Byla II-1-583/2011
Dėl Pajūrio regioninio parko direkcijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas, sekretoriaujant Vaidai Vasiliauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal asmens patraukto administracinėn atsakomybėn A. D. skundą dėl Pajūrio regioninio parko direkcijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

32006 m. liepos 19 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos direktorius A. D. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 621 straipsnio 2 dalį.

42006 m. rugpjūčio 2 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos direktoriaus nutarimu A.D. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta administracinė nuobauda - 3 000 litų bauda. Administracinėn atsakomybėn A.D. patrauktas už tai, kad 2006 m. kovo 16 d. Pajūrio regioninio parko pareigūnai atlikę patikrinimą A.D. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Karklės kaime, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. ( - ) Girkalių k.v., konstatavo, kad A.D. neteisėtai iškirto miško žemėje augusius medžius - juodalksnius (115 vnt.) – 43,932 m3, tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų III skyriaus 19 punkto reikalavimus.

5A.D. ginčydamas priimtą nutarimą skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Pajūrio regioninio parko direkcijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Skunde nurodė, kad neįvykdė jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo. Teigia, kad dėl įvykdytos medžių vagystės iš jam priklausančio žemės sklypo kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą, kuris 2006-06-15 raštu informavo, kad dėl šio įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Iki šiol nenustatyti asmenys įvykdę miško kirtimą ir pasisavinę medieną, todėl mano, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas neteisėtai ir nepagrįstai.

6Teisminio nagrinėjimo metu A.D. prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

7Institucija – Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime į skundą (b.l.42) nurodė, kad nesutinka su A.D. skundu ir prašo jo netenkinti.

8Teismas konstatuoja.

9Skundas tenkintinas.

10Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ATPK 297 straipsnio 1 dalis). Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas ar neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis).

11Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos nustatyta, kad A.D. kaltė įvykdžius jam inkriminuojamą veiką grindžiama 2006 m. kovo 16 d. patikrinimo aktu (b.l.35) ir neteisėtų kirtimų kelmų matavimo ir medžių taksavimo lapu (b.l.38). 2006 m. kovo 16 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos patikrinimo akte Nr. 2 nurodoma, kad vyr.ekologas E.P., vyr.vadybininkas rekreacijai E.J. kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės vyresn.inspektoriumi E. Ž. ir Kretingos rajono agentūros vedėju R.K. patikrino Pajūrio regioniniame parke Karklės kaime privačiuose sklypuose vykdomus kirtimus. Patikrinimo akte konstatuojama, kad privačiuose sklypuose (nurodomi sklypų numeriai), bendras teritorijos plotas 5.98 ha aptikta, kad iškirsti medžiai be leidimo. Patikrinimo akte nurodoma, kad nutarta iškviesti privačių žemės sklypų, kuriuose nustatyti pažeidimai, savininkus bei surašyti teisės pažeidimų protokolus. A.D. administracinis teisės pažeidimo protokolas (b.l.21-22) surašytas 2006 m. liepos 19 d., kuriuo suformuotas kaltinimas padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 621 straipsnio 2 dalyje, tai yra, kad žemės sklype, esančiame Karklės kaime, Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. kadastro Nr. ( - ) Girkalių k.v. neteisėtai iškirto miško žemėje augusius medžius - juodalksnius (115 vnt.) – 43,932 m3. Su šiuo kaltinimu A.D. nesutiko.

12Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo bylos Nr.68-1-00550-06 nustatyta, kad A.D. 2006-06-14 kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą pareiškimu, kuriame nurodė, jog 2006 m. gegužės mėnesį sužinojo, kad jo valdomame žemės sklype Karklės k., Klaipėdos r. sav. neteisėtai iškirsti medžiai. Šis pareiškimas buvo vada pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, o A.D. 2006-06-14 nutarimu buvo pripažintas nukentėjusiuoju. Tyrimo metu liudytojais apklausti 2006-03-16 patikrinime dėl neteisėtų kirtimų Karklės k. dalyvavę pareigūnai. Liudytojas E.P. tyrimo metu paaiškino, kad telefonu gavo pranešimą, jog Pajūrio regioninio parko teritorijoje esančiame miške Karklės k. Klaipėdos sav. r. galimai neteisėtai iškirsti medžiai. Kartu su kolega E.J. bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos pareigūnais E.Ž. bei R.K. nuvyko į vietą, kur nustatė, kad keliuose sklypuose buvo atlikti savavališki medžių kirtimai. Kadangi žemė buvo padengta sniegu, todėl nebuvo galima tiksliai nustatyti iškirstų medžių skaičiaus. Po kurio laiko, nutirpus sniegui, jis atvyko į įvykio vietą kartu su E.Ž., kuris ir atliko nukirstų medžių matavimus. Tuo metu buvo nustatyta, jog neteisėti kirtimai buvo atlikti S.R., D.Š. ir A.D. žemės sklypuose. Analogiškai aplinkybes nurodė ir liudytojais apklausti E.J., E.Ž. bei R.K.. Tik E.J. papildomai nurodė, kad A.D. nuosavybės teise priklausančiame sklype galėjo kirsti krūmus, sausuolius, sumedėjusius augalus iki 5 cm storio ir 1,3 m aukščio, nes šiems darbams leidimas nereikalingas. Būtent, kad A.D. vykdė miško valymo darbus nurodė liudytoju apklaustas R.U., kuris teigė, jog su A.D. kirto krūmus bei pjovė nudžiūvusius medžius, o sveikų medžių nekirto. Tai, kad medžius miške, esančiame Karklės k. ribose, Klaipėdos sav. r. kirto keturi vyrai pastebėjo Klaipėdos girininkijos girininkas R.S., kuris liudytojo apklausoje nurodė, kad pasak tų vyrų, jie kirto mišką savininko leidimu, tačiau R.S. minėti vyrai savo bei miško savininko anketinių duomenų nenurodė, kokiomis transporto priemonėmis buvo atvykę miško darbininkai neįsidėmėjo. Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros prokuroras įvertinęs ikiteisminio tyrimo byloje surinktus įrodymus 2010-11-29 priėmė nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje. Nutarime konstatuota, kad tyrimo metu nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjas A.D. pateikdamas pareiškimą policijai dėl medienos vagystės bei nukentėjusiojo apklausų metu, sąmoningai melavo jog brandūs medžiai iškirsti bei išvežti buvo be jo žinios. Nutarime taip pat nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, kurie iškirto brandžius medžius.

13Įrodymai, kuriais grindžiamas teisės pažeidimas yra administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, o tai reiškia, kad kaltinimas suformuotas vadovaujantis tik 2006 m. kovo 16 d. patikrinimo aktu Nr. 2 (b.l.35-36) bei neteisėtų kirtimų matavimo ir medžių taksavimo lapu (b.l.38). Byloje nėra duomenų, kad pareigūnai fiksavę pažeidimus būtų suteikę informacijos, patvirtinančios, kad būtent A.D. įvykdė jam inkriminuojamą pažeidimą. Priimant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje įvardijami pareigūnai fiksavę pažeidimą nebuvo netgi apklausti, jų paaiškinimai nepateikti ir tarnybinio pranešimo apie fiksuotą pažeidimą forma, apsiribota tik nustatyto fakto vertinimu, netiriant jokių kitų aplinkybių. Taigi atsižvelgiant į tai, kad dėl to paties įvykio vyksta ir ikiteisminis tyrimas pagal 2006 m. birželio 14 d. A.D. pareiškimą dėl jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype augusių medžių iškirtimo (vagystės) ir ikiteisminis tyrimas pagal savo pobūdį yra išsamesnis ir jo metu iki šiol nebuvo nustatyti asmenys neteisėtai iškirtę mišką, galima konstatuoti, kad 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas, kuriuo A.D. yra patrauktas administracinėn atsakomybėn yra grindžiamas prielaidomis, o tai nėra pakankami duomenys A.D. inkriminuoto teisės pažeidimo sudėčiai konstatuoti. Pažymėtina ir tai, kad A.D. dar iki 2006 m. liepos 19 d. teisės pažeidimo protokolo surašymo ir 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo patraukti jį administracinėn atsakomybėn priėmimo ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 68-1-00550-06 2006 m. birželio 14 d. nutarimu buvo pripažintas nukentėjusiuoju dėl medžių vagystės. Todėl negali būti sukurta ir neįmanoma tokia teisinė situacija kai asmuo nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą dėl to paties įvykio už neteisėtą miško kirtimą yra patraukiamas administracinėn atsakomybėn, o atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, kurios tyrimo dalyku yra ir tai kas iškirto miško žemėje medžius, tas pats asmuo yra pripažintas nukentėjusiuoju. Esant tokiai situacijai administracinės atsakomybės klausimas galėjo būti sprendžiamas tik atlikus ikiteisminį tyrimą ir esant įsiteisėjusiam procesiniam sprendimui dėl įvykio tyrimo.

14ATPK 284 str. nurodo, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Konstatuojant pažeidimą turi būti įvertintos visos aplinkybės ir negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės. Surinkti įrodymai turi atitikti ATPK 256 str. nustatytus reikalavimus. Įrodymai vertinami pagal vidinį bylą nagrinėjančio pareigūno, teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (LR ATPK 257 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.).

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese (žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. nutarimą administracinėje byloje Nr.N12-344/2004). Vadovaujantis teismų praktikos pripažįstamais administracinės atsakomybės principais asmuo negali būti nubaustas pagal ATPK nuostatas, nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo grindžiant prielaidomis. Teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, kaltę padarius pažeidimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Administracinių teisės pažeidimų procese, kaip ir baudžiamajame procese, galioja nekaltumo prezumpcija (Žr. pvz.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N15-156/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N 9 – 62 – 677/2006). Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis. Visi nagrinėjant bylą kilę prieštaravimai turi būti pašalinti, o nesant galimybės juos pašalinti – aiškinami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (žr. pvz.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 4 d. nutarimą administracinėje byloje Nr. N3-955/2007).

16Kadangi nagrinėjant administracinę bylą Institucijoje bei atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje nėra pakankamai objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kurie patvirtintų, jog A.D. jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Karklės kaime, Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav. kadastro Nr. ( - ) Girkalių k.v. pats ar jo pavedimu kiti asmenys neteisėtai būtų iškirtę miško žemėje augusius medžius- juodalksnius (115 vnt.) – 43,932 m3, skundžiamas nutarimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas.

172010-11-29 Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros nutarimu nutarta ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 68-1-00550-06 sustabdyti. Todėl esant tokiai teisinei situacijai nėra tikslinga grąžinti bylą protokolą surašiusiai institucijai, įpareigojant ją papildomai rinkti įrodymus bei nagrinėti bylą iš naujo. Pažymėtina, kad nors ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 68-1-00550-06 nėra baigtas, tačiau jis atliekamas jau beveik 5 metus. Nuo šio atliekamo ikiteisminio tyrimo eigos tiesiogiai priklauso A.D. administracinės atsakomybės klausimas. Dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo teismui sustabdžius administracinės bylos nagrinėjimą ir per penkerius metus nepabaigus ikiteisminio tyrimo tampa neapibrėžta asmens patraukto administracinėn atsakomybėn teisinė padėtis ir ji tęsiasi neapibrėžtą laikotarpį. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ar pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad šis klausimas būtų išspręstas per įmanomai trumpiausią laiką. Administracinis teisės pažeidimas pagal teisines pasekmes ir taikomą atsakomybę yra lengvesnis už baudžiamąjį nusižengimą, todėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens neapibrėžta teisinė padėtis negali trukti neapibrėžtą laikotarpį, kuri gali pažeisti teisinio tikrumo, teisėtumo, protingumo principus ir jo teisę į gynybą.

18Teismas, įvertinęs visumą faktinių aplinkybių konstatuoja, kad ginčijamas nutarimas A.D. patraukti administracinėn atsakomybėn priimtas nesurinkus pakankamai faktinių duomenų, kad jis įvykdė jam inkriminuojamą teisės pažeidimą, ikiteisminio tyrimo metu taip pat nebuvo surinkta faktinių duomenų, kurie pagrįstų jo kaltę dėl jam inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo įvykdymo, todėl 2006 m. rugpjūčio 2 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 6 AM 036607 naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina vadovaujantis ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktu – kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

19Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20A. D. skundą patenkinti.

21Pajūrio regioninio parko direkcijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 6 AM 036607, kuriuo A. D. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti.

22Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas,... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. 2006 m. liepos 19 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos direktorius A. D.... 4. 2006 m. rugpjūčio 2 d. Pajūrio regioninio parko direkcijos direktoriaus... 5. A.D. ginčydamas priimtą nutarimą skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. Teisminio nagrinėjimo metu A.D. prašo skundą tenkinti jame išdėstytų... 7. Institucija – Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime į skundą... 8. Teismas konstatuoja. ... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 11. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos nustatyta, kad A.D.... 12. Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo bylos Nr.68-1-00550-06 nustatyta, kad A.D.... 13. Įrodymai, kuriais grindžiamas teisės pažeidimas yra administracinio teisės... 14. ATPK 284 str. nurodo, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 16. Kadangi nagrinėjant administracinę bylą Institucijoje bei atliekant... 17. 2010-11-29 Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros nutarimu nutarta... 18. Teismas, įvertinęs visumą faktinių aplinkybių konstatuoja, kad ginčijamas... 19. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio... 20. A. D. skundą patenkinti.... 21. Pajūrio regioninio parko direkcijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą... 22. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...