Byla A2.1.-576-367/2012
Dėl ko jie buvo iškviesti į Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą dėl svarstymo, kad produkcija yra be papildomos informacijos. Nurodo, kad su tuo nesutiko, nes etiketė gali nukristi transportavimo metu, taip pat gali būti piktybiškai nuplėšta

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė, sekretoriaujant Laimai Mažrimienei, dalyvaujant pažeidėjai D. K., jos atsovui advokatui E. K., institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovui M. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. K., a.k. ( - ) gim. LR pilietė, lietuvė, nebausta administracine tvarka, dirbanti UAB „Klaipėdos mėsinė“, gamybos direktorė, gyv., traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 43 str. 1 d.,

Nustatė

32012 m. kovo 14 d. ir 2011 m. gruodžio 21 d. Gyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktais nustatyta, kad UAB „Klaipėdos mėsinė“ nevykdo nurodymų, t.y. neužtikrina teikiamų į rinką produktų (mėsos gaminių) ženklinimo pagal teisės aktų reikalavimus, realizuoja „Virtas dešreles vaikams BEBE aukščiausia rūšis su kalciu“ su klaidinga ženklinimo informacija, kuri pagal suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. sausio 12 d. „Korekcinių priemonių planą“ turėjo būti įgyvendinta 2012 m. sausio 23 d. D. K., dirbdama UAB „Klaipėdos mėsinė“ gamybos direktorės pareigose, pasirašytinai buvo supažindinta su nurodymais, tačiau pagal 2012 m. kovo 14 d. „Gyvūninio maisto gamybos subjekto patikriniomo aktą“ Nr. 62MPĮ-2 2 punktą, D. K. naujai paruoštų ženklinimo etikečių neturi, naudoja turimas su klaidinga informacija ženklinimo etiketes. 2012 m. kovo 18 d. ir 2012 m. kovo 19 d. rasta, kad realizuojami mėsos gaminiai prekybos tinkle UAB „Norfos mažmena“, paženklinti klaidinga informacija, nevykdant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymų.

4Tokiais veiksmais D. K. pažeidė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 7 str. 1 d. reikalavimus ir padarė administracinės teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 43 str. 1 d.

5Pažeidėja D. K. su pažeidimu nesutiko. Paaiškina, kad yra UAB „Klaipėdos mėsinė“ gamybos direktorė. 2011 m. gruodžio mėnesį buvo atliktas įmonėje patikrinimas pagal vartotojo skundą, kad dešros ženklinamos su klaidinga informacija, kadangi nėra nurodyta kalcio karbonato ir energetinių verčių. Po patikrinimo buvo surašytas aktas ir trūkumų šalinimo grafikas, kuriame įsipareigojo pakoreguoti etiketes, kol bus pagamintos naujos. Tokiais atvejais produktas yra išimamas iš rinkos. Etiketės naujos nebuvo spaudinamos, bet ant jos buvo klijuojama papildoma informacija, ko nebuvo ant pagrindinės etiketės: kalcio karbonato ir maistinės energetinės vertės. Ši informacija buvo klijuojama ant abiejų produktų, t.y. „Virtos dešrelės vaikams BEBE aukščiausia rūšis su kalciu“ ir „Virtos dešros vaikams BEBE aukščiausia rūšis su kalciu“. Atlikus antrą patikrinimą įmonėje, kurią atliko Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, konstatavo, kad yra klijojamos etiketės su patikrinta informacija. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad klijojamos seno dizaino etiketės su papildoma informacija, dėl ko jie buvo iškviesti į Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą dėl svarstymo, kad produkcija yra be papildomos informacijos. Nurodo, kad su tuo nesutiko, nes etiketė gali nukristi transportavimo metu, taip pat gali būti piktybiškai nuplėšta.

6Institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą – Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas M. K. parodė, kad 2012 m. kovo 14 d. atliekant UAB „Klaipėdos mėsinė“ neplaninį patikrinimą pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą ir vertinant trūkumų šalinimo veiksmų įgyvendinimą, nustatyta, kad atsakingi įmonės darbuotojai nevykdė VMVT nurodymų, kurie buvo nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto 2011 m. gruodžio 21 d. „Gyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo akte“ Nr. 564.

7Aptartų įrodymų visuma neabejotinai įrodo, kad D. K. padarė administracinės teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 43 str. 1 d. Nors D. K. teigia, su pažeidimu nesutinka, tačiau jos kaltė įrodyta institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovo M. K. parodymais, 2011 m. gruodžio 21 d. „Gyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktu“ Nr. 564, 2012 m. kovo 14 d. „Gyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktu“ Nr. 62MPĮ-2. Iš 2011 m. gruodžio 21 d. patikrinimo akto nustatyta, kad UAB „Klaipėdos mėsinė“ buvo nurodyta užtikrinti teikiamų rinkai produktų ženklinimo atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nenaudoti „Virtų dešrelių vaikams Bebe aukščiausia rūšis su kalciu“ ir Virtų dešrų vaikams Bebe aukščiausia rūšis su kalciu“ etikečių, kol nebus pakoreguoti ženklinimo neatitikimai. Nustatyta, kad su 2011 m. gruodžio 21 d. patikrinimo aktu pasirašytinai buvo supažindinta UAB „Klaipėdos mėsinė“ gamybos direktorė D. K.. B. D. Kazbarienė patikrinimo metu nustatytiems neatitikimams pašalinti patvirtino „Korekcinių priemonių planą“ ir jame įsipareigojo pakeisti „Virtų dešrelių vaikams bebe aukščiausia rūšis su kalciu“ etiketes iki 2012-01-23. D. K. šį planą 2012 m. sausio 12 suderino su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pagėgių pasienio veterinarijos postu. Nustatyta, kad 2012 m. kovo 14 d. patikrinimo metu, UAB „Klaipėdos mėsinė“ naujai paruoštų ženklinimo etikečių neturėjo ir „Virtos dešrelės vaikams bebe aukščiausia rūšis su kalciu“ bei „Virtos dešros vaikams bebe aukščiausia rūšis su kalciu“, gaminamos pagal indentišką receptūrą, t.y. gaminamos ir realizuojamos suženklinus etiketėmis su tokia pačia klaidinga informacija. Nustatyta, kad 2012 m. kovo 18 d. ir 2012 m. kovo 19 d. prekybos tinkle UAB „Norfos mažmena“ realizuojami minėti gaminiai, paženklinti klaidinga informacija, t.y. nevykdomi VMVT nurodymai. Teismas neturi pagrindo netikėti institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovo M. K. parodymais. Teismas netiki D. K. paaiškinimu, kad etiketė galėjo nukristi transportavimo metu arba etiketė galėjo būti piktybiškai nuplėšta.

8Skiriant nuobaudą D. K., atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į pažeidėjos asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Jos veikoje atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Byloje nėra duomenų, kad ji bausta administracine tvarka.

9D. K. skirtina sankcijoje numatyta minimali administracinė nuobauda – 100 Lt bauda.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21 str., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d., 1 p., teismas

Nutarė

11Pripažinti kalta D. K., padarius administracinės teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 43 str. 1 d. ir jai paskirti 100 Lt (vieno šimto litų) baudą.

12Nutarimas per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui Lietuvos ATPK 3022 – 30215 str. nustatyta tvarka.

13Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo jam dienos, o apskundus nutarimą – per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Sumokėjęs baudą pažeidėjas turi pateikti banko kvitą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, adresu Veterinarijos g. 37, Tauragė.

14Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 6408.

Proceso dalyviai