Byla AS-822-538-11
Dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo, priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo A. B. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS822-538/2011 pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. B. dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo, priteisimo,

Nustatė

2I.

3Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos (toliau – ir Marijampolės RAAD, atsakovas) 2010 m. gegužės 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 17 bei 2010 m. rugsėjo 21 d. privalomąjį nurodymą Nr. 38.

4Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą tenkino iš dalies, Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartį panaikino ir bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimu pareiškėjo skundas buvo patenkintas.

6II.

7Pareiškėjo atstovas advokatas N. K. 2011 m. lapkričio 17 d. pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bylinėjimosi išlaidas, t. y. 100 Lt žyminį mokestį bei 3 146 Lt už advokato teisines paslaugas (b. l. 148-149). Ataskaitoje už suteiktas teisines paslaugas (b. l. 150) nurodė, kad advokato suteiktos teisinės paslaugos buvo: kliento konsultacija – 1 val., 250 Lt; skundo parengimas – 4 val., 1 000 Lt; pasiruošimas bylos nagrinėjimui ir advokato padėjėjos atstovavimas teismo posėdyje Kauno apygardos administraciniame teisme 2011-02-08; 2011-04-05 ir 2011-10-11 – 6 val., 600 Lt; pareiškimo dėl papildomų įrodymų pateikimo parengimas – 1 val., 250 Lt; atsirojo skundo parengimas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011-05-12 nutarties – 2 val., 500 Lt.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė teismui atsiliepimą į prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo, kuriame nurodė, kad atstovavimo išlaidos turėtų būti mažinamos ir jų priteista tik pusė, nes 2011-04-05 teismo posėdis Kauno apygardos administraciniame teisme šioje nagrinėtoje byloje nevyko, išlaidos dėl papildomų įrodymų pateikimo parengimo atsirado dėl pareiškėjo neatidumo, nes įrodymai turėjo ir galėjo būti pateikti su skundu, kuris buvo tikslinamas, išlaidos už pasiruošimą bylos nagrinėjimui nepriteistinos, nes nėra įtrauktos į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, prašomos priteisti išlaidos nustatytos neatsižvelgiant į tai, kad byla nesudėtinga, visuose teismo posėdžiuose dalyvavo ta pati advokato padėjėja, todėl jai reikalingos mažesnės laiko sąnaudos bylos pasiruošimui, teikiamos teisinės paslaugos pastovios ir tapačios savo pobūdžiu, sprendžiamas teisinis klausimas nėra naujas. Pažymėjo, kad teismai neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Prašė pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies – priteisti 100 Lt žyminį mokestį ir 1573 Lt atstovavimo išlaidų.

9III.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies. Priteisė pareiškėjui A. B. iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 1 484 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus) išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apygardos administraciniame teisme. Perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo dalyje dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį, kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusiais su bylos nagrinėjimu ir pan. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju teismo sprendimas priimtas pareiškėjo A. B. naudai, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atlyginti jo patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

15Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis patvirtintas LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau - Rekomendacijos). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtino 800 Lt minimalią mėnesinę algą (toliau – ir MMA), todėl maksimalūs galimi priteisti dydžiai skaičiuotini taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama MMA, t. y. 800 Lt.

16Ataskaitoje už suteiktas teisines paslaugas (b. l. 150) nurodyta, kad už atskirojo skundo parengimą pareiškėjas advokatui sumokėjo 500 Lt. Kaip matyti iš PVM Sąskaitos faktūros ir Mokėjimo nurodymo (b. l. 151-152) pareiškėjas su advokatu už suteiktas paslaugas atsiskaitė. Kolegija konstatuoja, kad už atskirojo skundo parengimą prašoma atlyginti suma viršija Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytą maksimalų dydį, todėl ji mažintina. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei spręstų klausimų sudėtingumą, Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytą maksimalų priteistinos sumos dydį, ji mažintina ir pareiškėjui priteistina 350 Lt suma.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjo A. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui A. B. iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai