Byla 2-155-780/2012
Dėl globėjo ir rūpintojo paskyrimo ir išieškotojo pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotu asmeniu P. L

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant pareiškėjai Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Daivai Gorochovenkienei, suinteresuotam asmeniui P. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl globėjo ir rūpintojo paskyrimo ir išieškotojo pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą su suinteresuotu asmeniu P. L..

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškimu prašoma atleisti B. M. L., mirusią 2012-01-09, nuo nuolatinio J. L. rūpintojo ir nuolatinio T. L. globėjo pareigų; J. L., a.k. ( - ) nuolatiniu rūpintoju ir T. L., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju paskirti P. L., a.k. ( - ) gyv. Lazdijų r. sav., ( - ); pakeisti nepilnamečių rūpybos ir globos vietą iš buvusios globos (rūpybos) vietos pas B. M. L. į naują globos (rūpybos) vietą - P. L. gyvenamojoje vietoje; pakeisti išieškotoją B. M. L., mirusią 2012-01-09, į naują išieškotoją P. L..

4Pareiškėja atsisakė reikalavimo atleisti mirusią globėją nuo pareigų, o kitus reikalavimus palaikė. Pareiškėja paaiškino, kad 2012-01-09 mirus nepilnamečių J. L. ir T. L. globėjai B. M. L. vaikai liko be globėjos ir neturi jokio teisėto atstovo, nes jų motinos valdžia yra neterminuotai apribota. Nepilnamečių rūpintoju ir globėju prašo paskirti jų brolį P. L., kuris sutinka globoti savo brolius ir pagal asmenines savybes gali būti globėju ir rūpintoju. Taip pat prašo pakeisti mirusį išieškotoją į naują išieškotoją P. L..

5Suinteresuotas asmuo P. L. su pareiškimu sutinka, paaiškino, kad po močiutės B. M. L. mirties jis su savo broliais J. L. ir T. L. ir toliau gyvena tame pačiame močiutės name, savo broliais rūpinasi, jie jo klauso, gerai sutaria, sveikata jam leidžia rūpintis broliais, todėl jis sutinka būti jų globėju ir rūpintoju.

6Byla dalyje dėl mirusios B. M. L. atleidimo nuo nuolatinio J. L. rūpintojo ir nuolatinio T. L. globėjo pareigų nutrauktina pareiškėjui atsisakius šio reikalavimo, nes teismas priima reikalavimo atsisakymą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 140 str. 1 d., 294 str. 4 p.)

7Likusioje dalyje pareiškimas tenkintinas.

8Iš 2005-09-20 ir 2011-09-06 teismo sprendimų matyti, kad J. L., a.k. ( - ) ir T. L., a.k. ( - ) buvo nustatyta nuolatinė globa ir jų nuolatine globėja paskirta jų senelė B. M. L., nes vaikų motinos valdžia buvo apribota neterminuotai (b.l. 28-31). Mirties įrašas patvirtina, kad nepilnamečių globėja B. M. L. mirė 2012-01-07 (b.l.32). Kadangi po globėjos mirties nėra pagrindų, dėl kurių nepilnamečiams J. L. ir T. L. nustatyta nuolatinė globa būtų pasibaigusi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.258 str.), todėl jiems skirtinas naujas globėjas ir rūpintojas (CK 3.264 str. 3 d.).

9Iš 2012-01-12 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų matyti, kad nepilnamečių J. L. ir T. L. laikinu rūpintoju ir laikinu globėju paskirtas P. L. (b.l. 20-21). Iš buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto ir globojamų (rūpinamų) vaikų aplankymo aktų matyti, kad po globėjos mirties nepilnamečiai J. L. ir T. L. gyvena su savo vyriausiu broliu P. L. tuose pačiuose mirusios močiutės namuose, jų gyvenimo sąlygos yra geros, nepilnamečiai sutaria su laikinu jų globėju ir jo šeima (b.l. 5-7, 11-14). Iš medicininių pažymėjimų matyti, kad abiejų nepilnamečių ir jų laikino globėjo (rūpintojo) sveikata yra gera ir nekliudo P. L. būti globėju (b.l. 15-18). Iš VRM ir Lazdijų rajono PK pažymų matyti, kad P. L. ir jo sugyventinė nėra nei teisti nei bausti administracine tvarka (b.l. 4, 22). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į P. L. asmenines savybes, jo sveikatos būklę, į jo sugebėjimą tinkamai rūpintis nepilnamečiais savo broliais, jis skirtinas J. L. nuolatiniu rūpintoju ir T. L. nuolatiniu globėju (CK 3.254 str., 3.268 str., 3.269 str.).

10Nepilnamečių vaikų rūpybos ir globos vieta nustatytina globėjo (rūpintojo) P. L. gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 str. 1 d. 1 p.).

11Jeigu vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), tai išlaikymas išieškomas globėjui (rūpintojui), kuris privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaiko interesams (CK 3.202 str. 1 d.). Išsprendus klausimą dėl naujo globėjo (rūpintojo) paskyrimo mirus ankstesniam globėjui, kuris buvo vaikų išlaikymo išieškotojas, pakeistinas ir teismo sprendimais iš nepilnamečių motinos priteisto išlaikymo gavėjas, nurodant, kad išlaikymas išieškomas P. L. (CPK 596 str.).

12Teismo nutartys dėl globos ar rūpybos nustatymo, panaikinimo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, vykdomos skubiai (CPK 496 str.).

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 504 str., 596 str. teisėjas

Nutarė

14Civilinę bylą dalyje dėl mirusios globėjos atleidimo nuo pareigų nutraukti.

15Likusią pareiškimo dalį patenkinti.

16J. L., a.k. ( - ) nuolatiniu rūpintoju ir T. L., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju paskirti P. L., a.k. ( - ) gyv. Lazdijų r. sav., Lazdijų sen. Nemajūnų k. ir nustatyti nepilnamečių rūpybos ir globos vietą P. L. gyvenamojoje vietoje.

172005-09-20 ir 2011-09-06 Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimais J. L., a.k. ( - ) ir T. L., a.k. ( - ) priteisto išlaikymo išieškotoją - B. M. L., a.k. ( - ) pakeisti į naują išieškotoją, nurodant išlaikymą išieškoti nepilnamečių globėjui ir rūpintojui – P. L., a.k. ( - )

18Nutarties dalis dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo vykdoma skubiai.

19Dėl nutarties per septynias dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai