Byla 2-196-100/2012
Dėl 85487,81 Lt skolos priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Indrei Uždavinytei, atsakovui V. K. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo DNB banko ieškinį atsakovui V. K. dėl 85487,81 Lt skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje, atsiliepime į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad AB DnB NORd bankas, kurio pavadinimas nuo 1993-09-13 iki 1995-06-01 buvo Lietuvos Žemės ūkio bankas, nuo 1995-06-01 iki 20003-05-02 – AB Lietuvos žemės ūkio bankas, nuo 2003-05-02 iki 2006-05-12 – AB bankas „NORD/LB Lietuva“ ūkininkui V. K. suteikė paskolas pagal kreditavimo sutartis: 1991-07-16 Kreditinę sutartį Nr.2 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 7910,00 Lt paskolą gyvenamojo namo statybai su fiksuota palūkanų norma terminui iki 2010-03- 20, 1993-06-11 Kreditinę sutartį Nr.199 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 5000 Lt paskolą sėklų pirkimui su fiksuota palūkanų norma terminui iki 1999-10-31, 1994-04-07 Kredito sutartį Nr.55 vėlesniais pakeitimais ir papildymais 30000 Lt paskolą žemės ūkio technikai įsigyti su fiksuota palūkanų norma terminui iki 1999-10-10 ir 1995-08-23 Paskolos sutartį Nr.109 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 5000 litų paskolą sėklų ir trąšų pirkimui su fiksuota palūkanų norma terminui iki 1999-10-31. Minėtų kreditavimo sutarčių pagrindu tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė sutartiniai kreditavimo teisiniai santykiai. Vykdydamas kreditavimo sutartis ieškovas atsakovui suteikė sutartyse nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovas įsipareigojo gautas sumas grąžinti ir mokėti palūkanas. Tačiau iš banko 2011-11-03 pažymos apie skolos dydį ir skolos grafikus matyti, atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir 2011-11-03 yra skolingas atsakovui 85487,87 Lt. Atsakovo skolą pagal 1991-07-16 Kreditinę sutartį Nr.2 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudaro 5774,00 Lt negrąžintas kreditas, 7040,57 Lt nesumokėtos palūkanos ir 5961,15 Lt delspinigiai, iš viso -18745,72 Lt. Atsakovo skolą pagal 1993-06-11 Kreditinę sutartį Nr.199 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudaro 5000 Lt negrąžintas kreditas, 3750,00 Lt nesumokėtos palūkanos, iš viso 8750,00 Lt. Atsakovo skolą pagal 1994-04-07 Kredito sutartį Nr.55 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudaro 21200 Lt negrąžintas kreditas, 15157,80 Lt nesumokėtos palūkanos ir 12884,29 Lt delspinigių, iš viso 49242,09 Lt. Atsakovo skolą pagal 1995-08-23 Paskolos sutartį Nr.109 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudaro 5000 Lt negrąžintas kreditas, 3750,00 nesumokėtos palūkanos, iš viso 8750,00 Lt. Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl 85487,87 Lt skolos priteisimo nepraleido bendrojo 10 metų senaties termino pareikšti ieškinį dėl pagrindinės skolos. Nors kredito grąžinimo terminai daugeliu atveju suėjo dar 1999 m., tačiau atsakovas savo veiksmais leido pagrįstai suprasti, kad skolą pripažįsta 2001-11-15 bankui pateikdamas prašymą atidėti skolų grąžinimo terminus iki 2002-07-25. Mano, kad pateikus šį prašymą ieškinio senaties termino eiga buvo nutraukta ir prasidėjo iš naujo, nors bankas ir nepranešė atsakovui ar jo prašymas patenkintas. Todėl ieškovas 2011-11-10 išsiųsdamas teismui ieškinį nepraleido senaties termino. Be minėto prašymo atsakovas bankui 2004-07-14 pateikė prašymą, susijusį su paskolų grąžinimu. Tai irgi patvirtina, jog jis pripažįsta skolą ir taip nutraukia ieškinio senaties terminą. Ieškinyje prašomos priteisti palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti taikant sutrumpintus 5 metų ir 180 terminus. Ieškovas neneigia, kad vienos iš kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas atsakovo nekilnojamasis turtas, tačiau ši sutartis nebuvo notariškai patvirtinta, nebuvo įregistruota nekilnojamojo turto kadastre. Bankas turėjo duomenis, kad iš įkeisto bankui buvo tenkinami kreditoriaus reikalavimai, todėl atsakovo teiginiai, kad šis įkeitimas galioja - nepagrįsti. Net jei turto įkeitimas galiotų, tai neturėtų reikšmės bankui reiškiant ieškinį, nes bankas turi teisę pasirinkti skolos išieškojimo būdą tiek ne ginčo tvarka iš įkeisto turto taikant hipotekos procedūras, tiek turi teisę reikšti ieškinį dėl skolos priteisimo ginčo teisena. Atsakovo turto įkeitimo sutartis buvo sudaryta 1994 metais, todėl šiuo metu, kai kreditų administravimas yra kelis kartus perduotas į kitus skyrius ar departamentus, sunku pasakyti dėl kieno kaltės nebuvo atliktos procedūros įregistruojant įkeitimo sutartį ir kodėl įkeistas turtas buvo ieškotas kitų kreditorių naudai. Šiuo metu, kai kredito išdavimas siejamas su įkeitimo faktu, kol neatliktos įkeitimo procedūros, bankas kredito paprastai neišduoda. Skolų gražinimo grafikai ir terminai atsakovui buvo žinomi, jie buvo aptarti kreditavimo sutartyse, kurias atsakovas pasirašė. Ieškinį teismui bankas pateikė praėjus ilgam laiko tarpui po prievolių įvykdymo termino pasibaigimo ne norėdamas pasipelnyti priteisiant iš atsakovo palūkanas ir delspinigius, o dėl aplinkybių, susijusių su banko valdymu, su tuo, kad kreditų sutarčių administravimas buvo perkeliamas iš departamento į departamentą, dėl to, kad prasidėjus ekonominei krizei padaugėjo skolininkų. Atsižvelgus nurodytas faktines ir teisines aplinkybes ieškovas prašo tenkinti ieškinį dėl 85487,81 Lt skolos pagal visas 4 kreditavimo sutartis priteisimo, taip pat prašo priteisti procesines 6 procentų dydžio palūkanas, nes kreditai atsakovui buvo suteikti kaip ūkininkui, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį 2565 Lt ir advokato pagalbai apmokėtas išlaidas 1815 Lt.

3Atsakovas V. Kavaliauskas ieškinį pripažino iš dalies. Paaiškino, kad, jo nuomone, ieškovas neturėtų reikalauti grąžinti 30000 litų kredito pagal 1994-04-07 sutartį Nr.55. Šios sutarties įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu, kurio dabar ieškovas nepripažįsta. Jei bankas nepripažįsta įkeitimo sutarties, tuomet neaišku, ar buvo sudaryta ir sutartis dėl 30000 litų suteikimo. Bankas žinojo, kad antstolių kontora pradėjo išieškojimą kitų kreditorių naudai iš bankui įkeisto turto, tačiau nesiėmė jokių priemonių, kad pardavus įkeistą žemės sklypą gautomis lėšomis būtų padengtas jam išduotas kreditas. Nevykdydamas įkeitimo sutarties bankas atėmė galimybę dengti ne tik šį, bet ir kitus kreditus. Jei bankas, turėdamas teisininkus, nesugebėjo įregistruoti turto įkeitimo, tai kodėl jis, atsakovas, turėtų būti daugiau atsakingas už turto įkeitimo sutartį, nei kreditą suteikęs bankas. Išvaržius ir pardavus žemės sklypą, kuriame buvo vykdoma žemės ūkio veikla, kitiems asmenims, prasidėjo teismų maratonai. Jis, atsakovas, prarado galimybę ūkininkauti ir savo sveikatą. Jo darbingumas šiuo metu tėra tik 35 procentai, jis gauna 507,27 Lt invalidumo pensiją, kurios ir 50 procentų išskaičiuoja antstoliai. Kitas tris kreditavimo sutartis jis pripažįsta. Šių sutarčių įvykdymui taip pat buvo įkeistas turtas. Tai patvirtina jo 2004 metais pateikė bankui prašymas, kad bankas leistų parduoti įkeistą turtą. Bankas leido, tačiau šis turtas taip pat buvo areštuotas, ir jis negalėjo šio turto parduoti, o dabas šis turtas jau bevertis. 2001m. lapkričio mėnesį jis kreipėsi į banką dėl paskolų mokėjimo atidėjimo, atsakymą iš banko gavo. Paskolų grąžinimo grafikų nebuvo. Jei jo atsiskaitomojoje sąskaitoje būdavo lėšų, bankas jas nusirašydavo. Kol jo žemė nebuvo areštuota ir išparduota, jis bankui pastoviai mokėjo įmokas, ir konfliktų su banku nebuvo. Bankas turėtų būti sąžiningas ir prisiimti dalį atsakomybės dėl netinkamo sutarčių vykdymo ir nereikalauti iš jo priteisti palūkanų bei delspinigių, o palikti tik pagrindinę skolą. Kai banko pavadinimas buvo pakeistas į DNB banką, jo byla jau buvo išsiųsta į Vilnių. Jis ten ir kreipėsi norėdamas pasiaiškinti dėl savo įkeisto turto. Tačiau iš banko darbuotojų jokio konkretaus atsakymo negavo. Jam pasiūlius dėl turto įkeitimo sutarties aiškintis teisme, buvo paaiškinta, kad tik jis pats, dėl to nukentės. Kai dar kartą paskambino, norėdamas pasiaiškinti savo situaciją banke, niekas į jokias kalbas su juo nesileido.

4Atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad kreditavimo sutarčių įvykdymas nėra užtikrintas turto įkeitimu. 1994-04-07 Kreditavimo sutarties Nr.55 įvykdymas buvo užtikrintas turto1994-04-07 įkeitimo sutartimi, pagal kurią buvo įkeistas 32,26 ha žemės sklypas, esantis Starkonių k. Šimonių apyl. Kupiškio rajone. Be to, mano, kad pagal kai kurias kreditavimo sutartis yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl prašytų teismo taikyti senatį, kadangi jei suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog jis atsisako savo teisės arba nemano, kad ši yra pažeista (b.l.80-82).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad AB DnB NORD banko pavadinimas 2011-11-11 pakeistas į AB DNB bankas (b.l. 56).

7Nustatyta, kad 1991-07-16 kreditine sutartimi Nr.2 ir 1995-01-23 ir 1997-01-30 papildomais susitarimais, kuriais buvo keičiamas suteiktos paskolos dydis ir paskolos palūkanų normos ieškovas atsakovui suteikė 82 tūkst. rb. paskolą 30 metų gyvenamojo namo statybai (b.l.11-13. ). 1997-01-20 papildomame susitarime nurodyta, kad atsakovas pagal 1991-07-16 kreditinės sutarties Nr.2 1.1 punktą įsipareigoja kiekvieną mėnesį mokėti bankui 20 proc. metinių palūkanų iki mėnesio paskutinės darbo dienos; pagal 1.3 punktą už laiku negrąžintas paskolas skolininkas moka 26 proc. metinių palūkanų (b.l.13). Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.2 nurodyta, kad pagal šią sutartį negražintas kreditas -5744,00 Lt, nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2011-10-31 - 7040,57 Lt, nesumokėti delspinigiai už laikotarpį nuo 2006-11-30 iki 2011-10-30 - 5961,15 Lt, skaičiuojant už 180 dienų nuo paskolos ir pradelstų palūkanų grąžinimo termino; paskutinės įmokos -1144,00 Lt sumokėjimo terminas buvo 2010-03-22 (b.l.36,37). Prie 1991-07-16 kreditinės sutarties Nr.2 pateikti 1993-12-27 V. K. termininiai pasižadėjimai dėl paskolos mokėjimo nuo 2003-11-20 iki 2010-03-20, iš kurių matyti, kad jis šiuo laikotarpiu įsipareigojo bankui kasmet grąžinti po 520 litų paskolos, o 2010-03-20 - 544 Lt, iš viso 4184 Lt (b.l.14-17).

8Nustatyta, kad 1993-06-11 kreditine sutartimi Nr.199 ir 1993-07-17, 1994-10-12, 1995-03-06, 1995-10-27, 1995-12-05 ir 1996-11-04 papildomais susitarimais, kuriais buvo keičiamos suteiktos paskolos palūkanų normos ir paskolos grąžinimo terminai, ieškovas atsakovui 12 mėnesių suteikė lengvatinį 5000 litų kreditą sėklų pirkimui (b.l.18-25). Paskutiniame 1996-11-04 papildomame susitarime, nurodyta, kad pakeistos 1993-06-11 kreditinės sutarties Nr.199 ir atsakovas pagal šios sutarties 2.2 punktą už kiekvieną mėnesį bankui moka 5 proc. metinių palūkanų iki mėnesio paskutinės darbo dienos, pagal 2.4 punktą – laiku negrąžinus paskolos, paskolos gavėjas moka 15 proc. metinių palūkanų; 4.1 punkte nurodyta, kad paskola grąžinama 1999m. spalio 31d. (b.l.24). Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.199 nurodyta, kad pagal šią sutartį negražintas kreditas -5000,00 Lt, nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2011-10-31 – 3750,00 Lt, paskola pradelsta grąžinti nuo 1999-10-31 (b.l.38).

9Nustatyta, kad 1994-04-07 kredito sutartimi Nr.55 ir 1997-11-24, 1995-11-30, 1998-11-20 papildomais susitarimais, kuriais buvo keičiamos suteiktos paskolos palūkanų normos ir paskolos grąžinimo terminai ieškovas atsakovui suteikė ilgalaikį 30000 litų kreditą žemės ūkio technikai įsigyti, kreditas pradedamas grąžinti 1997 m. gegužės mėn., galutinis kredito grąžinimo terminas 2001-04-01, sutarties vykdymas užtikrinamas 1994-04-07 turto įkeitimo sutartimi, kuri įforminama galiojančiais įstatymais nustatyta tvarka (b.l.1.26-30). 1995-11-30 ir 1998-11-20 papildomuose susitarimuose nurodyta, kad pagal 1994-04-07 kredito sutarties Nr.55 1.2 punktą skolininkas įsipareigoja kiekvieną mėnesį mokėti bankui 11 proc. metinių palūkanų, ir pagal 2.2 punktą – už laiku negrąžintus kreditus skolininkas bankui moka 14 proc. metinių palūkanų; 1998-11-20 papildomame susitarime nurodyta, kad pakeistas 1994-04-07 termininiame pasižadėjime gražinimo terminas iš 1998-11-10 į 1999-10-10 (b.l.29,30). Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.55 nurodyta, kad pagal šią sutartį negražintas kreditas - 21200,00 Lt, nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2011-10-31 – 15157,80 Lt, nesumokėti delspinigiai už laikotarpį nuo 2006-11-30 iki 2011-10-30 – 12884,29 Lt, skaičiuojant už 180 dienų nuo paskolos ir pradelstų palūkanų grąžinimo termino, 15200 Lt paskola pradelsta grąžinti 1999-10-10, 6000 Lt paskola pradelsta grąžinti 2000-10-10 (b.l.39).

10Nustatyta, kad 1995-08-23 paskolos sutartimi Nr.109 ir 1996-08-21, ir 1996-11-04 papildomais susitarimais, kuriais buvo keičiamos suteiktos paskolos palūkanų normos ir paskolos grąžinimo terminai ieškovas atsakovui 12 mėnesių suteikė lengvatinį 5000 litų paskolą sėklų ir trąšų pirkimui; paskolos gavėjas įsipareigojo įkeisti turimą turtą, kurio vertė 11000 litų (b.l.31-34). Paskutiniame 1996-11-04 papildomame susitarime, nurodyta, kad pakeistos 1993-06-11 paskolos sutarties Nr.109 sąlygos ir atsakovas pagal šios sutarties 2.3 punktą įsipareigoja už kiekvieną mėnesį mokėti bankui moka 5 proc. metinių palūkanų iki mėnesio paskutinės darbo dienos, pagal 2.4 punktą – laiku negrąžinus paskolos, paskolos gavėjas moka 15 proc. metinių palūkanų; 4.1 punkte nurodyta, kad paskola grąžinama 1999m. spalio 31d. (b.l.34). Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.109 nurodyta, kad pagal šią sutartį negražintas kreditas -5000,00 Lt, nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2011-10-31 – 3750,00 Lt, paskola pradelsta grąžinti nuo 1999-10-31 (b.l.40).

11Ieškovo (banko) 2011-11-03 rašte Nr. 30.56.17/6045 nurodyta, kad V. K. skolą bankui sudaro 36994 Lt negrąžinto kredito, 26698,37 nesumokėtų palūkanų, ir 18845,44 Lt nesumokėtų delspinigių, iš viso 85487,81 Lt (b.l.35).

12Iš šalių paaiškinimų ir byloje ištirtų įrodymų matyti, kad tarp šalių yra susiklostę sutartiniai kreditavimo santykiai. Tarp šalių kilo ginčas dėl jų įsipareigojimų, numatytų kreditavimo sutartyse, vykdymo. Kadangi prievolės pagal 1991-07-16 kreditinę sutartį Nr.2, 1993-06-11 kreditinę sutartį Nr.199, 1994-04-07 kredito sutartį Nr.55 ir 1995-08-23 paskolos sutartį Nr.109 neįvykdytos ir ginčas yra susijęs su jų vykdymu, todėl nagrinėjant šalių ginčą taikytinos 2000m. Civilinio kodekso normos (LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 str.3d.).

13Ieškovas nurodo, kad atsakovui buvo žinomos prisiimtų įpareigojimų vykdymo sąlygos, paskolų gražinimo įmokų mokėjimo grafikas, tačiau jis netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Ieškovo pateikti įrodymai tik iš dalies patvirtina jo teiginius dėl atsakovo veiksmų vykdant sutartinius įsipareigojimus. Iš šalių paaiškinimų ir ištirtų įrodymų matyti, kad ir pats ieškovas neatliko visų veiksmų, įgalinančių sumažinti gresiančius nuostolius.

14Ieškovas ieškinyje ir Skolos grafike pagal paskolos 1991-07-16 kreditinės sutartį Nr.2 nurodo, kad ši paskola atsakovui suteikta iki 2010-03-20 (b.l.36,37), tačiau 1991-07-16 kreditinės sutarties Nr.2 1.1 punkte nurodyta, kad paskola pagal šią sutartį suteikta 30 metų, t.y. iki 2021 metų (b.l.9,10), papildomuose susitarimuose, kuriais ieškovo ir atsakovo susitarimu buvo keičiamos šio sutarties sąlygos (b.l.111,12) nėra nurodyta, kad paskolos grąžinimo terminas buvo pakeistas. Kad atsakovas įsipareigojo ieškovui grąžinti likusią pagal šią sutartį skolos dalį - 5744 Lt iki 2010-03-20, nepatvirtina ir atsakovo termininiai pasižadėjimai, nes iš šių pasižadėjimų matyti, kad atsakovas iki 2010-03-20 įsipareigojo ieškovui gražinti tik 4184 Lt paskolos (b.l.14-17). 1991-07-16 kreditinės sutarties 3.4 punkte nurodyta, kad bankas turi teisę realizuoti įkeistą turtą ir gautas įplaukas nukreipti pradelstų grąžinimui bei nukreipti ieškinį į kitą ūkininko turtą. Tai rodo, kad ieškovas, suteikdamas šią paskolą atsakovui, turėjo teisę kredito grąžinimą užsitikrinti turto įkeitimu pagal tuo metu galiojusius 1964 m. CK 198-209 str.

15Ieškovas atsakovui 12 mėnesių 1993-06-11 kreditine sutartimi Nr.199 suteikė atsakovui lengvatinį 5000 litų kreditą sėklų pirkimui (b.l.18,19). Kaip matyti iš papildomų susitarimų dėl šios sutarties vykdymo kredito grąžinimo terminas buvo atidėtas keletą kartų, paskutinį kartą - iki 1999m. spalio 31d. (b.l.20-25). Tačiau ieškovas, nevertindamas atsakovo galimybės gražinti paimtą kreditą, 1995-08-23 paskolos sutartimi Nr.109 atsakovui 12 mėnesių vėl suteikė lengvatinį 5000 litų paskolą sėklų ir trąšų pirkimui. Atsakovas šio kredito grąžinimui įsipareigojo įkeisti turimą turtą, kurio vertė 11000 litų, ir šios sutarties 4.3 punkte nurodyta, kad bankas negrąžinus paskolos nustatytais terminais išieškojimą nukreipia į paskolos gavėjo įkeistą turtą (b.l.31,32). Šios paskolos grąžinimo terminas, remiantis Papildomu susitarimu dėl šios sutarties vykdymo nustatytas 1999m. spalio 31d. (b.l.34). Ieškovas duomenų, kad vykdant šią sutartį pasirūpino kredito grąžinimo užtikrinimu, nurodytu sutarties 2.2 punkte, nepateikė, išskyrus atsakovo 2004-07-14 prašymą leisti parduoti įkeistą žemės ūkio techniką (b.l.98) kurį, kaip paaiškino atsakovas, pateikė norėdamas gauti iš ieškovo leidimą parduoti įkeistą turtą. Leidimą gavo, tačiau įkeisto turto negalėjo parduoti, nes jis buvo areštuotas.

16Ieškovas 1994-04-07 kredito sutartimi Nr.55 atsakovui suteikė ilgalaikį 30000 litų kreditą žemės ūkio technikai įsigyti, kreditas pradedamas grąžinti 1997 m. gegužės mėn., galutinis kredito grąžinimo terminas 2001-04-01. Šios sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad sutarties vykdymas užtikrinamas 1994-04-07 turto įkeitimo sutartimi, kuri įforminama galiojančiais įstatymais nustatyta tvarka (b.l.1.26-27). Atsakovo 1994-04-07 pateikta turto įkeitimo sutarties kopija, kurioje nurodyta, kad ieškovo suteikto 30000 litų kredito grąžinimas buvo užtikrintas įkeičiant 32,26 ha žemės sklypą 61447,42 Lt vertės, esantį Starkonių k. Šimonių apyl. Kupiškio r. (b.l.84). Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr. 55 nurodyta, kad 1999-10-10 atsakovas pagal šią sutartį jau buvo pradelsęs sumokėti 15200 litų paskolą (b.l.39). Iš ieškovo pateiktų įrodymų: Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės 1999-09-21 Nr.76 rašto, kuriame nurodyta, kad V. K. žemės sklypams įkeitimo sutarčių įregistruotų nėra, 1999-09-17 turto arešto akto, kuriuo areštuotas atsakovo 32 ha žemės sklypas, esantis Starkonių k. Šimonių apyl. Kupiškio r. (b.l.93-95), matyti, kad ieškovui buvo žinoma apie įkeisto turto areštavimą ir apie atsakovo pradelstą skolos grąžinimą, tačiau jis neatliko jokių veiksmų, kad sumažintų galimus nuostolius. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad šios paskolos grąžinimo terminas yra 1999-10-10. Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr. 55 nurodyta, kad atsakovas tik 2000-10-10 turėjo grąžinti likusią paskolos dalį – 6000 litų (b.l.39), o kredito sutarties Nr.55 1.1 punkte nurodyta, kad galutinis kredito sugrąžinimo terminas - 2001-04-01 (b.l.26). Kad sutarties 1.1 punkte nurodytas terminas yra pakeistas, ieškovo pateikti papildomi susitarimai dėl šios sutarties vykdymo nepatvirtina (b.l.28-30).

17Kreditavimo sutartimis ieškovas atsakovui suteikė sutartyse nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovas įsipareigojo gautą sumą grąžinti ieškovui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str.). Atsakovo paaiškinimai, rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas – kreditų gavėjas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartis – laiku nemokėjo eilinių paskolos sumos dalių, todėl ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti likusią paskolos sumą kartu supriklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.205 str., 6.874 str.2d.).

18Vykdydamos sutartis šalys turi bendradarbiauti ir atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.3d. 6.200 str.), o jeigu vienai iš sutarties šalių prievolės vykdymas yra ir profesinė veikla, ši šalis turi vykdyti prievolę pagal tai profesijai keliamus reikalavimus (CK 6.38 str.2d.). Ieškovas yra bankas, kurio, kaip specializuotos finansinės institucijos, pareiga garantuoti šios veiklos patikimumą, efektyvumą ir saugumą. Teismo nuomone, iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad ieškovas neveikė taip, kad būtų įvykdytos kreditavimo sutarčių sąlygos ir taip pažeidė bendrąją pareigą užtikrinti veiklos patikimumą, efektyvumą ir saugumą tokiu būdu, kad žala (nuostoliai) neatsirastų ar nepadidėtų. Ieškovas sutartyse nurodydavo, kad kreditų negrąžinimo atveju išieškojimas bus nukreiptas į įkeistą turtą, tačiau turto įkeitimo sutarčių nesudarė, o sudarytos turto įkeitimo sutarties tinkamai neįformino. Ieškovas išduodamas atsakovui kredito lėšas nevertino jo veikos ir finansinių galimybių, nors jau atsakovui išduotoms paskoloms būdavo atidėti jų grąžinimo terminai. Įrodymų, kad sutartyse Nr.2 ir Nr.55 (b.l.9,10, 26,27) kreditų grąžinimo terminas atidėtas tai suderinus su atsakovu, teismui nepateikė. Tai rodo, kad ieškovas, vykdydamas sutartis nebendradarbiavo su atsakovu. Kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu siekiant, kad prievolės būtų vykdomos kuo ekonomiškiau, patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas nepateisinamai ilgą laiką nesikreipė į teismą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.. Ieškovo atstovės nurodytos priežastys – banko reorganizavimas, ekonominė krizė, ieškovui, kurio veikla susijusi su kreditų išdavimu, yra nepateisinamos. Atsakovas, būdamas ekonomiškai silpnesnė šalis ir neturėdamas specialių žinių, net du kartus: 2001-11-15 ir 2004-07-14 kreipėsi į ieškovą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, paskolų grąžinimo termino atidėjimo (b.l.96-98). Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jis atsakovui išreiškė savo poziciją dėl jo pateiktų prašymų. Šiais prašymais ieškovas, grįsdamas savo reikalavimus, rėmėsi tiek, kad atsakovas, pateikdamas šiuos prašymus, pats nutraukė ieškinio senatį, ir ieškovui atsirado galimybė laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Kad ieškovui, nebendradarbiaujant su atsakovu, pasunkėjo atsakovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo sąlygos, rodo ir atsakovo V. K. pateikta darbingumo lygio pažyma Nr. 0354551, kurioje nurodyta, kad jam 2008-12-11 nustatytas darbingumo lygis 35 proc. (b.l.83) ir VSDFV Panevėžio skyriaus pažyma, iš kurios matyti, kad V. K. pajamos per mėnesį 507,27 Lt netekto darbingumo pensija (b.l.110,111). Kad ieškovui yra žinoma atsakovo sunki finansinė padėtis, patvirtino ir ieškovo atstovė, nurodydama, kad galimybių sudaryti su atsakovu taikos sutartį nėra dėl jo sunkios finansinės padėties.

19Aptarti ieškovo veiksmai, vykdant sutartinius įsipareigojimus rodo, kad ieškovas taip pat privalo prisiimti atsakomybę, nes, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, yra pagrindas atitinkamai sumažinti skolininkų atsakomybę (CK 6.259 str.1 ir 2 d.).

20Atmestini atsakovo argumentai, kad skola pagal 1994-04-07 kredito sutartį Nr.55 neturėtų būti priteista, nes ieškovas nepasinaudojo, kad jos grąžinimas būtų užtikrintas įkeistu turtu, atmestini. Atsakovas neginčijo ieškovo prašomos priteisti negrąžintų kredito sumos, t.y. jis pripažino gavęs sutartyje nurodytą kredito sumą. Už sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą yra atsakingos sutarties šalys ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas užtikrinamas sutarties šalių bendradarbiavimu (CK 6.38 str.3d., 6.200 str.), todėl, kad turto įkeitimo sutartis nebuvo tinkamai įforminta, yra ir atsakovo kaltė, nes, kaip matyti iš šios sutarties turinio (b.l.84), atsakovas, o ne ieškovas buvo įkeisto turto turėtojas.

21Senaties terminas, sprendžiant šalių ginčą, netaikytinas, nes atsakovas, 2001-11-15 kreipdamasis į ieškovą dėl paskolų grąžinimo termino atidėjimo iki 2002-07-25 ir 2004-07-14 pateikdamas prašymą dėl leidimo parduoti įkeistą turtą, kad gautas lėšas galėtų panaudoti palūkanų paskolų suteiktų pagal sutartis Nr. 199 ir Nr.109 grąžinimui (b.l. 96-98) pripažino savo prievolę ir taip nutraukė ieškinio senatį CK 1.30 str.2d.).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas laiko, kad iš atsakovo priteistina tik negražintų kreditų suma pagal visas kreditavimo sutartis. Ieškinys dalyje dėl nesumokėtų palūkanų ir delspinigių priteisimo atmestinas.

23Skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti prievolę, privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2d.). Atsakovui kreditai buvo suteikti, kaip ūkininkui, ir jis praleido prievolių įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo priteistinos įstatymų nustatyto 6 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Ieškinį patenkinus iš dalies (36944 Lt sumai) iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 800 litų advokato (advokato padėjėjos) išlaidų (b.l.72) ir 1108 litų žyminio mokesčio. Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo paštu išlaidos – 31 Lt.

25Teismas, vadovaudamasis Civilio proceso kodekso 260, 268- 270 straipsniais

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j.a.k. 112029270) iš atsakovo V. K. (a.k. ( - ) 36944,00 Lt (trisdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt keturių litų, 00 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1108,00 Lt (vieną tūkstantį šimtą aštuonis litus, 00 ct) žyminio mokesčio ir 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų, 00 ct.) advokato (advokato padėjėjos) išlaidų.

28Priteisti valstybei iš atsakovo V. K. 31,00 Lt (trisdešimt vieną litą, 00 ct.) pašto išlaidų (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įmokos kodas 5630, pašto išlaidų įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą, paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė,... 2. Ieškovas ieškinyje, atsiliepime į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už... 3. Atsakovas V. Kavaliauskas ieškinį pripažino iš dalies. Paaiškino, kad, jo... 4. Atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad AB DnB NORD banko pavadinimas... 7. Nustatyta, kad 1991-07-16 kreditine sutartimi Nr.2 ir 1995-01-23 ir 1997-01-30... 8. Nustatyta, kad 1993-06-11 kreditine sutartimi Nr.199 ir 1993-07-17, 1994-10-12,... 9. Nustatyta, kad 1994-04-07 kredito sutartimi Nr.55 ir 1997-11-24, 1995-11-30,... 10. Nustatyta, kad 1995-08-23 paskolos sutartimi Nr.109 ir 1996-08-21, ir... 11. Ieškovo (banko) 2011-11-03 rašte Nr. 30.56.17/6045 nurodyta, kad V. K. skolą... 12. Iš šalių paaiškinimų ir byloje ištirtų įrodymų matyti, kad tarp... 13. Ieškovas nurodo, kad atsakovui buvo žinomos prisiimtų įpareigojimų vykdymo... 14. Ieškovas ieškinyje ir Skolos grafike pagal paskolos 1991-07-16 kreditinės... 15. Ieškovas atsakovui 12 mėnesių 1993-06-11 kreditine sutartimi Nr.199 suteikė... 16. Ieškovas 1994-04-07 kredito sutartimi Nr.55 atsakovui suteikė ilgalaikį... 17. Kreditavimo sutartimis ieškovas atsakovui suteikė sutartyse nustatyto dydžio... 18. Vykdydamos sutartis šalys turi bendradarbiauti ir atlikti savo pareigas kuo... 19. Aptarti ieškovo veiksmai, vykdant sutartinius įsipareigojimus rodo, kad... 20. Atmestini atsakovo argumentai, kad skola pagal 1994-04-07 kredito sutartį... 21. Senaties terminas, sprendžiant šalių ginčą, netaikytinas, nes atsakovas,... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas laiko, kad iš atsakovo... 23. Skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti prievolę, privalo mokėti... 24. Ieškinį patenkinus iš dalies (36944 Lt sumai) iš atsakovo ieškovui... 25. Teismas, vadovaudamasis Civilio proceso kodekso 260, 268- 270 straipsniais... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j.a.k. 112029270) iš atsakovo V. K. (a.k. (... 28. Priteisti valstybei iš atsakovo V. K. 31,00 Lt (trisdešimt vieną litą, 00... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...