Byla e2-450-776/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui I. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas 2014 m. spalio 15 d. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 91,40 Eur (315,60 Lt) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014-12-11 viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2014-12-31. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytiems pagrindams. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“, veikdamas Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 99 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ pagrindu, teikia daugiabučio namo, esančio A. Mickevičiaus g. 3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovui minėtame name nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Šiaulių m., Šiaulių m. sav., taip pat jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo, esančio A. Mickevičiaus g. 3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovas už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Ieškovas reikalavimą grindžia skolų valdymo ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovo skola yra 91,40 Eur (315,60 Lt).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Šiaulių m., Šiaulių m. sav. Todėl atsakovui kilo prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas, kurios jis nevykdo iki šiol.

9CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Be to, CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat atsakovas savo prievolės mokėti mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas neginčija (CPK 12 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 91,40 Eur (315,60 Lt) skola.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškinys teisme priimtas 2014 m. lapkričio 13 d., todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 91,40 Eur (315,60 Lt) sumą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15,64 Eur (54,00 Lt) žyminis mokestis, 0,87 Eur (3,00 Lt) už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (2,90 Lt) už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 52,57 Eur (181,50 Lt) už teisines paslaugas (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.), yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo I. S., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, 91,40 Eur (devyniasdešimt vieną eurą 40 euro ct) (315,60 Lt (trijų šimtų penkiolikos litų 60 ct) skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 91,40 Eur (315,60 Lt) sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014 m. lapkričio 13 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,64 Eur (penkiolikos eurų 64 euro ct) (54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų 00 ct)) žyminį mokestį, 0,87 Eur (aštuoniasdešimt septynis euro ct)(3,00 Lt (tris litus 00 ct)) už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (aštuoniasdešimt keturis euro ct) (2,90 Lt (du litus 90 ct)) už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovą, 52,57 Eur (penkiasdešimt du eurus 57 euro ct) (181,50 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą 50 ct)) už suteiktas teisines paslaugas.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai