Byla 2S-1517-467/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Virginija Volskienė, Petras Jaržemskis

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės G. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties atsisakyti priimti ieškovės G. G. ieškinį atsakovui Juodšilių „Šilo“ gimnazijai dėl darbo sutarties nuostatos pripažinimo niekine ir negaliojančia.

4Kolegija

Nustatė

5Ieškovė G. G. 2010-06-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1) pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2005-09-01 darbo sutarties Nr. 246, sudarytos tarp Juodšilių „Šilo“ mokyklos (dabar gimnazijos) ir G. G. , 3 punkto nuostatą, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį „<...> pagal tarifikacijoje patvirtintą darbo krūvį <...>; 2) pripažinti, kad ieškovės darbo laiko norma (darbo laiko trukmė) yra 27 valandos per savaitę ir įpareigoti atsakovą atitinkamai papildyti ieškovės 2005-09-01 darbo sutartį Nr.246; 3) sustabdyti civilinės bylos pagal ieškovės ieškinį dėl 2005-09-01 darbo sutarties Nr. 246, sudarytos tarp Juodšilių „Šilo“ mokyklos (dabar gimnazijos) ir G. G. , 3 punkto nuostatos, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį „<...> pagal tarifikacijoje patvirtintą darbo krūvį <...>“ pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio nagrinėjimą bylos pasirengimo nagrinėti stadijoje tol, kol bus išspręsta Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-50-341/2010. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės G. G. ieškinį atsakovui Juodšilių „Šilo“ gimnazijai dėl darbo sutarties nuostatos pripažinimo niekine ir negaliojančia. Teismas konstatavo, kad patikslintas ieškinio nuorašas patvirtina, jog jame pareikšti reikalavimai yra analogiški pateiktiems naujai gautame ieškinyje. 2010-05-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-50-341/2010 teismas ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu, tačiau ieškovė dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuris yra išsiųstas Vilniaus apygardos teismui. Įvertinęs tai, kad procesas civilinėje byloje Nr. 2-50-341/2010, kurioje pareikšti reikalavimai dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesibaigė, teismas konstatavo, jog ieškinį atsisakytina priimti, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Atskiruoju skundu ieškovė G. G. prašo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai laikė, jog abejose bylose pareikšti reikalavimai yra analogiški, kadangi patikslintas ieškinys civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010 pateiktas 2010-04-12, o šioje civilinėje byloje ieškiniu ginčijamas darbo ginčų komisijos sprendimas, priimtas 2010-05-25, t.y. praėjus daugiau nei vienam mėnesiui po patikslinto ieškinio pateikimo teismui. Abiejų ieškinių dalykai nėra tapatūs. Šioje byloje ieškinio dalyką sudaro darbo ginčų komisijos sprendimo ginčijimas, kuris nėra tapatus patikslinto ieškinio Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010 dalykui. Visi trys ginčijami Juodšilių „Šilo“ gimnazijos darbo ginčų komisijos sprendimai yra skirtingi, priimti skirtingais pagrindais, o juose nagrinėtos aplinkybės taip pat skiriasi. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu sprendžia Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-05 nutarties civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, teisėtumo klausimą. Jeigu Vilniaus apygardos teismas pripažintų, jog skundžiama nutartis yra pagrįsta, ieškovei būtų užkirstas kelias ginti savo pažeistas teises ne tik Vilniaus rajono apylinkės teisme, bet ir šioje byloje, kadangi pastarojoje teismas atsisakė priimti ieškovės ieškinį dėl kitos nagrinėjamos bylos.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės G. G. ieškinį dėl darbo sutarties nuostatos pripažinimo niekine ir negaliojančia tuo pagrindu, kad ieškovės reiškiamas ieškinys yra tapatus ieškiniui ieškovės inicijuotoje Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010 (CPK 137 str. 2 d. 5 p.). Apeliantė (ieškovė) su tokia teismo išvada nesutinka, atskirajame skunde nurodydama, jog patikslintas ieškinys civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010, pateiktas 2010-04-12, ir šioje byloje pateiktas ieškinys nėra tapatūs, kadangi šioje byloje ieškinio dalyką sudaro darbo ginčų komisijos sprendimo ginčijimas, kuris nėra tapatus patikslinto ieškinio civilinėje byloje Nr.2-50-341/2010 dalykui. Apeliantė teigia, kad visi trys Juodšilių „Šilo“ gimnazijos darbo ginčų komisijos sprendimai yra skirtingi, priimti skirtingais pagrindais, o jose nagrinėtos aplinkybės skiriasi. Teisėjų kolegija su tuo iš dalies sutinka.

9Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.). Vienas iš šios teisės realizavimo būdų yra ieškinys. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tapačiais ieškiniai gali būti pripažįstami tik tada, kai visiškai tapatūs visi trys ieškinio elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Nesutampant nors vienam iš šių elementų, ieškiniai nelaikomi tapačiais. Nustačius ieškinių tapatumą pripažįstama, kad ieškovas jau įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, ir tai reiškia, kad ieškovas prarado teisę pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu ir negali prašyti to paties ar kito teismo iškelti dėl to paties ginčo dviejų ar daugiau bylų.

10Ieškinio dalyku laikomas ieškovo reikalavimas, kurį ieškovas pareiškia atsakovui (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovė G. G. pareiškė ieškinį dėl darbo sutarties nuostatos pripažinimo niekine ir negaliojančia, kuriuo prašė pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2005-09-01 darbo sutarties Nr. 246, sudarytos tarp Juodšilių „Šilo“ mokyklos (dabar gimnazijos) ir G. G. , 3 punkto nuostatą; pripažinti, kad ieškovės darbo laiko norma (darbo laiko trukmė) yra 27 valandos per savaitę ir įpareigoti atsakovą atitinkamai papildyti ieškovės 2005-09-01 darbo sutartį Nr. 246; sustabdyti civilinės bylos pagal ieškovės ieškinį dėl 2005-09-01 darbo sutarties Nr. 246, sudarytos tarp Juodšilių „Šilo“ mokyklos (dabar gimnazijos) ir G. G. , 3 punkto nuostatos, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį „<...> pagal tarifikacijoje patvirtintą darbo krūvį <...>“ pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio nagrinėjimą bylos pasirengimo nagrinėti stadijoje tol, kol bus išspręsta Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-50-341/2010. Vilniaus rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-50-341/2010 ieškovė G. G. yra pareiškusi dar vieną ieškinį ir, jį patikslinusi, prašė pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2005-09-01 darbo sutarties Nr. 246, sudarytos tarp Juodšilių „Šilo“ mokyklos (dabar gimnazijos) ir G. G. , 3 punkto nuostatą, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį „<...> pagal tarifikacijoje patvirtintą darbo krūvį <...>; pripažinti, kad ieškovės darbo laiko norma (darbo laiko trukmė) yra 27 valandos per savaitę ir įpareigoti atsakovą atitinkamai papildyti ieškovės 2005-09-01 darbo sutartį Nr. 246; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai darbo užmokesčio nepriemoką nuo 2009-09-01 iki šios dienos, kurią sudaro skirtumas tarp darbo užmokesčio už 27 pedagoginio darbo valandų per savaitę darbo laiką ir faktiškai ieškovės gauto darbo užmokesčio bei 0,07 procentų dydžio delspinigius nuo priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai turėjo būti išmokėta pirmoji dalis darbo užmokesčio už 2009 m. rugsėjo mėnesį (b.l. 9-15). Teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2010-07-28 nutartimi panaikino Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-05 nutartį, kurią ieškovės ieškinys pastarojoje byloje buvo paliktas nenagrinėtu, ir bylą perdavė tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Dėl to minėtose civilinėse bylose pareikšti reikalavimai nėra tapatūs, kas matyti iš ieškinių turinio.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl netinkamo procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.), o G. G. ieškinio priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 137 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir ieškovės G. G. ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai