Byla A2.11.-6554-817/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė - Kalytienė, sekretoriaujant Gretai Čiuladaitei, dalyvaujant A. J., teismo posėdyje išnagrinėjusi A. J., a. k. ( - ), gyv. ( - ), Vilniuje, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2A. J., būdamas įspėtas apie administracinę atsakomybę už melagingų parodymų davimą, 2016 m. vasario 24 d. teismo posėdžio metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjant M. Z. administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A 2.6.-1318-295/2016 dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, davė žinomai melagingus parodymus, teigdamas, kad 2015-12-15 nakties metu jis (A. J.), o ne administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo M. Z., vairavo automobilį Chrysler 300C, valstybinis numeris ( - ), kuriuo jis kartu su M. Z., sėdėjusiu automobilio gale, atvyko į degalinės teritoriją. Šiais savo veiksmais A. J. padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1872 str.

3Teisme A. J. nurodė, kad melagingų parodymų nedavė, teigė, jog nebent duodamas parodymus galėjo suklysti dėl datos.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-24 nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1318-295/2016, M. Z. buvo nubaustas pagal ATPK 1241 str. 2 d., 1241 str. 8 d., 126 str. 4 d., ir jam paskirta 723 eurų bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. M. Z. buvo nubaustas už tai, kad jis 2015-12-18 02.15 val., vairuodamas automobilį Chrysler 300C, valstybinis numeris ( - ), ir įvažiuodamas į degalinės teritoriją, esančią ( - ), Vilniuje, pažeidė Kelių eismo taisyklių kelio ženklo Nr. 301 reikalavimus (įvažiuoti draudžiama), atsisakė būti patikrintas dėl blaivumo ir nepateikė vairuotojo pažymėjimo.

5Vilniaus apygardos teismo 2016-04-06 nutartimi, M. Z. atstovės advokatės R. J. apeliacinis skundas netenkintas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-24 nutarimas paliktas nepakeistas.

6A. J. kaltė dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1872 str., įrodyta byloje teismo ištirtų įrodymų visuma: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-24 nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1318-295/2016; 2016-02-24 teismo posėdžio protokolu ir šio posėdžio garso įrašu (administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1318-295/2016); A. J. pasirašytu įspėjimu dėl administracinės atsakomybės; Vilniaus apygardos teismo 2016-04-06 nutartimi, priimtoje dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1318-295/2016. Šių byloje esančių duomenų pagrindu nustatytos faktinės aplinkybės sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo viena kitą bei leidžia spręsti, kad yra nustatyti visi ATPK 1872 str. numatyto pažeidimo sudėties elementai.

7ATPK 1872 str. numatyta, jog melagingų parodymų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertinimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje, - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

8A. J. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

9Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į pažeidėjo asmenybę ir daro išvadą, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti A. J. skiriant minimalią ATPK 1872 str. sankcijoje nustatytą baudą.

10Vadovaudamasis ATPK 286 - 288 str., teismas

Nutarė

11A. J., a. k. ( - ), už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1872 str., paskirti 289 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių) eurų baudą.

12Išaiškinti pažeidėjui, kad skirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o jam apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) sąskaitas: AB banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke DNB Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, „Danske Bank“ Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, UAB „Medicinos bankas“ Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, AB „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, įmokos mokesčio kodas 1001, unikalus mokėjimo kodas – administracinės bylos Nr. A2.11.-6554-817/2016. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių.

13Išaiškinti pažeidėjui, kad atsižvelgiant į patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

14Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai