Byla 2-330-228/2014
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams M. B., G. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 15542,27 EUR skolą, tame tarpe: 15008,89 EUR negrąžinto kredito, 436,61 EUR palūkanų, 96,77 EUR delspinigių, taip pat prašė priteisti 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: pažymą dėl skolos AB SEB bankui (10 b.l.), duomenis apie likusio kredito dydį paskolinėje sąskaitoje Nr. 70002979241978 (11-13 b.l.), duomenis pagal būsto kreditavimo sutartį apskaičiuotus ir apmokėtus delspinigius (14, 21, 28 b.l.), skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitą (15-20, 22-27, 29-34 b.l.), Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-26 sprendimą Nr. 2A-163/2013 (35-41 b. l.), vykdomąjį įrašą (44 b.l.), Utenos rajono apylinkės teismo 2013-04-04 nutartį Nr. 2-847-839/2013 (45-47 b.l.), hipotekos lakštą (49-52 b.l.), hipotekos lakšto pakeitimus ir atžymas apie skolininko įsipareigojimų vykdymą (53-54 b.l.), sutartinės hipotekos lakšto pakeitimus ir atžymas (55-57 b.l.), 2003-09-23 kredito sutartį Nr. 1250318010389-03 (58-66 b.l.), 2006-12-28 susitarimą pakeisti 2003-09-23 kredito sutarties sąlygas Nr. 1 (67-68 b.l.), 2009-05-06 susitarimą pakeisti 2003-09-23 kredito sutarties sąlygas Nr. 2 (69-70 b.l.), 2011-05-25 susitarimą pakeisti 2003-09-23 kredito sutarties sąlygas Nr. 3 (71-72 b.l.), įspėjimus dėl galimo kredito sutarties nutraukimo (73, 75 b.l.), įspėjimus dėl kredito sutarties nutraukimo (77, 79 b.l.). Taip pat ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus: žyminio mokesčio mokėjimo nurodymą (7 b.l.).

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas M. B. 2003-09-23 sudarė kredito sutartį Nr. 1250618010389-03 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 16000,00 Lt kreditą buto įsigijimui, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-09-22. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimui atsakovas įkeitė butą su rūsiu, esantį ( - ). 2006-12-28 atsakovas M. B. ir AB SEB bankas sudarė susitarimą pakeisti Sutarties sąlygas, kuriuo remiantis AB SEB bankas atsakovams suteikė 70000,00 Lt buto remontui ir baldų įsigijimui, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2031-12-22, taip pat buvo įregistruotas hipotekos lakšto pakeitimas, kuriuo buvo padidinta įkeitimu užtikrinta prievolė iki 80890,87 Lt. Be to, 2009-05-06 atsakovai ir AB SEB bankas pasirašė susitarimą pakeisti Sutarties sąlygas, kuria remiantis AB SEB bankas suteikė atsakovams (įstojus į prievolę G. B.) 10687,16 Lt kredito limito kortelėje dengimui, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2031-12-22 ir buvo pakeista išduoto kredito valiuta iš litų į eurus. Taip pat atsakovai įregistravo hipotekos lakšto pakeitimą dėl įkeitimu užtikrinta prievolės padidinimo iki 23683,89 EUR. 2013-03-26 Lietuvos apeliacinis teismas sprendimu Nr. 2A-163/2013 pripažino negaliojančius 2003-09-24 hipotekos lakšto pakeitimus, todėl šie buvo išregistruoti iš hipotekos registro.

7Pagal sutarties sąlygas atsakovai įsipareigojo grąžinti skolą nustatyta tvarka. Pagal sutarties bendrosios dalies 5.6. p. atsakovai įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką, o pagal 5.7. p. atsakovai įsipareigojo už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius, jei nesumoka palūkanų pagal grafiką. Sutarties 6.2. p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, prieš 15 dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, jeigu kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų. Atsakovai nuo 2013-03-10 netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal Sutartį: nemokėjo mėnesinių įmokų bei palūkanų. 2013-06-28 raštu ieškovas įspėjo atsakovus dėl Sutarties nutraukimo ir paragino sumokėti skolą, tačiau atsakovai skolos nesumokėjo, 2013-08-12 ieškovas sutartį nutraukė. Atsakovai iki šiol įsipareigojimų ieškovui neįvykdė.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2 str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

9Atsakovai pagal Sutartį tekusios prievolės grąžinti įsiskolinimą dalimis nustatytais terminais bei nutraukus Sutartį grąžinti įsiskolinimą neįvykdė (LR CK 6.873 str. 1d., 6.881 str.1 d.), sutartį ieškovas nutraukė (LR CK 6.222 str.), viso atsakovai ieškovui pagal minėtą kredito sutartį skolingi 20176,19 EUR, tačiau dėl 16000 Lt sumos, kuri užtikrinta įkeitimu, išduotas vykdomasis įrašas, likusi skolos dalis įkeitimu neužtikrinta, todėl atsakovų atžvilgiu taikytina civilinė sutartinė atsakomybė (LR CK 6.245 str. 3d., 6.246 str. 1d., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.), iš atsakovų solidariai priteistina ieškovui 15008,89 EUR negrąžinto kredito, 436,61 EUR palūkanų ir 96,77 EUR delspinigių, dėl kurių šalys susitarė rašytine sutartimi (Sutarties 5.6. p., 5.7. p, LR CK 3.109 str. 1 d. 5 p., 6.6 str., 6.71–6.73 str.).

10LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi bylinėjimosi išlaidų atlyginimui netaikoma solidarioji atsakomybė, todėl patenkinus ieškovo ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str.).

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškovo ieškinį patenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų M. B., ir G. B., gyvenančių ( - ), ieškovo AB SEB bankas, naudai: 15008,89 EUR negrąžinto kredito, 436,61 EUR palūkanų, 96,77 EUR delspinigių, viso 15542,27 EUR skolos, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 15542,27 EUR sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovų M. B. ir G. B. po 805 Lt (viso 1610 Lt) žyminio mokesčio ieškovo AB SEB bankas naudai.

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę LR CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai