Byla 2A-2329-601/2014
Dėl sutarties nutraukimo ir avanso grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Evaldo Burzdiko (pranešėjas), Virginijos Gudynienės ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ ieškinį atsakovui A. V., tretiesiems asmenims Tauragės rajono savivaldybei, S. V. dėl skolos priteisimo bei atsakovo A. V. priešieškinį ieškovei UAB „PEG GRUPĖ“ dėl sutarties nutraukimo ir avanso grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. V. 13 773,77 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-25 su atsakovu buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 11-08-25, pagal kurią ieškovė įsipareigojo per du mėnesius atlikti drenažo įrengimo iš PVC D200 vamzdžių ir esamų drenažo linijų pajungimo darbus bei juos perduoti atsakovui.

5Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti tarp ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ ir atsakovo 2011-08-25 sudarytą rangos sutartį Nr. 11-08-25, priteisti iš ieškovo sutarties pagrindu gautus 3 105 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2014 m. liepos 16 d. sprendimu (t. 2, b. l. 79-84).

 1. ieškinį tenkino iš dalies:
 • priteisė iš atsakovo A. V. ieškovei UAB „PEG GRUPĖ“ 10 253,25 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 381,75 Lt žyminio mokesčio bei 300 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti;
 • priteisė iš ieškovės UAB „PEG GRUPĖ“ atsakovui A. V. 211,75 Lt teisinių išlaidų, 125,50 Lt išlaidų už faktinių aplinkybių konstatavimą, 300 Lt už ekspertizę ir eksperto dalyvavimą teismo posėdyje; 100 Lt už advokato teisinę pagalbą.
 1. Kitą ieškinio dalį atmetė.
 2. Priešieškinį atmetė.

8Teismas ex officio tikrino, ar tarp šalių sudaryta sutartis neturi vartojimo sutarties požymių. Konstatavo, kad ginčo sutartimi atsakovas nesiekė patenkinti savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių, tikslas buvo pakeisti žemės sklypo paskirtį ir pardavus suformuotus sklypus gauti pelno, todėl laikė, kad sutartis neatitinka vartojimo rangos sutarčiai keliamų reikalavimų, sprendė, kad vartojimo sutartį reglamentuojančios teisės normos netaikytinos. Teismas darė išvadą, kad šios sutarties dalykas buvo drenažo įrengimas (rinktuvo „9-a“ iškėlimo darbai, naujo rinktuvo įrengimas) bei vamzdžių pajungimo darbai, t. y. melioracijos darbai. Teismas vadovavosi Melioracijos įstatymo nuostatomis. Pažymėjo, kad buvo užsakyti valstybei nuosavybės teise priklausančio „9-a“ rinktuvo iškėlimo darbai bei vamzdžių klojimo darbai, todėl įrengtas rinktuvas ir pakloti vamzdžiai nuosavybės teise priklauso ne atsakovui, o valstybei, kurios interesus atstovauja savivaldybė. Teismas darė išvadą, kad atsakovas, inicijuodamas žemės sklypo paskirties pakeitimą, buvo finansuotojas užsakytų darbų, dėl darbų atlikimo turėjo spręsti atitinkama savivaldybės institucija, tačiau atsakovas turi teisę reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų, ginčyti atliktų darbų kokybę ir kt. Ieškovo atliekami darbai turėjo atitikti ne tik sudarytos sutarties sąlygas, tačiau ir techninio projekto – Tauragės rajono sav. ( - ) gyv. namų kvartalo statyba – nustatytus reikalavimus, teisės aktų reikalavimus – Melioracijos įstatymą, Statybos įstatymą, statybos, melioracijos, techninius reglamentus ir kt. Teismas pažymėjo, kad darbai buvo priduoti, byloje duomenų, kad savivaldybė būtų reiškusi pretenzijas dėl atliktų darbų, nėra. Ieškovo atlikti darbai buvo pakankamas pagrindas leisti pakeisti žemės sklypo paskirtį ir šiuo metu jau yra suprojektuoti atskiri žemės sklypai. Teismas vertino, kad darbai buvo perduoti Tauragės rajono savivaldybei, taip pat atsakovui buvo siunčiamas 2012-09-27 atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 01 bei PVM sąskaita faktūra, serija PEG, Nr. 00029, 16 093 Lt sumai. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų pasirašęs šį aktą nėra, taip pat šiame akte nėra nurodytos priežastys, dėl kurių atsakovas atsisakė pasirašyti šį aktą. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad darbai buvo atlikti ir perduoti (Tauragės rajono savivaldybė pateikė pažymą apie priimtus darbus), kad šie aktai buvo išsiųsti atsakovui nurodytu adresu, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį, t. y. apmokėti už atliktus darbus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas prašė nutraukti sutartį ir priteisti sumokėtą avansą, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad sutartyje nustatytą terminą, šalys būtų laikiusios esmine sutarties sąlygą, kurį praleidus atsakovas turėtų teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Nenurodė konkrečių aplinkybių, dėl kurių, kaip nurodo atsakovas, neatlikus darbų jie tapo beprasmiai, nenurodė, kokių konkrečių veiksmų atlikimą siejo su sutartyje nustatytu terminu. Teismas pažymėjo, kad atsakovas turėjo informuoti ieškovą apie sutarties termino svarbą, bendradarbiauti sprendžiant iškilusius nesklandumus, teirautis apie darbų vykdymo eigą ir pan. Teismas įvertinęs sutarties sąlygas ir remdamasis teisės aktų reikalavimais konstatavo, kad darbų atlikimo termino praleidimas nėra pagrindas nutraukti šalių 2011-08-25 rangos sutartį Nr. 11-08-25. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo motyvus dėl eksperto kompetencijos, nesant pagrindo abejoti eksperto kvalifikacija. Nustatė, kad šiuo metu ieškovo įrengtas rinktuvas funkcionuoja, tačiau, pagal bylos duomenis, jis įrengtas ne pagal techninio projekto sprendinius. Nors darbai atlikti ir su trūkumais, tačiau šiuo metu ieškovo atlikti darbai atlieka savo funkciją. Ekspertizėje nėra konstatuota, kad darbų trūkumai negali būti pašalinami ieškovo ar kito asmens. Teismas laikė, kad ieškovas turi teisę į užmokestį už dalį atliktų darbų, t. y. reikalauti 9 765 Lt sumą. Taip pat į delspinigius – 488,25 Lt. Teismas priteisės 5 procentų dydžio procesines palūkanas, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

9II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. sprendimą, bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas (t. 2, b. l. 91-95).

11Motyvuose nurodė:

 1. Teismas pažeidė CPK 176-185 straipsniu reikalavimus, nes neištyrė visų reikšmingų bylai aplinkybių, neįvertino visų įrodymų, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.
 2. Teismas sprendime netinkamai taikė CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas. Darbai buvo perduoti Tauragės rajono savivaldybei, taip pat atsakovui buvo siunčiamas 2012-09-27 atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas Nr. 01 bei PVM sąskaita faktūra, serija PEG Nr. 00029, 16 093 Lt sumai, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pasirašęs šį aktą, akte nenurodomos priežastys, dėl kurių atsakovas atsisakė pasirašyti šį aktą. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad darbai buvo atlikti ir perduoti.
 3. Teismas nenustatė, kada ir kaip ieškovas kvietė atsakovą perimti jo atliktų rangos darbų bei kada ir kaip atsakovui buvo siųstas 2012-09-27 aktas ir kad jis atsakovui buvo įteiktas. Ieškovas pažeidė sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus ir nustatytu terminu darbų neperdavė. Ieškovo darbų perdavimo užsakovui aplinkybės sprendime nurodomos prieštaringai, nenuosekliai. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad jis būtų kvietęs užsakovą jo numatytą dieną perimti atliktus rangos darbus, nurodydamas aiškų darbų perdavimo laiką ir vietą. Atsakovas 2011-10-25 negalėjo atvykti, nes numatytą dieną darbai dar nebuvo atlikti. Joks darbų perdavimo aktas atsakovui nebuvo atsiųstas, todėl atsakovas objektyviai neturėjo galimybės atlikti atžymų pačiame darbų perdavimo akte, išreikšdamas savo nesutikimą apie darbų trūkumus ir atsisakymą darbus priimti, nes ieškovas grubiai pažeidė darbų atlikimo terminus ir jie atsakovui prarado prasmę, tokia atsakovo pozicija atitiko CK 6.652 str. 4 d.
 4. Teismas nepagrįstai skolą priteisė iš atsakovo, kuris veikė ne savo, o savo sutuoktinės S. V. išduoto įgaliojimo pagrindu, žemės sklypas, kuriame buvo atliekami rangos darbai atsakovui nuosavybės teise nepriklauso, tai yra asmeninė sutuoktinės nuosavybė, projekto ir darbų užsakovas buvo S. V., todėl atsakovas nėra tinkamas atsakovas.
 5. 2014-02-12 teismo ekspertizės akte nurodyta, kad atliktų darbų trūkumai yra esminiai, kas reiškia, kad atlikti darbai neatitinka CK 6. 663 str. reikalavimų, numatančių, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.
 6. Teismas netinkamai taikė CK 6.665 str. nuostatas, suteikiančias teisę rangovui nutraukti sutartį, jeigu rangos darbų trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Jokiais įrodymais nebuvo paneigta eksperto išvada, kad atlikti darbai neatitinka tokios kategorijos darbams keliamų reikalavimų. Teismas nemotyvuotai sprendime nurodė, kad atlikti darbai atlieka savo funkciją, jie yra naudojami pagal paskirtį, ir todėl nėra pagrindo sutarties nutraukti. Nepagrįstai nevertino, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, privalėjo numatyti galimas užsakovo nukrypimų nuo projekto neigiamas pasekmes ir apie jas įspėti užsakovą. Rangovas nepripažįsta atliktų darbų trūkumų, todėl per protingą terminą neatliko jokių trūkumų pašalinimo darbų.

12Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. (t. 2, b. l. 113-114).

13Motyvuose nurodė:

 1. Teismas pagrįstai nurodė, kad užsakovas privalėjo nurodyti atsisakymo pasirašyti aktą priežastis, todėl atsakovui neginčijant darbų atlikimo akto, laikė, kad darbai yra atlikti ir perduoti. Kad darbai buvo atlikti tinkamai ir priduoti, patvirtina ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos pažyma.
 2. Atsakovas nurodo, kad jis nesutinka priimti darbų, išsiųsdamas ieškovui 2012-10-23, pranešimą, kas patvirtina, kad atsakovas gavo darbų atlikimo aktą.
 3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jis netinkamas atsakovas byloje. Byloje įtraukta atsakovo sutuoktinė paaiškino, kad tai jų bendras turtas ir ji viską pavedusi tvarkyti atsakovui. Pats atsakovas panašių prašymų ar prieštaravimų nereiškė, patvirtino, kad jis samdė rangovą, jis rūpinosi darbais.
 4. Teismas pagrįstai ir laikė, kad atlikti darbai atliko savo funkciją, yra naudojami pagal paskirtį. Objektas buvo priimtas, atliktų darbų pagrindu buvo pakeista atsakovo prašymu žemės ūkio paskirties žemė į gyvenamųjų namų statybai skirtą žemę.
 5. Ekspertas atliko ekspertizę, kurios atlikimui jis neturėjo tinkamos kvalifikacijos. Melioracijos statinių ekspertizę gali atlikti asmenys, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacinį atestatą.
 6. Atsakovas visaip vilkina bylos nagrinėjimą, kad tik nereikėtų atsilyginti už atliktus darbus. Visiškai be pagrindo nurodo 360 000 Lt negautas pajamas, nors tam įrodymų nepateikia ir tokio reikalavimo neteikia. Jokios žalos atsakovas nepatyrė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

17Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, jog jis nėra tinkamas atsakovas (apelianto teigimu tinkamas atsakovas turėtų būti jo žmona, trečiasis asmuo S. V., kuri yra žemės, kurioje buvo vykdomi darbai, savininkė). Pažymėtina, kad ginčas vyksta dėl apmokėjimo pagal 2011 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartį, kurią sudarė ieškovė ir apeliantas A. V. (užsakovas), o ne trečiasis asmuo, ar apeliantas pagal įgaliojimą, t. y. būtent apeliantas prisiėmė pareigą sumokėti už atliktus darbus. Kaip matyti, bylos eigoje apeliantas laikė save tinkamu atsakovu (ieškovui teikė pranešimą, nurodydamas, jog jis patyrė žalą; teikė atsiliepimą; teikė pretenziją, prašydamas jam sumokėti kompensaciją; teikė tripliką; teikė priešieškinį, prašydamas nutraukti rangos sutartį ir priteisti jam avansą), tačiau iš esmės tik apeliaciniame skunde nurodė, kad jis netinkamas atsakovas, kas leidžia daryti išvadą, jog apeliantas nesąžiningai naudojasi jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis ir siekia itin formaliais pagrindais išvengti civilinės atsakomybės bei vilkinti bylos nagrinėjimą.

18Bylos esmė – ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei įsiskolinimą už atliktus darbus pagal 2011 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartį.

19Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu, nes: 1) darbai jam nebuvo perduoti, 2) darbai atlikti pažeidžiant darbų atlikimo terminus, todėl darbai prarado prasmę (apeliantas prarado žemės sklypų pirkėjus; CK 6.652 str. 4 d.), 3) rangos sutartis turėjo būti nutraukta (CK 6.665 str. 3 d.), kadangi ekspertizės išvada nustatyti esminiai darbų trūkumai.

20Byloje nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartyje nustatytu terminu (iki 2011-10-25) ieškovė neperdavė apeliantui darbų rezultato. Atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra surašyti 2012 m. rugsėjo 27 d. ir 2012 m. spalio 6 d. registruotu paštu išsiųsti apeliantui (t. 1, b. l. 14-17). 2012 m. rugsėjo mėnesį, Tauragės rajono savivaldybės administracija, kuri patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančius rangovo pertvarkytus melioracijos statinius (rinkuvą), atliktus darbus pripažino atitinkančius išduotų techninių sąlygų reikalavimus (t. 1, b. l. 126, t. 2, b. l. 21-22), vėliau (2013-12-16) nurodė, kad pertvarkytas rinktuvas (atliktų darbų rezultatas) atlieka savo funkciją, per garantinį laikotarpį gedimų nebuvo (t. 2, b. l. 26). Rangos sutartyje numatytų darbų tikslas – įgyvendinti vieną iš sąlygų, sudarant žemės sklypo detalųjį planą, kuriuo siekiama pakeisti apelianto sutuoktinei priklausančios žemės paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamosios paskirties žemės sklypą. Ginčo, jog žemės naudojimo paskirtis pakeista nėra. Taip pat nėra ginčo, jog rangos sutartyje darbai atlikti (ginčas dėl darbų kokybės).

21Teisėjų kolegija apelianto argumentą, jog darbai jam nebuvo perduoti, laiko nepakankamu tam, kad atmesti ieškinį dėl pinigų priteisimo už faktiškai atliktus darbus. Atliktų darbų aktas yra tik vienas iš įrodymų, patvirtinančių tam tikras aplinkybes, t. y. ar tikrai buvo atlikti darbai, ar užsakovas turėjo dėl jų pretenzijų ir pan. Atliktų darbų akto nebuvimas ar užsakovo parašo jame nebuvimas nepašalina galimybės atliktų darbų faktą, kiekį ar kokybę įrodinėti kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Kaip jau minėta, ginčo, jog darbai atlikti nėra, be to tą patvirtina ir rašytiniai bylos dokumentai (teismo ekspertizės išvada, trečiojo asmens Tauragės rajono savivaldybės administracijos raštai ir pan.), todėl visiškai pagrįstai pirmosios instancijos teismas ieškinio neatmetė, o sprendė jo dydžio klausimą, vertindamas atliktų darbų trūkumus.

22Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad nelaiku atlikti darbai prarado prasmę. Įstatymas numato, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju, rangos sutartyje numatytų darbų tikslas buvo sudaryti sąlygas pakeisti žemės sklypo paskirtį (iš žemės ūkio paskirties į namų valdas), kas ir buvo padaryta, t. y. ieškovo atlikti darbai (jų rezultatas) sudarė apeliantui galimybę pasiekti savo tikslą, todėl nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad atlikti darbai, kurie buvo panaudoti apelianto tikslui pasiekti, prarado prasmę. Tai, kad šie darbai nebuvo atlikti sutartyje numatytu laiku yra tik pagrindas apeliantui kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, jeigu tokie buvo patirti. Be to pažymėtina, kad šalys sutartyje buvo numačiusios, dėl rangos sutartyje numatytų terminų nesilaikymo, minimalių nuostolių atlyginimą (sutarties 15 p.), kuriuos ieškovas ir atlygino (išskaičiavęs 700 Lt iš mokėtinos sumos).

23Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.665 straipsnio 3 dalies nuostatas, kuriose numatyta, kad „jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius“. Byloje nustatyta, kad ieškovės atlikti darbai turi trūkumų (iš ekspertizės akto matyti, kad darbai atlikti netiksliai pagal parengtą techninį projektą; atlikti nevisiškai ir netinkamai ir pan.), tačiau nėra pagrindo spręsti, kad šie trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Ar trūkumai laikytini esminiais turi būti sprendžiama pagal konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgiant į šalių sutarties sąlygas, tikslą, lūkesčius, atsiradusias pasekmes ir pan. Pažymėtina, kad nustatyti trūkumai turi būti esminiai užsakovui, bet ne ekspertui. Nagrinėjamu atveju, nustatytų trūkumų nėra pagrindo pripažinti esminiais, nes apeliantas, nepaisant nustatytų trūkumų, savo tikslą pasiekė (pakeitė žemės naudojimo paskirtį), o darbų rezultato savininkas (valstybė) pretenzijų dėl darbų trūkumų nereiškia, be to rangos sutartyje šalys nesusitarė, kad termino praleidimas turi esminės reikšmės apeliantui, o ir bylos eigoje apeliantas šia aplinkybe (esminiai trūkumai), iki tai nebuvo pažymėta ekspertizės akte, nesirėmė. Apeliaciniame skunde taip pat nėra motyvų, kodėl gi ekspertizės akte nurodyti trūkumai apeliantui turi esminę reikšmę. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad nėra ir kitos būtinos sąlygos (nepašalinami trūkumai), tam, kad apeliantas turėtų teisę reikalauti nutraukti rangos sutartį. Iš byloje esančio ekspertizės akto, kuriuo remiasi pats apeliantas, matyti, kad nustatyti trūkumai gali būti pašalinti ir netgi nustatyta jų pašalinimo kaina (4 070 Lt), kuria pirmosios instancijos teismas sumažino priteistiną ieškovei pinigų sumą (sumažino darbų kainą; CK 6.665 str. 1 d. 2 p.). Apeliaciniame skunde nėra motyvuojamas šios sąlygos buvimas.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai motyvavo teismo sprendimą, tinkamai taikė tiek procesines, tiek materialines teisės normas, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas, jame nurodytais motyvais, atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto valstybei priteistina atidėta žyminio mokesčio dalis (801 Lt), kuri turėjo būti sumokėta už apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 107-108).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Apeliacinį skundą atmesti.

28Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 801 Lt (aštuonis šimtus vieną litą) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. V. 13 773,77 Lt skolą, 5 proc.... 5. Atsakovas priešieškiniu prašė nutraukti tarp ieškovės UAB „PEG... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2014 m. liepos 16 d. sprendimu (t. 2, b. l.... 8. Teismas ex officio tikrino, ar tarp šalių sudaryta sutartis neturi vartojimo... 9. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 11. Motyvuose nurodė:
 1. Teismas pažeidė CPK 176-185 straipsniu... 12. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo... 13. Motyvuose nurodė:
  1. Teismas pagrįstai nurodė, kad... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 17. Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, jog jis nėra tinkamas atsakovas... 18. Bylos esmė – ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei... 19. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu, nes: 1) darbai jam nebuvo perduoti,... 20. Byloje nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 25 d. rangos sutartyje nustatytu... 21. Teisėjų kolegija apelianto argumentą, jog darbai jam nebuvo perduoti, laiko... 22. Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad nelaiku atlikti darbai prarado... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 25. Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto valstybei priteistina atidėta... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325... 27. Apeliacinį skundą atmesti.... 28. Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 801 Lt (aštuonis šimtus vieną...