Byla Ik-1611-244/2010
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Rositos Patackienės ir Mildos Vainienės, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovei Eglei Gudonienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje skundą atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir VĮ Valstybės turto fondui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašyme (b. l. 1–3) prašė įpareigoti Širvintų r. savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų taisyklių 9 p. nuostatas, t. y. nedelsiant organizuoti žemės sklypo prie privatizavimo objekto, esančio ( - ), Širvintose, detaliojo plano rengimą.

3Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius atsiliepime į prašymą (b. l. 29–30) su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

4Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į prašymą (b. l. 22–25) prašė patenkinti prašymą ir įpareigoti atsakovą įgyvendinti LR Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Taisyklių 9 p. nuostatas – organizuoti žemės sklypo prie privatizavimo objekto – ( - ), esančio adresu ( - ), Širvintų m., detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo parengti bei pateikti apskrities viršininkui dokumentus (duomenis) nurodytus Taisyklių 9.1 – 9.5 p.

52010-04-21 teisme gautas pareiškėjo prašymo atsisakymas (b. l. 28), kuriuo pareiškėjas atsisakė 2010-03-26 prašymo Nr. 3-93, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą įgyvendinti LR Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų taisyklių nuostatas. Pareiškėjas paaiškino, kad Širvintų r. savivaldybės administracija 2010-04-19 raštu Nr. (610)-13-745 informavo, kad įvykdė Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2009-04-21 reikalavimą Nr. 1R-32. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje nurodė, kad skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos.

6Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

7Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo).

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymo atsisakymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 1 d. 3 p., 105 – 106 str., 149 str.,

Nutarė

10administracinę bylą Nr. I-1611-244/2010 nutraukti.

11Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai