Byla 2S-448-03/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Julijos Gražinos Vaitulionienės, kolegijos teisėjų Gintaro Bastakio, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. M. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-03-09 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybei, UAB „Pakruojo parketas“, trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija, dėl statybos leidimų panaikinimo bei įpareigojimo pašalinti statinių projektų trūkumus,

Nustatė

2ieškovas A. M. pateikė Palangos miesto apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikini Palangos miesto savivaldybės 2006-05-10 išduotus statybos leidimus, įpareigoti atsakovą UAB „Pakruojo parketas“ per teismo nustatytą terminą parengti (padaryti pakeitimus) pastatų ( - ), projektus bei gauti leidimus jiems statyti, taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui UAB „Pakruojo parketas“ vykdyti pastatų, esančių ( - ), statybos darbus pagal 2006-05-10 Palangos miesto savivaldybės išduotus statybos leidimus Nr. 89 ir 90.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2007-02-27 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ieškovo reikalavimui užtikrinti ir uždraudė atsakovui UAB „Pakruojo parketas“ vykdyti pastatų, esančių ( - ), statybos darbus pagal 2006-05-10 Palangos miesto savivaldybės išduotus statybos leidimus Nr. 89 ir 90.

4Atsakovo UAB „Pakruojo parketas“ atstovas advokatas A. Smaliukas pateikė atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-02-27 nutarties, prašydamas ją panaikinti.

52007-03-09 nutartimi Palangos miesto apylinkės teismas 2007-02-27 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikino, civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybei, UAB „Pakruojo parketas“, trečiajam asmeniui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl statybos leidimų panaikinimo, perdavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti pagal teismingumą. Nurodė, kad statybos leidimo išdavimo procedūros yra reguliuojamos viešosios teisės normomis, o atitinkama valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi su statybos leidimų išdavimu yra viešojo administravimo sritis. Konstatavo, kad ieškovo reikalavimų nagrinėjimas priskirtinas administraciniams teismams, kurie pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles nagrinėja ginčus, kylančius administracinių teisinių santykių srityje.

6Dėl 2007-03-09 nutarties ieškovas A. M. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2007-03-09 nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti Palangos miesto apylinkės teismui nagrinėti iš esmės. Nurodė, kad ieškinio reikalavimais jis siekia apginti savo, kaip savininko, teisės pažeidimus, nesusijusius su valdymo netekimu. Ieškinio reikalavimai įpareigoti atsakovą UAB „Pakruojo parketas“ parengti statinių projektus taip, kad jie atitiktų galiojančio detaliojo plano sprendimams bei projektavimo sąlygų sąvadams, negali būti priskiriami viešojo administravimo sričiai, nes jis nereikalauja revizuoti teritorijų planavimo dokumentų ar projektavimo sąlygų sąvadų, bet siekia, kad statytojas UAB „Pakruojo parketas“ savo veiklą vykdytų nepažeidžiant teisės aktų bei viešojo administravimo sprendimais nustatytų sąlygų.

7Atsakovo UAB „Pakruojo parketas“ atstovas advokatas A.Smaliukas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Nurodė, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai nepagrįsti, nes ieškovas ieškinyje nenurodė jokio konkretaus savo civilinių teisių pažeidimo, kuris būtų susijęs su atsakovui UAB „Pakruojo parketas“ išduotais statybos leidimais ir jų pagrindu vykdomais statybos darbais. Ieškovo pateikto ieškinio pagrindas išimtinai apima vien administracinio teisinio pobūdžio klausimus. Ieškinio reikalavimai neapima jokių konkrečių civilinių teisinių reikalavimų, kuriais būtų prašoma pašalinti kokius nors normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo civilinius teisinius padarinius, susijusius su ieškovo teisėmis. Bylos ginčo esmę sudaro atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų statybos leidimų teisėtumo nagrinėjimo klausimas, kuris yra administracinės teisinės prigimties, kadangi statybos leidimai priskirtini individualaus pobūdžio administraciniams teisės aktams.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas ieškiniu prašė panaikinti Palangos miesto savivaldybės 2006-05-10 išduotus statybos leidimus Nr. 89, 90, UAB „Pakruojo parketas“ keturių butų gyvenamojo namo statybai ( - ), įpareigoti atsakovą UAB „Pakruojo parketas“ per teismo nustatytą terminą parengti (padaryti pakeitimus) pastatų ( - ), projektą, atitinkantį Palangos miesto tarybos 2004-04-13 sprendimu Nr. 75 patvirtinto detalaus plano reglamentus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-10-17 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 23 ir 2006-04-21 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 114 reikalavimus bei gauti jiems statybos leidimus.

10Nagrinėdama šį skundą teisėjų kolegija vadovaujasi Specialiosios teisėjų kolegijos formuojama praktika dėl ginčų rūšinio teismingumo, kur yra pabrėžiama, kad administracinių teismų kompetencijai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Be to, pagal CPK 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad tuo atveju, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą.

11Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad statybos leidimo išdavimo procedūros yra reguliuojamos viešosios teisės normomis, o atitinkama valstybės ir jos institucijų veikla, susijusi su statybos leidimų išdavimu, yra viešojo administravimo sritis. Tačiau teisėjų kolegija yra tos nuomonės, kad vadovautis tik minėtomis nuostatomis nagrinėjamos bylos atveju negalima. Ieškinyje prašoma ne tik panaikinti Palangos miesto savivaldybės 2006-05-10 išduotus statybos leidimus Nr. 89, 90 UAB „Pakruojo parketas“ keturių butų gyvenamojo namo statybai ( - ), bet ir įpareigoti atsakovą UAB „Pakruojo parketas“ per teismo nustatytą terminą parengti (padaryti pakeitimus) pastatų ( - ), projektą, atitinkantį Palangos miesto tarybos 2004-04-13 sprendimu Nr.75 patvirtinto detalaus plano reglamentus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-10-17 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 23 ir 2006-04-21 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 114 reikalavimus. Antrasis ieškinio reikalavimas, siejamas su ieškovo pažeistų teisių gynimu, nesusijusių su valdymo netekimu. Pastarasis ieškinio reikalavimas, ieškovo grindžiamas CK 4.103 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies 2 punkte įtvirtintomis nuostatomis, yra susijęs su nuosavybės teisiniais santykiais ir savo teisine prigimtimi yra civilinio teisinio pobūdžio. Taigi, kilęs ginčas yra susijęs su civilinio pobūdžio ir administracinio pobūdžio teisiniais santykiais, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareikšto ieškinio pobūdis ir esmė lemia tai, kad ginčo šioje byloje sprendimas yra teismingas bendrosios kompetencijos, bet ne administraciniam teismui.

12Nurodytais motyvais pirmosios instancijos nutartis, dėl netinkamo teisės normų taikymo bei aiškinimo, naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

13Pažymėtina, kad nagrinėdamas šią bylą pirmosios instancijos teismas gali spręsti klausimą dėl bylos išskyrimo, t.y. reikalavimo dėl Palangos miesto savivaldybės 2006-05-10 išduotų statybos leidimų Nr. 89, 90, UAB „Pakruojo parketas“ keturių butų gyvenamojo namo statybai ( - ), panaikinimo, perdavimo nagrinėti administraciniam teismui ir iki kol šis reikalavimas bus išnagrinėtas administraciniame teisme, sustabdyti bylos nagrinėjimą dėl atsakovo UAB „Pakruojo parketas“ įpareigojimo per teismo nustatytą terminą parengti (padaryti pakeitimus) pastatų ( - ), Palangoje, projektą, atitinkantį Palangos miesto tarybos 2004-04-13 sprendimu Nr. 75 patvirtinto detalaus plano reglamentus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-10-17 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 23 ir 2006-04-21 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 114 reikalavimus.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai