Byla e2-42856-129/2015
Dėl kredito, kredito mokesčio, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB, ieškinį atsakovui A. K. dėl kredito, kredito mokesčio, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Eur negrąžintą kreditą, 194,56 Eur kredito mokestį, 7,08 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 m. spalio 14 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas atsakovui įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – per darbovietę 2015 m. lapkričio 30 d. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo BnP Finance, AB (buv. AB „Bobutės paskola“) ir atsakovo A. K. 2015 m. gegužės 28 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. tjrxv974, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500 Eur kreditą 24 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 194,56 Eur kredito mokestį dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis, mokant po 28,94 Eur iki 2017 m. gegužės 28 d. (el. b. l. 11-23). Atsakovas akceptavo vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas sumokėdamas 0,01 Lt registracijos mokestį į ieškovo sąskaitą (el. b. l. 28). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t. y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Kredito suteikimo faktą patvirtina ieškovo pateiktas 2015 m. gegužės 28 d. vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 48298 dėl 500 Eur sumos pervedimo iš ieškovo banko sąskaitos į atsakovo (el. b. l. 27). Ieškovas nurodo, kad nors ragino atsakovą sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas neįvykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, todėl 2015 m. rugsėjo 17 d. siųstu išankstiniu pranešimu nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį (el. b. l. 7, 25). Pažymi, kad atsakovas ieškovui liko skolingas 500 Eur negrąžinto kredito, 194,56 Eur kredito mokesčio ir 7,08 Eur palūkanų. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ginčijęs sutarties sąlygas, jos nutraukimą ar atsiskaitęs su ieškovu dėl reikalaujamos priteisti sumos nėra (CPK 178 straipsnis).

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito, kredito mokesčio nesumokėjo. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 500 Eur negrąžintą kreditą ir 194,56 Eur kredito mokestį yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

8CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti sutartyje numatyto dydžio metines palūkanas, metinė palūkanų norma 33,8 procento (el. b. l. 21, 26). Ieškovas atsakovui paskaičiavo 7,08 Eur palūkanas (el. b. l. 26). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 7,08 Eur palūkanas yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (701,64 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. spalio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 16 Eur žyminio mokesčio (el. b. l. 24) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 121 Eur už advokato pagalbą (el. b. l. 5-6, 10) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 137 Eur.

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) ieškovo BnP Finance, AB, juridinio asmens kodas 302447985, naudai 500 Eur (penkių šimtų eurų) negrąžintą kreditą, 194,56 Eur (vieno šimto devyniasdešimt keturių eurų ir 56 euro centų) kredito mokestį, 7,08 Eur (septynių eurų ir 08 euro centų) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (701,64 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. spalio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 137 Eur (vieno šimto trisdešimt septynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai