Byla 2S-2605-232/2018
Dėl baudos skyrimo UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – V. A., UAB „Karolinos turas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens V. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio V. M. prašymą dėl baudos skyrimo UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – V. A., UAB „Karolinos turas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas antstolis V. M. prašė skirti UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. baudą, skaičiuojant po 20 Eur nuo 2018 m. liepos 3 d. už kiekvieną 2018 m. birželio 8 d. patvarkymo Nr. 0013/18/00636 „Areštuoti UAB „Va bank broker“ priklausančias lėšas, esančias kasoje“ ir 2018 m. birželio 8 d. patvarkymo Nr. 0013/18/00636 „Dėl informacijos pateikimo“ nevykdymo dieną iki patvarkymų įvykdymo dienos.

72.

8Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 26 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1627-141/2017 dėl 10 000 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki visiško įvykdymo, 1 013 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 872 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme iš skolininko UAB „Va bank broker“. Skolininko UAB „Va bank broker“ vadovas yra V. A.. 2018 m. birželio 8 d. buvo priimti patvarkymai areštuoti UAB „Va bank broker“ priklausančias lėšas, esančias kasoje ir dėl informacijos pateikimo, kurie UAB „Va bank broker“ vadovui įteikti 2018 m. birželio 30 d., tačiau nėra įvykdyti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjo antstolio V. M. prašymą dėl baudos skyrimo tenkino iš dalies. Paskyrė UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. vienkartinę 50 Eur baudą už antstolio V. M. 2018 m. birželio 8 d. patvarkymų Nr. 0013/18/00636 nevykdymą.

124.

13Teismas nustatė, kad antstolių kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1627-141/2017 dėl 10 000 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2016 m. liepos 9 d. iki visiško įvykdymo, 1 013 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 872 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme išieškojimo iš skolininko UAB „Va bank broker“, išieškotojo UAB „Karolinos turas“ naudai.

145.

15Nustatė, kad 2018 m. birželio 8 d. surašytas patvarkymas „Areštuoti UAB „Va bank broker“ priklausančias lėšas, esančias kasoje“. Šiuo patvarkymu UAB „Va bank broker“ įpareigotas nedelsiant visas pinigines lėšas, esančias UAB „Va bank broker“ kasoje, neviršijant 14 455,70 Eur apimties pervesti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą, taip pat šiuo patvarkymu UAB „Va bank broker“ įpareigotas per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos antstoliui V. M. pateikti UAB „Va bank broker“ kasos knygos išrašą laikotarpiui nuo 2018 m. birželio 8 d. iki patvarkymo gavimo dienos. Patvarkymas UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. įteiktas 2018 m. birželio 30 d., tačiau iki prašymo teismui padavimo dienos įvykdytas nebuvo. 2018 m. birželio 8 d. buvo priimtas patvarkymas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo skolininkas įpareigotas per tris darbo dienas raštu pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį priklausantį turtą, transporto priemones, lėšas bei indėlius, esančius kredito įstaigose. Patvarkymas UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. įteiktas 2018 m. birželio 30 d.

166.

17Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio reikalavimus. Teismas sprendė, kad antstolio prašymas skirti UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. baudą už antstolio patvarkymų nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas.

18III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

197.

20Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo V. A. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 27 d. nutartį.

218.

22Nurodė, kad antstolio patvarkymas apeliantui nebuvo įteiktas. Teigė, kad apie antstolio patvarkymus sužinojo tik iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 27 d. nutarties, kurią gavo 2018 m. liepos 31 d. Paaiškino, kad antstolio siųstus dokumentus gavo apelianto senelė, kurios sveikata yra sutrikusi dėl patirto insulto ir kuri neperdavė apeliantui gautų dokumentų. Pažymėjo, kad sužinojęs apie antstolio patvarkymus bendradarbiavo su antstoliu.

239.

24Pateikė papildomus dokumentus, kuriuose nurodė, kad močiutei yra diagnozuotas galvos smegenų infarktas. Pažymėjo, kad esanti tokio būklės giminaitė objektyviai negalėjo suprasti esamos situacijos bei gautus procesinius dokumentus perduoti apeliantui. Informavo, jog kai sužinojo apie priimtą patvarkymą, pateikė visą prašomą informaciją.

2510.

26Suinteresuotas asmuo UAB „Karolinos turas“ atsiliepimu prašė atskirojo skundo netenkinti. Nurodė, kad pats apeliantas sutinka, jog patvarkymas įteiktas jo giminaitei – močiutei, taigi tinkamai. Pažymėjo, kad apeliantas ir toliau piktybiškai nevykdo antstolio patvarkymų ir neteikia duomenų apie įmonės turtą ir lėšas.

2711.

28Pareiškėjas antstolis V. M. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė, kad patvarkymai 2018 m. birželio 30 d. buvo įteikti apelianto senelei, todėl konstatuotina, kad įteikti tinkamai. Taip pat nurodė, jog UAB „Va bank broker“ vadovas V. A. patvarkymus įvykdė 2018 m. rugpjūčio 29 d. ir 2018 m. rugsėjo 11 d.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3112.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3313.

34Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantui skirta 50 Eur bauda už antstolio 2018 m. birželio 8 d. patvarkymų nevykdymą.

3514.

36CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

3715.

38Byloje, remiantis rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais, nustatytos tokios, toliau įvardijamos faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo tarp šalių nėra. Antstolio V. M. kontoroje, vykdant išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1627-141/2017, 2018 m. birželio 8 d. buvo surašytas patvarkymas „Areštuoti UAB „Va bank broker“ priklausančias lėšas, esančias kasoje“ ir patvarkymas „Dėl informacijos pateikimo“. Nurodyti patvarkymai 2018 m. birželio 30 d. buvo įteikti apelianto senelei.

3916.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įteikimo tvarką reglamentuoja CPK 123 straipsnis. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.) (CPK 123 str. 3 d.). Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą bei į tai, kad antstolio siųsti patvarkymai buvo įteikti apelianto senelei, konstatuotina, kad antstolio patvarkymai buvo įteikti tinkamai UAB „Va bank broker“ vadovui V. A., ką pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas.

4117.

42Apeliacinė instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl antstolio patvarkymo reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes, apibudinančias pažeidimo pobūdį ir turinčias reikšmės baudos dydžiui.

4318.

44Apeliantas nurodė ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, kad senelei 2018 m. buvo diagnozuotas galvos smegenų infarktas. Paaiškino, kad esanti tokio būklės senelė objektyviai negalėjo suprasti esamos situacijos bei gautus procesinius dokumentus perduoti apeliantui. Tai pat nurodė, kad sužinojus apie patvarkymus, juos įvykdė. Antstolis V. M. nurodė, jog UAB „Va bank broker“ vadovas V. A. patvarkymus įvykdė 2018 m. rugpjūčio 29 d. ir 2018 m. rugsėjo 11 d. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad antstolio patvarkymų nevykdymo priežastis buvo tai, kad patvarkymai apelianto realiai nepasiekė, t. y. apelianto senelė neperdavė apeliantui gautų dokumentų. Gavęs patvarkymus, apeliantas juos įvykdė. Taigi iš esmės antstolio patvarkymai laiku nebuvo įvykdyti ne dėl ieškovo kaltės.

4519.

46Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos pirmosios instancijos teismui priimant nutartį dėl baudos skyrimo, tikslinga panaikinti UAB „Va bank broker“ vadovui V. A. skirtą vienkartinę 50 Eur baudą už antstolio V. M. 2018 m. birželio 8 d. patvarkymų Nr. 0013/18/00636 nevykdymą.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

48Iš dalies pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 27 d. nutartį, panaikinant UAB „Va bank broker“ vadovui V. A., a. k. ( - ) skirtą vienkartinę 50 Eur baudą už antstolio V. M. 2018 m. birželio 8 d. patvarkymų Nr. 0013/18/00636 nevykdymą.

49Grąžinti antstoliui V. M. vykdomąją bylą Nr. 0013/18/00636.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas antstolis V. M. prašė skirti UAB „Va bank broker“ vadovui... 7. 2.... 8. Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 26 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjo... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad antstolių kontoroje vykdomas išieškojimas pagal... 14. 5.... 15. Nustatė, kad 2018 m. birželio 8 d. surašytas patvarkymas „Areštuoti UAB... 16. 6.... 17. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio... 18. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo V. A. prašė panaikinti Vilniaus miesto... 21. 8.... 22. Nurodė, kad antstolio patvarkymas apeliantui nebuvo įteiktas. Teigė, kad... 23. 9.... 24. Pateikė papildomus dokumentus, kuriuose nurodė, kad močiutei yra... 25. 10.... 26. Suinteresuotas asmuo UAB „Karolinos turas“ atsiliepimu prašė atskirojo... 27. 11.... 28. Pareiškėjas antstolis V. M. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 12.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 33. 13.... 34. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos... 35. 14.... 36. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti... 37. 15.... 38. Byloje, remiantis rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais,... 39. 16.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įteikimo tvarką reglamentuoja... 41. 17.... 42. Apeliacinė instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl... 43. 18.... 44. Apeliantas nurodė ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, kad senelei 2018... 45. 19.... 46. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 48. Iš dalies pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 27 d.... 49. Grąžinti antstoliui V. M. vykdomąją bylą Nr. 0013/18/00636....