Byla 2S-65-357/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės „BA prekyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Komeksimas“ kreipėsi į tesimą su ieškiniu atsakovei BUAB „BA Prekyba“, trečiajam asmeniui Swedbank lizingas, UAB, prašydama pripažinti atsakovės BUAB „BA Prekyba“ bankroto administratoriaus 2015-09-07 raštu Nr. 15-147-8-S atliktą vienašališką 2015-03-13 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu, priteisti bylinėjimosi išlaidas, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei BUAB „BA Prekyba“ iškeldinti ieškovę UAB „Komeksimas“ iš pastato, esančio ( - ) (pastato unikalus Nr. ( - )) apie 207,93 kv. m. negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane - lB2p, indeksai plane 1-2,1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-15, 1-17, 1-8, 1-19, esančių 1-alame pastato aukšte, sandėlio negyvenamosios patalpos, kurios unikalus Nr. ( - ), kurios plotas - 500,00 kv.m., ir lauko aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), esančios po ožiniais kranais, aikštelės plotas - 200,00 kv.m., iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, ieškovės UAB „Komeksimas“ ieškinio reikalavimo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei BUAB „BA Prekyba“, kurią atstovauja bankroto administratorius UAB „Restrus“, iškeldinti ieškovę UAB „Komeksimas“ iš pastato, esančio ( - ) (pastato unikalus Nr. ( - )) apie 207,93 kv. m. negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane - lB2p, indeksai plane 1-2,1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-15, 1-17, 1-8, 1-19, esančių 1-alame pastato aukšte, sandėlio negyvenamosios patalpos, kurios unikalus Nr. ( - ), kurios plotas - 500,00 kv. m., ir lauko aikštelės, kurios unikalus Nr. ( - ), esančios po ožiniais kranais, aikštelės plotas - 200,00 kv. m., iki teismo sprendimo priėmimo byloje. Teismas pažymėjo, kad siekiant užtikrinti ieškovės reikalavimą, kuris tiesiogiai susijęs su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, kaip subnuomininkas, ieškiniu gindama savo teises vertina, jog nuomos sutarties nutraukimas neteisėtas ir kad terminuota sutartis prasitęsė dar 6 mėnesių terminui, skaičiuojamam nuo 2015-09-13, teismas darė išvadą, kad ieškovė nepagrįstai prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones iki sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes net ir ieškovei palankaus sprendimo atveju, tokio pobūdžio ginčo procesas gali neapsiriboti tik pirmąją instancija ir bylos nagrinėjimas iki sprendimo įsiteisėjimo gali trukti daug ilgiau nei ieškovės nurodytas terminuotos nuomos sutarties galiojimas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovė „BA prekyba“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išspręsti klausimą iš esmės - netenkinti ieškovės UAB „Komeksimas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisti iš ieškovės UAB „Komeksimas“ apeliantės BUAB „BA prekyba“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalėjo įvertinti ieškovės ieškinio dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu pagrįstumą. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė, teikdama 2015 m. spalio 5 d. ieškinį, tikslingai nutyli Subnuomos sutarties 12.2. punktą, kuriame numatyta, jog ieškovei žinoma, kad patalpos priklauso „Swedbank lizingas“, UAB ir kad patalpą subnuomos sutarties galiojimo metu „Swedbank lizingas“, UAB turi teisę nutraukti nuomos sutartį joje numatytais atvejais ir tvarka. Subnuomos sutarties 12.2. punktas numato, kad, nutraukus Nuomos sutartį. nutrūksta ir Subnuomos sutartis.

102. 2015 m. rugsėjo 7 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovę, kad „Swedbank lizingas“, UAB nutraukė Nuomos sutartį, todėl nutraukiama ir Subnuomos sutartis. Atsakovė 2015 m. rugsėjo 7 d. pranešime netiksliai nurodė Subnuomos sutarties nutraukimo punktus, tačiau ieškovė, informuota apie Nuomos sutarties nutraukimą nuo 2015 m. rugsėjo 28 d., privalėjo suprasti, kad Subnuomos sutartis taip pat bus nutraukta nuo 2015 m. rugsėjo 28 d. pagal Subnuomos sutarties 12.2. punktą, nes subnuomos santykiai yra negalimi be nuomos santykių.

11Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB pateiktu atsiliepimu prašo tenkinti atskirąjį skundą.

12Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Ieškovė neįvykdė pareigos įrodyti grėsmės tinkamam būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Tokio pobūdžio bylose laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos dėl pareikštų reikalavimų pobūdžio.

142. Ieškovė žinojo ir suprato net tik tai, kad remiantis Nuomos sutarties sąlygomis Lizingo bendrovė turi teisę bet kada nutraukti Nuomos sutartį, bet ir tai, kad Nuomos sutarties nutraukimas tuo pačiu nutraukia ir Subnuomos sutarties galiojimą. Tarp atsakovės ir Lizingo bendrovės susiklostę Turto nuomos teisiniai santykiai jau yra pasibaigę. Atsakovė jau nebeturi teisės valdyti ir naudotis lizingo bendrovei priklausančiu turtu, todėl atitinkamai atsakovė Subnuomos sutarties pagrindu negali šių teisių perleisti ieškovei, t. y. negalima perleisti to, ko pats neturi.

153. Teismų praktikoje nurodoma, kad draudimas atsakovui atlikti tolimesnius su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, kai sutartis de jure jau yra nutraukta, ir atsakovo įpareigojimas vykdyti savo sutartines prievoles bylos nagrinėjimo teisme metu bei netrukdyti ieškovui vykdyti savo sutartines prievoles, prieštarautu ekonomiškumo ir proporcingumo principams, neatitiktu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties bei iš esmės reikštu ieškiniu pareikštais reikalavimais siekiamų tikslu įgyvendinimą dar bylos nagrinėjimo teisme metu, teisme nesant išspręstam ginčui dėl sutarties nutraukimo teisėtumo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, konkrečiai – užtikrina jų įvykdymą. Priešingu atveju būtų nepagrįstai suvaržomos atsakovo teisės bei teisėti interesai.

21Byloje nustatyta, kad „Swedbank lizingas“, UAB su atsakove „BA prekyba“ 2015 m. kovo 13 d. sudarė nuomos sutartį Nr. SL-S/15-12, kurios pagrindu „Swedbank lizingas“, UAB perdavė atsakovei „BA prekyba“ valdyti ir naudotis Nuomos sutartyje nurodytą nekilnojamą turtą, esantį ( - ). Atsakovė „BA prekyba“ su ieškove UAB „Komeksimas“ 2015 m. kovo 13 d. sudarė Subnuomos sutartį Nr. 20150313/05S. „Swedbank lizingas“, UAB 2015 m. rugsėjo 27 d. pranešimu Nr. SL-SR/15-3364 vienašališkai nutraukė Nuomos sutartį. Ieškovė UAB „Komeksimas“ ieškiniu prašo pripažinti atsakovės BUAB „BA Prekyba“ bankroto administratoriaus 2015-09-07 raštu Nr. 15-147-8-S atliktą vienašališką 2015-03-13 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nėra keliamas ginčas dėl Swedbank lizingas“, UAB su atsakove „BA prekyba“ 2015 m. kovo 13 d. sudarytos Nuomos sutarties Nr. SL-S/15-12 nutraukimo teisėtumo, t. y. nėra ginčijamas Nuomos sutarties teisėtumas. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai pažeidė trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB teisėtus interesus, kadangi trečiojo asmens atžvilgiu jokie reikalavimai iš ieškovės nėra keliami. Minėta, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Tai reiškia, kad vertinant atsakovo materialią padėtį svarbu nustatyti, ar ji yra pakankama, be ypatingo poveikio jo turtinei būklei, įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad tarp atsakovės BUAB „BA Prekyba“ ir trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB susiklostę ginčo turto nuomos teisiniai santykiai jau yra pasibaigę, dėl ko atsakovė jau nebeturi teisės valdyti ir naudotis lizingo bendrovei priklausančiu turtu, kas lemia aplinkybę, jog atsakovė Subnuomos sutarties pagrindu negali šių teisių perleisti ieškovei, kadangi negalima perleisti neturimų teisių.

22Atkreiptinas dėmesys, kad ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Proporcingumas yra vienas iš bendrųjų teisės principų. Šio principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Sutiktina su trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB argumentu, kad draudimas atsakovei atlikti tolimesnius su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, kai sutartis de jure jau yra nutraukta, prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra naikintina ir ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

25Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti.

26Atmesti ieškovės UAB „Komeksimas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „Komeksimas“ kreipėsi į tesimą su ieškiniu atsakovei BUAB... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovė „BA prekyba“ prašo panaikinti Šiaulių... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalėjo įvertinti... 10. 2. 2015 m. rugsėjo 7 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovę, kad... 11. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB pateiktu atsiliepimu prašo... 12. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Ieškovė neįvykdė pareigos įrodyti grėsmės tinkamam būsimo teismo... 14. 2. Ieškovė žinojo ir suprato net tik tai, kad remiantis Nuomos sutarties... 15. 3. Teismų praktikoje nurodoma, kad draudimas atsakovui atlikti tolimesnius su... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Byloje nustatyta, kad „Swedbank lizingas“, UAB su atsakove „BA prekyba“... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti.... 26. Atmesti ieškovės UAB „Komeksimas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims....