Byla eB2-2719-260/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei S. P. individualiai įmonei iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei S. P. individualiai įmonei iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) prašo iškelti bankroto bylą atsakovei S. P. individualiai įmonei. Nurodo, kad atsakovės S. P. individualios įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2004 metų, paskutinė įmoka gauta 2004 m. balandžio 16 d. Atsakovės įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugsėjo 5 d. sudarė 5 056,71 Eur, šių skolų iš atsakovės išieškoti nepavyksta. Nors individuali įmonė registruota 1998 m. kovo 9 d., tačiau finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, įmonė ir jos vadovas S. P. registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas.

3Atsakovės S. P. individualios įmonės vadovas, įmonei Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka pranešus apie gautą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų apie įmonės turtinę padėtį, įsipareigojimus ir kreditorius teismui nepateikė.

4Atsakovei S. P. individualiai įmonei keltina bankroto byla.

5Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

6Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius, kuris nurodė, kad S. P. individualios įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 5 056,71 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis S. P. individualios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai nėra pateikti. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės ir jos savinino vardu nėra registruota nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis įmonės ir jos savininko vardu nėra registruota transporto priemonių. VSDFV Kauno skyriaus pateiktais duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų nėra.

7Atsižvelgiant į tai, kad individuali įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia, įmonė neturi registruoto turto, joje nėra dirbančiųjų, skolų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nesumoka, darytina išvada, kad tokia S. P. individualios įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Tai sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

9Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „GENORA“, sąrašo eilės Nr. B-JA085, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę, ją teismas ir skiria S. P. individualios įmonės administratore.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

11iškelti atsakovei S. P. individualiai įmonei (įmonės kodas 135126547, adresas Kauno m. sav. Kauno m. J. B. g. 71a) bankroto bylą.

12Paskirti atsakovės S. P. individualios įmonės administratore uždarąją akcinę bendrovę „GENORA“ (adresas Draugystes g. 19, Kaunas, el. p. genora2014@gmail.com, mob. tel. 8 600 23480, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA085).

13Sustabdyti atsakovės S. P. individualios įmonės (įmonės kodas 135126547) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

14Uždėti areštą atsakovės S. P. individualios įmonės (įmonės kodas 135126547) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

16Nustatyti, kad S. P. individualios įmonės vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovui, atsakovei ir administratorei.

18Pavesti administratorei įvykdyti visus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Atsakovės S. P. individualios įmonės vadovas, įmonei Civilinio proceso... 4. Atsakovei S. P. individualiai įmonei keltina bankroto byla.... 5. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 6. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius,... 7. Atsižvelgiant į tai, kad individuali įmonė finansinės atskaitomybės... 8. Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto... 9. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10... 11. iškelti atsakovei S. P. individualiai įmonei (įmonės kodas 135126547,... 12. Paskirti atsakovės S. P. individualios įmonės administratore uždarąją... 13. Sustabdyti atsakovės S. P. individualios įmonės (įmonės kodas 135126547)... 14. Uždėti areštą atsakovės S. P. individualios įmonės (įmonės kodas... 15. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 16. Nustatyti, kad S. P. individualios įmonės vadovas ir kiti valdymo organai ne... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 18. Pavesti administratorei įvykdyti visus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju...