Byla e2-2837-615/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams K. V. ir V. V. ir atsakovų K. V. ir V. V. priešieškinį ieškovui UAB „Gintarinė vaistinė“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Gintarinės vaistinė“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams K. V. ir V. V. ir atsakovų K. V. ir V. V. priešieškinį ieškovui UAB „Gintarinė vaistinė“,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 19 d., civilinėje byloje Nr. e2-2837-615/2017, sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir patenkino atsakovo priešieškinį iškeldinti ieškovą iš nuomojamų patalpų, esančių ( - ) (patalpų unikalus numeris 4400-2124-8179:1449), patalpos pažymėtos numeriais: 1-24, 1-25, 1-26, 1-29, 1-30, 1-31) ir priteisti atsakovams iš UAB „Gintarinė vaistinė“ 2232,45 Eur advokato pagalbai apmokėti, 4411,08 Eur skolos, 163,12 Eur delspinigių ir 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos 4574,29 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-08-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodo, jog su atsakovu pavyko susitarti dėl bylos baigties taikos sutartimi ir ginčo šalys 2017 m. liepos 19 d. sudarė taikos sutartį. Taip pat, nurodė, jog ieškovas prašymą patvirtinti taikos sutartį ir pačią taikos sutartį 2017 m. liepos 19 d. teikė teismui per portalą www.e.teismas.lt , tačiau dėl techninių kliūčių portalas neveikė ir ieškovas neturėjo galimybės pateikti prašymo patvirtinti taikos sutartį laikantis LR Civilinio proceso kodekse nustatytų terminų. Prašo teismo laikyti, kad terminas pateikti prašymą patvirtinti taikos sutartį yra praleistas dėl svarbių priežasčių.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš civilinėje byloje esančių duomenų matyti, kad 2017-06-19 civilinėje byloje priimtas sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinys ir patenkintas atsakovų K. V. ir V. V. priešieškinis iškeldinti ieškovą iš nuomojamų patalpų, esančių ( - ) (patalpų unikalus numeris 4400-2124-8179:1449), patalpos pažymėtos numeriais: 1-24, 1-25, 1-26, 1-29, 1-30, 1-31) ir priteisti atsakovams iš UAB „Gintarinė vaistinė“ 2232,45 Eur advokato pagalbai apmokėti, 4411,08 Eur skolos, 163,12 Eur delspinigių ir 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos 4574,29 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-08-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. 2017-07-20 teisme gautas ieškovų prašymas patvirtinti ieškovo ir atsakovų 2017-07-19 pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

5CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma (CPK 140 str. 4 d.). Taigi, nors iš pateiktų dokumentų ir minėtų įstatymo nuostatų matyti, kad šalys civilinėje byloje prašymą patvirtinti taikos sutartį pateikė praleidę įstatymo nustatytą terminą, tačiau atsižvelgiant į neilgą termino praleidimo trukmę, bei dažnus teismų informacinės sistemos „LITEKO“ gedimus, šalių prašymas laikytinas pagrįstu, todėl teismas atnaujina praleistą terminą (CPK 78 straipsnis).

6Esant tokioms aplinkybėms, laikytina, jog priėmus teismo sprendimą ir jam dar neįsiteisėjus, šalys sudarė taikos sutartį, todėl egzistuoja pagrindas patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį, po sprendimo priėmimo, tačiau jam dar neįsiteisėjus, CPK 140 str. 4 d. nustatyta tvarka.

7Išnagrinėjus teismui pateiktos taikos sutarties nuostatas nustatyta, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, šalims žinomos tokio procesinio veiksmo atlikimo teisinės pasekmės, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, pateikta taikos sutartis tvirtintina, Kauno apylinkės teismo 2017-06-19 sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

8Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 78 straipsniu, 140 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9Patvirtinti tarp šalių - ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“, į. k. 125877727, ir atsakovų K. V., a. k. ( - ) ir V. V., a. k. ( - ) sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

101. Šalys susitaria, kad nuo Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši sutartis, įsiteisėjimo dienos laikoma, kad ieškovė naudosis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis ( - ) (patalpų unikalus numeris 4400-2124-8179:1449; pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 4400-0072-1979) 2011 m. gruodžio 31 d. Neegyvenamųjų patalpų nuomos sutarties tarp Ieškovės ir Atsakovų sąlygomis su šioje taikos sutartyje nustatytomis išimtimis.

112. Šia sutartimi Ieškovė įsipareigoja sumokėti Atsakovams 17343,39 Eur (septyniolikos tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt trijų eurų ir 39 euro ct) dydžio sumą per 3 (tris) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo dienos. Šią sumą sudaro:

12163,12 Eur delspinigiai už vėlavimą atsiskaityti už nuomą (skaičiuojama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.),

13747,93 Eur procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-08-24 iki šios sutarties pasirašymo dienos,

1416432,34 Eur skola už nuomą (skaičiuojama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.).

153. Atsakovai žino, kad pagal LR „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo“ galiojančią redakciją jie privalo mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo gauto nuomos mokesčio. Šalys susitaria, kad gyventojų pajamų mokestį iš 16432,34 Eur nuomos mokesčio skolos išskaito ir sumoka į biudžetą ieškovas, o skirtumą ir delspinigius ieškovas sumoka į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT94 5010 9000 1005 4786, esančią Akademinėje kredito unijoje.

164. Šalys susitaria, jog nuo Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši sutartis, įsiteisėjimo dienos, ieškovas naudosis patalpomis, plane pažymėtomis numeriais: 1-25, 1-26, 1-29, 1-30, 1-31, bendras plotas 54,79 kv. m., esančiomis adresu ( - ), patalpų unikalus Nr. 4400-2124-8179:1449; pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0072-1979. Šalys susitaria, kad dėl patalpų ploto pakeitimo nesikeičia ieškovės mokamas nuomos mokesčio dydis, tačiau proporcingai sumažėja Nuomininko mokamos patalpų eksploatavimo bei išlaikymo išlaidos.

175. Šalys susitaria, jog ieškovė naudosis šios taikos sutarties 4 punkte nurodytomis patalpomis iki 2018 m. sausio mėn. 19 d.

186. Šalys susitaria, kad kitos Nuomos sutarties sąlygos, išskyrus aptartas šioje sutartyje, išlieka nepakeistos.

197. Ieškovas įsipareigoja kompensuoti atsakovams išlaidas advokato pagalbai – 2232,45 Eur dydžio sumą. Ši suma sumokama į per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą LT487300010084181418, esančią AB „Swedbank“.

208. Ieškovas atsisako visų savo ieškininių reikalavimų, kurie keliami Civilinėje byloje.

219. Atsakovai atsisako visų savo priešieškinio reikalavimų, kurie keliami Civilinėje byloje.

2210. Šalys laiko, jog dėl ginčo susitarė ir įvykdžius visus šioje sutartyje įvardintus įsipareigojimus neturės ateityje viena kitai jokių pretenzijų. Atsakovai papildomai patvirtina, kad už laikotarpį nuo 2017 m. birželio mėn. 19 d. iki 2018 m. sausio mėn. 19 d. įsipareigoja nereikšti ieškovui jokių pretenzijų dėl nuomos kainų skirtumo – t. y. dėl skirtumo tarp nuomos mokesčio, kurį ieškovas moka atsakovams, ir dėl nuomos mokesčio, kurį atsakovams sutinka mokėti tretieji asmenys.

2311. Ieškovė įsipareigoja kompensuoti procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

2412. Tuo atveju, jei ieškovė vėluos mokėti atsakovams bet kokias šioje sutartyje įvardintas pinigines sumas, atsakovai turi teisę kreiptis ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

2513. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, be kita ko, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str., kad teismo nutartis, tvirtinanti šią sutartį, turi galutinio teismo sprendimo galią ir Šalys netenka teisės kreiptis į teismą iš naujo tais pačiais pagrindais, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių asmenų.

2614. Šalys sutaria ir prašo Kauno apylinkės teismo patvirtinti šią sutartį rašytinio proceso tvarka ir Civilinę bylą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., nutraukti. Šią sutartį teismui patvirtinti pateiks ieškovas.

2715. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad tiek šalys, tiek šalių paskirti sutartį pasirašyti atstovai turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2816. Sutartis sudaryta 4 (keturiais) vienodą galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas skirtas pateikti Teismui ir po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

2917. Ši sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius. Šalys patvirtina, kad su taikos sutarties sąlygomis susipažino, šalims jos yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią sutartį pasirašo savo laisvu apsisprendimu ir valia.

30Atnaujinti praleistą terminą, taikos sutarčiai pateikti.

31Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. sprendimą ir civilinę bylą nutraukti.

32Apie priimtą teismo nutartį pranešti šalims.

33Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 19 d., civilinėje byloje Nr.... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Iš civilinėje byloje esančių duomenų matyti, kad 2017-06-19 civilinėje... 5. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 6. Esant tokioms aplinkybėms, laikytina, jog priėmus teismo sprendimą ir jam... 7. Išnagrinėjus teismui pateiktos taikos sutarties nuostatas nustatyta, kad... 8. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 78 straipsniu, 140... 9. Patvirtinti tarp šalių - ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“, į. k.... 10. 1. Šalys susitaria, kad nuo Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria... 11. 2. Šia sutartimi Ieškovė įsipareigoja sumokėti Atsakovams 17343,39 Eur... 12. 163,12 Eur delspinigiai už vėlavimą atsiskaityti už nuomą (skaičiuojama... 13. 747,93 Eur procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo... 14. 16432,34 Eur skola už nuomą (skaičiuojama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio... 15. 3. Atsakovai žino, kad pagal LR „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo“... 16. 4. Šalys susitaria, jog nuo Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria... 17. 5. Šalys susitaria, jog ieškovė naudosis šios taikos sutarties 4 punkte... 18. 6. Šalys susitaria, kad kitos Nuomos sutarties sąlygos, išskyrus aptartas... 19. 7. Ieškovas įsipareigoja kompensuoti atsakovams išlaidas advokato pagalbai... 20. 8. Ieškovas atsisako visų savo ieškininių reikalavimų, kurie keliami... 21. 9. Atsakovai atsisako visų savo priešieškinio reikalavimų, kurie keliami... 22. 10. Šalys laiko, jog dėl ginčo susitarė ir įvykdžius visus šioje... 23. 11. Ieškovė įsipareigoja kompensuoti procesinių dokumentų siuntimo... 24. 12. Tuo atveju, jei ieškovė vėluos mokėti atsakovams bet kokias šioje... 25. 13. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinės bylos... 26. 14. Šalys sutaria ir prašo Kauno apylinkės teismo patvirtinti šią sutartį... 27. 15. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad tiek šalys, tiek šalių paskirti... 28. 16. Sutartis sudaryta 4 (keturiais) vienodą galią turinčiais egzemplioriais... 29. 17. Ši sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius. Šalys patvirtina, kad su... 30. Atnaujinti praleistą terminą, taikos sutarčiai pateikti.... 31. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 19 d. sprendimą ir... 32. Apie priimtą teismo nutartį pranešti šalims.... 33. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...