Byla 2S-1345-370/2009
Dėl vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Albinos Pupeikienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6891-512/2009 pagal pareiškėjo ieškovo V. G. ieškinį atsakovei AB „VST“ dėl vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-07-22 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį atsakovei AB „VST“ dėl AB „VST“ vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos 2005 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 670 panaikinimo CPK 137 str. 2 d. 3 punkto pagrindu pareiškėjui nesilaikius įstatymų nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Teismas nustatė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2009-06-22 patvarkymu teisėjai A. Gaižutienei buvo pavesta spręsti dėl civilinės bylos pagal šį ieškinį sujungimo su teisėjos A. Gaižutienės nagrinėjama civiline byla Nr. 2-758-637/2009 pagal ieškovės AB ,,VST“ ieškinį atsakovui V. G. dėl žalos atlyginimo, nurodant, kad ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-6891-512/2009 laikytinas priešieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-758-637/2009. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja A. Gaižutienė 2009-03-19 nutartimi atsisakė priimti atsakovo V. G. priešieškinį dėl AB „VST“ vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos 2005 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 670 panaikinimo ir grąžino pateiktą procesinį dokumentą atsakovui nesilaikius įstatymų nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

3Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nutartį panaikinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisinga ir neteisėta, nes Valstybinė energetikos inspekcija nagrinėja piliečių skundus tik tada, kai tokiu pat klausimu nėra iškelta byla teisme. Atsakovė dar pernai metais yra iškėlusi civilinę bylą Nr. 2-758-637/2009, todėl inspekcija pareiškėjo skundo nepriimtų.

4Atskirasis skundas netenkintinas.

5CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu teismas gali atsisakyti priimti ieškinį pareiškėjui nesilaikius įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos tik kai pats ieškinys būtų teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Pareiškėjas ieškiniu prašo panaikinti AB „VST“ vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos sprendimą, kuriuo „VST“ sudaryta specialioji komisija išanalizavusi neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą nutarė pareiškėjui, kaip neteisėtai vartojančiam elektros energiją asmeniui, apskaičiuoti elektros energijos kiekį padarytai žalai atlyginti. Energetikos įstatymo 26 str. 2 dalyje nustatyta, kad Valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 123 p. nustatyta, kad ikiteisminius ginčus tarp operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo ir vartotojo dėl nutraukto vartotojų aprūpinimo elektros energija, dėl aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos nustatymo, dėl atsisakymo prijungti prie elektros tinklo, dėl elektros įrenginių įrengimo priežiūros atitikties norminių teisės aktų reikalavimams sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos. Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) viršininko prie Ūkio ministerijos 2007-05-10 įsakymu Nr. 46 patvirtintų Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 38 p. nustatyta, kad šalis, nesutinkanti su priimtu sprendimu, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą VEI viršininkui (dėl VEI teritorinių skyrių sprendimo), administracinių ginčų komisijai Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str. 1 d. nustatytais terminais arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytais terminais.

6Esant tokiam teisiniam reglamentavimui pareiškėjo ieškinys, net jei jis būtų laikęsis išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, nebūtų teismingas bendrosios kompetencijos teismui, todėl pirmosios instancijos teismas ieškinį kaip neatitinkantį rūšinio teismingumo taisyklių privalėjo atsisakyti priimti CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu. Kadangi skundžiama teismo nutartis, nors ir priimta netinkamais motyvais, iš esmės yra teisinga, ją naikinti vien šiuo formaliu pagrindu yra netikslinga (CPK 328 str.), todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.)

7Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai