Byla 1S-83-626/2020
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020-03-05 nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi nuteistojo D. K. (D. K.) skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020-03-05 nutarties,

Nustatė

21.

3D. K. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 2 dalies 8 punktą – 2 metų laisvės atėmimo bausme. BK 75 straipsnio pagrindu, bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant nuteistąjį: 1) dirbti arba mokytis; 2) neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi; 3) uždrausta lankytis azartinių lošimų vietose. Be to, nuteistajam paskirtos dvi baudžiamojo poveikio priemonės: įpareigojimas atlyginti nukentėjusiajam 61 Eur turtinę žalą per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo (iki 2017-06-21) ir uždrausta 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo naudotis ar įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. Iš nuteistojo D. K. nukentėjusiojo G. J. naudai priteista 61 Eur turtinei žalai atlyginti, 9 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 600 Eur atstovavimo išlaidų už advokato paslaugas, o Vilniaus teritorinei ligonių kasai – 1 099,29 Eur turtinei žalai atlyginti. 2.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-22 nutartimi nuteistajam D. K. paskirti papildomi įpareigojimai: 1) iki 2019-08-31 sudaryti susitarimą dėl skolos ir vykdymo išlaidų mokėjimo dalimis su antstole R. D. (( - )), vykdančia Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžio dalį dėl 1 099,29 Eur turtinės žalos išieškojimo iš nuteistojo D. K. civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai; 2) iki 2019-12-31 atlyginti nukentėjusiajam G. J. ne mažiau kaip 1 200 Eur neturtinės žalos. 3.

5Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikimu prašė panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajam D. K. ir pasiųsti jį atlikti Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžiu paskirtą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, nes, pasak Institucijos, nuteistasis ir po papildomai paskirtų įpareigojimų nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų bei daro naujus administracinius nusižengimus, todėl siūloma nuteistajam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą. 4.

6Skundžiama Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020-03-05 Probacijos tarnybos teikimas tenkintas, panaikintas D. K. bausmės vykdymo atidėjimas ir jis pasiųstas atlikti Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžiu paskirtą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Teismas konstatavo, jog nuteistasis per beveik trejus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra atlyginęs žalos tiek nukentėjusiajam, tiek civiliam ieškovui Teritorinei ligonių kasai. Be to, nuteistasis neįvykdė 2019-07-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo įpareigojimo iki 2019-12-31 atlyginti nukentėjusiajam G. J. ne mažiau kaip 1 200 Eur neturtinės žalos, kadangi žala sumokėta ne visa, o sumokėta dalis praleidus teismo nustatytą terminą. Taip pat nuteistasis nevykdė 2017-02-28 nuosprendžiu paskirtų įpareigojimų, t. y. ne kartą pažeidė įpareigojimą nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose; byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog nuteistasis realiai ir faktiškai dirba, kaip pats nurodo pagal individualios veiklos pažymą. Vertindamas D. K. pateiktą individualios veiklos pažymą, nurodė, jog ji nepatvirtina, jog asmuo realiai dirba, kadangi byloje nėra duomenų kokius darbus D. K. dirba, kokiu grafiku, kur jo darbų vykdymo vieta (-os). Šie duomenys nepateikti tiek probacijos tarnybai, tiek teismui teikimo nagrinėjimo metu. Nustatė, jog D. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu sistemingai daro Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus. Nuteistojo atžvilgiu buvo užregistruoti 5 administraciniai nusižengimai per 2019 metus. Paskirtos baudos nesumokėtos. Atkreipė dėmesį, jog nors nuteistasis pripažino padaręs administracinius nusižengimus, tačiau nuoširdaus gailėjimosi dėl padarytų teisės pažeidimų ir pasižadėjimo, jog nedarys naujų teisės pažeidimų bei besąlygiško įsipareigojimo laikytis bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų nuteistasis D. K. neparodė. Pažymėjo ir tai, jog jau vieną kartą teismas išreiškė pasitikėjimą nuteistuoju ir 2019-07-22 nutartimi netenkino tarnybos teikimo dėl nuteistojo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, tačiau kaip matyti iš D. K. veiksmų, teigiamų išvadų nuteistasis nepadarė. Teismas padarė išvadą, jog toks nuteistojo elgesys nerodo siekio taisytis ir ketinimų atsakingai vertinti teismo paskirtus įpareigojimus, ateityje gyventi laikantis įstatymų reikalavimų ir socialaus gyvenimo principų. Iš esmės nuteistojo atžvilgiu probacija realiai nevyksta, bausmės tikslai bausmės vykdymo atidėjimo metu nėra įgyvendinami (pasiekiami). 5.

7Skundu nuteistasis D. K. prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodo, kad jis stengėsi vykdyti teismo įpareigojimus, ieškojo darbo, buvo pradėjęs mokytis. Dėl sunkios materialinės padėties buvo priverstas dirbti ir naktimis, kad kuo greičiau atlygintų nukentėjusiajam turtinę ir neturtinę žalą. Kreipėsi į probacijos tarnybą dėl darbo, bet jam nebuvo pasiūlytas joks darbas. Nurodo, kad būdamas laisvėje jis galėtų greičiau atlyginti nukentėjusiajam žalą. Jam buvo likę tik du mėnesiai iki bausmės vykdymo atidėjimo pabaigos, todėl pasiuntimą atlikti 2 metų laisvės atėmimo bausmę, jis laiko neproporcingu. Taip pat nurodo, kad jo sugyventinė laukiasi (prideda pažymą), todėl jei bus pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmę, negalės padėti sugyventinei ir kūdikiui. Suprato, kad pasielgė neteisingai tiek savo, tiek nukentėjusiojo atžvilgiu. Skundas atmestamas 6.

8Skundžiama nutartimi nuteistajam panaikintas 2017-02-28 nuosprendžiu skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas pripažinus, kad D. K. be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų, daro naujus teisės pažeidimus. Apygardos teismas, susipažinęs su asmens bylos bei skundo nagrinėjimo medžiaga, neturi pagrindo nesutikti su skundžiamos nutarties išvadomis, kurios išsamios, argumentuotos, ir joms visiškai pritaria. 7.

9Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda ir (ar) administracinio poveikio priemonė, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį. Ši įstatymo nuostata ir probacijos esmė reiškia, kad asmuo, padaręs nusikalstamą veiką, turi griežtai, be priekaištų ir abejotinų paaiškinimų laikytis jam nustatytų įpareigojimų. Bausmės vykdymo atidėjimas yra išskirtinis baudžiamosios teisės institutas, taikomas teismui patikėjus nuteistu asmeniu, esant tikimybei, kad jis nedarys naujų nusikaltimų, o taip pat kitų teisės pažeidimų, elgsis teisėtai. Bausmės vykdymo atidėjimas yra visuomenės, veikiančios per teismą, pasitikėjimas nuteistuoju. Šį visuomenės pasitikėjimą nuteistasis turi pateisinti be jokių elgesio pažeidimų. 8.

10Išnagrinėjęs nuteistojo D. K. skundo argumentus, skundžiamą apylinkės teismo nutartį bei skundo nagrinėjimui pateiktą medžiagą, apygardos teismas daro išvadą, jog 2020-03-05 apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. 9.

11D. K. 2017-02-28 nuosprendžiu paskirti šie įpareigojimai: 1) dirbti arba mokytis; 2) neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi; 3) uždrausta lankytis azartinių lošimų vietose. Paskirtos dvi baudžiamojo poveikio priemonės: įpareigojimas atlyginti nukentėjusiajam 61 Eur turtinę žalą per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo (iki 2017-06-21) ir uždrausta 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo naudotis ar įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. Iš nuteistojo D. K. nukentėjusiojo G. J. naudai priteista 61 Eur turtinei žalai atlyginti, 9 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 600 Eur atstovavimo išlaidų už advokato paslaugas, o Vilniaus teritorinei ligonių kasai – 1 099,29 Eur turtinei žalai atlyginti. 10.

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-22 nutartimi nuteistajam D. K. paskirti papildomi įpareigojimai: 1) iki 2019-08-31 sudaryti susitarimą dėl skolos ir vykdymo išlaidų mokėjimo dalimis su antstole R. D. (( - )), vykdančia Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžio dalį dėl 1 099,29 Eur turtinės žalos išieškojimo iš nuteistojo D. K. civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai; 2) iki 2019-12-31 atlyginti nukentėjusiajam G. J. ne mažiau kaip 1 200 Eur neturtinės žalos. 11.

13Asmens bylos duomenimis, D. K. pažeidinėjo šiuos teismo skirtus įpareigojimus:

1411.1.

15Įpareigojimą nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose. Šį įpareigojimą nuteistasis ne kartą pažeidė (b. l. 118, 119, 120, 122, 124). Tikrinant nebuvo namuose: 2019-11-15, 22.04 val. – nurodė, kad buvo išvykęs darbo reikalais ir pateiks, tai patvirtinančius dokumentus, tačiau dokumentai nepateikti nei probacijos tarnybai nei teismui; 2019-11-29 taip pat nerastas namuose, nurodė tas pačias priežastis kaip ir pirmiau, patvirtinančių dokumentų nepateikė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad nuteistasis būtų tuo metu realiai ir faktiškai dirbęs, ar dirbtų šiuo metu, todėl nuteistojo paaiškinimus, dėl šio įpareigojimo pažeidimo, apylinkės teismas pagrįstai vertinami kritiškai, nepateisinančius įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku pažeidimo. Nuteistasis taip pat teisindavosi gyvenamosios vietos pakeitimu, tačiau apie tai jis iš anksto neinformuodavo probacijos tarnybos, nors apie šią pareigą žinojo.

1611.2.

17Įpareigojimą iki 2019 m. gruodžio 31 d. atlyginti nukentėjusiajam G. J. ne mažiau kaip 1 200 Eur (priteista 9 000 Eur) neturtinės žalos. Didžioji dalis šio įpareigojimo įvykdyta praleidus terminą. Tačiau į šio įpareigojimo pažeidimą apygardos teismas neatsižvelgia, nes baudžiamasis įstatymas nenumato galimybės skirti įpareigojimo atlyginti neturtinę žalą. Pagal BK 75 straipsnio 4 dalį ir BK 67 straipsnio 2 dalies 4 pumktą, teismas gali skirti tik baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą arba pašalinimą. Apie tai, kad taikant BK 73 straipsnio 3 dalį negalima įpareigoti atlyginti neturtinę žalą, yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr. 2K-135-693/2019).

1811.3.

19Įpareigojimą dirbti arba mokytis. Nuteistasis D. K. buvo įpareigotas dirbti. Nuteistasis per 3 metus bausmės vykdymo atidėjimo dirbo tik tris mėnesius UAB „B.“ (nuo 2017-12-04 – 2018-03-09), 6 mėnesius (nuo 2018-03-10 iki 2018-09-25) UAB „G.“. Priešingai nei teigia nuteistasis, užimtumo tarnyboje jam siūlytas darbas, tačiau jis tris kartus atsisakė įsidarbinti į laisvas darbo vietas (2017-06-06, 2017-07-27, 2019-05-09) be pateisinamos priežasties. Nuteistasis savo elgesį teisino per mažu siūlomu darbo užmokesčiu. Nuteistasis teigė dirbantis neoficialiai, kad yra padavęs paraiškas kur vyksta konkursai (b. l. 41), kad dirba individualiai, tačiau objektyvių duomenų, įrodančių jo teiginius, nei probacijos tarnybai, nei teismui nepateikė, taip pat nepateikė ir su skundu. Nuo 2019-07-16 nuteistasis užsiregistravo VMI kaip vykdantis individualią veiklą, tačiau tai patvirtinančių duomenų, kad veikla realiai vykdoma, byloje taip pat nėra. Skunde nuteistasis taip pat nurodo, kad dirbo, nes norėjo atlyginti žalą nuketėjusiajam, tačiau žala ir šiai dienai nei Valstybinei ligonių kasai, nei nukentėjusiajam neatlyginta, dvi įmokos nukentėjusiajam pervestos (apie 12 procentų priteistos neturtinės žalos) tik prieš perduodant teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo. Tai rodo, kad, priešingai nei nurodoma skunde, nuteistasis vengia legalaus darbo dėl jam kilusios pareigos atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Minėtos aplinkybės vertinamos kaip bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų – nuteistajam pradėti dirbti arba mokytis, pažeidimas be pateisinamų priežasčių.

2011.4.

21Iki teismo 2019-07-22 nutarties skirti papildomus įpareigojimus, pažeidė nuosprendžiu skirtą įpareigojimą nesilankyti azartinių lošimų vietose (asmens bylos l. 35).

2212.

23Be to, iš administracinių nusižengimų registro matyti, kad D. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevykdė bendrojo reikalavimo – nedaryti naujų teisės pažeidimų, nes jis: 2017-10-14 nubaustas pagal ANK 481 (viešosios tvarkos pažeidimas); 2019-02-19 – pagal ANK 560 straipsnio 1 dalį (šaukiamas neatvyko į karo prievolės ir komplektavimo tarnybą); 2019-07-10, 2019-07-15, 2019-07-31 – pagal ANK 446 straipsnio 4 dalį (važiavo autobusu be bilieto); 2020-02-02 pagal ANK 481 straipsnio 1 dalį (viešosios tvarkos pažeidimas, neblaivus dalyvavo muštynėse, atvykus policijos pareigūnams elgėsi agresyviai). Taigi, nuteistasis per 2019 metus, 2020 metų pradžią baustas administracine tvarka 5 kartus (asmens b. l. 127), du iš jų padaryti pirmą kartą teismui nagrinėjant probacijos tarnybos teikimą, grubiausias iš jų, numatytas ANK 481 straipsnio 1 dalyje) padarytas šių metų vasario mėnesį. 13.

24Bylos duomenimis, nuteistasis įvykdė įpareigojimą iki 2019-08-31 sudaryti susitarimą dėl skolos ir vykdymo išlaidų mokėjimo dalimis su antstole R. D., vykdančia teismo nuosprendžio dalį dėl 1 099,29 Eur turtinės žalos išieškojimo iš nuteistojo Vilniaus teritorinei ligonių kasai, tačiau iš antstolės raštų matyti, kad nors susitarimą atlyginti žalą Valstybinei ligonių kasai sudarė, tačiau iš esmės žalos atlyginimu nesidomi. 14.

25Taip pat nuteistasis įvykdė baudžiamojo poveikio priemones: per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nukentėjusiajam 61 Eur turtinę žalą; draudimą du metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo naudotis ar įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. 15.

26Per tris metus nukentėjusiajam atlygino tik 1 150 Eur (iš 9 000 Eur) neturtinės žalos ir tai, tik pasibaigus teismo nustatytam terminui šią dalį sumokėti. Nėra atlyginta ir žala Valstybinei ligonių kasai. 16.

27Apygardos teismo vertinimu, nuteistojo paaiškinimai, kodėl jis netinkamai vykdė teismo įpareigojimus, darė teisės pažeidimus, norą taisytis, yra deklaratyvūs ir nepateisina padarytų pažeidimų. Pažymėtina, kad pats nuteistasis turi pasirūpinti, jog jam nustatyti įpareigojimai būtų vykdomi nepriekaištingai ir ne vien vedamas baimės, kad jam bausmės vykdymas gali būti panaikintas, o noro taisytis ir gyventi pagal visuomenėje priimtas elgesio normas. Taip pat pažymėtina, kad teismas, tikėdamas, jog nuteistasis gali pasitaisyti, priimamu nuosprendžiu jam taikė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. Antrą kartą teismas 2019 metais, netenkindamas probacijos tarnybos teikimo, dar kartą suteikė nuteistajam galimybę įvertinti savo netinkamo elgesio galimas pasekmes, tačiau iš pirmiau išdėstyto matyti, kad nuteistasis ne tik netinkamai toliau vykdė teismo paskirtus įpareigojimus, bet ir darė teisės pažeidimus, iš kurių paskutinis šiurkštus, vėl gi susijęs su agresyviu smurtu prieš kitą asmenį ir pasekmės galėjo būti daug liūdnesnės, jei laiku nebūtų atvykę policijos pareigūnai. Tai sudaro teismui pagrindą spręsti, kad D. K. ir ateityje nesilaikys įstatymų, darys naujus teisės pažeidimus. 17.

28Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apygardos teismas visiškai pritaria apylinkės teismo išvadai, jog nuteistojo D. K. elgesys bausmės vykdymo atidėjimo metu nerodo siekio taisytis ir ketinimų atsakingai vertinti teismo paskirtus įpareigojimus, ateityje gyventi laikantis įstatymų reikalavimų ir socialaus gyvenimo principų. Pritartina, kad iš esmės nuteistojo taisymasis realiai nevyko, bausmės tikslai bausmės vykdymo atidėjimo metu nebuvo įgyvendinami (pasiekiami). 18.

29Nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimą laiko neproporcingu sprendimu, nes jam iki bausmės vykdymo atidėjimo pabaigos buvo likę 2 mėnesiai. Šie nuteistojo argumentai nepagrįsti. Pažymėtina, kad bausmės vykdymo atidėjimas nėra bausmė. Nuosprendžiu paskirta bausmė yra terminuotas laisvės atėmimas. Bausmės vykdymo atidėjimas tai sąlyginis atleidimas nuo bausmės, kuris panaikinamas, jei asmens elgesys bausmės vykdymo atidėjimo (be pateisinamų priežasčių nevykdomi teismo įpareigojimai, daromi teisės pažeidimai ir kt.) sudaro pagrindą teismui spręsti, kad asmuo ir ateityje nesilaikys įstatymų, darys naujus teisės pažeidimus. Tik panaikinus sąlyginį atleidimą nuo bausmės (bausmės vykdymo atidėjimą) asmuo pradeda atlikti jam paskirtą bausmę. 19.

30Nustatytų aplinkybių visuma rodo, kad nuteistasis D. K. teismo paskirtų įpareigojimų nevykdė ir nedėjo iš esmės jokių pastangų, kad bausmės vykdymo atidėjimas pasiektų numatytuosius tikslus. Tai leido padaryti visiškai pagrįstą išvadą, jog nuteistasis be jokių pateisinamų priežasčių nevykdo jam paskirtų įpareigojimų, todėl bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas pagrįstai. Apygardos teismas pažymi, jog paties nuteistojo neatsakingas elgesys nulėmė tai, kad nuosprendžiu jam skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo panaikintas. Šioje byloje nustatyti duomenys sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog nuteistasis nesugeba taisytis neizoliuotas nuo visuomenės ir jam paskirtos bausmės tikslai gali būti pasiekti tik realiai atliekant bausmę.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi,

Nutarė

32nuteistojo D. K. (D. K.) skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020-03-05 nutartį.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija... 2. 1.... 3. D. K. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nuosprendžiu nuteistas pagal... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-22 nutartimi nuteistajam D. K.... 5. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikimu prašė... 6. Skundžiama Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020-03-05... 7. Skundu nuteistasis D. K. prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodo, kad... 8. Skundžiama nutartimi nuteistajam panaikintas 2017-02-28 nuosprendžiu skirtos... 9. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas... 10. Išnagrinėjęs nuteistojo D. K. skundo argumentus, skundžiamą apylinkės... 11. D. K. 2017-02-28 nuosprendžiu paskirti šie įpareigojimai: 1) dirbti arba... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-22 nutartimi nuteistajam D. K.... 13. Asmens bylos duomenimis, D. K. pažeidinėjo šiuos teismo skirtus... 14. 11.1.... 15. Įpareigojimą nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose. Šį įpareigojimą... 16. 11.2.... 17. Įpareigojimą iki 2019 m. gruodžio 31 d. atlyginti nukentėjusiajam G. J. ne... 18. 11.3.... 19. Įpareigojimą dirbti arba mokytis. Nuteistasis D. K. buvo įpareigotas dirbti.... 20. 11.4.... 21. Iki teismo 2019-07-22 nutarties skirti papildomus įpareigojimus, pažeidė... 22. 12.... 23. Be to, iš administracinių nusižengimų registro matyti, kad D. K. bausmės... 24. Bylos duomenimis, nuteistasis įvykdė įpareigojimą iki 2019-08-31 sudaryti... 25. Taip pat nuteistasis įvykdė baudžiamojo poveikio priemones: per tris... 26. Per tris metus nukentėjusiajam atlygino tik 1 150 Eur (iš 9 000 Eur)... 27. Apygardos teismo vertinimu, nuteistojo paaiškinimai, kodėl jis netinkamai... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apygardos teismas visiškai pritaria... 29. Nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimą laiko neproporcingu... 30. Nustatytų aplinkybių visuma rodo, kad nuteistasis D. K. teismo paskirtų... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364... 32. nuteistojo D. K. (D. K.) skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus regiono... 33. Nutartis neskundžiama....