Byla 1-300-550/2012

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas sekretoriaujant Audronei Argustienei, dalyvaujant : prokurorei Stasei Svetickienei, nukentėjusiajai J. L.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3K. L., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, 8 klasių išsilavinimo, bedarbis, gyvenantis ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas), ir

Nustatė

52012 m. liepos 1 d. 00 val. 30 min., K. L., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose ( - ), asmeninio konflikto su buvusia sutuoktine J. L. metu, trijų mažamečių vaikų akivaizdoje, sugriebęs J. L. už plaukų spyrė du kartus jai į pilvo sritį ir vieną kartą sudavė kumščiu į veidą, tuo padarydamas nukentėjusiajai poodines kraujosruvas kaktos dešinėje pusėje ir dešinės akies viršutiniame voke, ir taip sukeldamas nukentėjusiajai J. L. fizinį smurtą bei nežymų sveikatos sutrikimą.

6Kaltinamasis K. L. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-06-30 būdamas Beržų kaimo šventėje, matė kaip buvusią jo sutuoktinę J. L. šokdino kiti vyrai, tad supyko ir būdamas apimtas pavydo, grįžęs mano ją sumušė. Pripažino, jog du kartus spyrė J. L. į pilvą bei kumščiu sudavė į veidą. Visų aplinkybių nepameta, kadangi buvo stipriai girtas. Nukentėjusiosios atsiprašė, su vaikais bendrauja, prisideda prie jų išlaikymo.

7Be visiško kaltinamojo K. L. kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnumoje įrodyta nukentėjusiosios parodymais, byloje pateiktais duomenimis ir rašytiniais įrodymais.

8Nukentėjusioji J. L. parodė, kad ji su K. L. yra išsiskyrusi, augina 3 mažamečius vaikus. 2012-06-30 ji su vaikais buvo Beržų kaimo šventėje, kur pakviesta šoko su vyriškiais. Po fejerverkų su vaikais grįžo į namus. Apie 00 val. 30 min. į namus parėjo ir girtas K. L., kuris jai pradėjo priekaištauti dėl šokių. Kilo ginčas, kurio metu K. L., vaikų akivaizdoje, rėkdamas ir keikdamasis, sugriebė jai už plaukų ir koja du kartus spyrė į pilvą bei vieną kartą kumščiu sudavė į veidą, pataikydamas į dešinę akį. Ją užstojo mažesnioji mergaitė, o vyresnioji tuo metu nubėgo pas motinėlę bei ją pakvietė. Iškvietė policiją. Šiuo metu kaltinamasis jos atsiprašė, padeda tvarkytis ūkyje, mažiau girtauja, o kai uždirba, duoda pinigų vaikams.

9Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra butas, esantis ( - ). sav. Apžiūros metu bylai reikšmingų aplinkybių neužfiksuota (b.l. 5-8).

10Byloje pateiktas asmens apžiūros protokolas nurodo į tai, jog apžiūrėjus J. L., jai nustatyti sumušimo požymiai – po dešine akimi paraudimas – nubrozdijimas, paburkusi nosis, paraudusios užverktos akys (b.l. 9-12).

11Byloje pateikta teismo medicinos specialisto išvada Nr. G149/12(12) nurodo į tai, kad dėl pavartoto smurto J. L. atžvilgiu, jai buvo padarytos poodinės kraujosruvos kaktos dešinėje pusėje ir dešinės akies viršutiniame voke, ko pasekmėje jai buvo sukeltas fizinis skausmas ir padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 18-19).

12Byloje pateiktas asmens blaivumo testas nurodo į tai, jog 2012 m. liepos 1 d. 01 val. 27 min. K. L. buvo fiksuotas 3,25 promilių girtumas ( b. l. 29).

13Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus laiko esant nustatytu, jog kaltinamasis K. L. įvykdė jam inkriminuojamą nusikaltimą, t.y., kad jis 2012 m. liepos 1 d. 00 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose ( - ), asmeninio konflikto su buvusia sutuoktine J. L. metu, trijų mažamečių vaikų akivaizdoje, sugriebęs J. L. už plaukų spyrė du kartus jai į pilvo sritį ir vieną kartą sudavė kumščiu į veidą, tuo padarydamas nukentėjusiajai poodines kraujosruvas kaktos dešinėje pusėje ir dešinės akies viršutiniame voke, ir taip sukeldamas nukentėjusiajai J. L. fizinį smurtą bei nežymų sveikatos sutrikimą. Kaltinamojo K. L. parodymus, kuriais jis visiškai pripažino sumušęs nukentėjusiąją, pilnai patvirtina bylos duomenys: nukentėjusiosios J. L. pateikti nuoseklūs ir detalūs parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolas, asmens apžiūros protokolas, teismo medicinos specialisto išvada, asmens blaivumo testo parodymai. Nurodytų byloje įrodymų visumos pagrindu teismas laiko esant pilnai įrodytu, jog kaltinamasis K. L. asmeninio konflikto metu pavartodamas fizinį smurtą, t.y. suduodamas smūgius nukentėjusiajai įvykdė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 140 str. 1 d., kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, kvalifikuota teisingai.

14Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo visuomenei laipsnį ir pobūdį: padarytas tyčinis, nesunkus nusikaltimas (BK 11 str. 3 d.), nukreiptas prieš žmogaus sveikatą, pavartojant smurtą artimoje aplinkoje, savo nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Pažymėtina, jog smurtas šeimoje yra nuolatinio pobūdžio. Skiriant bausmės rūšį ir dydį atsižvelgtina ir į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, t.y. kad padaręs nusikaltimą kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai galisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkina ta aplinkybė, jog nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos realizavimui. Kaltinamasis K. L. teisiamas pirmą kartą, ne kartą baustas administracine tvarka, tame tarpe ir dėl smurto šeimoje (b.l. 58-62), dėl K. L. pavartoto fizinio smurto, teismas 2012-07-02 nutartimi paskyrė smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones (b.l. 45-46), kurių pagrindu kaltinamasis buvo iškeldintas iš gyvenamosios vietos (b.l. 49), kaltinamasis nedirba (b.l. 63-64), registruotas darbo biržoje nuo 2012-08-28, Psichikos sveikatos kabineto įskaitoje buvo registruotas nuo 1983-10-19 iki 2010-03-17 su diagnoze – lengvas protinis atsilikimas, Priklausomybės ligų kabinetų įskaitoje neregistruotas (b.l. 74), Dotnuvos seniūnijos charakterizuojamas neigiamai, kaip vedantis asocialų gyvenimo būdą (b.l. 76). Kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai išgyvena, teigia išvadas padaręs. Pažymėtina, jog kaltinamais su nukentėjusiajam auginą tris nepilnamečius vaikus, prisideda prie jų išlaikymo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog nedirbančiam ir savo pajamų neturinčiam kaltinamajam skirtinos bausmės tikslai nebus pasiekti taikant sankcijoje numatytas švelnesnes bausmės rūšis, pagrindų taikyti griežčiausias - arešto ar laisvės atėmimo bausmes taip pat nėra, tad kaltinamajam taikytina laisvės apribojimo bausmė, kuri savo apimtimi gali leisti pasiekti bausmei paskirčiai keliamus tikslus (BK 41 str.).

15Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

16Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 301-303 str., teismas

Nutarė

17K. L., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas) ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems (1) metams, įpareigojant pradėti dirbti ar registruotis darbo biržoje, be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu nesusiję su darbu, iki 2013 m. gegužės 1 d. neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

18Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-07-01 iki 2012-07-02.

19Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

20Nuosprendis, per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam Kėdainių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. K. L., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1... 5. 2012 m. liepos 1 d. 00 val. 30 min., K. L., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 6. Kaltinamasis K. L. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-06-30... 7. Be visiško kaltinamojo K. L. kaltės pripažinimo, jo kaltė pilnumoje... 8. Nukentėjusioji J. L. parodė, kad ji su K. L. yra išsiskyrusi, augina 3... 9. Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio... 10. Byloje pateiktas asmens apžiūros protokolas nurodo į tai, jog apžiūrėjus... 11. Byloje pateikta teismo medicinos specialisto išvada Nr. G149/12(12) nurodo į... 12. Byloje pateiktas asmens blaivumo testas nurodo į tai, jog 2012 m. liepos 1 d.... 13. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus laiko esant nustatytu, jog... 14. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 15. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 16. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 301-303 str., teismas... 17. K. L., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 18. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-07-01 iki... 19. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 20. Nuosprendis, per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali...