Byla e2-23415-717/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 6 151,16 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 69,00 Eur žyminį mokestį ir 272,25 Eur atstovavimo išlaidas (el. byla, b. l. 1–3).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad šalys 2013 m. balandžio 18 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10693-S/2013-35 dėl valymo paslaugų, kuri buvo keičiama 2015 m. liepos 1 d., 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. Ieškovė minėtoje sutartyje numatytas paslaugas suteikė tinkamai, nustatytais terminais, kokybiškai ir pagal nustatytus reikalavimus. Atsakovė tas paslaugas priėmė, jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės nepareiškė, tačiau iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos visiškai neatsiskaitė, todėl prašo priteisti iš atsakovės 6 151,16 Eur skolą.

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia: 2013 m. balandžio 18 d. šalių pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S/2013-35 su priedu Nr. 1 ir pakeitimais – 2015 m. liepos 1 d. Nr. 10693 – 1 pakeitimas, 2016 m. sausio 1 d. Nr. 10693 – 2 pakeitimas, 2016 m. liepos 1 d. Nr. 10693 – 3 pakeitimas; 2017 m. birželio 30 d. ieškovės PVM sąskaita faktūra serija ir Nr. AKA0025535 atsakovei su atsakovės patvirtinimu apie jos gavimą elektroniniu laišku; ieškovės raštas dėl susidariusio įsiskolinimo atsakovei; (el. byla, b. l. 5–15).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes rašytinės sutarties pagrindu šalis siejo sutartiniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Atsakovė ieškovės teiktas paslaugas gavo, todėl, todėl privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir nustatytu terminu sumokėti už jas ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716, 6.720 straipsniai, 2013 m. balandžio 18 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 10693-S/2013-35 su pakeitimais punktai 3.3., 3.5.). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi mokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 6 151,16 Eur skola, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2, 6.37, 6.38, 6.63, 6.71 straipsniai, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256, 6.258, 6.716, 6.720 straipsniai, 2013 m. balandžio 18 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. 10693-S/2013-35).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei –69,00 Eur žyminis mokestis ir 272,25 Eur už advokato paslaugas; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2; el. byla, b. l. 4, 17–20).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“ (į. k. 111790066, buveinė Kaune, R. Kalantos g. 83, sąsk. Nr. .( - ), Danske Bank A / S Lietuvos filialas) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ (į. k. 123875414, buveinė Vilniuje, Laisvės pr. 121, sąsk. Nr.( - ), „Swedbank“, AB) 6 151,16 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 16 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugpjūčio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 69,00 Eur (šešiasdešimt devynių eurų) žyminį mokestį ir 272,25 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 25 ct) už advokato paslaugas.

14Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

16Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją išsiųsti atsakovei.

18Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai