Byla 2YT-1110-876/2017
Dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei Turto bankui ir Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. B. pareiškimą dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės įmonei Turto bankui ir Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja V. B. prašo nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad ji po motinos V. U., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) (įrašas apie tai mirties metrikų knygoje įrašytas ( - ), įrašo Nr. 3), priėmė faktiškai valdyti ir tvarkyti savo interesais paveldimą turtą.

5Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė jos motina V. U. Po jos mirties liko paveldimas turtas: gyvenamasis namas su pastatais, buities ir namų apstatymo inventorius ir asmeniniai mirusiosios daiktai. Nurodė, kad ji yra vienintelė įstatyminė įpėdinė ir palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti ir tvarkyti kaip nuosavą, t. y. apsigyveno paliktuose pastatuose, naudojasi visu kitu likusiu turtu. Nurodė, kad jos tėvas J. U. mirė ( - ). Patvirtino, kad jo turto dalies paveldimame turte nėra. Pažymėjo, kad ji viena pati atvirai ir nepertraukiamai kaip nuosavą turtą valdo ir tvarko mamos paliktus pastatus, naudojasi buities inventoriumi ir asmeniniais daiktais bei rūpinasi nekilnojamojo turto nuosavybę liudijančių dokumentų gavimu ir įforminimu. Mano, kad yra įstatyme nustatyta tvarka tinkamai priėmusi motinos palikimą. Pažymėjo, kad savo motiną iki jos mirties slaugė, prižiūrėjo, mirusią palaidojo ir dabar prižiūri tėvų kapus. Patvirtino, kad dėl faktinio palikimo priėmimo niekas jai nereiškė ir dabar nereiškia jokių pretenzijų. Nurodė, kad norėdama gauti paveldėjimo teisės liudijimą į motinai V. U. priklausiusį turtą pagal įstatymą, privalo notarui pateikti motinos palikimo priėmimo fakto įrodymą. Tokiu įrodymu gali būti tik teismo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas. Patvirtino, kad kitų asmenų, galinčių pretenduoti ar ginčyti jos motinos palikimą, nėra.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp pareiškėjos pareiškime nustatytų aplinkybių ir Valstybės žemės fondo veiklos nėra sąsajų ir į tai, kad Valstybės žemės fondas neturi suinteresuotumo dėl teismo sprendimo priėmimo nustatant juridinę reikšmę turinčius faktus, prašo sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra (b. l. 24-26).

7Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, Turto bankas neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui (b. l. 27-28).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimo į pareiškėjos V. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepateikė, jokių prašymų nepareiškė, apie posėdį jam pranešta tinkamai (b. l. 22).

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas nustato tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis). Kasacinio teismo jurisprudencijoje juridinę reikšmę turintys faktai apibrėžiami kaip įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą juridinę reikšmę turintį faktą. Pagal CPK XXVI skyriaus nuostatas teismas juridinę reikšmę turinčius faktus gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-915/2016, 16 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-120-695/2017, 15-16 punktai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktai, išvardyti CPK 444 straipsnyje, juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjai įgis tam tikrą subjektinę teisę.

11Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėjas negali įgyvendinti savo teisių paveldėti pagal įstatymą, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

12Iš pareiškėjos V. B. pareiškimo ir jame nurodytų paaiškinimų, suinteresuotųjų asmenų atsiliepimų ir kitų byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog pareiškėjos motina V. U. mirė ( - ) (pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos išduotas mirties liudijimas, b. l. 3). Iš Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie asmens duomenis matyti, kad pareiškėja V. B. yra vienintelė mirusiosios V. U. dukra (b. l. 20). Iš Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad po V. U. mirties liko paveldimas turtas: statiniai, esantys ( - ) (b. l. 7-9) bei jos namų apyvokos ir asmeninai daiktai, turto dokumentai. Pripažintina, kad iš karto po V. U. mirties jos vienintelė dukra V. B. pradėjo naudotis visu paliktu turtu, įgyvendino turtinę teisę – valdė ir tvarkė minėtą turtą savo nuožiūra, mokėjo mokesčius, taip pat perėmė ir visą mirusiosios motinos kilnojamąjį turtą, jos asmeninius daiktus, dokumentus.

13CK 5.50 straipsnio 2 dalyje, 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vienas iš atsiradusio palikimo priėmimo būdų yra pradėjimas faktiškai jį valdyti, tai yra rūpintis kaip savo turtu. Aukščiau nurodytos aplinkybės suteikia pakankamą pagrindą pripažinti, kad pareiškėja V. B. po savo motinos V. U. mirties aktyviais ir viešais veiksmais išreiškė valią siekdama įgyti teises į atsiradusį palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ir galinčias kilti iš palikimo, tai yra faktiškai pradėjo palikimą valdyti, taigi ir priėmė jį per įstatymo nustatytą terminą.

14Teismas, išanalizavęs pareiškėjos V. B. prašymą, suinteresuotųjų asmenų atsiliepimus, bylos medžiagą bei motyvuodamas tuo, kad pareiškėja V. B. aktyviais ir viešais veiksmais per įstatymo nustatytą terminą faktiškai priėmė valdyti ir tvarkyti palikimą savo interesais, kuris atsirado po jos motinos V. U. mirties, tuo, kad fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes, tuo, kad kita tvarka pareiškėjai negali būti išduotas paveldėjimo teisės liudijimas po jos mirusios motinos V. U. mirties, suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant pareiškėjos pareiškimui, konstatuoja, kad pareiškėja V. B. po savo motinos V. U. mirties faktiškai priėmė valdyti ir tvarkyti savo interesais palikimą.

15Vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti visiškai.

17Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad V. B., asmens kodas ( - ) faktiškai priėmė valdyti ir tvarkyti savo interesais palikimą, kuris atsirado po jos motinos V. U., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) (įrašas apie tai įrašytas ( - ) įrašo Nr. 3).

18Faktas nustatytas dėl turto paveldėjimo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai