Byla 2-452/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones bei taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-508-123/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Optimalūs finansai“ ieškinį atsakovui G. P. , trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Previlsta“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB ,,Optimalūs finansai“ 2007 m. vasario 21 d. ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovo G. P. 201 000 Lt žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme ir bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko turto areštą, pirmiausia areštuojant sumas, esančias bankuose, o jų nesant – kitą skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

3Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 23 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies ir nutarė areštuoti atsakovui G. P. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant 201 000 Lt sumos.

4Šią nutartį atsakovas G. P. apskundė. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartį, kuria atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, paliko nepakeistą.

5Atsakovas G. P. 2007 m. gegužės 21 d. Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, o jei laikinosios apsaugos priemonės nebus panaikintos, įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą.

6Prašyme atsakovas nurodė, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas gali paslėpti turimą turtą, o taip pat, kad jis vengia įsipareigojimų. Ieškinio sumos dydis savaime negali nulemti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, juolab, kad atsakovo materialinė padėtis yra gera (turimų žemės sklypų vertė yra 345 000 Lt). Be to, jis siekia ją pagerinti, tačiau dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patiria neigiamas pasekmes – areštavus jo turtą bankas nesuteikė paskolos namo statybai. Negavus finansavimo ir nuolat brangstant statybų kaštams, atsakovas dėl turto arešto patiria akivaizdžius nuostolius. Nežiūrint į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, teismas turi taikyti atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovą pervesti į teismo depozitinę sąskaitą 89 301,25 Lt, t.y. realius nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė pabrangus statyboms.

7Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovo G. P. prašymus atmetė.

8Teismas nutartyje nurodė, jog aplinkybės, kurių pagrindu Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 23 d. nutartimi pritaikė atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, nepasikeitė, todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Teismas taip pat atmetė atsakovo prašymą taikyti atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, motyvuodamas tuo, kad atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių prašyme išdėstytas aplinkybes (banko atsisakymas suteikti paskolą, rangovo pretenzija, kad atsakovas negali su juo atsisakyti, kad pakilo statybos darbų ir medžiagų kainos ir pan.), o taip pat galimų nuostolių realumą bei dydį pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.). Be to, teismas pažymėjo, jog atsakovui yra žinoma, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuri yra nemoki, todėl neturi jokių finansinių galimybių užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą.

9Atskiruoju skundu atsakovas G. P. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o šio prašymo netenkinus, įpareigoti ieškovą BUAB ,,Optimalūs sprendimai“ užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą ir pervesti į teismo depozitinę sąskaitą 89 301,25 Lt.

10Atskirajame skunde atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, apsiribojo formaliu konstatavimu, jog nutartis dėl jų taikymo buvo skundžiama apeliacine tvarka ir palikta galioti. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, jog prašyme buvo nurodytos naujos, nesvarstytos aplinkybės, t.y. jog kintanti teismų praktika rodo, jog didelė ieškinio suma pati savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei dėl atsakovo turtinės padėties ir grėsmės ieškovo interesams nebuvimo.

11Apeliantas taip pat pažymi, jog teismas netinkamai taikė CPK 147 straipsnio, reglamentuojančio atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo nuostatas, kadangi atsakovas pateikė visus įrodymus, patvirtinančius, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių jis ne tik patirs, bet jau patiria realius nuostolius. Aptariamo instituto paskirtis yra užtikrinti galimus nuostolius, tuo tarpu realių nuostolių atlyginimas spręstinas ne šioje proceso stadijoje. Taigi teismas faktiškai nevertino pateiktų įrodymų, t.y. rangovo pateiktos naujos lokalinės sąmatos dėl statybų kainų kilimo, kuri yra pakankamas įrodymas dėl galimų atsakovo nuostolių. Apelianto manymu, teismas, atmesdamas jo prašymą, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, pagal kurią, teismas, skirdamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Be to, įrodymu laikytina ir teismui pateikta kredito sutartis, kuria paskolai užtikrinti įkeičiamas žemės sklypas, tačiau esant registre žymai apie turto areštą, bankas paskolos nesuteikia.

12Pasak apelianto, apeliacinės instancijos teismui palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, bankrutuojančios įmonės faktiškai būtų atleistos nuo turtinės atsakomybės dėl nepagrįstų ieškinių reiškimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes joms esant nemokioms, teismas netaikytų atsakovui CPK numatytų garantijų dėl galimų nuostolių atlyginimo, taigi ateityje patenkinus tokio pabudžiu reikalavimus, teismo sprendimai realiai liktų neįvykdyti.

13Atsiliepimu į atsakovo G. P. atskirąjį skundą ieškovo BUAB ,,Optimalūs sprendimai“ administratorius ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį nepakeistą.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 23 d. nutartimi ieškinio reikalavimų (201 000 Lt žalos atlyginimo) užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą (b.l.7). Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (b.l.8-9). Atsakovas 2007 m. gegužės 21 d. pirmosios instancijos teismui pakartotinai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tačiau teismas atsisakė šias priemones panaikinti. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Nežiūrint į tai, jog pasak atsakovo didelė ieškinio suma savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, nors atsakovas yra pasiturintis asmuo, tikėtina, jog didelė ieškinio suma (201 000 Lt) gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką, turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi atsakovas teismui nepateikė jokių papildomų įrodymų, patvirtinančių, jog nuo nutarties, kuria atsakovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sumažėjo būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo rizika, teisėjų kolegija sprendžia, jog Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

17Atskirajame skunde atsakovas pažymi ir tai, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, neatsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį bei grėsmės ieškovo interesams nebuvimą. Nors atsakovas ir teigia, kad jis turi pakankamai turto į kurį ateityje galėtų būti nukreiptas išieškojimas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jam kliudo atlikti su turtu sandorius, kurie padidintų turto vertę, tačiau teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus vertina priešingai, t.y. kaip ketinimą apsunkinti turimą turtą papildomais įsipareigojimais dėl kurių turto vertė gali iš esmės sumažėti (apeliantas įkeisdamas turimą turtą tretiesiems asmenims (bankui), ketina gauti paskolą statyboms vykdyti). Tokiu būdu, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo rizika, priešingai nei teigia atsakovas, ne sumažėtų, o padidėtų, taigi kiltų reali grėsmė ieškovo – bankrutuojančios įmonės – interesams, o kartu ir šios įmonės kreditorių interesams, nes sumažėtų tikimybė, kad jų finansiniai reikalavimai bus įvykdyti.

18Apeliantui išaiškintina, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas apskritai gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Be to, atsakovas gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius.

19Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tačiau įstatymas teismui suteikia teisę, bet ne pareigą atsakovui pareikalavus, neatsižvelgiant į byloje esančias aplinkybes, reikalauti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo. Galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo teismas gali pareikalauti, tik tuomet, kai kyla grėsmė, jog atsakovo nuostoliai, galimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali nebūti atlyginti. Civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai lemia, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.).

20Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą bei atsižvelgdama į nurodytą anksčiau šalių įrodinėjimo pareigą, sprendžia, jog apeliantas nepagrindė aplinkybių, kuriomis remdamasis ginčija teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog atsakovo pateiktos statybos rangos darbų sąmatos neįrodo ketinimų statyti gyvenamąjį namą bei statybos darbų kainų augimo, todėl negali būti pripažintos galimus nuostolius pagrindžiančiais įrodymais.

21Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, bei atsižvelgdama į tai, kad atsakovas teismui nepateikė nuostolių realumą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė panaikinti atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones bei taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas BUAB ,,Optimalūs finansai“ 2007 m. vasario 21 d. ieškiniu... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 23 d. nutartimi ieškovo prašymą... 4. Šią nutartį atsakovas G. P. apskundė. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m.... 5. Atsakovas G. P. 2007 m. gegužės 21 d. Klaipėdos apygardos teismui pateikė... 6. Prašyme atsakovas nurodė, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovo G. P.... 8. Teismas nutartyje nurodė, jog aplinkybės, kurių pagrindu Klaipėdos... 9. Atskiruoju skundu atsakovas G. P. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 10. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Apeliantas taip pat pažymi, jog teismas netinkamai taikė CPK 147 straipsnio,... 12. Pasak apelianto, apeliacinės instancijos teismui palikus nepakeistą pirmosios... 13. Atsiliepimu į atsakovo G. P. atskirąjį skundą ieškovo BUAB ,,Optimalūs... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario... 17. Atskirajame skunde atsakovas pažymi ir tai, jog pirmosios instancijos teismas,... 18. Apeliantui išaiškintina, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas... 19. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi teismas, taikydamas laikinąsias... 20. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą bei... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, bei atsižvelgdama į... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį palikti...