Byla 2-104-356/2011
Dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Aušrai Gylytei, suinteresuoto asmens L. M. atstovei advokatei Janinai Umbrasienei, o suinteresuotiems asmenims L. M. ir J. S. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. M. ir J. S. dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu

Nustatė

2Pareiškėjas prašė A. B., asmens kodas ( - ) gyvenusį ( - ), pripažinti nežinia kur esančiu, nes jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje apie jį nėra duomenų jau nuo 2004 metų.

3Pareiškėjas pateikė rašytinį prašymą, kuriuo pareiškimo atsisako, nes nagrinėjant civilinę bylą buvo gauta duomenų apie tai, kad A. B. gyvena Rusijoje, Pskovo mieste. Nurodė, kad pareiškėjui yra žinomos pareiškimo atsisakymo pasekmės. 2011-04-26 teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad šios dienos duomenimis suinteresuotas asmuo J. S., nors į teismo posėdį neatvyko, tačiau pripažino, kad bendravo telefonu su A. B..

4Suinteresuotas asmuo L. M. ir jos atstovė prieštaravo tam, kad A. B. būtų pripažintas nežinia kur esančiu, nes, jų nuomone, netinkamai atliekama jo paieška, paaiškino, kad ji bei jos artimieji duomenų apie A. B. neturi, tačiau mano, kad tėvas galimai yra gyvas ir gali tebegyventi Rusijoje, pas J. S. giminaičius.

5Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad sutinka su tuo, jog pareiškėjas atsisakytų pareiškimo, nes A. B. tikrai yra gyvas ir gyvena Rusijoje, dukra bendravo telefonu su tėvu, taip pat žino, kad A. B. baiminasi grįžti į Lietuvą dėl kreditorinių įsiskolinimų. Priimant pareiškėjo atsisakymą pareiškimo prašo priteisti iš pareiškėjo 400,00 Lt atstovavimo išlaidų.

6Suinteresuotas asmuo J. S. paaiškino, kad nei ji, nei jos artimieji duomenų apie A. B., su kuriuo kartu gyveno, neturi jau nuo 2004 metų. Šiuo metu yra iškilę turtinio pobūdžio problemų, vyko teismo procesai, ji ir A. B. valdo bendrą nekilnojamąjį turtą, A. B. turi kreditorių, todėl būtina A. B. pripažinti nežinia kur esančiu, kad kas nors jį atstovautų. Ji neigia, kad A. B. galėtų slėptis pas jos giminaičius.

7Civilinė byla nutrauktina.

8Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl A. B. pripažinimo nežinia kur esančiu, gavęs suinteresuoto asmens J. S. prašymą (5 b.l.), kuriame ji nurodė, jog jie yra namo, esančio ( - ), bendraturčiai, kad jai A. B., su kuriuo kartu gyveno, buvimo vieta nėra žinoma jau nuo 2004 metų, kad užvesta jo paieškos byla, o tokia susiklosčiusi faktinė situacija kliudo jai disponuoti turtu.

9Paskelbus apie bylos iškėlimą „Valstybės žiniose“ ir vietos laikraščiuose (Utenos ir Pakruojo rajonų) ir pasiūlius per 4 mėnesius nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos A. B. atsiliepti, o kitus asmenis paraginus suteikti informaciją apie dingusį asmenį A. B., jokios informacijos negauta, o pats A. B. neatsiliepė (86-88 b.l.).

10Rašytiniu įrodymu buvo nustatyta, kad A. B. 2004-01-06 paskutinį kartą kirto Lietuvos Respublikos sieną Turmanto geležinkelio PKP, Zarasų rajone (33 b.l.).

112004-11-19 antstolės A. Mikulėnienės prašymu buvo paskelbta A. B. paieška (7,12,114-160 b.l.).

12Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad telefonu A. B. 2004-2005 m. bendravo su dukromis, o iki 2004 m. ir su J. S.. J. S. teigimu, jis turėjo sveikatos sutrikimų, paskutinį kartą iki 2004 m. atvykęs iš Sankt Peterburgo, kur nuolat lankydavosi ir periodiškai gyveno, atvyko netekęs nemažai svorio, skundėsi pilvo srityje išaugusiu dariniu.

13Byloje buvo apklausti ne tik suinteresuoti asmenys, tačiau ir liudytojai: A. B. brolis E. B. B. (165-166 b.l.), suinteresuoto asmens J. S. sūnus A. S. (169 b.l.), A. B. kreditorius V. M. (187-190 b.l.). Visi jie paneigė ką nors žinantys apie A. B. buvimo vietą bei apie jo blogą sveikatos būklę.

14Taip pat šioje byloje patvirtintas faktas, kad A. B. ir J. S. yra gyvenamojo namo, esančio Šiaurės g. 20A, Utena, kuris yra areštuotas, bendraturčiai, tiek bendrai, tiek asmeniškai yra skolingi dideles pinigų sumas įvairiems kreditoriams, vyksta priteistų sumų priverstinis išieškojimas iš areštuoto turto (7-11, 23-25,36-48,98 b.l.).

152011-04-12 teisme buvo gautas laiškas (184-185 b.l.), ant kurio yra Pskovo pašto antstpaudai, nors gavėjo duomenys (teisėjos, teismo) ir adresas nurodyti lietuvių kalba, su jame esančiu laišku, kurio turinys yra toks “ Apie bylos iškėlimą dėl mano pripažinimo nežinia kur esančiu žinau. Aš esu gyvas. Dėl tam tikrų priežasčių negaliu nurodyti savo gyvenamosios vietos. A. B. (parašas) 2011-03-03”. Teisme 2011-04-21 taip pat gautas faksas - A. B. paso (lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis) kopija, pasas galioja iki 2016 metų.

