Byla 2-575-878/2011
Dėl draudimo išmokos gražinimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja I. L., rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, veikiancios per UAB „BTA“ filiala Lietuvoje, ieškini atsakovei UAB „Milavita“ del draudimo išmokos gražinimo,

3n u s t a t e:

4Ieškove BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, veikianti per UAB „BTA“ filiala Lietuvoje, ieškiniu prašo iš atsakoves UAB „Milavita“ priteisti 4351,68 Lt draudimo išmokos, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir ieškoves turetas bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškove ir atsakove 2007-04-26 sudare draudimo sutarti Nr. 12 0636337, pagal kuria buvo apdrausta automobilio RENAULT, valst. Nr. ( - ) valdytojo civiline atsakomybe del tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekme. Del A. M., vairavusio atsakovei priklausanti automobili RENAULT valst. Nr. ( - ), kaltes 2007-06-08 ivykusio eismo ivykio metu buvo apgadinta autostrada. Ieškove vadovaujantis draudimini ivyki ir žalos dydi patvirtinanciais dokumentais, už padaryta žala apgadinus autostrada atlygino 21758,41 Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 str., Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 12 str. bei 2004-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintu Eismo ivykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokejimo taisykliu 60.3 p. draudikas turi teise reikalauti iki 20 procentu draudimo išmokos, jeigu transporto priemones valdytojas per 3 darbo dienas nepateike draudikui eismo ivykio deklaracijos arba draudikui prašant nepadejo aiškintis eismo ivykio aplinkybiu ir draudikui prašant nepateike turimos informacijos apie eismo ivyki. Atsakove neivykde savo pareigos pranešti ieškovei raštu per tris dienas apie eismo ivyki, o ieškovei 2007-07-24 kreipusis i atsakove ir paprašius pateikti informacija apie eismo ivyki, atsakove prašomos informacijos nepateike. Kadangi apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde ar netinkamai vykde istatyme numatytas pareigas, ieškove igijo teise reikalauti sumoketi 20 procentu nuo išmoketos draudimo išmokos sumos, t.y. 4351,68 Lt.

5Ieškinyje išdestytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškove grindžia draudiminio ivykio tyrimo aktu (b.l. 7), pretenzijomis (b.l. 8-9), raštu del informacijos pateikimo (b.l. 10), civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutartimi (b.l.11-12), draudimo sutarties liudijimu (b.l. 14), saskaitos išrašu (b.l. 15), poliso išklotine (b.l. 17), nuotraukomis (b.l. 18-19).

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas del teises per 20 d. termina pateikti atsiliepima iteikti atsakovei asmeniškai 2011-04-11. Terminas atsiliepimui pateikti baigesi 2011-05-01. Procesiniai dokumentai atsakovei iteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 d.). Atsakove UAB „Milavita“ per teismo nustatyta termina atsiliepimo i ieškini nepateike.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atsižvelgiant i tai, kad atsakove per nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini ir, esant ieškoves prašymui priimti sprendima už akiu, priimtinas sprendimas už akiu.

9Vadovaujantis ( - ) str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

10Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad ieškove ir atsakove 2007-04-26 sudare draudimo sutarti Nr. 12 0636337, pagal kuria buvo apdrausta automobilio RENAULT, valst. Nr. ( - ) valdytojo civiline atsakomybe del tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekme. Del A. M., vairavusio atsakovei priklausanti automobili RENAULT valst. Nr. ( - ), kaltes 2007-06-08 ivykusio eismo ivykio metu buvo apgadinta autostrada. Ieškove vadovaujantis draudimini ivyki ir žalos dydi patvirtinanciais dokumentais, už padaryta žala apgadinus autostrada atlygino 21758,41 Lt. Vadovaujantis CK 6.280 str., Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 12 str. bei 2004-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintu Eismo ivykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokejimo taisykliu 60.3 p. draudikas turi teise reikalauti iki 20 procentu draudimo išmokos, jeigu transporto priemones valdytojas per 3 darbo dienas nepateike draudikui eismo ivykio deklaracijos arba draudikui prašant nepadejo aiškintis eismo ivykio aplinkybiu ir draudikui prašant nepateike turimos informacijos apie eismo ivyki. Atsakove nepraneše ieškovei raštu apie ivykusi eismo ivyki, nepadejo ieškovei išsiaiškinti eismo ivykio aplinkybiu ir prašoma nepateike reikalingos informacijos, todel ieškove igijo teise reikalauti sumoketi 20 procentu nuo išmoketos draudimo išmokos sumos, todel 4351,68 Lt priteistini iš atsakoves (6.264 str., 6.280 str. bei Lietuvos Respublikos transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 12 str., Eismo ivykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokejimo taisykliu 60.3 p).

11Iš atsakoves taip pat priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12Iš atsakoves priteistinos bylinejimosi išlaidos – 131,00 Lt žyminio mokescio ieškoves naudai (CPK 93 str. 1 d.) ir 3,65 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 2 d., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14Ieškini tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakoves UAB „Milavita“, imones kodas 170760758, Pramones g. 5, Prienai, 4351,68 Lt (keturis tukstancius tris šimtus penkiasdešimt viena lita 68 ct) draudimo išmokos ir 6 (šešiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista 4351,68 Lt suma nuo 2011-04-08 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, taip pat 131,00 Lt (viena šimta trisdešimt viena lita 00 ct) žyminio mokescio ieškoves „BTA“ apdrošinašanas akciju sabieriba, K. V. iela 63, LV-1142, Ryga, Latvija, i.k. ( - ) SWIFT: UNLALV2X LV61 UNLA 0002 0204 6760 9, AB „SEB banka“, veikiancios per UAB „BTA“ filiala Lietuvoje, i.k. 300665654, Verkiu g. 29, 18 korpusas, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai.

16Priteisti iš atsakoves UAB „Milavita“, imones kodas 170760758, Pramones g. 5, Prienai, 3,65 Lt (tris litus 65 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

17Šalis, del kurios buvo priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau ji turi teise sprendima už akiu priemusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priemimo dienos paduoti pareiškima, atitinkanti Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 ir 3 d. reikalavimus, del sprendimo už akiu peržiurejimo.

18Ieškini pateikusi šalis turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Prienu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai