Byla 2-12620-1026/2020
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų verslas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daugesa“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pramogų verslas“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Daugesa“ (toliau – atsakovė), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 642,91 Eur skolą, 54 Eur palūkanas, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines procesinis palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriaus nuostatomis, šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Atsakovei iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti. Priimtinas preliminarus sprendimas.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė atsakovei tiekė prekes, už kurias atsakovė turėjo atsiskaityti pagal 2019 m. sausio 14 d., 2019 m. sausio 28 d., 2019 m. vasario 25 d., 2019 m. kovo 4 d., 2019 m. balandžio 8 d., 2019 m. balandžio 15 d., 2019 m. gegužės 13 d., 2019 m. birželio 3 d. išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, jose nurodytais terminais. Atsakovė su ieškove pagal pateiktas sąskaitas numatytais terminais neatsiskaitė ir liko skolinga 642,91 Eur. Už praleistą mokėjimo terminą ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies nuostatomis, skaičiuoja 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos, kas sudaro 54 Eur.

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie rašytiniai įrodymai : 2019 m. sausio 14 d., 2019 m. sausio 28 d., 2019 m. vasario 25 d., 2019 m. kovo 4 d., 2019 m. balandžio 8 d., 2019 m. balandžio 15 d., 2019 m. gegužės 13 d., 2019 m. birželio 3 d. PVM sąskaitos - faktūros, kurios patvirtina ieškovės reikalavimo teisę į susidariusį atsakovės įsiskolinimą. Teismas darydamas išvadas ir priimdamas šį sprendimą vadovavosi šiais įrodymais.

8Tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovė tinkamai įvykdė savo prievolę ir perdavė atsakovei prekes. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi pagal PVM sąskaitą - faktūrą už prekes (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovė neįvykdė sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistina 642,91 Eur skola bei 54 Eur palūkanos.

9Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 7 straipsnio 1 dalimi, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Kadangi tiek ieškovė, tiek atsakovė laikytini ūkio subjektais, teikiančiais komercines paslaugas už atlyginimą, tarp šalių susiklosčiusiems teisiniams santykiams taikytinos įstatymo nuostatos (MAPKSVPĮ 1 straipsnio 2 dalis). Atsakovė neatsiskaitė už tiektas prekes, todėl ieškovė pagrįstai turi teisę reikalauti išieškojimo išlaidų kompensavimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas yra tenkintinas, iš atsakovės priteisiant 40 Eur skolos išieškojimo išlaidoms kompensuoti (MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovė yra juridinis asmuo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (736,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškinį patenkinus pilna apimtimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 11 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Daugesa“, juridinio asmens kodas 302946408, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų verslas“, juridinio asmens kodas 300583029, naudai 642,91 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 91 ct) skolą, 54 Eur (penkiasdešimt keturių eurų) palūkanas, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) skolos išieškojimo išlaidas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 736,91 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 11 Eur (vienuolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Jeigu atsakovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

18Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkė pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

19Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją išsiųsti atsakovei. Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

20Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai