Byla I-6448-815/2015
Dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant atsakovės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovėms šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Irinai Martinkevič ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjai Mildai Deimantei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kuponai“ (atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“) skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo.

2Teismas,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja UAB „Kuponai“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė), atstovaujama advokato padėjėjos Marinos Jermaliuk (2014 m. sausio 10 d. atstovavimo sutartis (b. l. 11, 33)), su 2015 m. sausio 14 d. skundu kreipėsi į teismą (skundas teisme gautas 2015 m. sausio 19 d.), prašydama (b. l. 1–9):

51.1. atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą;

61.2. panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir atsakovė, ir Tarnyba) komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimą byloje dėl „Kuponai“, UAB Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo Nr. 12R-119 (toliau – ir nutarimas Nr. 12R-119);

71.3. netenkinus prašymo panaikinti nutarimą Nr. 12R-119, pakeisti šiame nutarime Bendrovei skirtą nuobaudą – 22 000 Lt baudą, t. y. ją sumažinti.

82. Pareiškėja skunde nurodo, kad: nutarime Nr. 12R-119 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – ir Komisija) konstatavo, jog Bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, kadangi Bendrovė siuntė reklaminius pranešimus elektroniniu paštu (toliau – ir el. paštas) reklamos vartotojams E. K. (įvairiais skirtingais @yahoo.com el. pašto adresais), M. T. (el. pašto adresu ( - )) ir A. Š. (el. paštu ( - )) po to, kai jie aiškiai išreiškė nesutikimą gauti reklamą, bei reklaminius pranešimus trumposiomis žinutėmis (toliau – ir SMS) reklamos vartotojui T. S. telefono numeriu ( - ), ir skyrė Bendrovei 22 000 Lt (6 371 Eur) baudą; sunkinančiomis atsakomybę aplinkybėmis Komisija pripažino tai, kad Bendrovė kliudė vykdyti tyrimą, t. y. nebendradarbiavo tyrimo metu, neteikė Komisijai prašomos informacijos, be to, Bendrovė Įstatymą pažeidė (Komisijos 2014 m. liepos 31 d. nutarime Nr. 12R-49 pareiškėjai buvo paskirta sankcija dėl Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies pažeidimo). Pareiškėjos skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

92.1. Dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo

10Pareiškėja, gavusi nutarimą Nr. 12R-119, nedelsdama 2014 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Tarnybą dėl pažeidimo bylos (toliau – ir Byla) kopijos atsiuntimo. Pareiškėja 2015 m. sausio 2 d. Bylos kopiją gavo į el. paštą info@kuponai.lt, šiuo el. pašto adresu vykdoma visa Bendrovės klientų aptarnavimo veikla, susisiekiama su klientais, pildomi užsakymai, gaunami skundai ir pan. 2015 m. sausio 2 d. el. pašto dėžutėje info@kuponai.lt dėl užsitęsusios šventinės prekybos buvo apie 2 000 el. pašto žinučių, kurių tvarkymas užtruko, be to Tarnybos siųstas elektroninis pranešimas pateko į pašto dėžutės „šiukšlių“ aplanką. Minėtą el. pašto žinutę Bendrovės darbuotojai pastebėjo tik 2015 m. sausio 9 d. penktadienį, o terminas skundui paduoti baigėsi 2015 sausio 12 d., pirmadienį. Bendrovės vadovas, gavęs Bylą, ir nebūdamas teisininkas nedelsdamas kreipėsi teisinės pagalbos ir sudarė sutartį su advokato padėjėja, tačiau tinkamam skundo parengimui ir jo pateikimui teismui buvo būtinas bent minimalus laikas. Skundas parengtas nedelsiant po sutarties su Bendrovės atstove pasirašymo. Pavėluotas Bylos kopijos pastebėjimas praktiškai nepaliko laiko pareiškėjai pateikti skundo, nepažeidžiant Įstatyme nustatyto termino (30 kalendorinių dienų), ir akivaizdžiai apsunkino pareiškėjos teisę ginti savo interesus teisme. Tokia faktinė aplinkybė yra neabejotinai svarbi priežastis atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi.

112.2. Pareiškėja remiasi Įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi, nurodo, kad Reklamos įstatymas ir kiti įstatymai nenustato sutikimo gauti reklamą formos ir būdo, kaip šis sutikimas turi būti gaunamas, taip pat remiasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.8 straipsnio 1 dalimi, 6.173 straipsnio 1 dalimi, 1.64 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2006 m. birželio 22 d. nutartimi byloje Nr. N3-733-06, nurodo, kad visais atvejais sutikimas turi būti aiškus, o ne numanomas, abonento sutikimas naudoti elektroninio ryšio paslaugas dėl tiesioginės rinkodaros turėtų būti gautas iš anksto, prieš tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimą, o ne tuo pačiu metu naudojant tiesiogines rinkodaros priemones, kad pagal Įstatymo 13 straipsnį adresato neatsakymas (neveikimas) reklamos davėjui negali reikšti, jog adresatas sutinka, kad jam būtų teikiama reklama.

122.3. Dėl reklaminių pranešimų siuntimo elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis

132.3.1. Atsižvelgdama į Įstatymo reikalavimus, pareiškėja, vykdydama komercinę ūkinę veiklą, savo valdomoje interneto svetainėje www.kuponai.lt yra sukūrusi paprastą ir efektyvų būdą gauti savo klientų (reklamos vartotojų) sutikimus gauti reklaminius pranešimus el. paštu. Interneto tinklalapyje sukurtas specialus langelis, kurio paskirtis – įvesti savo el. pašto adresą tam, kad būtų gaunami kuponai.lt naujienlaiškiai, t. y. reklaminiai pranešimai. El. pašto adresus reklamai gauti reklamos vartotojas įveda asmeniškai, vartotojo el. pašto adreso įvedimas ar neįvedimas šiame langelyje visiškai nedaro įtakos (nei pagerina, nei pablogina) vartotojo galimybių įsigyti Bendrovės siūlomas prekes, visus Bendrovės klientus (tiek pateikusius sutikimą gauti reklaminius naujienlaiškius tiek jo nepateikusius) Bendrovė vertina vienodai. Pareiškėja el. pašto adresais reguliariai siunčia reklaminio pobūdžio naujienlaiškius, kuriuose nurodo pagrindinių prekių asortimentą, taikomas akcijas ar kitą potencialiai klientui reikalingą informaciją, naujienlaiškiuose aiškiai sukurta ir nurodyta reklamos vartotojo galimybė paprastomis priemonėmis atsisakyti gauti reklamą, naujienlaiškio pabaigoje yra paaiškinimas, kodėl reklama yra siunčiama konkrečiu el. pašto adresu, ir yra sukurta nuoroda, kurią paspaudęs atitinkamo el. pašto turėtojas automatiškai atsisako naujienlaiškio. Reklama tokiu būdu atsisakiusiam reklaminių pranešimų vartotojui nesiunčiama, nebent vartotojas iš naujo įsiregistruotų, t. y. duotų naują sutikimą gauti reklamą.

142.3.2. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma daug el. pašto @yahoo.com adresų, kuriais reklamos vartotojas E. K. nepageidauja gauti reklaminių pranešimų, tačiau Byloje užfiksuotas tik vienas el. pašto adresas ( - ) (siųsta 2014 m. rugpjūčio 19 d. 16.12 val. ir 2014 m. rugpjūčio 20 d. 18.00 val. iš el. pašto ruta@kuponai.lt), kuriuo buvo siunčiami reklaminiai pranešimai, Byloje nėra jokių duomenų apie reklaminio pobūdžio elektroninių pranešimų siuntimą kitais nutarime Nr. 12R-119 nurodytais el. pašto @yahoo.com adresais. Pareiškėja minėtu el. paštu po reklamos atsisakymo 2014 m. rugpjūčio 23 d. 10.50 val. reklaminių žinučių nebesiuntė.

152.3.3. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad Bendrovė siuntė reklaminio pobūdžio el. pašto žinutes el. pašto adresu m( - ). Byloje užfiksuota, kad 2014 m. rugpjūčio 10 d., 2014 m. rugsėjo 11 d., 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. rugsėjo 16 d. ir 2014 m. rugsėjo 21 d. adresu ( - ) buvo siųsti reklaminiai elektroniniai pranešimai iš skirtingų @kuponai.lt el. pašto adresų. Bendrovė turėjo sutikimą siųsti elektroninius pranešimus šiuo el. pašto adresu, sutikimas gautas 2014 m. rugpjūčio 1 d. Pažymėtina, kad el. pašto adresai, iš kurių siunčiamos naujienos ir reklaminiai pranešimai, paprastai patys el. pašto žinučių nepriiminėja, šiais adresais išsiųstos žinutės nepasiekia adresato, todėl Bendrovė neignoravo M. T. el. paštu siųstų prieštaravimų gauti reklamą, kaip nurodoma nutarime Nr. 12R-119, o tiesiog jų negavo. El. pašto serveris tuo atveju, kai el. pašto adresatas negauna, informuoja siuntėją apie galimybės pristatyti el. laišką nebuvimą, taigi, atsisakymą siuntęs M. T. neabejotinai gavo informaciją apie tai, kad jo reklamos atsisakymas, siųstas Bendrovės el. pašto adresais (pavyzdžiui, otilija@kuponai.lt), nėra pristatytas ir Bendrovė šio elektroninio reklamos atsisakymo negavo. Būtent dėl šios aplinkybės (sinčiantys reklaminius pranešimus el. pašto adresai patys el. pašto pranešimų nepriiminėja) ir buvo sukurta paprasta ir patogi reklaminių pranešimų atsisakymo sistema; norint atsisakyti el. pašto žinutės, reklamos vartotojui tereikėjo paspausti specialiai sukurtą nuorodą kiekvienos reklaminės žinutės apačioje.

162.3.4. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad Bendrovė siuntė reklaminio pobūdžio el. pašto žinutes el. pašto adresu ( - ), Byloje užfiksuota, kad 2014 m. rugsėjo 6 d. ir 2014 m. spalio 18 d. adresu ( - ) buvo siųsti reklaminiai elektroniniai pranešimai iš skirtingų @kuponai.lt el. pašto adresų. Bendrovė turėjo sutikimą siųsti elektroninius pranešimus šiuo el. pašto adresu, sutikimas gautas 2014 m. rugsėjo 4 d., šio el. pašto turėtoja A. Š. taip pat nepasinaudojo galimybe paprastai atsisakyti el. paštu gaunamų Bendrovės reklaminių naujienlaiškių.

172.3.5. Dėl reklaminių pranešimų siuntimo SMS žinutėmis

18Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad 2014 m. rugpjūčio 19 d. buvo siunčiama nepageidaujama reklama reklamos vartotojui T. S. telefono numeriu ( - ). Sutikimas gauti Bendrovės reklamą SMS žinute gali būti duodamas įsigyjant prekes, apie tai pažymima klientų aptarnavimo sistemoje. Bendrovė turėjo sutikimą gauti reklamą šiuo telefono numeriu, reklamos vartotojui užsakius prekes ir pažymėjus, kad pageidauja gauti reklamą SMS žinutėmis nurodytu telefono numeriu, sutikimas gautas 2013 m. gruodžio 19 d. Reklaminių SMS pranešimų gavėjas gali atsisakyti, paskambinęs bendruoju Bendrovės klientų aptarnavimo telefonu, kuris viešai skelbiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.kuponai.lt, pokalbiai šiuo telefonu įrašomi. Bendrovė nėra gavusi šio reklamos vartotojo skambučio telefonu ir Byloje nėra jokių įrodymų, kurie liudytų, jog reklamos vartotojas atsisakė gauti reklamą SMS pranešimais telefono numeriu ( - ).

192.3.6. Taigi, akivaizdu, kad pareiškėja, siųsdama reklaminius pranešimus el. paštu, turėjo išankstinį tinkamą reklamos vartotojų, naudojančių el. pašto adresus ( - ) ir ( - ) sutikimus gauti reklamą, be to, šie reklamos vartotojai nebuvo pateikę Bendrovei atsisakymo gauti reklamą, todėl pareiškėja, siųsdama reklaminius pranešimus šiais el. pašto adresais, nepažeidė Įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų. Nutarime Nr. 12R-119 padarytos išvados, jog pareiškėja siuntė reklamą el. Paštu, neturėdama reklamos vartotojo išankstinio sutikimo, neatitiko visų faktinių bylos aplinkybių. Siųsdama reklaminio pobūdžio reklaminę SMS žinutę telefono numeriu ( - ) pareiškėjas taip pat turėjo tam aiškų reklamos vartotojo sutikimą, Byloje nesurinkta įrodymų, kuriais remiantis būtų galima tvirtinti, jog dėl reklamos gavimo SMS pranešimais šiuo telefono numeriu pareiškėjai būtų pareikštas aiškus nesutikimas, todėl pareiškėja ir šiuo atveju nepažeidė Įstatymo 13straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų. Nutarime Nr. 12R-119 padarytos išvados, jog pareiškėja siuntė reklamą SMS pranešimais telefono numeriu ( - ), neturėdama reklamos vartotojo išankstinio sutikimo ir esant aiškiam vartotojo prieštaravimui gauti reklamą, neatitiko faktinių bylos aplinkybių.

202.4. Dėl paskirtos baudos dydžio

21Bendrovė praktiškai kiekvieną dieną išsiunčia apie 400 000 el. pašto pranešimų naujienlaiškių bei 70 000 reklaminių SMS pranešimų Bendrovės klientams, sutinkantiems gauti reklamą. Tuo atveju, jeigu ši pareiškėjos rinkodaros veikla būtų vykdoma netinkamai, neturint klientų sutikimų gauti reklamą ar jiems prieštaraujant, skundų kiekis, pasiekiantis valstybės institucijas, tikrai būtų gerokai didesnis. Tarnybos Komisijai nagrinėjant Bendrovės vykdytą veiklą, kai buvo siunčiami reklaminio pobūdžio pranešimai el. paštu, nevertinta, kad skundai yra dėl itin mažos Bendrovės rinkodaros veiklos dalies, todėl Komisija netinkamai įvertino galimo padaryto Įstatymo pažeidimo pavojingumą visuomenei ir pritaikė pernelyg griežtą sankciją, o remiantis Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimu valstybės taikomos poveikio priemonės už pažeidimus turi būti proporcingos (adekvačios).

222.5. Dėl nutarimo Nr. 12R-119 panaikinimo

23Komisija, vertindama Bendrovės veiklą, kai buvo siunčiami reklaminio pobūdžio pranešimai el. paštu ir SMS žinute, netinkamai ištyrė faktines bylos aplinkybes, netinkamai pritaikė Įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalis ir paskyrė neproporcingą teisės pažeidimo pavojingumui baudą, todėl nutarimas Nr. 12R-119 neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, o todėl naikintinas kaip neteisėtas iš esmės.

24II

25Atsakovė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, kad nėra teisinio pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą, kad pareiškėjai paskirta bauda yra teisėta, adekvati ir proporcinga padarytam pažeidimui, baudos dydis tinkamai individualizuotas, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 40–44).

261. Dėl termino nutarimui Nr. 12R-119 apskųsti praleidimo

271.1. Pareiškėjos nurodyta priežastis dėl termino skundui paduoti atnaujinimo (t. y. tai, jog Bendrovės darbuotojai pavėluotai pastebėjo Bylos kopiją) nėra svarbi, o kitų svarbių priežasčių bei jas patvirtinančių įrodymų pareiškėja nepateikė. Bylos medžiagą sudaro bylos nagrinėjimo metu gauti šalių prašymai, įrodymai, paaiškinimai, priimti sprendimai ir pan. Nagrinėdama bylą dėl pareiškėjos Įstatymo pažeidimo, Tarnyba kreipėsi į pareiškėją, persiųsdama gautą Bylos medžiagą, taigi, pareiškėja bylos nagrinėjimo metu buvo supažindinta su Bylos medžiaga. Pareiškėja bylos nagrinėjimo metu turi teisę pareikšti prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus bylos nagrinėjimo proceso dalyviams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, tačiau pareiškėja tokiomis teisėmis nepasinaudojo. Tarnybą sudaro sąlygas bendrovėms, kurių veikla nagrinėjama, atvykti susipažinti su bylos medžiaga tiek jos nagrinėjimo metu, tiek priėmus sprendimą, taigi, siekdama nepraleisti nutarimo apskundimo termino, pareiškėja galėjo atvykti į Tarnybą, siekdama susipažinti su Bylos medžiaga, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Pažymėtina, kad Tarnyba laiku, nepraleisdama įstatymuose nustatyto termino, pareiškėjai išsiuntė nutarimo Nr. 12R-119 kopiją.

281.2. Faktas, kad pareiškėja teisinių paslaugų teikimo sutartį sudarė tik gavusi Bylos medžiagą, nėra teisiškai reikšmingas ir negali būti laikomas svarbia priežastimi, kadangi advokato atstovavimas surašant skundą ir nagrinėjant tokio pobūdžio bylą neprivalomas. Pažymėtina, kad nutarimo Nr. 12R-119 nutariamojoje dalyje nurodyta apskundimo tvarka. Pati pareiškėja nurodo, kad nutarimas Nr. 12R-119 galėjo būti apskųstas iki 2015 m. sausio 12 d., tačiau dėl nepagrįstų priežasčių skundas teismui pateiktas praleidus apskundimo terminą.

29Tarnyba, pagrįsdama savo poziciją dėl praleisto termino, taip pat remiasi LVAT praktika administracinės bylos Nr. A261-649/2009, Nr. A858-886/2010, nr. A261-553/2010, Nr. A552-2395-12, Nr. TA-525-35-12).

30Akivaizdu, kad pareiškėja skundo padavimo terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, o jos nurodyti motyvai yra nepagrįsti, todėl skundo padavimo terminui atnaujinti nėra teisinio pagrindo.

312. Dėl nutarimo Nr. 12R-119 panaikinimo

322.1. Remiantis Įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi bei sistemiškai vertinant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, reklama vartotojui telefonu, telefaksu, teleksu, el. paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu, toks prašymas turi būti išreikštas aktyviai. Pagal Įstatymo 13 straipsnį net ir klausiamo dėl sutikimo gauti reklamą adresato neatsakymas (neveikimas) reklamos davėjui negali reikšti, kad adresatas sutinka, jog jam būtų teikiama reklama.

332.2. Vartotojai T. S., M. T., A. Š. ir E. K. Tarnybai nurodė, jog nedavė sutikimo pareiškėjai teikti reklamą, o pareiškėja Bylos nagrinėjimo metu Tarnybai jokių paaiškinimų neteikė. Pažymėtina, jog pagal pareiškėjos teismui pateiktus interneto svetainės išrašus neįmanoma identifikuoti, ar nurodomas gavėjo profilis yra būtent nurodyto vartotojo. Pažymėtina, kad prie pareiškėjos nurodytos vartotojo sutikimo davimo datos, M. T. gavėjo profilyje nurodoma „Registracija“ bei „Kuponai_popup_vidinis“, A. Š. – „Registracija“ bei „headerforma“, o T. S. tokia informacija apskirtai nenurodoma. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog buvo gavusi E. K. sutikimą gauti reklamą. Taigi, pareiškėja siusdama reklamas (naujienlaiškius) minėtiems asmenims, negavusi jų sutikimo gauti reklamą, pažeidė Įstatymo 13 straipsnio 1 dalį.

342.3. A. Š., E. K. ir M. T. prašymuose Tarnybai nurodė bei pateikė tai pagrindžiančius įrodymus, kad į el. paštą gavę pareiškėjos reklamą el. paštu kreipėsi į pareiškėją dėl atsisakymo gauti reklamą, tačiau pareiškėja toliau teikė reklamą. Nors vartotojai pareiškėjai nedavė sutikimo gauti reklamą, o pareiškėja reklamą siuntė, siekdami jos atsisakyti, vartotojai @kuponai.lt paštu, kuriuo gavo reklamą, išsiuntė atsisakymus gauti reklamą, bet ir po šių atsisakymų gavo pareiškėjos reklamą. Pareiškėja Bylos nagrinėjimo metu Tarnybai jokių paaiškinimų neteikė, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog vartotojui siunčiant atsisakymą gauti reklamą @kuponai.lt paštu, kuriuo buvo gauta reklama, jis nepasiekia pareiškėjos ir apie tai vartotojas informuojamas laišku. Negavusi vartotojų sutikimo gauti reklamą pareiškėja apskritai negalėjo jos siųsti. Atsižvelgiant į tai, preziumuojama, jog pareiškėja pažeidė Įstatymo 13 straipsnio 2 dalį.

353. Dėl paskirtos baudos dydžio

363.1. Komisija sunkinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad pareiškėja kliudė vykdyti tyrimą, t. y. Bendrovė nebendradarbiavo tyrimo metu, neteikė Tarnybos prašomos informacijos bei Įstatymą pažeidė pakartotinai, t. y. Komisijos 2014 m. liepos 31 d. nutarime dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo Nr. 12R-49 (toliau – ir nutarimas Nr. 112R-49) pareiškėjai buvo skirta sankcija. Komisija, vertindama pažeidimo pobūdį, atsižvelgė į tai, jog Bendrovė pažeidė tiek Įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, tiek 13 straipsnio 2 dalį.

373.2. Komisija, vertindama pažeidimo trukmę, atsižvelgė į tai, kad: E. K. pareiškėjos reklamos atsisakė 2014 m. liepos 15 d., pranešdamas el. paštu, tačiau pareiškėja reklamą jam teikė net ir po atsisakymo gauti reklamą 2014 m. rugpjūčio 19 d. ir 2014 m. rugpjūčio 20 d.-08-20; M. T. pareiškėjos reklamą gavo 2014 m. rugpjūčio 14 d., 2014 m. rugsėjo 10 d., 2014 m. rugsėjo 11 d., 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. rugsėjo 16 d., 2014 m. rugsėjo 21 d.; Bendrovė A. Š. reklamą teikė net ir po atsisakymo gauti reklamą, t. y. pirmą kartą vartotoja reklamą gavo 2014 m. rugsėjo 6 d., kitą dieną išsiuntė atsisakymą, tačiau 2014 m. spalio 18 d. pakartotinai gavo pareiškėjos reklamą, nors pareiškėja 2014 m. spalio 13 d. pranešė, jog vartotojos el. paštas bus pašalintas iš duomenų bazės; T. S. nepageidaujamą pareiškėjos reklamą gavo telefonu 2014 m. rugpjūčio 19.

383.3. Komisija, vertindama pažeidimo mastą, atsižvelgė į tai, kad dėl pareiškėjos nepageidaujamos reklamos gauti 4 vartotojų prašymai, kad pareiškėja nepageidaujamą reklamą vartotojams teikė keliomis reklamos sklaidos priemonėmis, t. y. telefonu bei el. paštu.

39Taigi, Komisija nutarimą priėmė išsamiai įvertinusi visas su padarytu pažeidimu susijusias aplinkybes, Bylos šalių pateiktus rašytinius paaiškinimus, teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl parinkta nuobauda yra adekvati ir proporcinga padarytam pažeidimui, o baudos dydis yra tinkamai individualizuotas.

40III

41Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovės šios institucijos šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Martinkevič ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Milda Deimantė (2015 m. lapkričio 30 d. įgaliojimas Nr. 4-10928 (b. l. 158)) rėmėsi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, I. Martinkevič akcentavo, kad skundo padavimo teismui terminas praleistas, prašė bylą nutraukti, M. Deimantė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

431. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta

441.1. Tarnyba 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarime Nr. 12R-59 nutarė pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl UAB „Kuponai“ veiksmų, galimai pažeidžiančių Įstatymo nuostatas (b. l. 72–74), apie tai informavo Bendrovę, išsiųsdama priimtą nutarimą (b. l. 75). Tarnyba 2014 m. spalio 7 d. nutarime Nr. 12R-86 nutarė pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl UAB „Kuponai“ veiksmų, galimai pažeidžiančių Įstatymo nuostatas, ir prijungti vartotojo M. T. prašymą prie pradėto tyrimo (b. l. 88–89), apie tai pareiškėja informuota 2014 m. spalio 8 d. rašte Nr. 4-10054 (b. l. 91). Tarnyba 2014 m. spalio 27 d. nutarime Nr. 12R-96 nutarė pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl UAB „Kuponai“ veiksmų, galimai pažeidžiančių Įstatymo nuostatas, ir prijungti vartotojos A. Š. prašymą prie pradėto tyrimo (b. l. 105–106), apie tai pareiškėja informuota 2014 m. spalio 27 d. rašte Nr. 4-10746 (b. l. 108–109).

451.2. Pareiškėja į Tarnybos 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštą dėl informacijos, susijusios su T. S., pateikimo neatsakė, į Tarnybos raštą dėl informacijos, susijusios su E. K., atsakė 2014 m. rugsėjo 3 d., nurodydama, kad šiam vartotojui nepageidaujama reklama nurodytais el. pašto adresais nebus siunčiama, tačiau paaiškinimų, kodėl nepageidaujamos reklamos buvo siunčiamos E. K., nepateikė (b. l. 72–74), į Tarnybos 2014 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. 4-9345 dėl paaiškinimų pateikimo (b. l. 78–79), į 2014 m. spalio 8 d. raštą Nr. 4-10054 dėl informacijos, susijusios su M. T., į 2014 m. spalio 27 d. raštą Nr. 4-10746 dėl informacijos, susijusios su A. Š. atsakymų nepateikė (b. l. 110, 111–114). Tarnyba 2014 m. lapkričio 10 d. rašte Nr. 4-11281 prašė pareiškėjos pateikti atsakymus į jai siųstus raštus bei išreikšti poziciją dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka (b. l. 110).

461.3. Tarnyba 2014 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. 4-11741 informavo pareiškėją (trimis pašto adresais ir el. pašto adresu info@kuponai.lt) apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką rašytinio proceso tvarka, išaiškino proceso dalyvių teises (be kita ko, susipažinti su bylos medžiaga) bei pareigas (be kita ko, pateikti visus turimus su Byla susijusius įrodymus), nurodė, kad tuo atveju, jeigu pareiškėja turi papildomų įrodymų, turėtų juo pateikti iki 2014 m. gruodžio 4 d. (b. l. 119–120).

471.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2014 m. gruodžio 11 d. nutarime byloje dėl „Kuponai“, UAB Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo Nr. 12R-119 nutarė už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalies pažeidimą skirti pareiškėjai 22 000 Lt (6 371 Eur) baudą, taip pat nurodė nutarimo apskundimo tvarką (b. l. 12–16, 121–125). Nutarimas pareiškėjai išsiųstas 2014 m. gruodžio 12 d. el. pašto adresu info@kuponai.lt ir 3 pašto adresais: ( - ) (b. l. 126).

481.5. Tarnyba, atsakydama į pareiškėjos 2014 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl Bylos medžiagos pateikimo, su 2014 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 4-13276 išsiuntė pareiškėjai Bylos kopiją el. pašto adresu info@kuponai.lt (2015 m. sausio 2 d. (b. l. 26)) ir 2 pašto adresais: ( - ) (b. l. 132).

492. Šioje administracinėje byloje nustatyta ir ginčo nėra, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti, nes skundžiamą nutarimą galėjo apskųsti per trisdešimt kalendorinių dienų, t. y. iki 2015 m. sausio 12 d., tačiau skundą kurjerio tarnybai įteikė tik 2015 m. sausio 15 d. (žr. voką, b. l. 27).

50Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodo, kad, gavusi nutarimą Nr. 12R-119, nedelsdama 2014 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Tarnybą dėl pažeidimo bylos kopijos atsiuntimo. Pareiškėja 2015 m. sausio 2 d. Bylos kopiją gavo į el. paštą info@kuponai.lt, šiuo el. pašto adresu vykdoma visa Bendrovės klientų aptarnavimo veikla, susisiekiama su klientais, pildomi užsakymai, gaunami skundai ir pan. 2015 m. sausio 2 d. el. pašto dėžutėje info@kuponai.lt dėl užsitęsusios šventinės prekybos buvo apie 2 000 el. pašto žinučių, kurių tvarkymas užtruko, be to Tarnybos siųstas elektroninis pranešimas pateko į pašto dėžutės „šiukšlių“ aplanką. Minėtą el. pašto žinutę Bendrovės darbuotojai pastebėjo tik 2015 m. sausio 9 d. penktadienį, o terminas skundui paduoti baigėsi 2015 sausio 12 d., pirmadienį. Bendrovės vadovas, gavęs Bylą, ir nebūdamas teisininkas nedelsdamas kreipėsi teisinės pagalbos ir sudarė sutartį su advokato padėjėja, tačiau tinkamam skundo parengimui ir jo pateikimui teismui buvo būtinas bent minimalus laikas. Skundas parengtas nedelsiant po sutarties su Bendrovės atstove pasirašymo. Pavėluotas Bylos kopijos pastebėjimas praktiškai nepaliko laiko pareiškėjai pateikti skundo, nepažeidžiant Įstatyme nustatyto termino (30 kalendorinių dienų), ir akivaizdžiai apsunkino pareiškėjos teisę ginti savo interesus teisme.

51Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktas aplinkybes, konstatuoja, kad jos priklausė išimtinai tik nuo pareiškėjos valios, jos neatidumo, nerūpestingumo, todėl, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr. A261-649/2009, Nr. A858-886/2010, Nr. A261-553/2010, Nr. A552-2395-12), pagal kurią negalima atnaujinti termino, jei termino praleidimo aplinkybės priklauso nuo pačios pareiškėjos veiksmų, neatnaujina skundo padavimo termino; atitinkamai šią administracinę bylą nutraukia (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktas).

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktu, 102, 105, 106, 107 straipsniais, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

53Administracinę bylą Nr. I-6448-815/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00400-2015-5) pagal pareiškėjos UAB „Kuponai“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo nutraukti.

54Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

55Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja UAB „Kuponai“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė),... 5. 1.1. atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą;... 6. 1.2. panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau –... 7. 1.3. netenkinus prašymo panaikinti nutarimą Nr. 12R-119, pakeisti šiame... 8. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad: nutarime Nr. 12R-119 Valstybinės... 9. 2.1. Dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo... 10. Pareiškėja, gavusi nutarimą Nr. 12R-119, nedelsdama 2014 m. gruodžio 19 d.... 11. 2.2. Pareiškėja remiasi Įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 13 straipsnio 1... 12. 2.3. Dėl reklaminių pranešimų siuntimo elektroniniu paštu ir SMS... 13. 2.3.1. Atsižvelgdama į Įstatymo reikalavimus, pareiškėja, vykdydama... 14. 2.3.2. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma daug el. pašto @yahoo.com adresų,... 15. 2.3.3. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad Bendrovė siuntė reklaminio... 16. 2.3.4. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad Bendrovė siuntė reklaminio... 17. 2.3.5. Dėl reklaminių pranešimų siuntimo SMS žinutėmis... 18. Nutarime Nr. 12R-119 nurodoma, kad 2014 m. rugpjūčio 19 d. buvo siunčiama... 19. 2.3.6. Taigi, akivaizdu, kad pareiškėja, siųsdama reklaminius pranešimus... 20. 2.4. Dėl paskirtos baudos dydžio... 21. Bendrovė praktiškai kiekvieną dieną išsiunčia apie 400 000 el. pašto... 22. 2.5. Dėl nutarimo Nr. 12R-119 panaikinimo... 23. Komisija, vertindama Bendrovės veiklą, kai buvo siunčiami reklaminio... 24. II... 25. Atsakovė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į... 26. 1. Dėl termino nutarimui Nr. 12R-119 apskųsti praleidimo... 27. 1.1. Pareiškėjos nurodyta priežastis dėl termino skundui paduoti... 28. 1.2. Faktas, kad pareiškėja teisinių paslaugų teikimo sutartį sudarė tik... 29. Tarnyba, pagrįsdama savo poziciją dėl praleisto termino, taip pat remiasi... 30. Akivaizdu, kad pareiškėja skundo padavimo terminą praleido ne dėl svarbių... 31. 2. Dėl nutarimo Nr. 12R-119 panaikinimo... 32. 2.1. Remiantis Įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi bei sistemiškai vertinant... 33. 2.2. Vartotojai T. S., M. T., A. Š. ir E. K. Tarnybai nurodė, jog nedavė... 34. 2.3. A. Š., E. K. ir M. T. prašymuose Tarnybai nurodė bei pateikė tai... 35. 3. Dėl paskirtos baudos dydžio... 36. 3.1. Komisija sunkinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad pareiškėja... 37. 3.2. Komisija, vertindama pažeidimo trukmę, atsižvelgė į tai, kad: E. K.... 38. 3.3. Komisija, vertindama pažeidimo mastą, atsižvelgė į tai, kad dėl... 39. Taigi, Komisija nutarimą priėmė išsamiai įvertinusi visas su padarytu... 40. III... 41. Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 42. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 43. 1. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta... 44. 1.1. Tarnyba 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarime Nr. 12R-59 nutarė pradėti... 45. 1.2. Pareiškėja į Tarnybos 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštą dėl... 46. 1.3. Tarnyba 2014 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. 4-11741 informavo... 47. 1.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2014 m.... 48. 1.5. Tarnyba, atsakydama į pareiškėjos 2014 m. gruodžio 19 d. prašymą... 49. 2. Šioje administracinėje byloje nustatyta ir ginčo nėra, kad pareiškėja... 50. Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodo, kad,... 51. Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktas aplinkybes, konstatuoja, kad jos... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 53. Administracinę bylą Nr. I-6448-815/2015 (teisminio proceso Nr.... 54. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių... 55. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama...