Byla 2-13120-584/2013
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Nomedai Skaburskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „TAVC“ atstovei advokatei J. V., nedalyvaujant atsakovės UAB „MC-CREATION“ atstovui, trečiajam asmeniui M. J., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „TAVC“ ieškinį atsakovei UAB „MC-CREATION“, trečiajam asmeniui M. J. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 30250 Lt skolos, 44,17 Lt palūkanų, 7,51 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. ieškovė su atsakove ir trečiuoju asmeniu sudarė Trumpalaikę arenos, esančios Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, su įranga ir kitais daiktais joje, nuomos sutartį Nr. ( - ). Nuomos sutartimi ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei UAB „MC-CREATION laikinai naudoti arenos pagrindinę salę su 3842 sėdimomis vietomis, arenos holą su rūbinėmis rengiamo renginio svečiams ir žiūrovams, tualetais, 3 persirengimo kambariais su dušais. Šalys susitarė, kad 2013 m. gegužės 25 d. atsakovė nuomos objekte surengs renginį - „Pure Future White“ diskoteką. Už arenos nuomą atsakovė įsipareigojo sumokėti 25000 Lt nuomos mokestį plius PVM, t. y. viso 30250 Lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Renginio dienos. Nuomos sutartyje taip pat buvo numatyta, kad M. J. priklausantis prekės ženklas „Pure Future“, reg. Nr. 58017, bus nuomininko įsipareigojimų užtikrinimo priemonė. 2013 m. gegužės 25 d. ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą faktūrą apmokėjimui Nr. TAVC Nr. K0000533 30250 Lt sumai, tačiau atsakovė jos neapmokėjo. Atsakovė nereagavo ir į ieškovės raginimus atsiskaityti. Atsakovė taip pat privalo mokėti ieškovei palūkana pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius įstatymo nuostatas.

3Ieškovės atstovė advokatė J. V. teismo posėdžio metu sumažino prašomų priteisti palūkanų dydį iki 31,50 Lt ir ieškinio 12,67 Lt palūkanų dalyje atsisakė. Bylos nutraukimo pasekmės šioje ieškinio atsisakymo dalyje žinomos. Likusius ieškinio reikalavimus ieškovė palaikė ir prašė tenkinti. Ieškovės atstovė prašė pakeisti atsakovo M. J. procesinę padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų.

4Atsakovė UAB „MC-CREATION“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė nesilaikė nuomos sutarties 7.5 punkto, numatančio, kad visi ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybose, o šalims - nesusitarus, ginčą sprendžia teismas. Ieškovė jokiu būdu nesikreipė į atsakovę ir nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių kreipimąsi į atsakovę. Ieškovės kreipimasis į teismą dėl bylos iškėlimo patvirtina, kad ieškovė nesielgė sąžiningai ir nesiekė atsiradusio ginčo spręsti taikiai, tuo pažeidė šalių bendradarbiavimo principą. Momentas, nuo kurio atsiranda prievolė, laikytinas 2013 m. gegužės 26 d., o ne 2013 m. gegužės 25 d., todėl atsakovės prievolė - mokėti palūkanas už nesumokėtą nuomos mokestį yra 2013 m. gegužės 30 d., o ne 2013 m. gegužės 29 d. Sutartyje numatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas yra laikytinas įkeitimu, kuris buvo sudarytas nesilaikant Civiliniame kodekse tokiam sandoriui numatytos formos reikalavimų, dėl to yra niekinis ir neturi jokios juridinės galios.

5Atsakovės UAB „MC-CREATION“ atstovas bei trečiasis asmuo M. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą byloje dalyvaujantys asmenys informuoti viešo paskelbimo būdu (b. l. 47). Prašymų negauta.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, kad 2012-11-21 ieškovė su atsakove ir trečiuoju asmeniu sudarė Trumpalaikę arenos, esančios Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, su įranga ir kitais daiktais joje, nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė perdavė atsakovei sutartyje išvardintas patalpas naudotis nuomos teise 2013-05-25 renginiui - diskotekai „Pure Future White“ organizuoti, o atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo renginio dienos sumokėti 30250 Lt nuomos mokestį ieškovei (b. l. 11-14). Šalys taip pat susitarė, kad trečiajam asmeniui M. J. priklausantis prekės ženklas „Pure Future“ bus nuomininko įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė (b. l. 14, 15). Ieškovė 2013-05-25 išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą serija TAVC Nr. K0000533 už nuomą sumokėti 30250 Lt sumą (b. l. 16).

8Teismo posėdyje protokoline nutartimi atsakovo M. J. procesinės padėtis pakeista iš atsakovo į trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų.

9Ieškovė ieškinio dėl 12,67 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovės atsisakė. Ieškovės atsisakymas nuo ieškinio dalies nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir pareigų, todėl teismas jį priima (CPK 42 str., 140 str. 1 d.). Bylos nutraukimo dalyje dėl 12,67 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovės pasekmės ieškovei yra žinomos (CPK 294 str. 2 d.). Priėmus atsisakymą nuo ieškinio dalies civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.38 str., 6.59 str.).Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Atsakovė pagal sutarties 4.2. punktą įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį ieškovei, tačiau įsipareigojimų nustatytu terminu nevykdė (CK 6.250 str., 6.534 str.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų visiškai įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovė laikoma pažeidusia sutartines prievoles ir ieškovės reikalavimas priteisti 30250 Lt skolą iš atsakovės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 4 p., 6.487 str. 1 d., 6.530 str. 6.534 str.).

11Atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos – ginčo sprendimo derybose, nesilaikymo, laikytini neturintys reikšmės ir nesudaro pagrindo ieškinį atmesti. Atsakovės prašymas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia dalyje dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo prekės ženklo įkeitimu, nespręstinas, kadangi atsakovė atskiro reikalavimo nustatyta tvarka nepareiškė, žyminio mokesčiu jo neapmokėjo.

12Kadangi atsakovė praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 31,50 Lt palūkanų ir 7,51 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 2 d., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d.).

13Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis – 908 Lt (b. l. 8) ir advokato teisinės pagalbos išlaidos – 1200 Lt (b. l. 17-18, 43-44), o į valstybės biudžetą iš atsakovės priteistinos procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidos – 13,27 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 430 str., 146 str., 293 str. 4 p., 88 str. 1 d. 3 p., 177 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės UAB „MC-CREATION“, į. k. 301673465, adresas Lygybės g. 21-86, Kaunas, a.s. Nr. LT97 7044 0600 0635 2531, AB SEB bankas, ieškovei UAB „TAVC“, į. k. 302344362, buveinė: Ąžuolyno g. 9, Vilnius, a.s. Nr. LT 72 7300 0101 1608 5547, „Swedbank“, AB, 30250 Lt (trisdešimt tūkstančių du šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) skolos, 31,50 Lt (trisdešimt vieną litą 50 ct) palūkanų, 7,51 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (30281,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme -2013-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2108 Lt (du tūkstančius vieną šimtą aštuonis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priimti ieškovės UAB „TAVC“, į. k. 302344362, buveinė: Ąžuolyno g. 9, Vilnius, a.s. Nr. LT 72 7300 0101 1608 5547, „Swedbank“, AB, atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 12,67 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovės UAB „MC-CREATION“, į. k. 301673465, adresas Lygybės g. 21-86, Kaunas, a.s. Nr. LT97 7044 0600 0635 2531, AB SEB bankas ir bylą šioje dalyje nutraukti.

18Priteisti iš atsakovės UAB „MC-CREATION“, į. k. 301673465, valstybei 13,27 Lt (trylika litų 27 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000 (procesinių dokumentų įteikimo paštu įmokos kodas 5660). Mokesčių sumokėjimo kvitą pristatyti į teismo baigtų bylų raštinę (kab. 115).

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai