Byla A2.11.-8149-540/2013
Dėl jo neatvykimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai Jasėnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje E. B., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ), dirbantis Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyboje, Lietuvos Respublikos pilietis, duomenų apie baustumą nėra, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir

Nustatė

22013 m. spalio 7 d. 14.30 val., į teismo posėdį, vykusį Kauno miesto apylinkės teisme, adresu Kauno m. Kęstučio g. 29 be svarbių priežasčių neatvyko E. B., kuris į posėdį buvo šaukiamas liudytoju administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-6831-825/2013.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo E. B. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad į teismo posėdžius vykti bei duoti parodymus niekada nevengė. Į 2013 m. spalio 7d. paskirtą teismo posėdį neatvyko, nes jam buvo išeiginės dienos ir jis jau iš anksto teismo posėdžio datai buvo užsiregistravęs vizitui pas stomatologę Druskininkų m., nes tuo metu turėjo skaudamą dantį. Apie savo neatvykimą ir neatvykimo priežastį teismą informavo elektroniniu laišku. Kiek žino, 2013 m. spalio 7d. teismo posėdis buvo atidėtas ne vien dėl jo neatvykimo.

4Iš byloje pateikto Kauno AVPK Kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio 2013 m. spalio mėn. darbo grafiko matyti, kad E. B. 2013 m. spalio 4d., 5d., 6d., 7d. buvo poilsio dienos. (b. l. 6-13)

5Iš UAB „Povilanskas ir partneriai“ pažymos matyti, kad 2013 m. spalio 7d. E. B. nuo 13 val. iki 14 val. lankėsi pas odontologą. ( b. l. 5)

6Iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-6831-825/2013 esančio 2013 m. spalio 7d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad byloje pertrauka buvo paskelbta dėl liudytojų policijos pareigūnų E. B. ir A. E. neatvykimo ( atpb Nr. A2.6.-6831-825/2013 b. l. 23)

7Lietuvos Respublikos ATPK 187 2 str. numatyta administracinė atsakomybė už melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimą, vengimą ar atsisakymą duoti parodymus, melagingas vertimą, įkalčių arba įrodymų naikinimą bei jų slėpimą, naudojimąsi negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymą administracinio teisės pažeidimo byloje.

8Administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas, nustatęs, kad liudytojams, kuriems tinkamai įteiktas šaukimas, be pateisinamos priežasties į teismo posėdį neatvyko, turi įgaliojimus nustatyta tvarka į tai reaguoti. Iš administracinė atsakomybėn traukiamo asmens E. B. paaiškinimo bei jo pateiktų dokumentų matyti, kad jam 2013 m. spalio 4d., 5d., 6d., 7d. buvo poilsio dienos ir 2013 m. spalio 7d. E. B. nuo 13 val. iki 14 val. lankėsi pas odontologą. Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad E. B. teismo posėdyje nedalyvavo ne dėl tam tikros ūmios ligos ar kitos sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos ligos, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą, todėl daroma išvada, kad vizito pas odontologą nėra pagrindo pripažinti svarbia priežastimi nevykti į teismo posėdį. Vertinant liudytojo E. B. neatvykimą į teismo posėdį, atsižvelgiama ir į tai, kad teismo posėdyje buvo paskelbta pertrauka dėl dviejų policijos pareigūnų, tame tarpe ir E. B. neatvykimo į posėdį, kas sutrukdė operatyviam bylos išnagrinėjimui. Įvertinus surinktus įrodymus, daroma išvada, kad E. B., būdamas policijos pareigūnu, savo pareigą atvykti į teismą ignoravo bei vengė duoti parodymus ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustinas.

9Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

10Duomenų apie E. B. galiojančias administracines nuobaudas nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, jam skirtina administracinė nuobauda – bauda, numatyta ATPK 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

11Lietuvos Respublikos ATPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali būti skiriama mažesnė nuobauda nei sankcijoje numatyta minimali arba švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje arba administracinė nuobauda gali būti visai neskiriama. Pagal formuojamą teismų praktiką, administracinė nuobauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik esant išskirtinėms aplinkybėms, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai, pavyzdžiui, nedidelis veikos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir pan. Tuo tarpu nesant tokių ypatingų aplinkybių, mažesnė nei įstatymo numatyta už konkretaus administracinio teisės pažeidimo padarymą nuobauda negali būti skiriama (LVAT administracinės bylos N62-690/2011, N62-982/2011, Nr. N3-396/2007).

12Skiriant galutinę nuobaudą už padarytą administracinį teisės pažeidimą, atsižvelgtina į pažeidimo padarymo aplinkybes, jo pobūdį, į E. B. asmenybę, kad byloje nėra duomenų apie jo baustumą administracine tvarka, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, taikytinas Lietuvos Respublikos ATPK 301 straipsnio 1 dalis ir jam skirtina švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje- E. B. skirtinas įspėjimas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14E. B., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir pritaikius Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. 1 d., paskirti jam įspėjimą.

15Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai