Byla 2A-1261-640/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,

3kolegijos teisėjų Nataljos Cikoto ir Antano Rudzinsko,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“ ieškinį atsakovei L. Č. dėl nuostolių atlyginimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Viršuliškių būstas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Karoliniškių būstas“ prašė priteisti iš atsakovės L. Č. 105 995,91 Lt nuostolių atlyginimą. Nurodė, jog atsakovei dirbant direktore nuo 2009 m. kovo 19 d. iki 2011 m. gruodžio 6 d., su UAB „Rearcus“ 2009 m. gegužės 7 d. buvo sudaryta rangos sutartis dėl UAB „Viršuliškių būstas“ administruojamų daugiabučių namų, esančių Ozo, Tujų ir Viršuliškių g. Vilniaus mieste tarpplokštinių siūlių remonto darbų ir 2009 m. rugpjūčio 9 d. - rangos sutartis dėl UAB „Karoliniškių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių R. J., Laisvės pr., Asanavičiūtės, V.Maciulevičiaus g. Vilniaus mieste, tarpplokštinių siūlių remonto darbų, viso 35 gyvenamųjų namų. Darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl ieškovams teko atlyginti namų gyventojams (bendraturčiams) nuostolius, susidariusius dėl nekokybiškai suremontuotų tarpplokštinių siūlių. Teigia, jog administruojamų namų gyventojai dėl to prarado pasitikėjimą ieškovais, krito jų reputacija kaip kokybiškas paslaugas teikiančio subjekto. Dėl to butų savininkai pareiškė nepasitikėjimą administruojančiomis įmonėmis (ieškovais), kreipėsi su ieškiniais į teismus dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovų teigimu iš administruojamų namų sąrašo buvo išbraukti gyvenamieji namai, esantys Ozo g.13, Viršuliškių g.37, Tujų g.19, Laisvės pr. 37, Asanavičiūtės g.4/3, Laisvės pr. 39, Vilniaus mieste, ir to priežastis buvo pažeidžiant teisės aktų reikalavimus 2009 metais atsakovės organizuoti namų sienų siūlių remonto darbai bei visiškas darbų kokybės kontrolės bei priežiūros nebuvimas, netinkamas visų paslaugų gyventojams teikimas, nesiskaitymas su klientais, dėl ko atsisakyta administravimo paslaugų.

8Ieškovai vertina, jog pareigų nevykdymas įmonės vadovui sukelia materialinę atsakomybę. Kadangi buvusi UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“ vadovė - atsakovė L. Č. nesilaikė įmonėse patvirtintų tvarkų, nekontroliavo jos vadovaujamų įmonių dirbančių darbuotojų, nekontroliavo ir nebendradarbiavo su rangovu UAB „Rearcus“, to pasekoje ieškovų paslaugų atsisakė 6 daugiabučiai namai, todėl privalo atlyginti ieškovams padarytą žalą. Ieškovai teigia, jog dėl atsakovės netinkamo pareigų vykdymo negavo pajamų iš namų administravimo, kurias pagal pateiktą paskaičiavimą (bylos lapas 10) įvertino 105 995,91 Lt suma, laiko tai nuostoliais ir prašo nuostolius priteisti iš atsakovės L. Č..

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 9 dalies 1 ir 9 punktus bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą bei kitų Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Pagal Civilinio kodekso 2.87 str. 7 dalį, juridinio asmens organui nustatyta visiška atsakomybė už juridiniam asmeniui padarytą žalą, išskyrus atvejus jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Bendrovės vadovo pareigų nevykdymas ir netinkamas vykdymas yra kuomet nerūpestingai, neatidžiai, neapdairiai atliekamos pareigos, priimami sprendimai dėl bendrovės veiklos bei sudarant sandorius. Vadovo veiksmai ir sprendimai sudarant sandorius turi užtikrinti, kad nebus padaryta žala dėl nepateisinamos rizikos, o pagrindas materialinei atsakomybei kilti būtų žalos padarymas įmonės vadovo neteisėtais veiksmais (tai būtina įrodyti) ir žalos padarymo faktas. Faktinę aplinkybę, kad bendrovių vadovas atliko neteisėtus veiksmus, privalo įrodyti ieškovas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis jos vadovas veikia kaip juridinio asmens atstovas, todėl jam keliami aukštesni reikalavimai. Įmonės vadovo atsakomybę reglamentuoja Civilinio kodekso nuostatos (2.87 str.), o pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai įtvirtina Akcinių bendrovių įstatymas (19 str.).

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovų nurodytos priežastys ir motyvai neįrodo paties nuostolių fakto ir jų dydžio, o taip pat ir to fakto, kad atsakovės, kaip įmonių vadovės elgesys būtų pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Teismas konstatavo, jog atsakovė nepriėmė sprendimų ir nesudarė sutarčių, kurios galėjo būti nenaudingos įmonėms ar nuostolingos, vykdė pareigas jai suteiktų įgaliojimų ribose. Ieškovų nurodytus motyvus, jog vadovė nekontroliavo, nebendradarbiavo, neprižiūrėjo, teismas vertino kaip nekonkrečius, bendro pobūdžio. Sprendime nurodyta, jog ieškinyje išdėstyti motyvai, jog administravimo paslaugų buvo atsisakyta dėl nekokybiškai atliktų rangos darbų, nemotyvuoti ir neįrodyti. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovams buvo pagrindas įstatymo nustatyta tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo iš įmonės, netinkamai įvykdžiusios įsipareigojimus pagal rangos sutartį.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovai neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais bei šalių nurodytomis aplinkybėmis nenustatyta, jog gyvenamųjų namų butų savininkai atsisakė ieškovų teikiamų administravimo paslaugų ir atsisakė dėl to, jog buvo netinkamai vykdomos administravimo paslaugos bei fakto, jog administravimo paslaugos buvo netinkamai vykdomos. Dalies butų savininkai atsisakė mokėti ir reiškė pretenzijas dėl blogai atliktų sienų siūlių remonto ir norminių aktų pažeidimų pasirenkant rangovą bei pasirašant rangos sutartis. Tačiau pateikti į bylą dokumentai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo objektų perdavimo daugiabučių namų savininkų bendrijoms patvirtina, jog gyvenamieji namai Viršuliškių g.37, Tujų g.19, Laisvės pr.37 ir 39, L.Asanavičiūtės g.4/3, buvo perduoti bendrijoms valdyti ir prižiūrėti, vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr.125 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, 15 punktu (bylos lapai 28-34). Įstatymo nustatyta tvarka buvo įsteigtos gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, todėl ieškovų teikiamos paslaugos nebuvo reikalingos. Neesant įrodymų, ieškovams nepateikus ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtinančių bei papildomai pareikalautų dokumentų, nėra pagrindo pripažinti, jog gyvenamųjų namų savininkų bendrijų įsteigimas susijęs su teikiamų paslaugų kokybe, UAB „Karoliniškių būstas“ ir UAB „Viršuliškių būstas“ administratoriaus pareigų vykdymu.

13Pateikti į bylą dokumentai patvirtina, jog iš tikrųjų UAB „Rearcus“ dalį įsipareigojimų pagal rangos sutartį atliko netinkamai, dėl to ne visos lėšos už namų siūlių remontą buvo surinktos iš gyventojų. Tačiau ieškovai turėjo/ar turi teisę reikalauti (gal būt reikalavo) iš UAB „Rearcus“ ištaisyti darbų trūkumus ir atlyginti nuostolius bei sumokėti netesybas.

14Teismas nurodė, jog ieškovų paskaičiuota ir reikalaujama priteisti iš atsakovės nuostolių (negautų pajamų) suma 105 995,91 Lt paskaičiuota už laikotarpį iki paslaugų teikimo pabaigos - 2013 m. sausio 31 d. Pagal pateiktą paskaičiavimą ir suvestinius apyvartų žiniaraščius negautas pajamas sudaro administravimo mokestis, kuris paskaičiuojamas pagal ieškovų nustatytus tarifus kiekvieno buto savininkui proporcingai buto plotui. Visa negautų pajamų suma traktuojamos tik kaip įmonės pelnas, visiškai neatsižvelgiant į tai, jog vykdant paslaugas yra išlaidos (bylos lapai 10, 87-103). Pagal ieškovų pateiktus dokumentus ir paskaičiavimus nėra galimybės nustatyti, kokią dalį nurodytoje ir reikalaujamoje iš atsakovės priteisti negautų pajamų sumoje sudaro grynasis pelnas, kokios yra sąnaudos ir teikiamų administravimo paslaugų išlaidos.

15Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nenustatytas nei realus negautų pajamų suma (nuostolių dydis), nei atsakovės neteisėti veiksmai, nei priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir nuostolių atsiradimo arba kad ieškovai dėl atsakovės kaltės būtų patyrę nuostolius - negavę 105 995,91 Lt pajamų iš daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugų vykdymo. Todėl neesant įstatymo nustatytų civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, teismas ieškinį dėl nuostolių atlyginimo pripažino nepagrįstu ir netenkino (Civilinio kodekso 2.87, 6.245, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 str. nuostatos, Akcinių bendrovių įstatymo 19, 37 str.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovai UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti (b.l. 1-4, 2 tomas). Apeliantai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į tai, jog atsakovė buvo ieškovų vadovė ir jai buvo taikomi didesni atsakomybės standartai. Tą patvirtina ir kasacinio teismo praktika (2009 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009). Nurodo, jog teismas netinkamai vertino ieškovų patiektas faktines aplinkybes ir įrodymus bei padarė nepagrįstą išvadą. Atsakovės aplaidi veikla, organizuojant nekokybiškus rangos darbus pažeidė ne tik ieškovų veiklos kokybės standartus, bet ir neįvykdė įmonės tikslų, juos vykdydama netinkamai. Nurodo, jog rangos sutartys buvo sudarytos su atsakove. Nuo 2009 m. lapkričio mėn. į atsakovės valdomas įmones kreipėsi nepatenkinti Ozo g. 13, Viršuliškių g. 37, Tujų g. 19, Laisvės pr. 37, L.Asanavičiūtės g. 4/3 Laisvės pr. 39 namų gyventojai su skundais dėl administruojančių įmonių neveiksnumo, nekontroliuojant tarpplokštinių siūlių remonto darbų, jų kokybės, o taip pat dėl darbų pradėjimo neinformavus namų bendrasavininkių apie numatomus vykdyti darbus. Ieškovams buvo priteista atlyginti nuostolius, o Lietuvos Apeliacinis teismas šioje byloje aiškiai pasisakė, jog UAB „Viršuliškių būstas“ netinkamai kontroliavo rangos sutarties su UAB „Rearcus“ vykdymą ir tuo pažeidė pareigą vykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai. Todėl yra akivaizdu, jog atsakovė netinkamai ir aplaidžiai vykdydama savo pareigas atliko neteisėtus veiksmus, sąlygojusius namų bendraturčių pasirinkimą atsisakyti ieškovų paslaugų kaip netinkamai paslaugas teikiančių subjektų, įskaitant ir bendrijų steigimą. Nurodo, jog faktas, jog daugiabučių namų savininkai įsteigė bendrijas, yra tiesiogiai susijęs su atsakovės neteisėtais veiksmais. Apeliantai nurodo, jog atsakovės kaip įmonės vadovo statusas ją įpareigojo veikti išimtinai įmonės interesais bei daryti viską, jog jos vadovaujama įmonė laikytųsi įstatymų. Apeliantai nurodo, jog būtent atsakovės veiksmais buvo sugriautas pasitikėjimas ieškovais, prarasta dalykinė reputacija, kas sąlygojo išbraukimą aukščiau paminėtų namų iš ieškovų administruojamų namų sąrašo ir atitinkamai negautas pajamas. Nurodo, jog nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovas netinkamai apskaičiuoja prašomas priteisti negautas pajamas. Nurodo, jog ieškovai turėjo teisę tikėtis gauti pajamų už aukščiau paminėtų namų administravimą, o jų negavę dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, prašo jas priteisti iš atsakovės. Nurodo, jog visos civilinės atsakomybės sąlygos yra įrodytos ir ieškinys turi būti tenkinamas.

18Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 15-20, 2 tomas) prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti jos naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovai byloje neįrodė, jog atsakovė padarė žalos ieškovų atžvilgiu ir kaip tai priežastiniu ryšiu susiję su negautomis pajamomis. Atsakovė nurodo, jog apeliantai nepagrįstai remiasi kitoje civilinėje byloje nurodytais argumentais, nes minėtose bylose nebuvo keliamas klausimas dėl atsakovės atsakomybės ar sprendžiamas klausimas, kodėl daugiabučių namų savininkai, įgyvendindami savo konstitucines teises įsteigė bendrijas ar pakeitė administratorius. Atsakovė minėtose byloje nebuvo įtraukta kaip šalis. Be to, nebuvo nustatomi ir šiai bylai reikšmingi faktai, todėl minėtose byloje nustatytais faktais šioje byloje ieškovai negali remtis (CPK 182 str.). Atsakovė nurodo, jog apeliantai be hipotetinių pasvarstymų, nepateikė jokių įrodymų, kaip atsakovė, kaip vadovė, veikė neteisėtai, kokias konkrečias įmonėje patvirtintas tvarkas ji pažeidė, kaip nekontroliavo jos vadovaujamojoje įmonėje dirbančių darbuotojų, nebendradarbiavo su rangovu UAB „Rearcus“. Atsakovė nurodo, jog ji ir toliau dirbo ieškovų vadove bei kitose ieškovų įmonių grupei priklausančiose įmonėse, nors aukščiau paminėti namai jau buvo atsisakę ieškovų teikiamų administravimo paslaugų. Todėl toks ieškovų elgesys vertinamas kaip pasitikėjimas atsakove. Be to, ieškovai patys laikėsi pozicijos, jog rangos darbai atlikti tinkamai ir tik dėl nepalankių teismo sprendimų pakeitė poziciją. Visos šios aplinkybės patvirtina tai, jog ieškovai nelaiko, jog atsakovė kaip ieškovų vadovė veikė neteisėtai. Be to, pačių namų atstovai nurodė, jog jokių pretenzijų dėl administravimo paslaugų ieškovams neturi, o jų apsisprendimą atsisakyti administravimo paslaugų lėmė jų noras patiems rūpintis savo nuosavybe ir steigti bendriją. Atsakovė nurodo, jog ieškovai nepateikia duomenų, kokią dalį iš prašomų iš atsakovės priteisti negautų pajamų sudaro grynasis pelnas. Atsakovė nurodo, jog ieškovai namus administravo ne sutarties pagrindu, todėl kaip verslininkai žinojo, kad administravimas gali pasibaigti daugiabučio namo gyventojams nusprendus patiems rūpintis jiems nuosavybės teise priklausančia bendrąja daline nuosavybe arba nusprendus, kad juos administruotų kitas subjektas. Todėl apeliantai negalėjo tikėtis, kad nepasitaikys tokių atvejų. Atsakovė nurodo, jog ieškovai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių savo reikalavimų.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.) ir CPK 327 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytų pagrindų patikrinimas. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, ieškovo ieškinį atmetė (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Byloje nustatyta, jog atsakovė L. Č. dirbo ieškovų UAB „Karoliniškių būstas“ ir UAB „Viršuliškių būstas“ direktore nuo 2009 m. kovo 19 d. iki 2011 m. gruodžio 11 d. Ieškovų teigimu dėl to, jog nebuvo kontroliuojami rangovo veiksmai ir rangos sutarties vykdymas, bendrovė patyrė nuostolius, kadangi UAB „Rearcus“ netinkamai atliko namų sienų siūlių remontą, gyventojai buvo nepatenkinti ir pareiškė reikalavimus dėl žalos atlyginimo. Nurodoma, jog pasirenkant rangovą bei perkant rangos darbus buvo pažeisti įstatymo reikalavimai, visiškai nebuvo priežiūros ir darbų kokybės kontrolės. Teigiama, jog bendrovių vadovė neužtikrino savininkų interesų, kad jie būtų patenkinti administratoriaus veikla ir nesiektų atšaukti ar pakeisti namų administratorių, todėl dėl atsakovės netinkamo pareigų vykdymo, vadovaujamų įmonių nekontroliavimo ir nepriežiūros ieškovai neteko ieškinyje nurodytų daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų pasitikėjimo ir jie atsisakė administratoriaus paslaugų.

24Ieškovai nurodė, jog dėl atsakovės kaltės negavo pajamų už šešių gyvenamųjų namų priežiūrą, teikiant bendrosios nuosavybės administravimo, eksploatavimo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. Teigiama, jog administravimo paslaugas UAB „Viršuliškių būstas“ būtų galėjusi teikti daugiabučiams gyvenamiesiems namams Ozo g.13, Tujų g.19 ir Viršuliškių g.37, Vilniaus mieste, iš to būtų gavusi 55 098,59 Lt pajamų; o UAB „Karoliniškių būstas“ būtų administravusi daugiabučius gyvenamuosius namus, esančius Laisvės pr.37, Laisvės pr.39, L.Asanavičiūtės g.4/3, Vilniaus mieste, jeigu nebūtų buvę atsakovės neteisėtų veiksmų ir iš to būtų gavusi pajamų 50 897,32 Lt.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimu iš UAB „Viršuliškių būstas“ buvo priteistos daugiabučio namo Ozo g. 13, Vilniuje, butų savininkams iš jų surinktos lėšos, skirtos remonto darbams atlikti (b.l. 48-53, 1 tomas). Teismo sprendimu buvo nustatyta, jog UAB „Viršuliškių būstas“ buvo sudarę su UAB „Rearcus“ rangos sutartį, pagal kurią turėjo būti atlikti namo, Ozo g. 13, Vilniuje, išorinių siūlių remonto darbai, tačiau remontas buvo atliktas nekokybiškai. Teismas nurodė, jog UAB „Viršuliškių būstas“ gyventojų sumokėtos lėšos už darbus, kurie visiškai nebuvo atlikti, o kita dalis darbų atlikta nekokybiškai, todėl gyventojams reikalaujant, minėtos lėšos buvo priteistos iš UAB „Viršuliškių būstas“ gyventojams.

26Apeliantai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į tai, jog atsakovė buvo ieškovų vadovė ir jai buvo taikomi didesni atsakomybės standartai. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų teiginiais, jog atsakovei einat ieškovų vadovės pareigas jai turėjo būti taikomi didesni atsakomybės standartai, tačiau nurodo, jog neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį turi įrodyti asmuo, reikalaujantis žalos atlyginimo, t.y. nagrinėjamu atveju ieškovai.

27Apeliantai tiek pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą, tiek apeliacinės instancijos teismui nenurodė ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės civilinės atsakomybės kilimo sąlygas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nurodė, jog ieškovų ieškinys neįrodytas ir nepagrįstas.

28Apeliantai remiasi faktais, kurie yra nustatyti kitoje civilinėje byloje, tačiau minėtoje civilinėje byloje atsakovė kaip šalis nedalyvavo ir nebuvo nustatomi ir šiai bylai reikšmingi faktai, todėl minėtoje byloje nustatytais faktais šioje byloje ieškovai negali remtis kaip prejudiciniu faktu (CPK 182 str.). Ieškovai tik nurodė motyvus, jog vadovė nekontroliavo, nebendradarbiavo, neprižiūrėjo, tačiau jų nekonkretizavo, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai juos vertino kaip nekonkrečius, bendro pobūdžio. Kolegija nurodo, jog apeliantai nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovė, kaip vadovė, veikė neteisėtai, kokias konkrečias įmonėje patvirtintas tvarkas ji pažeidė, kaip nekontroliavo jos vadovaujamojoje įmonėje dirbančių darbuotojų, nebendradarbiavo su rangovu UAB „Rearcus“.

29Taip pat nepagrįstas ir apeliantų argumentas, jog daugiabučių namų savininkai atsisakė ieškovų kaip administratorių paslaugų dėl to, jog atsakovei vadovaujant įmonėms, administravimo paslaugos buvo atliekamos nekokybiškai. Byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių šiuos teiginius. Todėl kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog daugiabučių namų savininkų apsisprendimas atsisakyti ieškovų paslaugų buvo nebuvo nulemtas UAB „Karoliniškių būstas“ ir UAB „Viršuliškių būstas“ teikiamų paslaugų kokybe, administratoriaus pareigų vykdymu.

30Apeliantai skundą grindžia tuo, jog nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog ieškovas netinkamai apskaičiuoja prašomas priteisti negautas pajamas. Nurodo, jog ieškovai turėjo teisę tikėtis gauti pajamų už aukščiau paminėtų namų administravimą. Kolegija su tokiais apeliantų argumentais nesutinka ir atmeta juos kaip nepagrįstus.

31Kolegija nurodo, jog ieškovai administravimo paslaugas daugiabučių namų savininkams teikė ne sutarties, o administracinio teisės akto pagrindu (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymais Nr.30-22 ir Nr.30-35). Todėl kaip verslininkai turėjo žinoti, kad administravimas gali pasibaigti daugiabučio namo gyventojams nusprendus patiems rūpintis jiems nuosavybės teise priklausančia bendrąja daline nuosavybe arba nusprendus, kad juos administruotų kitas subjektas. Tokiu būdu darytina išvada, jog apeliantai neturėjo pagrindo tikėtis, jog jų paslaugų nebus atsisakyta.

32Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovų apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo.

33Atsakovė pateikusi atsiliepime prašymą priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,... 3. kolegijos teisėjų Nataljos Cikoto ir Antano Rudzinsko,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Viršuliškių būstas“ ir uždaroji... 8. Ieškovai vertina, jog pareigų nevykdymas įmonės vadovui sukelia... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinį... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovų nurodytos priežastys ir... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovai neįrodė ir bylos... 13. Pateikti į bylą dokumentai patvirtina, jog iš tikrųjų UAB „Rearcus“... 14. Teismas nurodė, jog ieškovų paskaičiuota ir reikalaujama priteisti iš... 15. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nenustatytas nei... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovai UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Karoliniškių būstas“... 18. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 15-20, 2 tomas) prašo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 23. Byloje nustatyta, jog atsakovė L. Č. dirbo ieškovų UAB „Karoliniškių... 24. Ieškovai nurodė, jog dėl atsakovės kaltės negavo pajamų už šešių... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimu iš UAB... 26. Apeliantai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į... 27. Apeliantai tiek pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą, tiek... 28. Apeliantai remiasi faktais, kurie yra nustatyti kitoje civilinėje byloje,... 29. Taip pat nepagrįstas ir apeliantų argumentas, jog daugiabučių namų... 30. Apeliantai skundą grindžia tuo, jog nepagrįstas pirmosios instancijos teismo... 31. Kolegija nurodo, jog ieškovai administravimo paslaugas daugiabučių namų... 32. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 33. Atsakovė pateikusi atsiliepime prašymą priteisti jai bylinėjimosi... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti...