Byla 2S-279-03/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Julijos Gražinos Vaitulionienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Jono Pesliako, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos K. B. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-01-10 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įstatymų nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja K. B. pateikė Palangos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jos vyro A. B. mama B. B. ( - ) iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 4,02 ha žemės, nustatymo bei prašė atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą, reikalingą K. B. prašymo dėl nuosavybės teisės į B. B. išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir nuosavybės teisę, giminystės ryšį bei pilietybę įrodančių dokumentų pateikimui, kadangi terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2007-01-10 nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos K. B. pareiškimą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatinėti nebereikia. Tokiu atveju įstatymo nustatyto termino atnaujinimo klausimas yra teismingas administraciniams teismams.

4Dėl minėtos nutarties pareiškėja K. B. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2007-01-10 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad jos pareiškimas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, nes vienas iš reikalavimų yra nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Be to, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo turi būti išspręstas sprendimu, bylą išnagrinėjus iš esmės, tačiau teismas, dar nespręsdamas bylos iš esmės, priėmė skundžiamą nutartį ir iš karto nusprendė vieną iš pareikštų reikalavimų atmesti.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, todėl buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 2 d. 7 p.).

8Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą, pareiškė du reikalavimus, t.y. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos vyro A. B. mama B. B. ( - ) iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 4,02 ha žemės, bei prašė atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išsprendė tik vieną šių reikalavimų – prašymą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo – ir perdavė bylą pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Teismas pareiškėjos prašymo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nesprendė, ginčijamoje nutartyje tik nurodydamas, kad tokio fakto nustatinėti nebereikia.

9Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 2 dalis reikalauja iš bylą priėmusio teismo priimti sprendimą (nutartį) dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, t.y. teismas į ieškovo, atsakovo ar trečiojo asmens byloje pareikštus bet kokius – pagrįstus ar ne, reikalavimus turi atsakyti sprendime (nutartyje), nurodyti, ar kiekvienas reikalavimas atskirai yra tenkintinas.

10Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad, jei iš paduoto pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo matyti, jog jis neatitinka LR CPK 444 ir 445 straipsnių reikalavimų (pvz., prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių; įstatymų nustatyta neteisminė šių faktų nustatymo tvarka; arba yra išlikę dokumentai, patvirtinantys tą juridinę reikšmę turintį faktą, ir pareiškėjas šiuos dokumentus gali gauti kita tvarka), teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis priimtas, – bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

11Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytą prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Šiame įstatyme nustatytų terminų atnaujinimas yra sudėtinė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso stadija. Dėl to prašymo atnaujinti prašymų atkurti nuosavybės teises padavimo terminus nagrinėjimas priskirtinas administraciniams teismams, kurie pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles nagrinėja ginčus, kylančius nuosavybės teisių atkūrimo procese, nes išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimas vykdomas ne pagal Civilinio kodekso, o pagal specialiuosiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas taisykles (Administracinių teismų praktika 2006-06-01, Nr. 8). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėjos K. B. prašymas dėl įstatymų nustatyto termino atnaujinimo vadovaujantis LR ABTĮ nuostatomis yra teismingas administraciniams teismams. Tačiau, vadovaujantis CPK 26 straipsnio 2 dalimi, kol neišspręstas pareiškėjos prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, klausimo dėl bylos perdavimo pagal teismingumą sprendimas negalimas.

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė visų byloje pareikštų reikalavimų, o tai yra absoliutus sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas, todėl teismo nutartis naikintina, klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p., 338 str., 329 str. 2 d. 7 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai