Byla eI-2571-561/2018
Dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė muitinė ir uždaroji akcinė bendrovė „DHL Lietuva“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, dalyvaujant atsakovo atstovei Zitai Bareišienei, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovei Janinai Meškevič,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvata Baltic“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė muitinė ir uždaroji akcinė bendrovė „DHL Lietuva“).

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Elvata Baltic“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė: 1) panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir VTM) 2015 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. 18KP-17-745 „Dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo“ (toliau – ir VTM Sprendimas); 2) panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2016 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 1A-20 (toliau – ir Departamento Sprendimas); 3) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2016 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. S-59 (7-26/2016) (toliau – ir Komisijos Sprendimas).

5Bendrovė paaiškino, kad 2012 m. gegužės 8 d. ji ir uždaroji akcinė bendrovė „DHL Lietuva“ (toliau – ir UAB „DHL Lietuva“) sudarė siuntų ir krovinių vežimo sutartį (toliau – ir Sutartis), kuria pareiškėja įgaliojo UAB „DHL Lietuva“ atlikti su sutarties vykdymu susijusias reikalingas muitinės procedūras ir įsipareigojo atlyginti visas su tokio pavedimo vykdymu susijusias išlaidas.

62015 m. kovo mėnesį UAB „DHL Lietuva“ priėmė pareiškėjos užsakymą dėl krovinio gabenimo, kurio siuntėja buvo įmonė „Ariel Corporation“ (JAV), o gavėja – pareiškėja „Elvata Baltic“. Krovinys buvo įsigytas siekiant išgabenti jį į Baltarusiją ir parduoti. 2015 m. kovo 26 d. krovinys buvo pristatytas į UAB „DHL Lietuva“ sandėlį. UAB „DHL Lietuva“ nurodymu pareiškėja nusiuntė į sandėlį savo transporto priemonę ir nugabeno krovinį į UAB „Vilniaus tranzitas“ muitinės sandėlį, kad krovinys būtų paruoštas tolesniam pervežimui – į Baltarusijos Respubliką parduoti. Vėliau paaiškėjo, kad kroviniui buvo įforminta tranzito procedūra pagal tranzito deklaraciją, tačiau nebuvo užbaigta. Tai atsitiko dėl to, kad UAB „DHL Lietuva“ neinformavo pareiškėjos, taip pat jos vairuotojo, atsiėmusio krovinį, ir UAB „Vilniaus tranzitas“ darbuotojų apie kroviniui pradėtą tranzito procedūrą, nepažymėjo krovinio kaip tranzitinio bei neperdavė tranzito deklaracijos kartu su kroviniu.

72015 m. kovo 27 d. krovinys buvo išgabentas į Baltarusijos Respubliką, įforminus jam eksporto deklaraciją, kurios šiuo atveju forminti nereikėjo, nes krovinys nebuvo išleistas į laisvą apyvartą Europos Bendrijos teritorijoje. Dėl to VTM 2015 m. spalio 21 d. priėmė sprendimą, kad dėl tinkamai neįvykdytos muitinio tranzito procedūros atsirado mokestinė prievolė solidarioms skolininkėms – pareiškėjai UAB „Elvata Baltic“ ir UAB „DHL Lietuva“. 2015 m. lapkričio 26 d. pareiškėja pateikė skundą dėl VTM Sprendimo dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo. 2016 m. sausio 11 d. Departamentas dėl pareiškėjos skundo priėmė sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu, jį apskundė Komisijai, kuri 2016 m. kovo 18 d. sprendimu patvirtino Departamento Sprendimą. Pareiškėja nesutinka su šiais sprendimais ir prašo juos panaikinti kaip nepagrįstus.

8Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

9Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjos atmesti kaip nepagrįstą.

10Nurodė, kad pareiškėja prekes iš JAV įmonės „Ariel Corporation“ pirko Incoterms „EXW Ariel Corp. USA“ pristatymo sąlygomis, reiškiančiomis, kad pirkėjas įsipareigoja prekes paimti iš pardavėjo, prisiimdamas visą atsakomybę už jų gabenimą, draudimą ir t. t. Pareigą tinkamai išgabenti prekes iš eksportuojančios šalies ir įvežti į importo šalį prisiėmė pirkėja – pareiškėja. Pareiškėja, atsiimdama iš vežėjos UAB „DHL Lietuva“ prekes, atgabentas iš JAV, negalėjo nežinoti, kad jos neturi Bendrijos prekių statuso.

11Pareiškėja, paėmusi iš muitinės priežiūros iš JAV įvežtas, neturinčias Bendrijos statuso prekių statuso, prekes ir pateikusi eksporto muitinės procedūrai bei neteisingai suteikusi šioms prekėms Bendrijos prekių statusą, pagrįstai pripažinta solidaria skolininke kartu su UAB „DHL Lietuva“ pagal Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnį.

12Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą atmesti, vadovaudamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytais motyvais.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo VTM atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14VTM nurodė, kad atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėja, gavusi prekes, žinojo, jog ji gavo ne Bendrijos prekes, todėl neužbaigus tranzito procedūros pagrįstai buvo pripažinta solidaria skolininke pagal Bendrijos kodekso 203 straipsnį. Žinodama apie tranzito procedūrą, pareiškėja tapo atsakinga už nesugadintų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą ir už deramą priežiūrą, kad nebūtų pažeistos prekių identifikavimo priemonės.

15Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens VTM atstovė prašė skundą atmesti, vadovaudamasi atsiliepime išdėstytais motyvais.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „DHL Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjos skundo netenkinti.

17Atsiliepime nurodė, kad UAB „DHL Lietuva“, vykdydama Sutartį, priėmė Bendrovės užsakymą dėl krovinio (rotacinių kompresorių dalys, 1 pakuotė, bruto svoris 288,9 kg) (toliau – ir Krovinys) gabenimo. Krovinio siuntėjas Ariel Corporation, JAV, Krovinio gavėjas – pareiškėja. 2015 m. kovo 24 d. muitinės tarpininkas UAB „RS cargo“ el. laišku pateikė užklausą pareiškėjos atsakingam asmeniui D. T., ar bus reikalinga Kroviniui importo deklaracija, ir jis patvirtino, kad Krovinys vyks tranzitu, todėl importo deklaracija nebus reikalinga. 2015 m. kovo 26 d. vadovaujantis pareiškėjos pateiktomis instrukcijomis pagal oro transporto važtaraštį Nr. 5UB7348 Kroviniui buvo įforminta tranzito deklaracija T1 MRN 15LTVA10001471EEB7. Po Krovinio pristatymo į Vilnių, pareiškėjos prašymu Krovinys buvo perduotas pareiškėjos atstovui, nes, kaip buvo nurodęs, tolimesnius Krovinio transportavimo ir formalių dokumentų parengimo veiksmus jis vykdys pats. Tokiu būdu už tranzito procedūros užbaigimą tapo atsakinga pati pareiškėja.

18Pabrėžė, kad pareiškėja, neužbaigusi tranzito procedūros, 2015 m. kovo 27 d. įformino eksporto deklaraciją MRN 15LTVA10001471EEB7 ir tą pačią dieną išvežė Krovinį į Baltarusiją. Apie būtinumą užbaigti tranzito procedūrą UAB „DHL Lietuva“ kelis kartus priminė pareiškėjos atstovui el. paštu dar 2015 m. kovo 30 d. Pareiškėja 2015 m. kovo 31 d. el. paštu nurodė, kad T1 deklaracija buvo uždaryta ir tokiu būdu tranzito procedūra užbaigta. Kaip vėliau paaiškėjo, pareiškėja muitinei taip ir nepateikė dokumentų, patvirtinančių tranzito procedūros užbaigimą, nors Krovinys toliau buvo deklaruotas eksporto procedūrai. Kitaip tariant, dėl pareiškėjos veiksmų nei Krovinys, nei tranzito deklaracija paskirties muitinės įstaigai nebuvo pateikti ir pareiškėja išgabeno Krovinį į Baltarusiją pagal eksporto deklaraciją neužbaigus tranzito procedūros. Dėl tokių veiksmų ir muitinės procedūrų pažeidimo atsirado skola muitinei.

19Pažymėjo, kad UAB „DHL Lietuva“ tinkamai įvykdė savo prievoles, apmokėjo VTM Sprendimu priteistą sumą, kadangi, priešingu atveju, solidarioji vežėjo ir pareiškėjos skola galėjo padidėti – skaičiuotų delspinigiai bei kt. Toks vežėjo elgesys atitinka bendruosius civilinės teisės principus, kuris niekaip nepaneigia vežėjo reikalavimo teisės į solidarų skolininką ar niekaip nepatvirtina, kad pastarasis sutinka prisiimti atsakomybę visa apimtimi.

20Atkreipė dėmesį, kad tarp vežėjo ir pareiškėjos sudarytos Sutarties 7 straipsnyje nustatyta, kad: „Perduodamas siuntą ar krovinį siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir DHL suteikti visapusišką informaciją apie siuntos ar krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat būtiną informaciją, reikalingą muitinės, kitiems formalumams bei vežimui atlikti (7.1. punktas). DHL neprivalo tikrinti 7.1. punkte nurodytų dokumentų ir informacijos teisingumo. Klientas atsako DHL už visus nuostolius, baudas, mokesčius ir kitas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad šie dokumentai, duomenys ar pateikta informacija buvo netikslūs. DHL turi teisę išvardintas išlaidas pareikalauti atlyginti ar išieškoti iš gavėjo <...> (7.2.punktas)“. Sutarties 9 straipsnyje nustatyta, kad: „Klientas įgalioja DHL atlikti su šios sutarties vykdymu susijusias reikalingas muitinės procedūras ir įsipareigoja atlyginti DHL visas su tokio pavedimo įvykdymu turėtas išlaidas. Kliento pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos jo pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės“.

21Vežėjo teigimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja savo veiksmais pažeidė Sutarties 7 straipsnio nuostatas, pateikdama vežėjui neteisingus duomenis ir informaciją, todėl pareiškėja tampa atsakinga prieš vežėją už visus nuostolius, baudas, mokesčius ir kitas išlaidas. Darė išvadą, kad yra pagrindas pareiškėjos sutartinei atsakomybei prieš vežėją būtent Sutarties 7 straipsnio pagrindu. Mokestinė prievolė muitinei pagal Sprendimą yra susijusi išimtinai su pareiškėjai priklausančiu Kroviniu, atsirado išimtinai dėl jos kaltės ir jai pažeidus Sutarties sąlygas, todėl yra pagrindas taikyti CK 6.9 straipsnio 5 dalį ir pripažinti, kad prievolė atsirado išimtinai dėl pareiškėjos kaltės, todėl vežėjas, įvykdęs už pareiškėją jos prievolę muitinei, įgijo regreso teisę reikalauti visos skolos. Šiuo atveju vežėjui pagal Muitinės sprendimą tenkanti dalis nėra atskaitoma ir vežėjas turi būti laikomas pareiškėjos laiduotoju.

22Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „DHL Lietuva“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

23Teismas konstatuoja:

24Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad VTM 2015 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 18-KP-17-745 pripažino pareiškėją solidaria skolininke kartu su UAB „DHL Lietuva“ ir įregistravo mokestinę prievolę: 1 090 Eur muito, 10 629 Eur PVM, 650 Eur PVM delspinigių ir 1 172 Eur baudą, iš viso 13 541 Eur.

25VTM pripažino pareiškėją solidaria skolininke kartu su UAB „DHL Lietuva“ dėl nebaigtos Bendrijos tranzito procedūros pagal VTM oro uosto poste 2015 m. kovo 26 d. įformintą tranzito lydimąjį dokumentą MRN 15LTVA10001471EEB7 pareiškėjo įsigytoms ir iš JAV įvežtoms prekėms (rotacinių kompresorių dalys), kurios neužbaigus įformintos Bendrijos tranzito procedūros 2015 m. kovo 27 d. buvo išgabentos į Baltarusijos Respubliką, įforminus eksporto deklaraciją MRN 15LTVR3000EK016430.

26Pareiškėja 2015 m. lapkričio 16 d. pateikė Departamentui skundą dėl VTM 2015 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. 18KP-17-745. Departamentas 2016 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1A-20 patvirtino minėtą VTM Sprendimą ir pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

27Pareiškėja 2016 m. vasario 3 d. su skundu kreipėsi į Komisiją dėl 2016 m. sausio 11 d. Departamento Sprendimo. Komisija 2016 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. S-59 (7-26/2016) patvirtino skundžiamą Departamento Sprendimą.

28Ginčas byloje yra kilęs dėl VTM Sprendimo, Departamento Sprendimo bei Komisijos Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

29Pareiškėja su priimtais sprendimais nesutiko, teigė, kad solidariąja skolininke jos pripažinti nėra pagrindo, kadangi UAB „DHL Lietuva“, perduodama krovinį, neinformavo jos apie įformintą tranzito procedūrą.

30Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėja iš JAV įmonės „Ariel Corporation“ įsigijo rotacinių kompresorių dalis, kurioms atgabenti sudarė sutartį su UAB „DHL Lietuva“. Prekių pristatymo sąlygos pagal Incoterms: EXW Ariel corp. USA (pirkėjas įsipareigoja prekes paimti iš pardavėjo, prisiimdamas visą atsakomybę už jų gabenimą, draudimą ir t. t. ).

31UAB „DHL Lietuva“ atgabeno pareiškėjai krovinį ir 2015 m. kovo 26 d. įformino tranzito deklaraciją (T1) MRN 15LTVA10001471EEB7, kurioje nurodyta: išvykimo įstaiga – Vilniaus oro uosto postas (LTVA1000), paskirties įstaiga – Vilniaus krovinių postas „Kirtimai“, procedūros vykdytoja – UAB „DHL“, procedūros įvykdymo terminas – 2015 m. kovo 30 d. Iš važtaraščio su pareiškėjos vairuotojo patvirtinimu „krovinį gavau“, iš pareiškėjos ir UAB „DHL“ el. susirašinėjimo bei CMR matyti, kad pareiškėja nusiuntė savo transporto priemonę („Toyota Proace“, ( - ) paimti krovinį ir pateikė prekes eksporto procedūrai įforminti (15LTVR3000EK016430, 2015 m. kovo 27 d.) (prekių siuntėja – pareiškėja, prekių gavėja – Baltarusijos įmonė „Belorususneft“).

32Byloje esantis pareiškėjos ir UAB „DHL Lietuva“ susirašinėjimas paneigia pareiškėjos teiginį, kad apie tranzito procedūros įforminimą jai nebuvo žinoma. Pareiškėja buvo informuota, kad ginčo prekėms yra įforminta tranzito procedūra pagal TI deklaraciją. Iš susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad UAB „DHL Lietuva“ ne kartą kreipėsi į pareiškėją dėl tranzito deklaracijos procedūros užbaigimo. Pareiškėja atsakymuose į UAB „DHL Lietuva“ laiškus prašė atsiųsti tranzito deklaraciją, tarėsi dėl procedūros užbaigimo, todėl teigti, kad pareiškėjai apie procedūrą nebuvo žinoma, nėra pagrindo. Kad pareiškėja žinojo apie prekėms įformintą tranzito procedūrą, patvirtina prekių pirkimo sąskaita, iš kurios matyti, kad ji įsipareigojo priimti prekes iš pardavėjo, prisiimdama visą atsakomybę už gabenimą, draudimą ir t. t. Taigi, pareigą tinkamai išgabenti prekes iš importuojančios šalies ir įvežti į importo šalį prisiėmė pirkėjas, t. y. pareiškėja

33UAB „Elvata Baltic“.

34Iš byloje surinktos rašytinės medžiagos (oro transporto važtaraščio Nr. 5UB7348 su pareiškėjos atstovo patvirtinimu „krovinį gavau“, pateiktų susirašinėjimų tarp Bendrovės ir UAB „DHL Lietuva“) akivaizdu, jog UAB „Elvata Baltic“ negalėjo nežinoti, kad prekės neturi Bendrijos prekių statuso, t. y. jos yra muitinės priežiūroje. Į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos ne Bendrijos prekės lieka muitinės prižiūrimos tiek laiko, kol pakeičiamas prekių muitinis statusas (Bendrijos muitinės kodekso 182 straipsnis). Taigi, kokiu būdu išleisti prekes, pasirenka šiuo atveju pareiškėja. Prekės buvo realiai nugabentos į T1 deklaracijoje nurodytą paskirties muitinės įstaigą – Vilniaus „Kirtimų“ krovinių postą, tačiau nebuvo pateiktos tranzitui užbaigti, o įforminta eksporto deklaracija.

35Pagal Bendrijos muitinės kodekso 92 straipsnio 1 dalį, Bendrijos bendroji tranzito procedūra baigiama, kai vadovaujantis atlikimo tvarką reglamentuojančiomis nuostatomis prekės ir atitinkami dokumentai pateikiami paskirties muitinės įstaigai, o 2 dalyje nustatyta, kad muitinė užbaigia procedūrą, kai, palyginusi išvykimo įstaigos turimus dokumentus su paskirties muitinės įstaigos turimais dokumentais, gali patvirtinti, kad procedūra buvo atlikta tinkamai.

36Pagal Bendrijos muitinės kodekso 96 straipsnio 1 dalies (b) punktą, už nuostatų, susijusių su Bendrijos tranzito procedūra, laikymąsi atsako procedūros vykdytojas. Šiuo atveju procedūros vykdytoja buvo UAB „DHL Lietuva“. Tačiau 96 straipsnio 2 dalyje yra pasakyta, kad „nepaisant šio straipsnio 1 dalyje nustatytų tranzito procedūros vykdytojo prievolių prekių vežėjas arba gavėjas, priėmęs prekes ir žinantis, kad jos gabenamos taikant Bendrijos tranzito procedūrą, taip pat atsako už nesugadintų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą ir už deramą priežiūrą, kad nebūtų pažeistos muitinės panaudotos prekių identifikavimo priemonės“.

37Teismas konstatuoja, jog pareiškėja, pasiimdama krovinį ir žinodama apie egzistuojačią tranzito procedūrą pagal T1 deklaraciją, remiantis nurodytomis Bendrijos muitinės kodekso 96 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kaip ir tranzito procedūros vykdytoja, UAB „DHL Lietuva“ tapo atsakinga už nesugadintų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą ir už deramą priežiūrą, kad nebūtų pažeistos muitinės panaudotos prekių identifikavimo priemonės.

38Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad skola muitinei atsiranda neteisėtai paėmus importo muitais apmokestinamas prekes iš muitinės priežiūros jų paėmimo metu. Kai skola atsiranda pagal Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnį, skolininku laikomas vienas iš asmenų arba keli asmenys, nurodyti to paties straipsnio 3 dalies 1–4 įtraukose.

39UAB „DHL Lietuva“, kaip procedūros vykdytoja, turėjusi vykdyti prievoles, susijusias su prekėmis įformintos muitinės procedūros taikymu, laikoma skolininke pagal Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnio 3 dalies 4 įtrauką. Šio straipsnio 3 dalies 2 įtrauka nustato, kad skolininkais taip pat laikomi bet kurie asmenys, dalyvavę taip paimant prekes ir žinoję arba, yra pagrindo manyti, turėję žinoti, kad prekės paimtos iš muitinės priežiūros.

40Iš byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad pareiškėja, gavusi prekes, žinojo, jog gavo ne Bendrijos prekes, todėl neužbaigus tranzito procedūros buvo pagrįstai pripažinta skolininke, t. y. asmeniu, nurodytu Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnio 3 dalies 2 įtraukoje.

41Bendrijos muitinės kodekso 213 straipsnyje nustatyta, kad jeigu vieną skolą muitinei privalo sumokėti keli asmenys, jie solidariai atsako už tokią skolą.

42Pareiškėja, paėmusi iš muitinės priežiūros iš JAV įvežtas, neturinčias Bendrijos statuso, prekes ir pateikusi eksporto muitinės procedūrai bei neteisingai suteikusi šioms prekėms Bendrijos prekių statusą, pagrįstai pripažinta solidaria skolininke muitinei pagal Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnį.

43Kaip ir minėta, pareiškėjos prekėms buvo forminta tranzito procedūra, tačiau išgabendama jas į Baltarusijos Respubliką pareiškėja prekes pateikė eksporto muitinės procedūrai ir tokiais savo veiksmais neteisingai suteikė šioms prekėms Bendrijos prekių statusą, t. y. neteisėtai paėmė prekes iš muitinės priežiūros.

44Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad naikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2015 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. 18KP-17-745, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 1A-20 ir Mokestinės ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. S-59 (7-26/2016) nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132–134 straipsniais,

Nutarė

46Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvata Baltic“ skundą atmesti.

47Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Elvata Baltic“ (toliau – ir... 5. Bendrovė paaiškino, kad 2012 m. gegužės 8 d. ji ir uždaroji akcinė... 6. 2015 m. kovo mėnesį UAB „DHL Lietuva“ priėmė pareiškėjos užsakymą... 7. 2015 m. kovo 27 d. krovinys buvo išgabentas į Baltarusijos Respubliką,... 8. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.... 9. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos... 10. Nurodė, kad pareiškėja prekes iš JAV įmonės „Ariel Corporation“ pirko... 11. Pareiškėja, paėmusi iš muitinės priežiūros iš JAV įvežtas,... 12. Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą atmesti, vadovaudamasi... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo VTM atsiliepime į pareiškėjos skundą su... 14. VTM nurodė, kad atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėja, gavusi... 15. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens VTM atstovė prašė skundą... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „DHL Lietuva“ atsiliepime į... 17. Atsiliepime nurodė, kad UAB „DHL Lietuva“, vykdydama Sutartį, priėmė... 18. Pabrėžė, kad pareiškėja, neužbaigusi tranzito procedūros, 2015 m. kovo... 19. Pažymėjo, kad UAB „DHL Lietuva“ tinkamai įvykdė savo prievoles,... 20. Atkreipė dėmesį, kad tarp vežėjo ir pareiškėjos sudarytos Sutarties 7... 21. Vežėjo teigimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja savo... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „DHL Lietuva“ atstovas teismo posėdyje... 23. Teismas konstatuoja:... 24. Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad VTM 2015 m. spalio 21 d.... 25. VTM pripažino pareiškėją solidaria skolininke kartu su UAB „DHL... 26. Pareiškėja 2015 m. lapkričio 16 d. pateikė Departamentui skundą dėl VTM... 27. Pareiškėja 2016 m. vasario 3 d. su skundu kreipėsi į Komisiją dėl 2016 m.... 28. Ginčas byloje yra kilęs dėl VTM Sprendimo, Departamento Sprendimo bei... 29. Pareiškėja su priimtais sprendimais nesutiko, teigė, kad solidariąja... 30. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėja iš JAV įmonės... 31. UAB „DHL Lietuva“ atgabeno pareiškėjai krovinį ir 2015 m. kovo 26 d.... 32. Byloje esantis pareiškėjos ir UAB „DHL Lietuva“ susirašinėjimas... 33. UAB „Elvata Baltic“.... 34. Iš byloje surinktos rašytinės medžiagos (oro transporto važtaraščio Nr.... 35. Pagal Bendrijos muitinės kodekso 92 straipsnio 1 dalį, Bendrijos bendroji... 36. Pagal Bendrijos muitinės kodekso 96 straipsnio 1 dalies (b) punktą, už... 37. Teismas konstatuoja, jog pareiškėja, pasiimdama krovinį ir žinodama apie... 38. Bendrijos muitinės kodekso 203 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad skola... 39. UAB „DHL Lietuva“, kaip procedūros vykdytoja, turėjusi vykdyti prievoles,... 40. Iš byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad pareiškėja, gavusi... 41. Bendrijos muitinės kodekso 213 straipsnyje nustatyta, kad jeigu vieną skolą... 42. Pareiškėja, paėmusi iš muitinės priežiūros iš JAV įvežtas,... 43. Kaip ir minėta, pareiškėjos prekėms buvo forminta tranzito procedūra,... 44. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad naikinti... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 46. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvata Baltic“ skundą... 47. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...