įtvirtinto principo, nei CK 1.5 str. 1 d. Atsakovas esamoje situacijoje elgėsi kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, t. y. objektyviai įvertinęs situaciją ir matydamas, kad ieškovas daro esminius Pavedimo sutarties pažeidimus, ėmėsi reikiamų bei teisingų veiksmų tam, kad nenukentėtų gyventojų interesai.

26Nurodo, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Tamro vaistinė“ nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai, todėl kvalifikavus tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius bei remiantis kasacinio teismo praktika akivaizdu, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti UAB „Gintarinė vaistinė“ reikalavimo taikyti restituciją.

27Atsakovų manymu, net ir teismui pripažinus tarp UAB „Gintarinė vaistinė“ ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos sudarytos Pavedimo sutarties nutraukimą neteisėtu, ieškovo teisių pažeidimai gali būti atkurti kitais būdais, t. y. negriaunant tarp atsakovų susiklosčiusių civilinių teisinių santykių.

28Atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas nurodo, kad Pavedimo sutarties dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas nutraukimą reglamentuoja ne pavedimo sutarčiai taikomos įstatymo normos, o šalių susitarimas ir bendrieji sutarčių teisės principai. Todėl Pavedimo sutartis negali būti laikoma pasibaigusia CK 6.763 str. 2 d. pagrindu, kaip kad teigia atsakovai, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai sudarius naują pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“. Nepagrįstai atsakovai teigia, kad esminiam sutarties pažeidimui nustatyti neturi būti vertinamos padaryto pažeidimo pasekmės nukentėjusiai šaliai. Byloje surinkti įrodymai bei teismo padarytos išvados rodo, kad būtent esminių pažeidimų vykdant Pavedimo sutartį UAB „Gintarinė vaistinė“ nepadarė. Be to, ieškovas per visą Pavedimo sutarties vykdymo terminą nebuvo įspėtas ar informuotas apie tai, kad yra kokių nors pažeidimų ar nusiskundimų dėl Pavedimo sutarties vykdymo. Tai rodo, kad VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika net nebuvo suinteresuota, jog sutartis būtų toliau vykdoma ištaisius trūkumus.

29Apeliaciniai skundai atmestini, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

30Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, tinkamai motyvavo savo išvadas, nurodė teisės normas, kuriomis vadovaujasi, kas ir sudarė faktinį bei teisinį pagrindą ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį tenkinti iš dalies.

31Byloje nustatyta, kad 2007-12-29 VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir IĮ „Pievų dilgė“ vaistinė penkerių metų laikotarpiui pasirašė pavedimo sutartį dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas (b. l. 8-12). UAB „Pievų dilgė“ vaistinės teises ir pareigas 2010-06-21 perėmė UAB „Gintarinė vaistinė“ (b. l. 18-23). Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2010-05-19 raštu Nr. S-935 dėl 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84 nutraukimo informavo UAB „Pievų dilgė“ vaistinę, kad dėl netinkamo pavedimo sutarties vykdymo, vadovaudamasi sutarties 12.2 punktu, nuo 2010-06-19 nutraukia Sutartį (b. l. 13). 2010-06-10 pranešimu UAB „Pievų dilgė“ vaistinė nesutiko su Pavedimo sutarties nutraukimu ir nurodė toliau vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (b. l. 15). Atsakovas Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika pranešė ieškovui, kad nuo 2010-06-22 nutraukia Sutartį su UAB „Pievų dilgė“ vaistinė (b. l. 17). Be to, 2010 m. liepos mėnesį VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika pasirašė pavedimo sutartį Nr. S100-45 dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas su UAB „Tamro vaistinė“ (b. l. 85-86).

32Apeliaciniais skundais atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ prašo apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškovo ieškinys patenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmesti. Skundą iš esmės grindžia tuo, kad: teismas nenurodė, kodėl 12 slaugytojų nusiskundimai yra nepakankamas pagrindas nustatyti esminiams sutarties pažeidimams, nevertino liudytojų E. B., D. P. parodymų; teismas nepagrįstai laikė, kad atsakovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika Pavedimo sutartį nutraukė vadovaudamasis sutarties 12.2 p.; priešingai, nei sprendė teismas, Pavedimo sutartis ateityje negali būti vykdoma, nes sudaryta nauja pavedimo sutartis su UAB „Tamro vaistinė“ (CK 6.763 str. 2 d.); teismas nepagrįstai teigia, kad Pavedimo sutarties nutraukimą įtakojo ne ieškovo Pavedimo sutarties pažeidimai, o kiti faktoriai, nes to nepagrindžia jokios faktinės bylos aplinkybės. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašo apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje ieškinys atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pripažinti 2010-07-14 pavedimo sutartį, sudarytą tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ negaliojančia. Skundą grindžia tuo, kad tarp atsakovų 2010-07-14 sudaryta Pavedimo sutartis dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirmines sveikatos priežiūros įstaigas yra absoliučiai negaliojanti, kadangi ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai (CK 1.80 str.).

33Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, t. y. dėl to nesikreipdama į teismą (CK 6.218 str.), jeigu kita sutarties šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo ir taip pažeidžia sutartį iš esmės (CK 6.217 str. 1-3 d., 6.219 str.). Įgyvendinant sutarties laisvės principą (CK 6.156 str.), leidžiama sutarties šalims susitarti, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama ir kitais sutartyje nurodytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai sutartis nėra pažeidžiama iš esmės. Pažeidus sutartį iš esmės arba esant kitam sutartyje nurodytam vienašalio sutarties nutraukimo pagrindui, sutarties šalis, pageidaujanti ją nutraukti vienašališkai, turi iš anksto per sutartyje nustatytą terminą pranešti kitai šaliai apie numatomą sutarties nutraukimą (CK 6.218 str. 1 d.). Tačiau vien pagrindo, leidžiančio šaliai vienašališkai nutraukti sutartį, buvimas nereiškia paties sutarties nutraukimo. Nustatant 6.217 str. 2 d. aplinkybes, kaip pagrindą (esminį sutarties pažeidimą) vienašališkai nutraukti sutartį, būtina atsižvelgi į tai, kad: CK 6.217 str. numatyti esminio sutarties pažeidimo pagrindai turi būti nustatomi atsižvelgiant į individualias sutarties ypatybes, šalių elgesį, tarp šalių susiklosčiusią sutarties vykdymo praktiką; CK 6.217 str. 2 d. numatyti pagrindai turi būti realūs ir suponuoti, kad tolesnis sutarties galiojimas reikštų itin nepageidautinus ir sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio praradimus; pagrindiniu vertinimo kriterijumi laikytinas atotrūkis tarp pažadėto sutarties įvykdymo ir neįvykdymo, t. y. kuo jis didesnis, tuo didesnė tikimybė, kad sutartis bus pripažinta pažeista iš esmės; sutarties šalies interesai labiausiai gali būti suvaržyti ne tik dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, bet ir dėl kitų priežasčių; esminių sutarties nuostatų pažeidimas, kai nukentėjusiajai šaliai neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos), esminiu sutarties pažeidimu turėtų būti laikytinas tik išimtiniais atvejais. Taigi, nustatant esminį sutarties pažeidimą iš esmės turi būti atsižvelgiama į dvi sąlygas: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties; ar sutartį pažeidusi šalis numatė, ar galėjo numatyti sunkias pasekmes.

34Atsakovų teigimu, ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ pažeidė Pavedimo sutarties 2.1 p., nustatantį pareigą užtikrinti greitą ir kokybišką vaistinių preparatų tiekimą į įstaigas kaimo gyvenamosiose vietovėse pagal pateiktą užsakymą, aprūpinti užsakymo perdavimo priemonėmis, kas yra esminis sutarties pažeidimas. Ieškovas vaistiniais preparatais pagal sutartį įsipareigojo aprūpinti 28 pirminės sveikatos priežiūros įstaigas (b. l. 11, 72), tačiau nusiskundimų dėl pavedimo sutarties vykdymo buvo gauta tik iš 12 slaugytojų (b. l. 58-59). Priešingai, nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas vertino liudytojų E. B. bei D. P. nurodytas aplinkybes, kad ne visuomet vaistai buvo atvežami, klaidos užsakymuose, problemos pinigų įnešime, netvarkingi atsiskaitymai, tačiau pagrįstai sprendė, kad tai negali būti vertinama kaip esminiai sutarties pažeidimai, nes nėra įrodymų, kad tai būtų sukėlę poliklinikai, slaugytojoms ar gyventojų interesams itin neigiamų pasekmių, didelių nuostolių. Su tokia išvada teisėjų kolegija sutinka. Pažymėtina, kad Sutartis tarp šalių pasirašyta 2007-12-29, tuo tarpu nusiskundimai dėl Sutarties gauti tik 2010-04-15, ką patvirtino ir liudytoja E. B. (b. l. 31). Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovas patvirtino, kad apie tai, jog ieškovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį, jis sužinojo tik teismo posėdžio metu, beveik per 3 metus (nuo 2007-12-29 iki 2010-06-22) nebuvo gavęs jokių pretenzijų dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Be to, byloje nėra duomenų, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovai buvo kviečiami į pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ar VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pasitarimus ginčijamu klausimu. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas daryti išvadą, kad iki 2010-05-19 (pranešimo dėl sutarties nutraukimo) šalys sutartį vykdė tinkamai. Iki sutarties termino pabaigos buvo likę tik apie 2,5 metus. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas, turėdamas nusiskundimų dėl vaistų tiekimo, atsiskaitymo už juos, būtų informavęs apie tai ieškovą, reikalavęs pašalinti trūkumus, kilusius dėl sutarties vykdymo. Kolegijos vertinimu, atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teiginiai dėl 2007-12-29 Pavedimo sutarties pažeidimo yra deklaratyvūs, atsakovas neįrodė, kad ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ padaryti pažeidimai yra esminiai. Be to, Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2010-05-19 rašte Nr. S-935 dėl 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84 nutraukimo pati nurodė, kad Sutartį nutraukia vadovaudamasi Sutarties 12.2 punktu. Byloje esantis susitarimas dėl 2007-12-29 pavedimo sutarties nutraukimo patvirtintas tik vienos šalies – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atstovo (b. l. 14). Ieškovas, atsakydamas į kitos šalies pasiūlymą nutraukti sudarytą sutartį, informavo, kad nesutinka su nutraukimu (b. l. 15). Atsižvelgiant į tai, teismas pagrįstai nelaikė, jog Sutartis nutraukta šalių susitarimu.

35Nepagrįstas atsakovų skundo argumentas, jog Pavedimo sutartis ateityje negali būti vykdoma dėl tos priežasties, kad jau sudaryta nauja Pavedimo sutartis su UAB „Tamro vaistinė“. Priešingai, šiuo atveju 2007-12-29 Pavedimo sutartis negali būti laikoma pasibaigusia CK 6.763 str. 2 d. pagrindu. Įvertintina tai, kad VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika pasiūlymus dėl pavedimo sutarties sudarymo pateikė dar galiojant pavedimo sutarčiai su UAB „Gintarinė vaistinė“; pasiūlymas UAB „Gintarinė vaistinė“ nutraukti Pavedimo sutartį buvo pateiktas po to, kai gautas UAB „Tamro vaistinė“ pasiūlymas dėl Pavedimo sutarties sudarymo; VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika Pavedimo sutartį su UAB „Tamro vaistinė“ sudarė po to, kai UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė pranešimą dėl nesutikimo nutraukti sutartį. Todėl darytina išvada, kad Sutarties nutraukimą sąlygojo ne ieškovo sutarties pažeidimai (neesminiai), o VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos interesas pavedimo sudaryti sutartį su UAB „Tamro vaistinė“. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ nesilaikė sąžiningos dalykinės praktikos principo gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Tamro vaistinė“ bylą nagrinėjant apeliacine tvarka paaiškino, jog apie UAB „Gintarinė vaistinė“ sutartinių įsipareigojimų pažeidimą sprendžia tik iš byloje esančių duomenų. Todėl UAB „Tamro vaistinė“ negalėjo žinoti ir jai nebuvo žinoma apie ieškovės netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą nuo Pavedimo sutarties sudarymo iki bylos iškėlimo teisme dienos.

362010-07-14 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymas tik ją sudarius buvo sustabdytas, kadangi 2010-08-05 buvo priimta Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagal kurią uždrausta atsakovui VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai sudaryti Pavedimo sutartį dėl gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirmines sveikatos priežiūros įstaigas su kitomis vaistinėmis (b. l. 26). Taigi tarp atsakovų VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ sudaryta Pavedimo sutartis nuo 2010-08-05 negalėjo ir negali būti vykdoma ir todėl atsakovui UAB „Tamro vaistinė“ neigiamų pasekmių neatsirado. Priešingai, pripažinus 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84, sudarytos tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Gintarinė vaistinė“, nutraukimą neteisėtu, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika įpareigojama vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

37Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ reikalavimą dalyje dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro vaistinė“ pavedimo sutarties pripažinimo negaliojančia netenkino pagrįstai. Šiuo atveju ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ir atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai. Restitucija, kaip prievolinis teisinis pažeistos teisės gynimo būdas, yra galima tik tada, jeigu šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai. Jeigu šalių prievoliniai teisiniai santykiai nesieja, tai restitucijos klausimas apskritai negali kilti, nes tokiu atveju šalies teisės gali būti ginamos daiktiniais teisiniais, o ne prievoliniais teisiniais pažeistos teisės gynimo būdais.

38Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovų VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ nurodyti argumentai dėl ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ pažeidimų vykdant 2007-12-29 Pavedimo sutartį negali būti vertinami kaip esminiai sutarties pažeidimai, taip pat nėra pagrindo pripažinti VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos ir UAB „Tamro vaistinė“ 2010-07-14 pavedimo sutarties negaliojančia, nes ieškovo ir atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai. Teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas. Keisti skundžiamą sprendimą apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo. Iš apeliantų priteistina po 3,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.) (b. l. 184).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš UAB „Gintarinė vaistinė“, į. k. ( - ), VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos, į. k. ( - ), ir UAB „Tamro vaistinė“, į. k. ( - ), po 3 Lt (tris litus ) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“, sutikslinęs ieškinį (b. l.... 5. - pripažinti 2007-12-29 pavedimo sutarties Nr. 2007/84, sudarytos tarp VšĮ... 6. - pripažinti 2010-07-14 pavedimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų VšĮ... 7. - priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 8. Nurodė, kad 2007-12-29 su VŠĮ Panevėžio r. savivaldybės poliklinika buvo... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas iš į bylą pateikto sutarties nutraukimo pranešimo teksto nustatė,... 11. Nustatė, kad ieškovas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką... 12. Nurodė, kad sutartis tarp šalių pasirašyta 2007-12-29, tuo tarpu... 13. Pirmosios instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti VšĮ... 14. Apeliaciniais skundais atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės... 15. 1. Esminė pavedimo sutarties sąlyga – įsipareigojimas užtikrinti greitą... 16. 2. Teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovas VšĮ Panevėžio rajono... 17. 3. Priešingai, nei sprendė teismas, Pavedimo sutartis ateityje negali būti... 18. 4. Teismas nepagrįstai teigia, kad Pavedimo sutarties nutraukimą įtakojo ne... 19. 5. Teismas, vertindamas ieškovo reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašo apylinkės... 21. Nurodo, kad tarp atsakovų 2010-07-14 sudaryta Pavedimo sutartis dėl... 22. Apelianto teigimu, 2010-07-14 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymas tik ją... 23. Atsiliepimais į atsakovo VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką... 24. Atsiliepimais į atsakovo UAB „Tamro vaistinė“ apeliacinį skundą ir... 25. Atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Tamro... 26. Nurodo, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Tamro vaistinė“ nesieja... 27. Atsakovų manymu, net ir teismui pripažinus tarp UAB „Gintarinė... 28. Atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas nurodo, kad Pavedimo... 29. Apeliaciniai skundai atmestini, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m.... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 31. Byloje nustatyta, kad 2007-12-29 VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės... 32. Apeliaciniais skundais atsakovai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės... 33. Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, t. y. dėl to... 34. Atsakovų teigimu, ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ pažeidė Pavedimo... 35. Nepagrįstas atsakovų skundo argumentas, jog Pavedimo sutartis ateityje negali... 36. 2010-07-14 sudarytos Pavedimo sutarties vykdymas tik ją sudarius buvo... 37. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ieškovo UAB... 38. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 25 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš UAB „Gintarinė vaistinė“, į. k. ( - ), VšĮ Panevėžio...