16Be to, 2011-04-20 teismo posėdžio metu J. S. L. M. atstovė perdavė, jos teigimu, A. B. telefono numerį. Teismo posėdžio pertraukos metu J. S. bendravo su asmeniu, paskambinusi jai nurodytu numeriu. Jos nuomone, balsas buvo panašus į A. B., bet buvo pašalinis triukšmas, todėl ji nėra įsitikinusi tuo, kad kalbėjo būtent su A. B. (193 b.l.).

17Pagal LR CK 2.28 str. 1d. nuostatas, fizinį asmenį teismas gali pripažinti nežinia kur esančiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje vienerius metus nėra duomenų, kur jis yra. Asmens pripažinimo nežinia kur esančiu instituto tikslas - apsaugoti ir apginti dingusio asmens turtines teises, taip pat kitų asmenų, pavyzdžiui, dingusio asmens kreditoriaus, interesus. Yra dvi fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu sąlygos, t.y. nuolatinis asmens nebuvimas savo paskutinėje gyvenamojoje vietoje (CK 2.14 str.) vienerius metus ir nebuvimas jokios informacijos, kur asmuo yra.

18Nagrinėjant civilinę bylą buvo gauti duomenys apie tai, kad nuo 2004 metų iki dabar tikrai A. B. nebuvo jo gyvenamojoje vietoje, tačiau paaiškėjo naujų duomenų, t.y. tokių, kurių nebuvo kreipiantis su pareiškimu, apie A. B., kaip apie asmenį, išvykusį ir pasilikusį gyventi Rusijoje bei negalintį grįžti į Lietuvą dėl tam tikrų subjektyvių priežasčių. Šie naujai paaiškėję duomenys leidžia padaryti pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo pareikštas atsisakymas pareiškimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, civilinė byla nutrauktina, pareiškėjas nurodė, kad jam yra žinomos pareiškimo atsisakymo pasekmės, numatytos LR CPK 293 str. 1d. 4p., 294 str. 2d., t.y., kad pareiškimo atsisakius, teismui priėmus atsisakymą ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 42 str., 140 str.1d., 293 str.4p., 294 str. 2d., 443 str.).

19Nors suinteresuoto asmens L. M. atstovė prašė išieškoti iš pareiškėjo atstovavimo išlaidas – 400,00 Lt (67 b.l.), tačiau nenustatyta, kad su pareiškimu būtų kreiptasi nepagrįstai, pati L. M. nurodė, kad jokių duomenų apie savo tėvą neturi, su juo nuo 2004 metų nebendrauja. Pareiškėjas pareiškimo atsisakė tik dėl paaiškėjusių naujų duomenų, t.y., kad A. B. yra Rusijoje, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas (LR CPK 443 str., 93 str.).

20Vadovaudamasis LR CPK 42 str., 93 str.,140 str.1d., 290 str., 291 str., 293 str. 4p., 294 str. 1d., 2d., 295 str., teismas

Nutarė

211. Priimti pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro atsisakymą pareiškimo suinteresuotiems asmenims L. M. ir J. S. dėl fizinio asmens A. B. pripažinimo nežinia kur esančiu.

222. Civilinę bylą Nr.2-104-356/2011 nutraukti.

233. Nutarties nuorašus įteikti byloje dalyvaujantiems byloje asmenims.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas prašė A. B., asmens kodas ( - ) gyvenusį ( - ), pripažinti... 3. Pareiškėjas pateikė rašytinį prašymą, kuriuo pareiškimo atsisako, nes... 4. Suinteresuotas asmuo L. M. ir jos atstovė prieštaravo tam, kad A. B. būtų... 5. Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad sutinka su tuo, jog pareiškėjas... 6. Suinteresuotas asmuo J. S. paaiškino, kad nei ji, nei jos artimieji duomenų... 7. Civilinė byla nutrauktina.... 8. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl A. B. pripažinimo nežinia kur... 9. Paskelbus apie bylos iškėlimą „Valstybės žiniose“ ir vietos... 10. Rašytiniu įrodymu buvo nustatyta, kad A. B. 2004-01-06 paskutinį kartą... 11. 2004-11-19 antstolės A. Mikulėnienės prašymu buvo paskelbta A. B. paieška... 12. Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad telefonu A. B. 2004-2005 m.... 13. Byloje buvo apklausti ne tik suinteresuoti asmenys, tačiau ir liudytojai: A.... 14. Taip pat šioje byloje patvirtintas faktas, kad A. B. ir J. S. yra gyvenamojo... 15. 2011-04-12 teisme buvo gautas laiškas (184-185 b.l.), ant kurio yra Pskovo... 16. Be to, 2011-04-20 teismo posėdžio metu J. S. L. M. atstovė perdavė, jos... 17. Pagal LR CK 2.28 str. 1d. nuostatas, fizinį asmenį teismas gali pripažinti... 18. Nagrinėjant civilinę bylą buvo gauti duomenys apie tai, kad nuo 2004 metų... 19. Nors suinteresuoto asmens L. M. atstovė prašė išieškoti iš pareiškėjo... 20. Vadovaudamasis LR CPK 42 str., 93 str.,140 str.1d., 290 str., 291 str., 293... 21. 1. Priimti pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro... 22. 2. Civilinę bylą Nr.2-104-356/2011 nutraukti.... 23. 3. Nutarties nuorašus įteikti byloje dalyvaujantiems byloje asmenims.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti...