Byla A-756-171-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Olegui Drobitko, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei M. K. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. L. skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims G. B. , VĮ ,,Valstybės turto fondas“, Klaipėdos miesto savivaldybei, S. Ž. , dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialą ištaisyti kadastrinę klaidą ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre duomenis, kad jam, name adresu ( - ) , nuosavybės teise priklauso patalpos O2-1, O2-2 ir O2-3. Nurodė, kad 2001 metais dalyvavo aukcione dėl patalpų iš VĮ „Valstybės turto fondas“ įsigijimo. Aukciono metu apžiūrėjo patalpas O2-1, O2-2, O2-3 ir O2-7, už jas sumokėjo pinigus ir jas įsigijo. Šias patalpas realiai valdo ir dabar. Tačiau išduotoje nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje nurodyta, jog nuosavybės teise valdo patalpas R-1, R-2, R-3. Po pokalbio su buvusiu patalpų savininku G. B. (šiuo metu patalpų savininkė yra S. Ž. ) sužinojo, kad šiam nuosavybės teise taip pat įregistruotos patalpos R-1, R-2, R-3. 2006 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą, prašydamas ištaisyti kadastrinę klaidą ir įregistruoti duomenis, jog jam nuosavybės teise priklauso patalpos O2-1, O2-2, O2-3 ir O2-7, tačiau prašymas buvo atmestas. Centrinis registratorius paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. Ginčo tarp patalpų savininkų (pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens S. Ž. ) nėra, nes realiai jie valdo skirtingas patalpas.

5Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad registre esantys duomenys apie tai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 50,76 m2 patalpa - sandėlis (unikalus Nr. ( - )), atitinka dokumentą, kurio pagrindu atsirado bei buvo įregistruotos pareiškėjo nuosavybės teisės, todėl keisti šiuos duomenis nėra pagrindo. Privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartyje nėra nurodyti įsigytų patalpų indeksai, tačiau sutartyje nurodytas patalpų plotas - 50,76 m2 atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotos patalpos, plane pažymėtos indeksais nuo R-1 iki R-3, plotą. Nekilnojamojo turto registro duomenys gali būti laikomi klaidingais ir netiksliais tik tuo atveju, jeigu nustatyta, kad šie duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Šiuo atveju Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentą, kurio pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, t.y. 2001 m. vasario 22 d. privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 23-01, todėl jų keisti nėra pagrindo.

6Tretysis suinteresuoto asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ pareiškėjo skundą prašė tenkinti. Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė, o VĮ „Valstybės turto fondas“ priėmė valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). Prie perduodamų patalpų buvo pridėta šalia esančių patalpų inventorizacijos byla, kurios plane patalpos buvo pažymėtos indeksais R-1, R-2, R-3. Klaidos niekas nepastebėjo, todėl antrą kartą buvo įregistruotos tos pačios patalpos, nors faktiškai buvo perduotos patalpos, plane pažymėtos indeksais O2-1, O2-2, O2-3. Pareiškėjas, įsigydamas patalpas, sumokėjo už 50,76 m2, dabar pretenduoja į 61,7 m2. Teismo sprendimo pagrindu būtų reikalaujama sumokėti už įregistruotų ir faktiškai naudojamų patalpų ploto skirtumą, tačiau tokiam problemos sprendimo būdui reikėtų privatizavimo komisijos sprendimo. Būtų galima tikslinti privatizavimo sandorį, bet toks procesas būtų labai ilgas.

7Tretysis suinteresuotas asmuo S. Ž. bylą prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad iš G. B. įsigijo ir faktiškai naudojasi patalpomis, kurios plane pažymėtos indeksais R-1, R-2, R-3.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė skundą prašė tenkinti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo G. B. nurodė suinteresuotumo bylos baigtimi neturįs, nes kūrybines dirbtuves pardavė S. Ž. .

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas nurodė, kad pagrindinė sąlyga teritoriniam registratoriui patikslinti duomenis - nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų neatitikimas dokumentams, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 1 d.). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalį techninių klaidų taisymas yra tada, kai jų ištaisymas nepažeidžia teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Teritorinis registratorius gali taisyti tik paties padarytas technines klaidas. Klaipėdos miesto savivaldybė 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo aktu VĮ „Valstybės turto fondas“ perdavė patalpas, kurių bendras plotas sudarė 50,76 m2 (b.l. 48). VĮ „Valstybės turto fondas“, pateikdamas prašymą įregistruoti nuosavybės teises į šią patalpą kartu su priėmimo - perdavimo aktu pateikė sudarytą rūsio patalpų bylą, kurioje nurodytos rūsio patalpos: R-l (22,09 m2), R-2 (10,92 m2) ir R-3 (17,75 m2) (b.l. 15). Šios patalpos, kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, iki jų įregistravimo VĮ „Valstybės turto fondas“ vardu, nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Sutartimi Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ nustatyta, kad pareiškėjui R. L. 2001 m. vasario 22 d. VĮ „Valstybės turto fondas“ pardavė sandėlį (kodas ( - )), unikalus Nr. ( - ), 50,76 m2 bendro ploto, esantį ( - ). Sutartyje nurodyta, kad šį objektą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise VĮ „Valstybės turto fondas“ pagal 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo aktą (b.l. 17). Taigi tiek 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte, tiek sutartyje Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ nurodyta, kad perduodamos (parduodamos) patalpos bendras plotas - 50,76 m2. Sutarties Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ pagrindu atsakovas 2001 m. gegužės 16 d. įregistravo pareiškėjo daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, t.y. patalpą - sandėlį: bendras plotas - 50,76 m2, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas nuo R-1 iki R-3 (b.l. 42). Visi duomenys atitinka duomenis, esančius tiek dokumente, kurio pagrindu jie buvo įrašyti, tiek Klaipėdos miesto savivaldybės 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte. Nors nei sutarties Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“, nei Klaipėdos miesto savivaldybės 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte nenurodytas įregistruotų patalpų žymėjimas plane, pagal perduotų, parduotų ir įregistruotų patalpų plotą, aišku, jog yra perduotos, parduotos ir įregistruotos patalpos, kurių bendras plotas – 50,76 m2, tačiau ne patalpos, kurių bendras plotas – 61,70 m2. Sutartimi Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ bei trečiojo suinteresuoto asmens VĮ „Valstybės turto fondas“ paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjas, įsigydamas patalpas, sumokėjo už 50,76 m2.

13Teismas konstatavo, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka duomenis dokumento, kurio pagrindu jie buvo įrašyti. Atsakovas, registruodamas pareiškėjo daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, techninės klaidos nepadarė, o teisinio pagrindo taisyti kitų institucijų padarytas klaidas, neturi.

14III.

15Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą ir įpareigoti priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės nekeičia fakto, kad Valstybės įmonės Registrų centras įregistruoti duomenys neatitinka tikrovės. Prie perduodamų patalpų, esančių ( - ), buvo pridėtos patalpų inventorizacijos bylos. Ir į pareiškėjo, ir į G. B. inventorizacijos bylas buvo įdėti vienodi patalpų planai. Klaidos niekas nepastebėjo, todėl antrą kartą buvo įregistruotos tos pačios patalpos, nors faktiškai buvo parduotos patalpos, plane pažymėtos O2-1, O2-2, O2-3, kurių bendras plotas 61,7 kv.m.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo VĮ ,,Valstybės turto fondas“ prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir tenkinti pareiškėjo skundą. Pažymi, kad tretysis suinteresuotas asmuo negali pakeisti privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sutarties, įrašydamas faktiškai parduotų patalpų plotą - ,,61,7“ kv.m vietoje ,,50,76“ kv.m, nes atsakovo duomenimis, tretysis suinteresuotas asmuo niekada nevaldė 61,7 kv.m ploto patalpų, taigi ir negalėjo tokio ploto patalpų parduoti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Darytina išvada, jog duomenys gali būti ištaisyti tik tuo atveju, jeigu jie neatitinka duomenų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti.

21Pareiškėjas R. L. prašo įpareigoti turto registratorių nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenis, kad jam name, esančiame ( - ), nuosavybės teise priklauso 61,70 m2 patalpos, plane pažymėtos indeksais O2-1, O2-2, O2-3. Kaip matyti iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 42), duomenys, kad R. L. nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa-sandėlis, kurio bendras plotas 50,76 m2, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) yra atlikti dokumentų - 2001 m. vasario 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 23-01, pagrindu. Sutartyje Nr. 23-01 ,,Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo“, pasirašytoje 2001 m. vasario 22 d. (b. l. 17) nurodyta, kad pardavėjas – Valstybės įmonė ,,Valstybės turto fondas“ parduoda ir įsipareigoja perduoti pagal aktą pirkėjo R. L. nuosavybėn 50,76 m2 bendro ploto sandėlį (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ). Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad iki minėtos sutarties VĮ ,,Valstybės turto fondas“ privatizavimo objektą valdė, naudojo ir juo disponavo patikėjimo teise pagal 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo-perdavimo aktą. Byloje esantis 1999 m. gegužės 10 d. perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 48) patvirtina, kad Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė, o VĮ ,,Valstybės turto fondas“ priėmė valstybei nuosavybės teise priklausančias patalpas rūsyje ( - ), kurių bendras plotas 50,76 m2. Šiuose dokumentuose nurodytas patalpų plotas nėra nuginčytas ar sandorių šalių valia pakeistas. Nors minėtuose dokumentuose (sutartyje, priėmimo-perdavimo akte) patalpos indeksai nenurodyti, tačiau juose nurodytas patalpos plotas atitinka būtent Nekilnojamojo turto registre įregistruotos patalpos, plane pažymėtos indeksais R-1, R-2 ir R-3 plotą.

22Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ekonomikos ir strategijos departamento turto ir privatizavimo skyriaus 2004 m. balandžio 21 d. rašte Nr. 26-183 (b. l. 18) nurodyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybė pagal Nekilnojamojo turto perdavimo Valstybės turto fondui perdavimo ir priėmimo aktą perdavė Turto fondui negyvenamąsias patalpas, plane žymimas indeksais O2-1, O2-2, O2-3, tačiau šis raštas nėra pagrindas keisti įrašą nekilnojamojo turto registre. Patalpų, plane pažymėtų indeksais O2-1, O2-2, O2-3 bendras plotas sudaro ne 50,76 m2 (kurį pagal anksčiau aprašytus dokumentus įsigijo pareiškėjas), o 61,70 m2 bendrą plotą (b. l. 15).

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo atsakovui pareikštas reikalavimas yra susijęs su jo nuosavybės teisių apimties pasikeitimu. Atsakovui nėra suteikta teisė nustatyti sudarytų sandorių turinį kitaip, negu juose nurodyta. Atsakovas, tenkindamas pareiškėjo reikalavimą iš esmės turėtų spręsti ginčą dėl nuosavybės, bet tokia kompetencija atsakovui įstatymu nėra suteikta. Administraciniams teismams taip pat nėra suteikti įgalinimai nagrinėti turtinius asmenų ginčus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 1 str. 1 d.). Teismas neanalizuoja privatizavimo laikotarpiu sudarytų sandorių teisėtumo, kadangi tai ne šios bylos nagrinėjimo dalykas, o remiasi tik juose užfiksuotais duomenimis.

24Dėl išdėstytų aplinkybių pareiškėjo reikalavimas ištaisyti įrašą ir įregistruoti duomenis, kad jam nuosavybės teise priklauso patalpos, plane pažymėtos indeksais O2-1, O2-2, O2-3, kurių bendras plotas 61,70 m2, prieštarauja paminėtų paskutinių, nenuginčytų ir nepakeistų dokumentų turiniui ir negali būti tenkinamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

25Klaipėdos apygardos administracinis teismas nustatė visas bylai svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai jas ištyrė, teisingai įvertino teismui pateiktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, panaikinti skundžiamą sprendimą nėra įstatymu numatytų pagrindų.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo R. L. apeliacinį skundą atmesti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą... 5. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas... 6. Tretysis suinteresuoto asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ pareiškėjo... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo S. Ž. bylą prašė... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė skundą prašė... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo G. B. nurodė... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. balandžio 2 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad pagrindinė sąlyga teritoriniam registratoriui... 13. Teismas konstatavo, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys... 14. III.... 15. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo VĮ... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 21. Pareiškėjas R. L. prašo įpareigoti turto registratorių... 22. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ekonomikos ir strategijos... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo atsakovui pareikštas... 24. Dėl išdėstytų aplinkybių pareiškėjo reikalavimas ištaisyti įrašą ir... 25. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nustatė visas bylai svarbias... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 2 d. sprendimą... 28. Nutartis neskundžiama....