Byla I-6352-189/2013
Dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos mokėjusios darbo užmokestį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su pareiškėjo D. V. skundu,

Nustatė

2Pareiškėjas 2013-09-30 pateikė teismui skundą, prašydamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priteisti jam 1280,22 Lt neišmokėtos darbo užmokesčio dalies.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Vyriausybės 2010-07-07 nutarimo Nr. 992 2 p. nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) teismų nagrinėjamose bylose dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos mokėjusios darbo užmokestį.

5Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis į teismą kreipėsi dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Nustatyta, kad pareiškėjas dirba Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje, darbo užmokestį ginčo laikotarpiu jam mokėjo ši institucija, taigi darbo užmokesčio nepriemoka pareiškėjui susidarė būtent dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiksmų. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra adresu: Pramonės g. 2, Utena, t. y. patenka į Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją apima Panevėžio apygardos administracinis teismas. Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos valstybės atstovas yra Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, todėl remdamasis teismų praktika, darytina išvada, kad pareiškėjo skundas turi būti paduodamas ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., skundą atsisakoma priimti, jei byla nepriskirtina tam teismui. Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėjo skundas teismingas Panevėžio apygardos administraciniam teismui, todėl skundą atsisakytina priimti.

7Teisėjas vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 37 str. 3 d., 105–106 str., 149 str. 3 d.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti D. V. skundą.

9Išaiškinti D. V. teisę skundą paduoti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai