Byla N-62-2649-10
Dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo A. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjo), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininko), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal Biržų rajono policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimo A. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Biržų rajono apylinkės teismo nutarimu A. J. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 126 straipsnio 1 dalyje numatytojo pažeidimo padarymą, pritaikius ATPK 301 straipsnio nuostatas, nubaustas 1000 litų bauda be atėmimo teisės vairuoti transporto priemones.

5Nuobauda skirta už tai, kad A. J. 2009 m. spalio 26 d. apie 14 val. 4 min., Biržų r., Kurkliuose, sulaikytas vairuojantis lengvąjį automobilį neblaivus (0,51 promilių girtumas).

6II.

7Biržų rajono policijos komisariato apeliaciniame skunde prašoma panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo nutarimą kaip pernelyg švelnų ir administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Institucijos nuomone, Biržų rajono apylinkės teismo nutarimas yra per švelnus ir tokią išvadą pagrindė apeliacinio skundo argumentais. Tvirtinama, jog Biržų rajono apylinkės teismo nutarime, kuriuo skirta nuobauda A. J., nesilaikyta bendrųjų nuobaudos skyrimo taisyklių, nustatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 straipsnyje. Rajono apylinkės teismas turėjo nubausti kaltininką už padarytąjį teisės pažeidimą kaip numatyta teisės normos sankcijoje, kad paskirtąja nuobauda būtų pasiekti nuobaudos tikslai.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Biržų rajono policijos komisariato apeliacinis skundas tenkinamas.

12Skundžiamuoju nutarimu A. J. nubaustas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje numatytojo pažeidimo padarymą. Ginčo dėl šio pažeidimo nėra ir teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patrauktojo asmens A. J. kaltės padarius paminėtą pažeidimą. Tačiau apeliaciniame skunde keliamas paskirtosios administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, teigiama, kad rajono apylinkės teismo nutarimu paskirtoji administracinė nuobauda turi būti sugriežtinta. Taigi, apeliaciniame skunde keliamas paskirtosios administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, jog paskirtoji nuobauda yra per švelni ir apeliantas mano, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatų. Šios teisės normos 1 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, ne kartą yra konstatavęs, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad tokių aplinkybių A. J. administracinio teisės pažeidimo byloje nenustatyta. Pabrėžtina, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). Taigi, administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Tokiu būdu, įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, siekiama užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, o ne asmens, padariusio teisės pažeidimą, asmeninį ar jo šeimos interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su pažeidimu.

14A. J. padarytasis pažeidimas yra vienas iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų. Todėl vien tik simbolinės, jo pageidavimus tenkinančios nuobaudos paskyrimas, akivaizdžiai neatitiktų administracinėms nuobaudoms keliamų tikslų. Skiriama nuobauda turi nubausti teisės pažeidėją, sukelti jam atitinkamas neigiamas pasekmes. Tokių pasekmių atsiradimas nelaikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, galinčia būti priežastimi švelninti paskirtąją nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas.

15Asmens situacija nelaikoma išskirtinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti priežastimi skirti švelnesnę nei numato įstatymas nuobaudą. Taigi, rajono apylinkės teismo nutarime nurodytosios aplinkybės negali būti pripažintos kaip pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas.

16Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus duomenis, sprendžia, kad A. J. paskirtoji nuobauda yra per švelni, ji buvo netinkamai individualizuota ir nebuvo pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatų. A. J. administracinio teisės pažeidimo byla grąžinama Biržų rajono apylinkės teismui iš naujo nagrinėti.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti A. J. administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo nagrinėti Biržų rajono apylinkės teismui.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai