Byla 2A-478-368/2008
Dėl viešuju varžytiniu pripažinimo negaliojanciomis

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockeviciaus,

2kolegijos teiseju Liudvikos Tupienes, Reginos Agotos Gutauskienes,

3sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,

4dalyvaujant ieškovui R. V.,

5viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo R. V. apeliacini skunda del Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo R. V. ieškini atsakovams UAB „Pajurio administratoriu agentura“, S. Maskaliuno imonei „Mažeikiu nekilnojamas turtas“, tretiesiems asmenims A. G., R. V. komercijos imonei del viešuju varžytiniu pripažinimo negaliojanciomis.

6Kolegija, išnagrinejusi byla,

7n u s t a t e:

8Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas pripažinti UAB „Pajurio administratoriu agentura“ vykdytas parduotuves, esancios ( - ), viešasias varžytines negaliojanciomis. Ieškovas nurode, kad Klaipedos apygardos teismo 2006-10-23 nutartimi ieškovo komercinei imonei buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB„Pajurio administratoriu agentura“. 2007-04-12 viešuju varžytiniu metu buvo parduotos jam asmenines nuosavybes teise priklausancios patalpos - parduotuve su rusiu, esancios ( - ). Šias varžytines vykde UAB „Pajurio administratoriu agentura“, o pagal protokola varžytiniu laimetoja pripažinta S. Maskaliuno imone “Mažeikiu nekilnojamas turtas“, pasiuliusi didžiausia 92700 Lt dydžio kaina. Ieškovui priklausanti parduotuve buvo parduota už kaina, kuri yra žymiai mažesne už realia rinkos verte. Po viešuju varžytiniu, t.y. 2007-04-17, Mažeikiu rajono dienraštyje buvo paskelbta, jog ta pati ginco parduotuve yra parduodama už 300000 Lt. Tai yra reali turto rinkos verte, ka patvirtina ir ieškovo prašymu atliktas UAB „Rezultatas“ turto vertinimas. Imones likvidatorius, realizaves turta, padare ieškovui žymia žala. Vykdant varžytines buvo pažeistas Vyriausybes patvirtintas bankrutuojanciu ir bankrutavusiu imoniu turto pardavimo iš varžytiniu tvarkos aprašas. Be to, yra pagristu itarimu, kad tarp atsakovu ir kitu varžytinese dalyvavusiu asmenu buvo išankstinis susitarimas del turto pardavimo kainos. Bankroto administratorius, igyvendindamas jam suteiktas teises ir vykdydamas savo pareigas, privalejo laikytis istatymu ir veikti sažiningai. Kadangi vykusiu varžytiniu metu buvo pažeistas teisingumo igyvendinimas, šios varžytines turi buti pripažintos negaliojanciomis.

9Mažeikiu rajono apylinkes teismas 208 m. vasario 11 d. prieme sprendima , kuriuo ieškini atmete.

10Šiauliu apygardos teismas 2008 m. gegužes 21 d. nutartimi ieškovo R. V. apeliacini skunda patenkino iš dalies ir panaikino Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. vasario 11 d. sprendima ir perdave byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

11Apeliacines instancijos teismas nurode, kad byloje pareiškus reikalavima del viešuju varžytiniu pripažinimo negaliojanciomis, butina i byla itraukti dalyvauti asmeni, su kurio teisemis ir pareigomis yra susijes pareikštas reikalavimas, t. y. R. Visockio komercine imone. Tuo tarpu UAB „Pajurio administratoriu agentura“ teikianti bankroto administravimo paslaugas veikia ne kaip savarankiškas asmuo, taciau veikia administruojamos imones vardu. Kadangi pirmosios instancijos teismas neitrauke R. Visockio komercines imones byloje dalyvaujanciu asmeniu, todel priimtas sprendimas laikytinas teisiškai nepagristu. Šis procesinis pažeidimas sudaro absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda (LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Taip pat pažymejo, kad istatymas numato, jog civilines bylos, kuriose bylos šalimi yra bankrutuojanti (bankrutavusi) imone, yra nagrinejamos bankroto byla iškelusiame (nagrinejanciame) teisme (LR CPK 34 str. 2 d. 5 p., 166 str. 2 d.).

12Apeliacines instancijos teismui, perdavus byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, byla nagrinejo Pakruojo rajono apylinkes teismas, kuris 2008 m. rugsejo 2 d. prieme sprendima , kuriuo ieškini atmete.

13Teismas nurode, kad 2006-10-23 Klaipedos apygardos teismo nutartimi R. Visockio komercinei firmai iškelta bankroto byla, UAB „Pajurio administratoriu agentura“ skirta R. Visockio komercines firmos administratore. Nustate, jog 2007-03-05 ivykes bankrutuojancios R. Visockio imones kreditoriu susirinkimas nutare patvirtinti pradine ieškovui priklausancio nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytiniu kaina – 90000 Lt ir tai neprieštarauja nei Varžytiniu tvarkos aprašo nuostatoms, nei susirinkimo metu galiojusiems kitiems teises aktams. Pažymejo, jog remiantis LR Imoniu bankroto istatymo 22 str. 6 d., ieškovas turejo teise dalyvauti 2007-03-05 kreditoriu susirinkime ir pateikti savo nuomone bei dokumentus del parduodamo turto vertes. Taciau kaip matyti iš kreditoriu susirinkimo protokolo, ieškovas nepasinaudojo šia teise ir susirinkime nedalyvavo. Konstatavo, kad nekilnojamojo turto vidutine rinkos verte nera pastovi ir priklauso nuo aibes veiksniu. Ginco varžytinese dalyvavo 8 asmenys. Varžytiniu protokolas leidžia daryti išvada, jog parduodama parduotuve nei vienam iš varžytiniu dalyviu nepasirode verta daugiau nei 92700 Lt. Varžytines laimejusi atsakove S. Maskaliuno imone isigyta nekilnojamaji turta pardave už 95000 Lt. Nurode, kad antstoles E. M. 2006-11-31 turto arešto akte šio turto verte nurodyta 100000 Lt, VI Registru centro 2007-06-18 duomenimis šio turto vidutine rinkos verte – 100864 Lt, vertes nustatymo data 2007-05-28 . Konstatavo, jog kreditoriu susirinkimo nustatyta pradine pardavimo kaina atitiko protingumo bei sažiningumo principus ir nedaug nukrypo nuo vidutines rinkos vertes, o imones administratorius, pasiules 100000 Lt dydžio pradine pardavimo kaina, nepažeide LR Imoniu bankroto istatymo 11 str. 14 p. Nurode, jog ieškovo teiginiai, jog tarp varžytiniu dalyviu buvo neteisetu susitarimu ir kad UAB „Pajurio administratoriu agentura“ viešo pirkimo aplinkybes, susijusias su varžytiniu dalyviu pateiktais suderintais siulymais del kainos, žinojo arba privalejo žinoti, yra deklaratyvus, neparemti jokiais irodymais, todel laikytini nepagristais ir yra atmestini.

14Apeliaciniu skundu ieškovas R. V. prašo panaikinti Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2 d. sprendima ir priimti nauja sprendima. Pripažinti, kad UAB „Pajurio administratoriu agentura“ 2007-04-12 vykdytos viešosios varžytines, kuriu laimetoju del patalpos - parduotuves su rusiu, unikalus Nr. 6198-0001-1011:0034, esancios ( - ), paskelbta S. Maskoliuno imone „,Mažeikiu nekilnojamas turtas“, yra negaliojancios.

15Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

161. LR Imoniu bankroto istatymo 11 str. 14 p. numatyta, kad bankroto administratorius yra ipareigotas ginti ne tik kreditoriu, bet ir bankrutuojancios imones teises ir interesus. UAB „Pajurio administratoriu agentura“, pardavusi ieškovui priklausanti turta iš viešuju varžytiniu, pažeide LR Imoniu bankroto istatymo nuostatas. Pagal Vyriausybes nutarima Nr. 831 „Bankrutuojancios ir bankrutavusios imones turto pardavimo iš varžytiniu tvarkos apraša“, turtas gali buti ivertintas vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo pagrindu istatymu. Pradine turto pardavimo kaina tvirtina kreditoriu susirinkimas.

172. Bankroto administratorius pripažino, kad pradine pardavimo kaina nurode vienas iš buvusiu kreditoriu, kuria veliau patvirtino kreditoriu susirinkimas. LR Imoniu bankroto istatymo 21 str. ir 23 str. nenumatyta, kad kreditoriai turi teise nustatyti turto pardavimo kaina. Tokiu veiksmu atlikimas prieštarautu Turto ir verslo vertinimo pagrindu istatymo 2 str. 8 p., pagal kuri turto vertinimas yra nešališkas turto vertes nustatymas, taikant turto vertes nustatymo metodus ir apimantis vertintojo nuomone apie turto bukle, jo tinkamuma naudoti bei tiketina pinigine verte rinkoje.

18Atsiliepimai i ieškovo apeliacini skunda nepateikti.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (LR CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

21Teiseju kolegija pažymi, kad vienas iš absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu yra numatytas LR CPK 329 str. 2 d. 6 p., t.y. yra rušinio ar išimtinio teismingumo taisykliu pažeidimas. Civilines bylos teismingumas konkreciam teismui yra viena salygu tinkamai igyvendinti teise kreiptis i teisma (LAT Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilineje byloje AB „Šiauliu bankas“, atstovaujamas Šiauliu m. apylinkes prokuraturos vyr. prokuroro v. M. S., L. S.; bylos Nr. 3K-3-117/2003).

22LR CPK 27 str. 4 p. numatyta, jog Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrineja civilines bylas del bankroto ir restrukturizavimo. Administratoriaus sudaryti imones nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai (varžytyniu aktas, be varžytyniu parduoto turto pirkimo–pardavimo sutartis arba perdavimo aktas) gali buti gincijami LR CK nustatytais sandoriu pripažinimo negaliojanciais pagrindais. Tokie ieškiniai nagrinejami bankroto byloje (LAT 2001-12-21 Senato nutarimas Nr. 33 „Del istatymu taikymo bankroto bylose“ 20 p.). Apeliacines instancijos teiseju kolegija 2008 m. gegužes 21 d. nutartyje nurode, jog civilines bylos, kuriose bylos šalimi yra bankrutuojanti (bankrutavusi) imone, yra nagrinejamos bankroto byla iškelusiame (nagrinejanciame) teisme (II tomas b.l. 62), todel apeliacines instancijos teiseju kolegija konstatuoja, kad sprendžiant ieškinio priemimo klausima, pirmosios instancijos teismas nesilaike rušinio teismingumo taisykles (LR CPK 27 str. 4 p. ), o tai yra vienas iš absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (LR CPK 329 str. 2 d. 6 p.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipedos apygardos teismas 2006 m. spalio 23 d. nutartimi R. Visockio komercinei firmai iškele bankroto byla (I tomas b.l. 7), todel civiline byla del viešuju varžytiniu pripažinimo negaliojanciomis turejo buti nagrinejama Klaipedos apygardos teisme.

23Nurodytu argumentu pagrindu Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2 d. sprendimas panaikintinas ir byla perduotina nagrineti iš naujo Klaipedos apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui.

24Nustacius absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda, kitu apeliacinio skundo motyvu apeliacines instancijos teiseju kolegija nenagrineja ir del ju nepasisako.

25Panaikinus sprendima del absoliuciu jo negaliojimo pagrindu, ieškovui R. V. gražinamas 400 Lt žyminis mokestis (II tomas b.l. 98), sumoketas paduodant apeliacini skunda (LR CPK 87 str. 1 d. 7 p., 3 d.).

26Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 326 straipsnio pirmos dalies 4 punktu,

Nutarė

27Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2 d. sprendima panaikinti ir byla perduotina nagrineti iš naujo Klaipedos apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui.

28Gražinti ieškovui R. V., a.k. ( - ) sumoketa 400 Lt (keturiu šimtu litu) žymini mokesti.

29Nutarti dalyje del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesciu inspekcijai.

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. kolegijos teiseju Liudvikos Tupienes, Reginos Agotos... 3. sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,... 4. dalyvaujant ieškovui R. V.,... 5. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal... 6. Kolegija, išnagrinejusi byla,... 7. n u s t a t e:... 8. Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas pripažinti UAB „Pajurio... 9. Mažeikiu rajono apylinkes teismas 208 m. vasario 11 d. prieme sprendima ,... 10. Šiauliu apygardos teismas 2008 m. gegužes 21 d. nutartimi ieškovo 11. Apeliacines instancijos teismas nurode, kad byloje pareiškus reikalavima del... 12. Apeliacines instancijos teismui, perdavus byla pirmosios instancijos teismui... 13. Teismas nurode, kad 2006-10-23 Klaipedos apygardos teismo nutartimi 14. Apeliaciniu skundu ieškovas R. V. prašo panaikinti... 15. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 16. 1. LR Imoniu bankroto istatymo 11 str. 14 p. numatyta, kad bankroto... 17. 2. Bankroto administratorius pripažino, kad pradine pardavimo kaina nurode... 18. Atsiliepimai i ieškovo apeliacini skunda nepateikti.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas... 21. Teiseju kolegija pažymi, kad vienas iš absoliuciu sprendimo negaliojimo... 22. LR CPK 27 str. 4 p. numatyta, jog Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos... 23. Nurodytu argumentu pagrindu Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2... 24. Nustacius absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda, kitu apeliacinio skundo... 25. Panaikinus sprendima del absoliuciu jo negaliojimo pagrindu, ieškovui 26. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 27. Mažeikiu rajono apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 2 d. sprendima panaikinti ir... 28. Gražinti ieškovui R. V., a.k. ( - )... 29. Nutarti dalyje del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei...