Byla e2S-927-253/2017
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Iksados“ gamybinis ir techninis centras atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-03-17 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Iksados“ gamybinio ir techninio centro ieškinį atsakovei Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras pateikė teismui ieškinį, juo prašė pripažinti, kad atsakovė 2016-05-04 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį (toliau – Sutartis) nutraukė neteisėtai ir įpareigoti atsakovę vykdyti 2016-05-04 Sutartį, priteisti visas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Ieškovas taip pat pateikė prašymą nedelsiant pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei įgyvendinti su ieškovu sudarytos 2016-05-04 Sutarties nutraukimo pasekmes iki bylos išnagrinėjimo iš esmės bei sprendimo įsiteisėjimo ar imtis bet kokių kitų veiksmų dėl minėtos Sutarties nutraukimo ir/ar su tuo susijusių pasekmių atsiradimo realizavimu, ir/ar pritaikyti kitas atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymas leistų pasiekti norimų tikslų – sustabdyti Sutarties nutraukimo pasekmių įgyvendinimą.
 2. Ieškovas nurodė, kad šalys viešojo pirkimo būdu sudarė Sutartį dėl dviejų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilinių platformos kopėčių ilgalaikės nuomos. Vykdant Sutartį buvo užsakyta keltuvų gamyba, tačiau dėl force majeure aplinkybių keltuvų pristatymas vėluos. Ieškovas kreipėsi į atsakovę su prašymu pakeisti sutartį ir nustatyti vėlesnį keltuvų pristatymo terminą, tačiau atsakovė tai padaryti atsisakė ir skaičiavo ieškovui netesybas. Atsakovė 2017-02-24 pateikė ieškovui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, kuriuo ieškovas buvo informuotas, jog per 3 dienas neįvykdžius sutarties sąlygų, Sutartis bus laikoma nutraukta nuo 2017-03-10. Mano, kad tokie atsakovės veiksmai yra neteisėti, pažeidžia Sutarties tikslus, todėl yra pagrindas pakeisti Sutarties sąlygą dėl įrangos pristatymo termino. Nedelsiant nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Sutarties nutraukimo pasekmių įgyvendinimas užkirs kelią įvykdyti teismo sprendimą, kuriuo ieškinio reikalavimai būtų patenkinti, o tai sukels itin didelę žalą tiek ieškovui, tiek pačiai atsakovei, pažeis viešąjį interesą – visuomenės priešgaisrinės saugos užtikrinimą. Taigi, nutraukus Sutartį ieškovas patirtų mažiausiai 1,3 milijono eurų nuostolius.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Tauragės rajono apylinkės teismas 2017-03-17 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, kad Tauragės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-965-850/2017, 2017-03-14 nutartimi atmetė analogišką ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir šią poziciją motyvavo. Be to, nustatyta, kad atsakovė Sutartį nutraukė dar iki to momento, kai teisme gautas ieškovo prašymas taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėta, kad ieškovo prielaidos, jog atsakovė imsis veiksmų dėl ginčijamos sutarties įvykdymo užtikrinimo realizavimo, nepagrindė įrodymais.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-03-17 nutartį ir nedelsiant pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nesutinka, kad pateikė analogišką prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi skiriasi prašymų dalykas ir pagrindas, o taip pat ir jį pagrindžiantys motyvai. Skundžiama nutartis užkerta kelią teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkinti ieškovo reikalavimai, įgyvendinimui. Be to, naujo prašymo pateikimo metu tapo žinoma nauja aplinkybė, kad atsakovė inicijavo Sutarties nutraukimo pasekmes, o dėl jų įgyvendinimo Sutarties nutraukimo pripažinimas neteisėtu nebetektų prasmės, bus sukelti itin dideli nuostoliai ieškovui. Teigia, kad prašymas tiek faktiškai, tiek teisiškai pagrįstas.
 2. Atsiliepimu atsakovė Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba laikosi pozicijos, kad ieškovo prašymas atmestas pagrįstai ir prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra analogiškas ankstesniam ieškovo prašymui ir teigia, kad skiriasi jų dalykas, pagrindas ir prašymus pagrindžiantys motyvai.
 4. Nustatyta, kad 2017-03-13 Tauragės rajono apylinkės teisme gautu prašymu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo teismui ieškovas prašė uždrausti atsakovei nutraukti su ieškovu sudarytą 2016‑05‑04 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ar imtis bet kokių kitų veiksmų dėl minėtos sutarties nutraukimo ir/ar su tuo susijusių pasekmių atsiradimo realizavimu, ir/ar pritaikyti kitas atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymas leistų pasiekti norimų tikslų – sustabdyti sutarties nutraukimą. Apeliantas nurodo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, kuris išspręstas ir atmestas Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-03-14 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-965-850/2017, buvo teikiamas iki momento, nuo kurio atsakovė laikė Sutartį nutraukta, o ieškovo naujo prašymo, kuris išspręstas skundžiama teismo nutartimi, teikimo metu tapo žinoma nauja aplinkybė, kad atsakovė inicijavo Sutarties nutraukimo pasekmes. Nustatyta, kad ieškovas 2017-03-16 prašymu teismo prašė nedelsiant pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei įgyvendinti su ieškovu sudarytos 2016-05-04 Sutarties nutraukimo pasekmes iki bylos išnagrinėjimo iš esmės bei sprendimo įsiteisėjimo ar imtis bet kokių kitų veiksmų dėl minėtos Sutarties nutraukimo ir/ar su tuo susijusių pasekmių atsiradimo realizavimu, ir/ar pritaikyti kitas atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymas leistų pasiekti norimų tikslų – sustabdyti Sutarties nutraukimo pasekmių įgyvendinimą. Taigi, nors dalis ieškovo nurodytų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių formuluojamos taip pat, tačiau prašymai nėra visiškai analogiški. Kita vertus, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad priimant skundžiamą nutartį neįvertinti 2017-03-16 prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiantys ieškovo motyvai.
 5. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialiosios teisės. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvertintinos individualios šalių ginčo aplinkybės, prašomų taikyti prevencinių priemonių tikslingumas – jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. Tokią aplinkybę privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jam tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą (CPK 12 ir 178 straipsniai).
 6. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti, kad atsakovė Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-05-04 Sutartį nutraukė neteisėtai ir įpareigoti atsakovę minėtą sutartį vykdyti. Ieškovo 2017-03-16 prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reiškiamas bendro pobūdžio reikalavimas uždrausti atsakovei įgyvendinti 2016-05-04 Sutarties nutraukimo pasekmes, jų nedetalizuojant, taip pat ir konkrečiai nepagrindžiant jų įtakos būsimo, galbūt ieškovui palankaus, sprendimo įvykdymui bei grėsmės, kad tokio sprendimo įvykdymas dėl konkrečių pasekmių taikymo gali iš esmės pasunkėti ar tapti neįmanomas.
 7. Apeliantas skunde akcentuoja, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama sustabdyti atsakovę nuo tam tikrų veiksmų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ieškovas 2017‑03‑16 pateiktą prašymą iš esmės grindė tuo, kad atsakovė inicijavo Sutarties nutraukimo pasekmes, numatytas Sutarties 6 punkte „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“, o būtent – pranešė Sutarties įvykdymo užtikrinimą garantuojančiam trečiam asmeniui apie galbūt esantį ieškovo įsipareigojimų nevykdymą. Ieškovas nurodė, kad jam gali kilti didelių nuostolių dėl galimo regresinio reikalavimo, kadangi garantijos suma yra 39 000 Eur.
 8. Viena vertus, kaip teisingai šiuo aspektu pažymėta skundžiamoje nutartyje, atsižvelgiant į atsakovės teisinę formą, nustačius atsakovės veiksmų neteisėtumą tokia žala ieškovui bet kuriuo atveju būtų atlyginta. Be to, ieškovas kartu su prašymu pateikė duomenis, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą garantuojančioje bendrovėje užregistruotas pranešimas (pretenzija raštu dar negauta) iš Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dėl ieškovo įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį. Tačiau duomenų, kad atsakovės pretenzija pradėta nagrinėti ar tenkinta, nepateikta.
 9. Kita vertus, svarbu ir tai, kad ieškovas pareiškė bendrą prašymą uždrausti atsakovei įgyvendinti 2016-05-04 Sutarties nutraukimo pasekmes, ar imtis bet kokių kitų veiksmų dėl Sutarties nutraukimo ir/ar su tuo susijusių pasekmių atsiradimo realizavimu, ir/ar pritaikyti kitas atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymas leistų pasiekti norimų tikslų – sustabdyti Sutarties nutraukimo pasekmių įgyvendinimą. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir vertinant jų paskirtį, visuomet turi būti siekiama išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitų šalių interesų labiau nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti, užtikrinant būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą. Ieškovės prašymas yra itin plačios apimties, neapibrėžtas ir nekonkretus, todėl jo patenkinimas, nesant pakankamai tokio masto apribojimą pagrindžiančių aplinkybių, gali nepagrįstai neproporcingai suvaržyti atsakovės teises (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ieškovas nenurodė kitų konkrečių Sutarties nutraukimo pasekmių, kurias įgyvendinus sprendimas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu netektų prasmės. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pakankamo pagrindo itin didele apimtimi varžyti kitos šalies teises. Darytina išvada, kad ieškovas nepagrindė, jog, nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 10. Svarbu tai, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų iš esmės. Taigi aplinkybės dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo ir jos vykdymo reikšmės abiem šalims bus nagrinėjamos ir vertinamos civilinę bylą nagrinėjant iš esmės. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos klausimo dėl teismo nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones teisėtumui ir pagrįstumui išspręsti, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina.
 11. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovo pareikštas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones skundžiama nutartimi išspręstas neteisingai. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas esmines aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo ir ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Tauragės rajono apylinkės teismo 2017-03-17 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai