Byla 2A-1017-302/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Danutės Kutrienės,

4sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovams Inai Jočienei, Kęstučiui Gruzdžiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos biodyzelino centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos biodyzelino centras“ dėl nuostolių atlyginimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 75 131,32 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 45 871,32 Lt išlaidų už vidutinio slėgio dujotiekio trasos topografinės nuotraukos sudarymo darbus; 28 792,00 Lt išlaidų už projektavimo darbus iki RME gamyklos Smailių k., Širvintų r., sklypo ribos; 168,00 Lt išlaidų už VĮ Registrų centro išrašą, 300,00 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymas.

9Nurodė, kad tarp AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo ir atsakovo 2006-01-25 buvo sudaryta preliminarioji sutartis Nr. 20-06 dėl RME gamyklos Smailių k., Širvintų r., siekiant ateityje sudaryti pagrindinę Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartį. Pagal šios preliminariosios sutarties 3.2 p. taip pat buvo susitarta, kad bus sudaryta tarpinė sutartis dėl topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų atlikimo iki 2006-04-01, papildomu susitarimu nurodytas terminas buvo pratęstas iki 2006-06-07. Šalys susitarė, jog atsakovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties dėl prisijungimo prie dujų sistemos ir iki 2006-06-01 nepastačius statinių bei nepradės montuoti įrenginių, naudosiančių gamtines dujas ar nepateiks preliminariojoje sutartyje aptartos banko garantijos, privalės padengti ieškovo patirtas topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų išlaidas (3.4 p.). Pagal 2006-05-31 sudarytą tarpinę sutartį topografinės nuotraukos sudarymo darbai įvertinti 45 871,32 Lt, o projektavimo darbų kaina nurodyta 28 792,00 Lt, bendra darbų kaina – 74 663,32 Lt. Atsakovas šią sutartį pasirašė, dėl darbų kainos pretenzijų nereiškė. Kadangi atsakovas neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, iš jo priteistina 74 663,32 Lt patirtų nuostolių.

10Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas netinkamai aiškina įsipareigojimus pagal preliminariąją sutartį bei jos papildomą susitarimą, kadangi atsakovui, nesant sąlygų visumos, dar neatsirado pareiga sumokėti už topografinę nuotrauką bei projektavimo darbus. Šios sąlygos yra tokios: atsakovo pareigos pateikti banko garantiją 1 000 000 Lt sumai sudarius Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį neįvykdymas bei ieškovo sąskaitos pateikimas už vidutinio slėgio dujotiekio trasos topografinę nuotrauką ir projektavimo darbus.

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 75 131,32 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis įvykdė savo įsipareigojimus pagal tarp šalių sudarytas sutartis – sudaryti pagrindinę sutartį dėl prisijungimo prie dujų sistemos ir iki 2006-06-01 pastatyti ir pradėti montuoti statinius bei įrenginius, naudosiančius gamtines dujas ar pateikti preliminariojoje sutartyje aptartą banko garantiją, todėl jis privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Teismas taip pat nurodė, kad šalių sudarytos sutartys atitinka šioms sutartims įstatymo numatytus turinio ir formos reikalavimus, yra nenuginčytos, todėl turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai. Atsakovas nepagrįstai atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

12Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ apeliaciniu skundu prašo 2007-07-03 teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai įvertino byloje esančius įrodymus, susijusius su atsakovo pareigos padengti ieškovo turėtas topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų išlaidas, atsiradimu ir buvimu. Teismas nemotyvavo, kodėl jis atmetė atsakovo pateiktus įrodymus bei argumentus, įrodančius, kad jis neturi pareigos apmokėti šių turėtų išlaidų. Teismas neanalizavo, ar atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminas yra pasibaigęs ar ne, nenurodė, kurios sutarties, sudarytos tarp šalių, pagrindu padarė išvadą, kad atsakovas turi pareigą apmokėti ieškovo turėtas topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų išlaidas. Taigi teismas pažeidė procesinės teisės normas (CPK 185 str. 1 d., 265 str., 270 str. 3 d. 2 p. ir 4 d. 1-3 p.), kas turėjo įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

13Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas (CK 6.59 str., 6.200 str., 6.249 str.), nes nėra ir nebuvo sąlygų visumos, kurioms esant atsakovas turėtų pareigą sumokėti nurodytas išlaidas, šios sąlygos neatsirado iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o 2007-06-22 pasirašant Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartį, tokios pareigos apskritai buvo atsisakyta.

14Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2007-07-03 teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi šalių sudarytomis sutartimis, kurios yra nenuginčytos, todėl turi būti vykdomos, būtent šiose sutartyse nustatytus terminus pažeidė atsakovas, todėl jis turi atlyginti nuostolius. Apelianto argumentai turėtų būti vertinami kaip neatitinkantys tikrovės, tarp šalių pasirašytų 2006-01-25 preliminarios sutarties Nr. 20-06 bei 2006-05-31 sutarties Nr. 429-06 sąlygų. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad iki šiol nėra atsiradusi visuma sąlygų, kurioms esant atsirastų jam pareiga apmokėti ieškovo turėtas išlaidas. Atsakovo prievolė sumokėti ieškovo turėtus nuostolius, yra nustatyta ne tik preliminariojoje sutartyje, bet ir 2006-05-31 sutartyje. Teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminas pasibaigė ir tinkamai taikė materialinės teisės normas, nes atsakovas iki 2006-06-15 nepastatė statinių bei nepradėjo montuoti įrenginių, naudosiančių gamtines dujas, be to, terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti baigėsi 2006-06-15, ji buvo sudaryta tik 2007-06-22. Taip pat nurodo, kad atsakovas nepateikė banko garantijos sudarant Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie ieškovo dujų sistemos sutartį, tokiu būdu vengė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ su atsakovu UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 2006-01-25 sudarė preliminarią sutartį Nr. 20-06 dėl RME gamyklos Smailių k., Širvintų r. dujofikavimo (13-14), kuri buvo papildyta 2006-05-31 papildomu susitarimu (b.l. 15). Šalys, vykdydamos sutarties 3.2 punkto reikalavimus, 2006-05-31 sudarė sutartį Nr. 429-06 dėl topografinės nuotraukos ir dujotiekio projektavimo darbų atlikimo. Pagal pastarosios sutarties 5.1 p. šalys susitarė, kad atsakovas sumokės už topografinę nuotrauką, projektavimo darbus ir kitas su šiais darbais susijusias išlaidas, jeigu atsakovas nepastatys statinių ir iki 2006-06-15 nepradės montuoti įrenginių, naudojančių gamtines dujas, arba nepateiks banko garantijos 1 000 000 Lt sumai dėl savalaikio prisijungimo prie dujų įmonės sistemos, sudarius Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį.

17Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas turi atlyginti sutartinius nuostolius, nes jis nepateikė teismui įrodymų, kad tinkamai ir laiku įvykdė sutartinę prievolę, t.y. pastatė sutartyse numatytus statinius ir iki 2006-06-15 pradėjo montuoti įrenginius naudosiančius gamtines dujas. Nepateikus šių įrodymų teismas turėjo pagrindą taikyti Civilinio kodekso 6.200 straipsnio ir 6.256 straipsnio nuostatas ir priteisti šalių sutartus nuostolius, t.y. išlaidas, kurias turėjo ieškovas vykdydamas sutartinius įsipareigojimus - topografinės nuotraukos sudarymo darbų 45 871,32 Lt, projektavimo darbų 28 792,00 Lt kaina, bendra darbų kaina – 74 663,32 Lt.

18Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog teismas neįvertino tos aplinkybės, jog nebuvo sutartyje numatytų sąlygų visumos, kurioms esant atsirastų pareiga atsakovui sumokėti už sutartyje numatytus darbus. Kaip jau minėta, po šalių sudarytos preliminarios sutarties dėl gamyklos dujofikavimo (b.l. 13-14), šios sutarties pagrindu 2006-05-31 buvo sudaryta kita sutartis (b.l. 17-18) kurios 5.1 punkte ir buvo nustatytos sąlygos, kurių neįvykdęs atsakovas prisiėmė įsipareigojimą atlyginti topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų išlaidas. Pagal nurodytą punktą atsakovas šias išlaidas atlygina esant pirmai sąlygai - tai nepastačius statinių ir (bei) nepradėjus montuoti įrenginių, naudosiančių gamtines dujas iki 2006-06-15, arba esant antrai sąlygai – nepateikus banko garantijos 1 000 000, 00 Lt sumai dėl savalaikio prisijungimo prie Dujų įmonės sistemos, sudarius Naujojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos sutartį. Tokiu būdu pakako vienos iš numatytų sąlygų, kad atsakovas turėtų atlyginti ieškovui topografinės nuotraukos ir projektavimo darbų išlaidas. Kadangi ieškovas neteigė ir neįrodinėjo, jog atsakovas neįvykdė kitos sąlygos, todėl teismas kitos sąlygos, kuriai esant turėtų atlyginti nuostolius, netyrė. Dėl nurodytos priežasties nagrinėjamoje byloje jokios įrodomosios galios neturi apelianto su apeliaciniu skundu pateikta naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos 2007-06-22 sutartis (b.l. 70-74).

19Kolegija pažymi, kad atsakovas neginčijo sudarytų sutarčių teisėtumo, ieškovo prašomų priteisti nuostolių dydžio, arba nuostolių buvimą, o taip pat neginčijo ir neįrodinėjo, jog atsakovas sutartį vykdė tinkamai.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, neišeidamas už ieškinio ribų, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo, todėl sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Danutės Kutrienės,... 4. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovams Inai Jočienei, Kęstučiui Gruzdžiui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. Nurodė, kad tarp AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo ir atsakovo... 10. Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. liepos 3 d. sprendimu... 12. Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ apeliaciniu skundu prašo... 13. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino materialinės... 14. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ su atsakovu UAB „Baltijos biodyzelino... 17. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas turi atlyginti... 18. Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog teismas neįvertino tos... 19. Kolegija pažymi, kad atsakovas neginčijo sudarytų sutarčių teisėtumo,... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. sprendimą palikti...