Byla I-2933-95/2012
Dėl naikintinas; 2) įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos atsižvelgti į pasiūlyme išdėstytus reikalavimus ir atitinkamai plano teritorijai (duomenys neskelbtini) nustatyti švelnesnį naudojimo ir apsaugos rėžimą, numatytą Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane. Taip pat

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, susipažinusi su A. I. Ma. skundu ir prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą,

Nustatė

2teisme 2012-04-16 gautas A. I. M. skundas, kuriame ji prašo: 1) pripažinti, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atsisakymas tenkinti pateiktą pasiūlymą yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl naikintinas; 2) įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos atsižvelgti į pasiūlyme išdėstytus reikalavimus ir atitinkamai plano teritorijai ( - ) nustatyti švelnesnį naudojimo ir apsaugos rėžimą, numatytą Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane. Taip pat

3pareiškėja prašo atnaujinti skundo padavimo terminą, motyvuodama tuo, kad ji jau buvo pateikusi teismui skundą, tačiau 2012-04-03 nutartimi skundas buvo paliktas nenagrinėtu. Teigė, kadangi skundžiamame rašte nebuvo nurodytas apskundimo terminas, o skundo padavimo terminą praleido nežymiai, todėl jis atnaujintinas, o skundas priimtinas.

4Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas, skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d., administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, skundą (prašymą) paduodama per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

6Iš skundo ir prie skundo pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-01-03 sprendimu Nr. (3)-V3-2(12.1), 2012-01-26 su skundu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri 2012-02-20 priėmė sprendimą Nr. (6.3)2D-2574, kuriuo pripažino, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-01-03 sprendimas Nr. (3)-V3-2(12.1) yra pagrįstas. Šiame sprendime buvo nurodyta, kad atsakymas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, teismo nuomone, ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka, todėl pareiškėja teismui skundą turėjo paduoti per 20 dienų nuo atitinkamo sprendimo gavimo dienos. Iš prie skundo pridėtos voko kopijos matyti, kad pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-02-20 sprendimą Nr. (6.3)2D-2574 gavo 2010-02-21, o remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, pirmą kartą su skundu į teismą kreipėsi 2012-03-22, t. y. praleidusi skundo padavimo terminą 11 dienų. Atsižvelgdamas į tai, teismas 2012-04-03 nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti, nes jis buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir pareiškėja neprašė šio termino atnaujinti.

7Pareiškėja 2012-04-16 su skundu pakartotinai kreipėsi į teismą ir pateikė prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Tačiau, pareiškėja nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių svarbias priežastis, sukliudžiusias jai laiku kreiptis į teismą.

8Teismas pažymi, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d.). Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytos skundo padavimo termino praleidimo priežastys (kad rašte nenurodytas apskundimo terminas, o tik pateikta nuoroda į Administracinių bylų teisenos įstatymą; kad terminą praleido nežymiai) nelaikytinos svarbiomis šiam terminui atnaujinti. Pareiškėjai elgiantis pakankamai apdairiai ir rūpestingai, ji turėjo galimybę paduoti skundą teismui nepraleidusi 20 dienų termino.

9Taigi, įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes bei pridėtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad skundo padavimo termino praleidimą lėmė ne nuo pareiškėjos valios nepriklausiusios aplinkybės, o pačios pareiškėjos pasirinktas elgesio modelis, todėl tenkinti prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti nėra jokio pagrindo. Todėl pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas ir skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 105-106 str. ir 149 str.,

Nutarė

11netenkinti A. I. M. prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

12Atsisakyti priimti A. I. M. 2012-04-16 skundą.

13Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

14Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai