Byla 2-13743-435/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, dalyvaujant ieškovės BUAB „Torlina“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovei V. M., atsakovės UAB „Tranzito paslaugų centras“ atstovui E. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės BUAB „Torlina“ ieškinį atsakovei UAB „Tranzito paslaugų centras“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Torlina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Tranzito paslaugų centras“ 591,90 Eur (2043,71 Lt) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 3-6).

32014 m. lapkričio 20 d. Kauno apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį tenkino pilnai ir priteisė iš UAB „Tranzito paslaugų centras“ 2043,71 Lt (591,90 Eur) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2043,71 Lt (591,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės BUAB „Torlina“ naudai bei priteisė iš atsakovės 54,00 Lt (15,64 Eur) žyminio mokesčio valstybės naudai (b.l. 7-8).

42014 m. gruodžio 3 d. atsakovė UAB „Tranzito paslaugų centras“ nesutikdamas su preliminariuoju sprendimu, pareiškė prieštaravimus, nurodydamas, kad 2010-12-31 ir 2011-01-31 ieškovė atsakovei pateikė darbų atlikimo aktus Nr. 1 ir Nr. 2, tačiau šie darbų atlikimo aktai atsakovės nebuvo pasirašyti. Tarp šalių ir buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. TOR 2010/11/30 dėl numanomo paslaugų reikalingumo ateityje, tačiau atsakovei paslaugų neprireikus, į ieškovę nebuvo kreiptasi dėl realaus paslaugų teikimo. Dėl to ir PVM sąskaitos faktūros sumai 2043,71 Lt atsakovei negalėjo būti pateiktos apmokėti, nes darbai nebuvo užsakyti ar suteikti (b.l. 12-13).

5Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad patikrinus įmonės buhalterinę apskaitą, administratorius nustatė, kad atsakovas yra skolingas 2043,71 Lt (591,9 Eur) sumą pagal teismui pateiktą 2010-11-30 tarp šalių sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2010/11/30. Su atsakovės nurodytais argumentais nesutinka, ieškinį palaiko. Pažymi, jog atsakovė klaidingai nurodo, kad 2010-12-31 Darbų atlikimo aktas Nr. 1 nebuvo pasirašytas bei, kad paslaugos nebuvo suteiktos.

6Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Torlina“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovė V. M. ieškinį palaikė. Nurodė, kad skolos faktą pagrindžia darbų atlikimo aktas Nr. 1 ir Nr. 2, PVM sąskaitos – faktūros, bankroto administratoriaus parengti buhalteriniai apskaitos duomenys ir įmonės skolininkų sąrašas.

7Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Turizmo paslaugų centras“ atstovas E. K. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad įmonės buhalterija neapmoka pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų kol nėra gauti visi juos pagrindžiantys dokumentai, t.y. krovinio užsakymo lapas arba susirašinėjimo dokumentai, CMR arba krovinio važtaraštis ir kiti dokumentai. Kadangi ieškovė pateikdama PVM sąskaitas – faktūras šių dokumentų nepateikė, todėl buhalterija mokėjimo ir nepadarė.

8Preliminarus sprendimas keistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2013-11-11 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2570-259/2013, ieškovui buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (bylos priedas Nr. 2). 2014-02-27 UAB „Torlina" direktorius L. A. perdavimo -priėmimo aktu, perdavė bankroto administratoriui debitorių sąrašą 2014 m. sausio 16 dienai. Perduotame įmonės skolininkų sąraše nurodyta, kad UAB "Tranzito paslaugų centras" skola sudaro 2043,71 Lt (bylos priedas Nr. 3).

102010 m. lapkričio 30 d. UAB „Torlina“ (paslaugų teikėjas) ir UAB „Tranzito paslaugų centras“ (paslaugų gavėjas) sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. TOR 2010/11/30, pagal kurią UAB „Torlina“ įsipareigojo atsakovei suteiki krovimo paslaugas. Už paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti pagal paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą remiantis svėrimo aktu iki sekančio mėnesio 10 d. Remiantis darbų atlikimo aktu Nr. 1 prie Paslaugų teikimo sutarties Nr. TOR 2010/11/30, UAB „Torlina“ 2010-12-31 išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą 1729,97 Lt sumai, o 2011-01-31 UAB „Torlina“ išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą 313,74 Lt sumai (bylos priedas Nr. 4-7, b.l. 14-18). 2014-05-05 UAB „Torlina“ bankroto administratorius išsiuntė atsakovei reikalavimą dėl skolos apmokėjimo (bylos priedas Nr. 8).

11LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).

132010 m. lapkričio 30 d. Paslaugų teikimo sutartyje Nr. TOR 2010/11/30 šalys susitarė, kad už paslaugas bus apmokama pagal paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą remiantis svėrimo aktu iki sekančio mėnesio 10 d. Remiantis darbų atlikimo aktu Nr. 1 prie Paslaugų teikimo sutarties Nr. TOR 2010/11/30, UAB „Torlina“ 2010-12-31 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą TOR serija Nr. 0003924, už krovimo darbus 1729,97 Lt sumai. Darbų atlikimo aktą Nr. 1 atsakovė pasirašė, šis aktas atsakovės nėra nuginčytas. Nors atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad įmonės buhalterija neapmoka pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų kol nėra gauti visi juos pagrindžiantys dokumentai, t.y. krovinio užsakymo lapas arba susirašinėjimo dokumentai, CMR arba krovinio važtaraštis ir kiti dokumentai, tačiau pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr. TOR 2010/11/30, šalys buvo sutarę, kad PVM sąskaitą faktūra bus apmokėta remiantis svėrimo aktu ir jokių kitų papildomų dokumentų ieškovei pateikti nereikės. Atsižvelgiant į tai, kad darbų atlikimo aktą Nr. 1 atsakovė buvo pasirašiusi ir jokių pretenzijų ieškovei dėl paslaugų kokybės nereiškė ir neginčijo Darbų atlikimo akto Nr. 1, todėl ieškinys dėl 501,03 Eur (1729,97 Lt) skolos priteisimo tenkintinas pilnai ir ši skola priteistina iš atsakovės.

142011 m. sausio 31 d. UAB „Torlina“ išrašė UAB „Tranzito paslaugų centras“ PVM sąskaitą – faktūrą TOR serija Nr. 0003979 313,74 Lt sumai pagal darbų atlikimo aktą Nr. 2 prie Paslaugų teikimo sutarties Nr. TOR 2010/11/30. Ši sąskaita atsakovės taip pat nebuvo apmokėta. Pažymėtina, kad darbų atlikimo aktas Nr. 2 atsakovės nebuvo pasirašytas. Ieškovė atliktų darbų faktą pagal 2011-01-31 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą grindžia: išrašyta PVM sąskaita faktūra ir UAB „Torlina“ 2014-03-27 pateiktu debitorių sąrašu. Atsakovė su skola nesutiko, nurodė, kad darbai pagal 2011-01-31 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą nebuvo atlikti, todėl jie neturi jokio pagrindo apmokėti šios sąskaitos faktūros.

15Atsižvelgiant į Paslaugų teikimo sutarties Nr. TOR 2010/11/30 3 punkte šalių susitartas PVM sąskaitos apmokėjimo sąlygas, į tai, kad darbų atlikimo aktas Nr. 2 tarp šalių nebuvo pasirašytas, ieškovės atstovė teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kodėl šis aktas tarp šalių nebuvo pasirašytas, todėl teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, kad darbai atsakovei už 313,74 Lt buvo suteikti, todėl ieškovės ieškinys šioje dalyje yra atmestinas kaip neįrodytas.

16Atsakovei, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (501,03 Eur (1729,97 Lt)) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovė yra atleistas, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t.y. iš atsakovės priteistinas 13,24 Eur žyminis mokestis valstybės naudai. Iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, t.y. iš ieškovės priteistina 8,07 Eur už teisines paslaugas atsakovės naudai (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1, 2 dalis, 98 straipsnis).

18Valstybė šioje byloje patyrė 1,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430, 259, 263-265, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

20Priimti galutinį sprendimą: 2014 m. lapkričio 20 d. preliminarų sprendimą pakeisti, ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Tranzito paslaugų centras“, į.k. 300154147, Taikos pr. 96-318, Kaunas, 501,03 Eur (penkis šimtus vieną eurą 03 ct) (1729,97 Lt) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (501,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo BUAB „Torlina“, juridinio asmens kodas 235272510, iš atsakovo UAB „Baltergas LT“, juridinio asmens kodas 302420155, naudai.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Tranzito paslaugų centras“, į.k. 300154147, Taikos pr. 96-318, Kaunas, 13,24 Eur (trylika eurų 24 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Priteisti iš ieškovo BUAB „Torlina“, juridinio asmens kodas 235272510, iš atsakovo UAB „Baltergas LT“, juridinio asmens kodas 302420155, 8,07 Eur (aštuonis eurus 07 ct) teisinių išlaidų atsakovo UAB „Tranzito paslaugų centras“, į.k. 300154147, Taikos pr. 96-318, Kaunas, naudai.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė BUAB „Torlina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 3. 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno apylinkės teismas priėmė preliminarų... 4. 2014 m. gruodžio 3 d. atsakovė UAB „Tranzito paslaugų centras“... 5. Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad patikrinus įmonės... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Torlina“ bankroto administratoriaus... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Turizmo paslaugų centras“ atstovas... 8. Preliminarus sprendimas keistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2013-11-11 Kauno apygardos teismo... 10. 2010 m. lapkričio 30 d. UAB „Torlina“ (paslaugų teikėjas) ir UAB... 11. LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 13. 2010 m. lapkričio 30 d. Paslaugų teikimo sutartyje Nr. TOR 2010/11/30 šalys... 14. 2011 m. sausio 31 d. UAB „Torlina“ išrašė UAB „Tranzito paslaugų... 15. Atsižvelgiant į Paslaugų teikimo sutarties Nr. TOR 2010/11/30 3 punkte... 16. Atsakovei, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 18. Valstybė šioje byloje patyrė 1,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430,... 20. Priimti galutinį sprendimą: 2014 m. lapkričio 20 d. preliminarų sprendimą... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Tranzito paslaugų centras“, į.k. 300154147,... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Tranzito paslaugų centras“, į.k. 300154147,... 23. Priteisti iš ieškovo BUAB „Torlina“, juridinio asmens kodas 235272510,... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...