Byla I-689-554/2014
Dėl administracinio akto panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Grauželio, Rimanto Giedraičio,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei ,

3dalyvaujant atsakovo – Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento atstovui Sauliui Navikui,

4nedalyvaujant pareiškėjo – ŽŪB ,,Keturvalakių žemės ūkio bendrovė“ atstovui,

5viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo ŽŪB ,,Keturvalakių žemės ūkio bendrovė“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamentui dėl administracinio akto panaikinimo ir

Nustatė

6Pareiškėjas patikslintu skundu (b.l. 7-8) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento 2008-04-04 privalomąjį nurodymą Nr. 5 (b.l. 35).

7Pareiškėjo skundas paliekamas nenagrinėtu.

82014-02-27 9 val. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovo dalyvavimas sekančiame teismo posėdyje (2014-04-10) buvo pripažintas būtinu, taip pat teismo pranešimu (b.l. 163, 164) išaiškintos pareiškėjo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Į 2014-04-10 13 val. teismo posėdį neatvyko pareiškėjo atstovas. Apie posėdžio laiką ir vietą pareiškėjo atstovui buvo pranešta tinkamai ABTĮ nustatyta tvarka (b.l. 165). Apie savo neatvykimo priežastis pareiškėjo atstovas teismui nepranešė, taip pat neprašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant arba atidėti bylos nagrinėjimą, todėl pareiškėjo atstovo neatvykimo priežastis teismas pripažino nesvarbiomis. Pareiškėjo atstovo dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, taip pat teismo pranešimu išaiškintos pareiškėjo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Pareiškėjo atstovui neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią administracinėje byloje medžiagą, apie tai pareiškėjui buvo pranešta tinkamai ir tai sudaro pakankamą pagrindą skundą palikti nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 5 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 5 p.,

Nutarė

10Pareiškėjo ŽŪB ,,Keturvalakių žemės ūkio bendrovė“ 2008-05-14 patikslintą skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamentui palikti nenagrinėtą.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai